# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhinav Bakuna 3 1 0 0 4
2 Chalapathi Boorla 3 0 0 0 3
3 Akshat Gupta 1 0 1 1 3
4 Susheel Gautam 2 0 0 0 2
5 Akshay Vishnubhotla 2 0 0 0 2
6 Ameya Gole 2 0 0 0 2
7 Pavel Dahiya 2 0 0 0 2
8 Chandra Sekhar Kaipa 1 0 0 1 2
9 Kiran Chitriki 1 0 1 0 2
10 Sumit Rana 0 1 1 0 2
11 Piyush Gupta 1 0 0 0 1
12 Shanmuka Chaitanya Katragadda 1 0 0 0 1
13 Praveen Yalamarty 1 0 0 0 1
14 Vishal K Pandey 1 0 0 0 1
15 Deepak Chitriki 1 0 0 0 1
16 Shirin Patel 1 0 0 0 1
17 Abdul Raheem Mohammed 1 0 0 0 1
18 Wasay Uddin Mohammed 1 0 0 0 1
19 Saeed Ahmed 1 0 0 0 1
20 Ramesh Venkatachalam 1 0 0 0 1
21 Ashok Tipirneni 1 0 0 0 1
22 Yousufuddin Syed 1 0 0 0 1
23 Madhav Venkatesh 1 0 0 0 1
24 Ravikiran Arumugam 1 0 0 0 1
25 Rakshith Sundareshan 1 0 0 0 1
26 Sarath Garimella 0 1 0 0 1
27 Dharmesh Thakar 0 0 1 0 1
28 Siva Krishna Hari 0 0 1 0 1
29 Tushar Gupta 0 1 0 0 1
30 Alekh Ojha 0 0 1 0 1
31 Rajil Mayyerimmal 0 0 1 0 1