# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Hariswar Baburaj
 Team 4
5 354 220 40 50 1 664
2 Aarya Khanna
 Team 1
6 288 150 60 50 1 548
3 Anirvin Rajendran
 Team 2
6 213 170 30 0 0 413
4 Krish Patel
 Team 3
5 205 180 20 0 0 405
5 Aditya Pall
 Team 3
5 291 70 20 0 0 381
6 Akshat Gupta
 Team 1
6 53 160 50 50 1 313
7 Parth Patel
 Team 1
6 100 110 70 0 0 280
8 Om Shinde
 Team 2
6 136 80 60 0 0 276
9 Arnav Jhamb
 Team 2
6 115 60 50 50 1 275
10 Rohan Deshpande
 Team 4
6 63 150 60 0 0 273
11 Jaan Sandhu
 Team 3
6 56 170 20 0 0 246
12 Aayush Khanna
 Team 2
5 15 200 30 0 0 245
13 Kausthubh Sriperumbudoor
 Team 2
6 111 70 40 0 0 221
14 Pooja Ganesh
 Team 1
5 106 90 20 0 0 216
15 Sujeethbala Rajagopal
 Team 3
5 64 80 20 50 1 214
16 Munn Patel
 Team 1
1 1 150 10 50 1 211
17 Namish Behl
 Team 4
6 28 100 70 0 0 198
18 Adnit Jhamb
 Team 1
6 80 90 10 0 0 180
19 Aditya Jain
 Team 2
5 71 80 20 0 0 171
20 Jaineel Patel
 Team 2
6 -9 160 10 0 0 161
21 Pranav Palaniappan
 Team 1
1 86 30 20 0 0 136
22 Dhruv Bhosekar
 Team 4
5 33 80 20 0 0 133
23 Abheek Dhawan
 Team 1
6 21 90 20 0 0 131
24 Rutvick Sriperumbudoor
 Team 4
5 32 70 20 0 0 122
25 Aadithiyan Karjala
 Team 4
5 30 40 50 0 0 120
26 Rachit Patel
 Team 4
5 30 70 20 0 0 120
27 Pranav Palaniappan
 Team 2
1 48 70 0 0 0 118
28 Rohit Sayeeganesh
 Team 3
5 4 90 20 0 0 114
29 Sayam Gupta
 Team 1
6 11 80 10 0 0 101
30 Abhiru Palhan
 Team 1
6 75 20 0 0 0 95
31 Shreyas Chandragiri
 Team 2
6 52 10 30 0 0 92
32 Saketh Sajeth
 Team 3
5 20 10 50 0 0 80
33 Aswik A
 Team 3
5 -4 40 30 0 0 66
34 Viraat Chakravartula
 Team 3
4 -2 60 0 0 0 58
35 Gokul Bala
 Team 3
6 33 0 20 0 0 53
36 Sanjit Subhash
 Team 2
6 -31 30 50 0 0 49
37 Anooj Shah
 Team 1
6 -1 40 0 0 0 39
38 Munn Patel
 Team 2
1 0 30 0 0 0 30
39 Aromal Kozhikal
 Team 4
4 -3 0 20 0 0 17
40 Shahzeb Khan
 Team 3
5 -15 30 0 0 0 15
41 Nandini Shinde
 Team 4
5 -17 30 0 0 0 13
42 Viraat Lastname
 Team 3
2 6 0 0 0 0 6
43 Adithya Sriperumpudoor
 Team 4
4 2 0 0 0 0 2
44 Shiv Sharma
 Team 2
1 2 0 0 0 0 2
45 Anirvan R 1 R
 Team 2
1 1 0 0 0 0 1
46 Saketh Saketh
 Team 4
2 0 0 0 0 0 0
47 Virat V
 Team 3
1 0 0 0 0 0 0
48 Saket Saket
 Team 4
3 0 0 0 0 0 0
49 Hariswar Baburaj
 Team 3
2 0 0 0 0 0 0
50 Krish Sayeeganesh
 Team 4
5 -20 20 0 0 0 0
51 Hariswar Baburaj
 Team 3
1 0 0 0 0 0 0
52 Saketh S
 Team 4
2 0 0 0 0 0 0