# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

50's

25's

0

6's

4's

1 Rahul Choudhary
 Falcons
1 1 0 46 32 46.00 143.75 46 0 0 1 0 2 4
2 Sridhar Ranganathan
 Vintage
1 1 1 39 40 97.50 39 0 0 1 0 1 2
3 Yasir Khan
 Cougars
1 1 0 32 25 32.00 128.00 32 0 0 1 0 0 4
4 Kalyan Chakravarthy
 Beamers
1 1 0 28 31 28.00 90.32 28 0 0 1 0 0 2
5 Sivakumar Kumarasamy
 SD Kings
1 1 0 26 19 26.00 136.84 26 0 0 1 0 1 3
6 Gopal Iyer
 Cougars
1 1 1 23 36 63.89 23 0 0 0 0 0 1
7 Ahmed Syed Wk
 SD Kings
1 1 0 19 30 19.00 63.33 19 0 0 0 0 0 1
8 Sahil Chauhan
 Cougars
1 1 0 16 11 16.00 145.45 16 0 0 0 0 0 2
9 Dev M
 Falcons
1 1 0 16 29 16.00 55.17 16 0 0 0 0 0 1
10 Boopathi Mp
 SD Kings
1 1 0 14 13 14.00 107.69 14 0 0 0 0 1 0
11 Justin Holder
 Wolverines
1 1 0 13 16 13.00 81.25 13 0 0 0 0 0 3
12 Pankaj Sikka
 SD Incredibles
1 1 1 12 4 300.00 12 0 0 0 0 2 0
13 Siddharth Katragadda
 Wolverines
1 1 0 12 14 12.00 85.71 12 0 0 0 0 0 2
14 Jitesh Tandel
 Beamers
1 1 0 12 17 12.00 70.59 12 0 0 0 0 0 1
15 Joseph Guiste
 Vintage
1 1 0 12 33 12.00 36.36 12 0 0 0 0 0 0
16 Mahesh Telang
 Beamers
1 1 1 10 9 111.11 10 0 0 0 0 0 0
17 Anshul Khandelwal
 Falcons
1 1 1 10 10 100.00 10 0 0 0 0 0 0
18 Sunil Kadiwal
 Phoenix
1 1 0 10 11 10.00 90.91 10 0 0 0 0 1 0
19 Shailesh Rai
 Wolverines
1 1 0 10 12 10.00 83.33 10 0 0 0 0 0 1
20 Abhinay Reddy
 Beamers
1 1 0 10 14 10.00 71.43 10 0 0 0 0 1 1
21 Ashar Zia
 Cougars
1 1 0 10 19 10.00 52.63 10 0 0 0 0 0 1
22 Shashank Sathe
 Phoenix
1 1 0 10 19 10.00 52.63 10 0 0 0 0 0 0
23 Naga Rajesh Narra
 Phoenix
1 1 0 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 0 1
24 Harsha Vardhan Wk
 Beamers
1 1 0 9 19 9.00 47.37 9 0 0 0 0 0 0
25 Mangesh Amdekar
 Falcons
1 1 0 8 13 8.00 61.54 8 0 0 0 0 0 1
26 Viren Patel
 Wolverines
1 1 0 8 14 8.00 57.14 8 0 0 0 0 0 0
27 Sd Incredibles
 SD Incredibles
1 1 1 7 12 58.33 7 0 0 0 0 0 0
28 Balkeshwar Rai
 SD Incredibles
1 1 0 7 19 7.00 36.84 7 0 0 0 0 0 0
29 Srikanth Seela
 SD Incredibles
1 1 0 7 21 7.00 33.33 7 0 0 0 0 0 0
30 Hassan Minhas
 Cougars
1 1 1 6 1 600.00 6 0 0 0 0 1 0
31 Joginder Sehgal
 Vintage
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0
32 Srivatsa Tenneti
 Wolverines
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 1
33 Ram M
 SD Kings
1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0
34 Hrishikesh Unni
 Vintage
1 1 0 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 0 0
35 Niraj Kumar
 Beamers
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 1
36 Vikram Bhanuprakash
 Wolverines
1 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0
37 Jayesh Patel
 SD Kings
1 1 0 5 9 5.00 55.56 5 0 0 0 0 0 0
38 Sudhish Kumar
 Beamers
1 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 1
39 Arijeet Chakraborty
 Phoenix
1 1 0 4 4 4.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0
40 Rakesh Adi
 SD Kings
1 1 0 4 4 4.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0
41 Uday Govindarajula
 Beamers
1 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0
42 Kamaldeep Singh
 Phoenix
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0
43 Varma Gottumukkala
 SD Kings
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0
44 Pankaj Deshmukh
 SD Kings
1 1 1 3 6 50.00 3 0 0 0 0 0 0
45 Srivatsan Venkataraman
 Vintage
1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0
46 Indranil Acharya
 SD Incredibles
1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0
47 Mansoor Ali
 Wolverines
1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0
48 Nisarg Patel
 Phoenix
1 1 1 3 10 30.00 3 0 0 0 0 0 0
49 Manan Shah
 SD Incredibles
1 1 0 3 20 3.00 15.00 3 0 0 0 0 0 0
50 Ajay Sharma
 Wolverines
1 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0
51 Anant Saxena
 Falcons
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0
52 Jaideep Reddy
 Vintage
1 1 1 2 5 40.00 2 0 0 0 0 0 0
53 Saurabh Nalavade
 Vintage
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0
54 Vijay Chavan
 Falcons
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0
55 Jaynav Parikh
 SD Incredibles
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0
56 Nihit Bajaj
 Falcons
1 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0
57 Rohit Vishwakarma
 Beamers
1 1 0 2 12 2.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0
58 Anurag Kaushik
 Falcons
1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0
59 Sivashankar Rakkiappan
 SD Kings
1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0
60 Aditya Sehgal
 Wolverines
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0
61 Sumer Pochi
 Phoenix
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0
62 Mradul Shrivastava
 Falcons
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0
63 Sidhant Mohanty
 Phoenix
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0
64 Shashank Tomar
 Phoenix
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0
65 Satish Mani
 SD Kings
1 1 1 1 7 14.29 1 0 0 0 0 0 0
66 Nitish Nalwade
 Phoenix
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
67 Tarlok Sangha
 Vintage
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
68 Chintan Sheth
 Falcons
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
69 Suhrid Bhatt
 SD Kings
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
70 Abhishek Patel
 Wolverines
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
71 Bharath Vantari
 Wolverines
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
72 Naitik Doshi
 Phoenix
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
73 Achal Shah
 Falcons
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
74 Mir Alavi
 SD Incredibles
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0
75 Shalem Gungur
 SD Incredibles
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0