# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Adnit Jhamb
 Team D
1 362 20 10 50 1 442
2 Aarya Khanna
 Team A
2 251 110 10 50 1 421
3 Parth Patel
 Team A
2 241 60 10 50 1 361
4 Adnit J
 Team B
2 229 0 10 0 0 239
5 Siddhant Shah
 Team A
2 7 140 40 0 0 187
6 Ved Kothari
 Team D
2 47 80 50 0 0 177
7 Dhruvan K
 Team B
2 11 140 20 0 0 171
8 Arnav Jhamb
 Team A
3 72 40 30 0 0 142
9 Amaan Kothari
 Team C
2 27 60 50 0 0 137
10 Aayush Khanna
 Team C
1 121 0 10 0 0 131
11 Bhavya Metha
 Team A
2 54 70 0 0 0 124
12 Aarush Iyengar
 Team C
2 72 40 10 0 0 122
13 Kosko Sri
 Team B
3 110 10 0 0 0 120
14 Nikhil Ganesh
 Team C
2 5 110 0 0 0 115
15 Pooja G
 Team B
1 6 80 20 0 0 106
16 Munn Patel
 Team B
1 73 20 10 0 0 103
17 Baladitya Bhaskar
 Team C
1 9 90 0 0 0 99
18 Yuvan Kiran
 Team C
1 7 70 20 0 0 97
19 Aadit Ganesh
 Team D
2 66 20 10 0 0 96
20 Om Shinde
 Team A
2 41 20 20 0 0 81
21 Shail Ghandi
 Team A
2 1 80 0 0 0 81
22 Yuvan K
 Team A
1 10 50 20 0 0 80
23 Anooj Shah
 Team B
1 20 20 40 0 0 80
24 Jaineel P
 Team B
2 1 70 0 0 0 71
25 Krish Patel
 Team D
2 -10 40 40 0 0 70
26 Shivam Soni
 Team B
2 67 -10 10 0 0 67
27 Sarthik C
 Team D
1 -8 70 0 0 0 62
28 Rishi Pidikiti
 Team D
1 0 50 10 0 0 60
29 Aditiya P
 Team A
1 0 60 0 0 0 60
30 Paras Yadhav
 Team C
1 39 20 0 0 0 59
31 Shravanth Suresh
 Team C
1 68 -10 0 0 0 58
32 Nandhini Shinde
 Team C
2 4 50 0 0 0 54
33 Shravanth Suresh
 Team C
1 44 0 0 0 0 44
34 Anirvin Raj
 Team C
1 24 0 20 0 0 44
35 Rohan Deshpande
 Team D
1 11 20 10 0 0 41
36 Anirvin Are
 Team A
2 27 10 0 0 0 37
37 Garv Bharghava
 Team C
1 0 10 20 0 0 30
38 Parth Mehta
 Team A
2 0 0 30 0 0 30
39 Shreyas Chandragiri
 Team B
2 10 20 0 0 0 30
40 Pritish Shah
 Team C
1 29 0 0 0 0 29
41 Yajat R
 Team B
2 8 20 0 0 0 28
42 Suveer B
 Team A
1 -3 30 0 0 0 27
43 Nikhil Gamesh
 Team D
1 26 0 0 0 0 26
44 Parth Patel
 Team B
1 2 20 0 0 0 22
45 Tj J
 Team B
2 42 -20 0 0 0 22
46 Hareesh Bhanu
 Team D
1 0 20 0 0 0 20
47 Hareesh Venkatapuram
 Team C
2 0 20 0 0 0 20
48 Abheek D
 Team A
1 0 20 0 0 0 20
49 Bala K
 Team A
1 0 20 0 0 0 20
50 Ahan A
 Team A
1 5 0 10 0 0 15
51 Rutvivk Sripo
 Team D
2 3 0 10 0 0 13
52 Krish Patel
 Team B
1 2 10 0 0 0 12
53 Parth Metha
 Team B
1 0 0 10 0 0 10
54 Shail G
 Team B
1 0 10 0 0 0 10
55 Aayush Khanna
 Team A
1 0 10 0 0 0 10
56 Dhruvan K
 Team B
1 9 0 0 0 0 9
57 Yash K
 Team A
3 9 0 0 0 0 9
58 Akshat Gupta
 Team B
3 7 0 0 0 0 7
59 Shlok Metha
 Team B
1 6 0 0 0 0 6
60 Saket S
 Team A
1 2 0 0 0 0 2
61 Pardhu Konakandla
 Team D
1 2 0 0 0 0 2
62 Arjun K
 Team C
1 2 0 0 0 0 2
63 Lastman 1
 Team A
1 1 0 0 0 0 1
64 Saanvi Patrl
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
65 Sarthik C
 Team C
1 0 0 0 0 0 0
66 Rohan Sideshow De
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
67 Adnit Jhamb
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
68 Adnit Jhamb
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
69 Sruti Sureshkumar
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
70 Sarthik C
 Team C
1 0 0 0 0 0 0
71 Paras Yadhav
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
72 Nikhil Ganesh
 Team D
1 0 0 0 0 0 0
73 Viraat Chakravartula
 Team D
2 -2 0 0 0 0 -2
74 Vedant Pawankar
 Team C
1 -5 0 0 0 0 -5
75 Paras Yadhav
 Team D
2 -5 0 0 0 0 -5
76 Shriyans Swain
 Team C
1 -6 0 0 0 0 -6
77 Krish Patel
 Team C
1 3 -10 0 0 0 -7
78 Pritish Shah
 Team A
1 0 -10 0 0 0 -10
79 Saket S
 Team B
1 -10 0 0 0 0 -10
80 Om Garine
 Team D
1 -10 0 0 0 0 -10
81 Manush Shah
 Team D
1 -10 0 0 0 0 -10
82 Taine Dry
 Team B
1 -10 0 0 0 0 -10
83 Akksh Sharma
 Team D
1 -10 0 0 0 0 -10
84 Dhruv Bhosekar
 Team C
1 -10 0 0 0 0 -10
85 Saketh S
 Team B
1 -10 0 0 0 0 -10