# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Bharath Vantari 4 0 0 0 4
2 Kalyan Chakravarthy 1 0 3 0 4
3 Chintan Sheth 2 0 0 1 3
4 Arijeet Chakraborty 2 0 0 0 2
5 Ajay Ahuja 2 0 0 0 2
6 Viral Shah 2 0 0 0 2
7 Mangesh Amdekar 1 0 1 0 2
8 Joginder Sehgal 1 0 1 0 2
9 Roshan Menezes 1 0 0 0 1
10 Hrishikesh Unni 1 0 0 0 1
11 Zohaib Alvi 1 0 0 0 1
12 Nihit Bajaj 1 0 0 0 1
13 Srivatsan Venkataraman 1 0 0 0 1
14 Indranil Acharya 1 0 0 0 1
15 Abhinay Reddy 1 0 0 0 1
16 Vijay Chavan 1 0 0 0 1
17 Pankaj Deshmukh 1 0 0 0 1
18 Sunil Kadiwal 1 0 0 0 1
19 Ram M 1 0 0 0 1
20 Dev M 1 0 0 0 1
21 Uday Govindarajula 1 0 0 0 1
22 Anees Memon 1 0 0 0 1
23 Rohit Mittal 1 0 0 0 1
24 Gopal Iyer 1 0 0 0 1
25 Anurag Kaushik 0 0 1 0 1
26 Vikas N/a 0 0 1 0 1
27 Fanil Vemulapalli 0 0 1 0 1
28 Mahesh Telang 0 0 1 0 1
29 Rahul Nair 0 0 1 0 1
30 Rahul Choudhary 0 0 1 0 1
31 Nitish Nalwade 0 0 0 1 1
32 Sridhar Ranganathan 0 0 1 0 1
33 Jitesh Tandel 0 0 1 0 1
34 Anshul Khandelwal 0 0 1 0 1
35 Sudheer Reddy Thumma 0 0 1 0 1