# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Camilus Alexander
 Kings XI
10 10 4 608 514 101.33 118.29 202 3 0 1 2 0 24 60
2 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Conyers
12 11 1 594 496 59.40 119.76 144 2 2 4 1 0 15 67
3 Shane Raina
 Kings XI
13 13 2 592 532 53.82 111.28 133 2 0 3 4 1 5 77
4 Amit Sood
 Atlanta Thunders
9 9 3 580 333 96.67 174.17 200 2 2 2 2 1 30 64
5 Darpan Patel
 Covington Conyers
11 11 0 507 224 46.09 226.34 129 2 2 3 0 1 33 58
6 Suhail Sanghoi
 United
11 11 0 450 470 40.91 95.74 116 1 2 2 3 0 5 49
7 Biba Singh
 Kings XI
11 11 1 418 263 41.80 158.94 106 1 1 3 0 0 31 42
8 Jibran A Gul
 American
7 6 5 397 255 397.00 155.69 125 2 0 1 2 1 28 35
9 Harsh K Parmar
 Shakti
8 8 1 372 334 53.14 111.38 115 2 0 0 3 0 11 47
10 Bhavesh Patel
 Satyam
11 9 1 370 337 46.25 109.79 164 1 0 0 4 0 17 31
11 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Paramveers
7 7 1 366 244 61.00 150.00 173 1 0 0 4 0 21 29
12 Sharath Nataraj
 Covington Conyers
11 10 1 353 398 39.22 88.69 68 0 0 4 2 1 1 37
13 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
8 8 1 351 196 50.14 179.08 120 1 0 2 2 1 26 34
14 Azeem Charania
 SouthEast Xpress
10 9 0 348 271 38.67 128.41 94 0 1 2 4 0 22 31
15 Vivek Taurani
 Royal Challengers Atlanta
8 7 2 340 308 68.00 110.39 118 1 0 3 0 0 11 37
16 Gavasker Channer
 Atlanta Paramveers
10 10 1 318 273 35.33 116.48 79 0 1 3 3 0 9 36
17 Hashim Ahmadani
 Shakti
8 8 2 311 150 51.83 207.33 84 0 1 4 2 1 25 23
18 Vishal N Buxani
 United
11 11 3 310 335 38.75 92.54 51 0 0 2 4 0 5 22
19 Sahil Budhwani
 SouthEast Xpress
11 11 0 304 365 27.64 83.29 114 1 0 1 3 0 1 32
20 Rahul Sg
 Atlanta Paramveers
7 7 1 299 236 49.83 126.69 133 1 0 1 1 0 9 34
21 Chirag Patel
 Indian
9 9 0 296 194 32.89 152.58 81 0 1 3 1 0 16 35
22 Salman A Parbatani
 SouthEast Xpress
10 9 3 275 183 45.83 150.27 156 1 0 0 1 0 8 34
23 Viral Pandya
 Atlanta Lions
9 9 0 265 295 29.44 89.83 97 0 2 2 1 0 2 31
24 Parvez Dawoodani
 SouthEast Xpress
10 9 1 258 203 32.25 127.09 69 0 0 3 1 2 17 14
25 Amit Budhwani
 SouthEast Xpress
6 5 0 249 258 49.80 96.51 77 0 2 2 2 0 3 27
26 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
9 9 2 247 404 35.29 61.14 61 0 0 1 3 0 4 18
27 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
8 8 0 242 310 30.25 78.06 61 0 0 3 1 1 4 30
28 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
6 6 0 241 204 40.17 118.14 112 1 0 0 3 0 8 26
29 Jeremy De Lima
 Shakti
8 7 0 240 288 34.29 83.33 84 0 1 2 2 0 4 23
30 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
7 6 2 229 180 57.25 127.22 118 1 0 1 1 0 11 21
31 Viraj Patel
 Shakti
7 7 0 229 237 32.71 96.62 104 1 0 1 1 0 1 28
32 Rahul Raina
 Kings XI
4 4 0 227 218 56.75 104.13 105 1 0 1 2 0 5 22
33 Harminder Singh
 Kings XI
13 13 1 227 304 18.92 74.67 46 0 0 0 4 0 3 18
34 Ram Maddali
 J P Gymkhana
7 6 2 217 197 54.25 110.15 73 0 0 2 1 0 6 19
35 Babar Sherkhan
 Royal Challengers Atlanta
8 8 1 214 254 30.57 84.25 49 0 0 0 5 1 3 26
36 Taresh Grover
 United
11 10 0 212 192 21.20 110.42 61 0 0 1 2 2 5 28
37 Salman Khan Safi
 Royal Challengers Atlanta
9 9 0 210 126 23.33 166.67 80 0 1 1 1 1 14 21
38 Patel Himanshu
 Indian
9 9 0 206 186 22.89 110.75 115 1 0 1 1 2 14 19
39 Rizwan Khan
 The Warriors
9 9 0 205 124 22.78 165.32 57 0 0 1 2 0 13 23
40 Nasir Javaid
 The Warriors
7 6 1 202 225 40.40 89.78 88 0 1 1 2 0 1 25
41 Anand Patel
 Satyam
9 8 0 198 177 24.75 111.86 53 0 0 1 3 0 9 23
42 Prashaanth Jagannathan
 Covington Conyers
8 7 1 198 190 33.00 104.21 56 0 0 1 3 0 7 13
43 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
9 9 0 195 192 21.67 101.56 76 0 1 1 1 1 5 24
44 Ronak Choudhary
 Shakti
9 9 0 194 197 21.56 98.48 66 0 0 1 2 0 1 28
45 Ridwan Palash
 Kings XI
13 11 2 192 139 21.33 138.13 85 0 1 1 1 2 10 14
46 Bhupen Patel
 Satyam
9 9 2 181 179 25.86 101.12 56 0 0 1 3 2 0 22
47 Naimesh Patel
 Indian
10 10 1 176 166 19.56 106.02 47 0 0 0 2 2 6 19
48 Shafiq Jadavji
 SouthEast Xpress
10 10 2 173 178 21.62 97.19 53 0 0 1 1 1 5 14
49 Irfan Mallik
 The Warriors
9 9 0 172 104 19.11 165.38 67 0 0 1 1 1 14 14
50 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
10 9 1 170 159 21.25 106.92 77 0 1 1 1 1 11 17
51 Jay Bharath Allu
 United
6 6 0 170 163 28.33 104.29 49 0 0 0 3 0 4 22
52 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
6 4 2 169 103 84.50 164.08 114 1 0 1 0 1 11 14
53 Rupesh B Patel
 Satyam
9 8 0 169 168 21.12 100.60 68 0 0 2 0 1 3 21
54 Roy Silva
 Covington Conyers
4 3 0 168 81 56.00 207.41 81 0 1 1 2 0 16 12
55 Jay Allu
 United
5 5 1 168 131 42.00 128.24 76 0 1 2 1 2 7 20
56 Ashutosh Singh
 Georgia Hurricanes
10 9 3 167 121 27.83 138.02 42 0 0 0 2 1 11 14
57 Parth Patel
 Indian
9 9 0 165 196 18.33 84.18 58 0 0 2 1 4 15 6
58 Milan M Patel
 United
11 10 1 163 126 18.11 129.37 39 0 0 0 3 0 5 15
59 Asif Budhwani
 SouthEast Xpress
8 8 2 163 241 27.17 67.63 41 0 0 0 4 0 0 17
60 Nilay M Patel
 Satyam
8 8 0 162 201 20.25 80.60 59 0 0 1 2 1 1 19
61 Tilak D Patel
 Satyam
7 6 0 161 179 26.83 89.94 45 0 0 0 3 0 1 21
62 Mohib Siddiqi
 American
8 7 0 160 135 22.86 118.52 63 0 0 1 1 0 4 26
63 Hasan Iqbal
 Royal Challengers Atlanta
8 8 1 155 185 22.14 83.78 53 0 0 1 2 1 0 14
64 Param Patel
 Atlanta Paramveers
7 7 2 154 141 30.80 109.22 60 0 0 1 1 0 4 14
65 Duncan Whatney
 Atlanta Paramveers
7 7 3 154 145 38.50 106.21 54 0 0 1 2 1 4 13
66 Nadeem Babar Siddique
 Atlanta Thunders
7 6 0 150 125 25.00 120.00 82 0 1 1 1 0 10 10
67 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
7 7 0 147 198 21.00 74.24 35 0 0 0 3 0 0 19
68 Shailesh R Patel
 Indian
9 9 0 143 147 15.89 97.28 65 0 0 1 2 1 6 16
69 Ramji Sanghani
 Atlanta Lions
7 7 0 141 183 20.14 77.05 59 0 0 1 1 2 0 17
70 Kalyan Davuluri
 United
10 10 0 141 216 14.10 65.28 46 0 0 0 2 1 1 10
71 Sahil Charania
 Kings XI
6 5 2 140 111 46.67 126.13 69 0 0 1 1 0 8 4
72 Akshay Amin
 Indian
10 10 0 140 173 14.00 80.92 30 0 0 0 2 0 6 13
73 Bilal T Mukati
 Shakti
8 8 3 138 113 27.60 122.12 56 0 0 1 1 1 1 16
74 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
8 8 1 136 159 19.43 85.53 37 0 0 0 3 0 2 19
75 Vivek Ravi
 Covington Conyers
4 3 0 135 129 45.00 104.65 66 0 0 2 0 0 3 15
76 Sanjeev Saini
 Atlanta Paramveers
8 7 0 134 130 19.14 103.08 44 0 0 0 3 1 4 18
77 Baljit Singh
 Georgia Hurricanes
11 11 0 131 181 11.91 72.38 41 0 0 0 2 2 0 20
78 Kaushik Bhakta
 Atlanta Lions
7 7 0 129 156 18.43 82.69 105 1 0 0 0 2 0 14
79 Vishnu Gowda Harish
 United
8 7 0 129 157 18.43 82.17 59 0 0 1 0 0 1 10
80 Anil K Kallamadi
 Covington Conyers
11 9 1 126 147 15.75 85.71 26 0 0 0 1 1 0 11
81 Rashid Mehmood
 Indian
4 4 0 124 76 31.00 163.16 61 0 0 1 1 0 8 12
82 Prasad Tarkas
 Georgia Hurricanes
11 11 2 124 273 13.78 45.42 44 0 0 0 1 3 0 16
83 Awais Yasin
 American
9 7 1 121 204 20.17 59.31 76 0 1 1 0 0 2 11
84 Daljeet S Raina
 Kings XI
11 8 1 120 105 17.14 114.29 38 0 0 0 3 3 6 11
85 Mehul Patel
 Satyam
8 7 3 118 111 29.50 106.31 32 0 0 0 3 0 3 11
86 Rashid Taj
 American
5 5 1 117 138 29.25 84.78 74 0 0 1 1 1 0 17
87 Heer Patel
 Atlanta Thunders
8 7 0 117 152 16.71 76.97 60 0 0 1 1 1 6 10
88 Zargam Butt
 American
7 6 0 116 188 19.33 61.70 41 0 0 0 2 0 0 10
89 Aqeel Sayeed
 The Warriors
8 8 0 114 183 14.25 62.30 32 0 0 0 2 0 4 10
90 Jignesh Patel
 Indian
8 8 1 113 172 16.14 65.70 27 0 0 0 1 2 7 9
91 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
11 11 0 113 246 10.27 45.93 51 0 0 1 0 2 1 8
92 Jimish Thakkar
 Georgia Hurricanes
7 7 0 112 213 16.00 52.58 31 0 0 0 2 1 1 11
93 Mahesh Patel
 Indian
8 8 2 110 169 18.33 65.09 50 0 0 1 1 3 2 9
94 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
6 6 0 109 141 18.17 77.30 36 0 0 0 2 0 0 11
95 Siddharth Trivedi
 Atlanta Lions
4 4 0 107 89 26.75 120.22 51 0 0 2 0 1 4 13
96 Mihir Desai
 Atlanta Lions
5 5 0 107 130 21.40 82.31 57 0 0 1 1 1 0 15
97 Vipul Patel
 Satyam
11 10 1 107 173 11.89 61.85 31 0 0 0 2 1 3 3
98 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
9 7 0 104 151 14.86 68.87 42 0 0 0 2 1 1 9
99 Raj J Patel
 Indian
8 8 0 101 131 12.62 77.10 33 0 0 0 1 0 3 11
100 Israr A Shah
 SouthEast Xpress
4 4 1 100 64 33.33 156.25 50 0 0 1 1 0 7 9
101 Kishan Das
 Atlanta Thunders
1 1 0 97 60 97.00 161.67 97 0 1 1 0 0 6 8
102 Syed M M Shahab
 American
9 7 0 97 100 13.86 97.00 43 0 0 0 2 1 5 8
103 Govind Prakash
 Shakti
11 8 1 92 117 13.14 78.63 44 0 0 0 1 1 0 9
104 Akshar Patel
 United
11 9 5 91 102 22.75 89.22 30 0 0 0 1 0 1 7
105 Sachin Pande
 J P Gymkhana
8 6 2 89 88 22.25 101.14 32 0 0 0 1 0 1 10
106 Barun Singh
 Kings XI
9 6 2 88 79 22.00 111.39 21 0 0 0 0 0 3 6
107 Kiehnan Shridhran
 The Warriors
8 7 0 86 141 12.29 60.99 34 0 0 0 1 1 1 10
108 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
5 5 0 85 81 17.00 104.94 30 0 0 0 1 1 2 11
109 Ankurkumar A Krushikar
 Atlanta Paramveers
9 8 2 83 111 13.83 74.77 22 0 0 0 0 1 3 8
110 Rupesh Patel
 Covington Conyers
10 6 2 82 78 20.50 105.13 39 0 0 0 1 0 4 9
111 Kaushal Modi
 Atlanta Paramveers
4 4 0 82 87 20.50 94.25 40 0 0 0 2 0 2 6
112 Ashwin Shivankari
 Georgia Hurricanes
7 7 0 82 111 11.71 73.87 22 0 0 0 0 0 3 9
113 Sandeep Patel
 Satyam
6 4 0 81 77 20.25 105.19 45 0 0 0 1 1 1 11
114 Amol Rajkondawar
 Georgia Hurricanes
7 7 2 80 98 16.00 81.63 28 0 0 0 2 2 1 8
115 Jabran Cheema
 The Warriors
5 4 0 78 66 19.50 118.18 45 0 0 0 1 0 2 11
116 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
5 5 0 78 111 15.60 70.27 38 0 0 0 2 2 0 8
117 Vasu Verma
 Atlanta Lions
8 8 1 78 140 11.14 55.71 29 0 0 0 1 0 1 8
118 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
9 6 5 77 67 77.00 114.93 23 0 0 0 0 1 1 7
119 Ameer Ratnani
 The Warriors
8 8 0 76 132 9.50 57.58 28 0 0 0 1 2 1 9
120 Hiren Patel
 Indian
4 4 0 75 81 18.75 92.59 54 0 0 1 0 0 3 7
121 Pranav Shah
 Shakti
11 8 1 75 87 10.71 86.21 19 0 0 0 0 2 2 6
122 Darshan Shah
 Atlanta Paramveers
9 6 2 75 143 18.75 52.45 33 0 0 0 2 1 0 4
123 Shailesh C Patel
 Satyam
1 1 1 73 70 104.29 73 0 0 1 0 0 3 7
124 Wasiq Daudi
 Royal Challengers Atlanta
8 7 2 73 102 14.60 71.57 15 0 0 0 0 0 0 8
125 Zoha Junaid
 American
8 8 1 73 103 10.43 70.87 20 0 0 0 0 1 1 9
126 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
5 5 0 72 92 14.40 78.26 56 0 0 1 0 1 1 6
127 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
6 3 0 71 100 23.67 71.00 43 0 0 0 1 0 6 2
128 Vasu Vegi
 United
5 5 0 68 45 13.60 151.11 34 0 0 0 1 1 3 8
129 Eshwar Gowda
 United
3 3 0 68 72 22.67 94.44 47 0 0 0 1 0 2 5
130 Pratik Patel
 Satyam
4 4 0 67 62 16.75 108.06 41 0 0 0 1 0 3 4
131 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
10 6 0 66 56 11.00 117.86 21 0 0 0 0 1 6 5
132 Ubaid Saiyed
 The Warriors
2 2 0 66 67 33.00 98.51 45 0 0 0 1 0 1 7
133 Sreenath Kolachur
 Shakti
11 7 1 66 77 11.00 85.71 28 0 0 0 1 0 4 2
134 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Conyers
9 7 0 65 79 9.29 82.28 21 0 0 0 0 1 4 3
135 Tulaib Faizy
 Shakti
6 6 0 64 40 10.67 160.00 31 0 0 0 1 0 1 10
136 Jaydeep Desai
 United
10 9 4 64 71 12.80 90.14 19 0 0 0 0 2 3 1
137 Amit H Patel
 Atlanta Paramveers
9 4 0 64 80 16.00 80.00 39 0 0 0 1 0 1 4
138 Neeraj Jindal
 United
5 5 0 63 82 12.60 76.83 23 0 0 0 0 0 2 4
139 Sarfaraz Chunara
 SouthEast Xpress
7 6 0 62 85 10.33 72.94 30 0 0 0 1 1 0 9
140 Amrut Pore
 Covington Conyers
3 3 1 58 81 29.00 71.60 30 0 0 0 1 0 0 7
141 Saad Arij
 Royal Challengers Atlanta
8 5 1 58 90 14.50 64.44 19 0 0 0 0 0 1 4
142 Yogendra Chapre
 Georgia Hurricanes
7 7 0 58 142 8.29 40.85 28 0 0 0 1 2 0 2
143 Alpesh Patel
 Satyam
8 4 2 57 75 28.50 76.00 32 0 0 0 1 0 2 4
144 Zohaib Khawaja
 American
3 3 0 56 52 18.67 107.69 22 0 0 0 0 0 1 9
145 Laxmikanth Mallya
 Georgia Hurricanes
4 4 0 54 70 13.50 77.14 36 0 0 0 1 2 2 6
146 Fenil Patel
 Indian
9 8 4 54 86 13.50 62.79 14 0 0 0 0 0 0 3
147 Yogesh Bhakta
 Atlanta Lions
5 5 1 54 86 13.50 62.79 18 0 0 0 0 0 2 3
148 Prayank Shah
 Georgia Hurricanes
1 1 0 53 54 53.00 98.15 53 0 0 1 0 0 0 8
149 Moin Vadsariya
 SouthEast Xpress
11 7 2 53 61 10.60 86.89 25 0 0 0 1 2 3 6
150 Nimir Desai
 Covington Conyers
5 4 1 51 31 17.00 164.52 30 0 0 0 1 1 5 2
151 Manas Khanna
 Georgia Hurricanes
7 7 1 51 60 8.50 85.00 14 0 0 0 0 0 2 5
152 Alay Patel
 Atlanta Lions
3 3 0 49 46 16.33 106.52 25 0 0 0 1 0 1 9
153 Bhavin Patel
 Kings XI
8 6 2 49 69 12.25 71.01 11 0 0 0 0 0 1 3
154 Neel Patel
 Satyam
3 3 0 48 23 16.00 208.70 45 0 0 0 1 0 5 3
155 Rishi Bector
 United
1 1 0 47 49 47.00 95.92 47 0 0 0 1 0 0 7
156 Binoy Chaudhary
 Satyam
6 5 3 47 56 23.50 83.93 14 0 0 0 0 0 2 2
157 Sahil Kotadia
 SouthEast Xpress
5 5 0 47 85 9.40 55.29 29 0 0 0 1 1 0 4
158 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
3 3 1 46 66 23.00 69.70 28 0 0 0 1 0 2 1
159 Shazal Tahir
 Royal Challengers Atlanta
5 5 1 45 39 11.25 115.38 18 0 0 0 0 0 1 6
160 Deepak Verma
 Atlanta Lions
4 4 0 45 59 11.25 76.27 21 0 0 0 0 1 1 5
161 Nirav Mehta
 Atlanta Lions
5 5 1 43 63 10.75 68.25 17 0 0 0 0 0 1 4
162 Jayu Patel
 Satyam
7 6 1 41 38 8.20 107.89 15 0 0 0 0 1 2 4
163 Renganathan Srinivasa
 Covington Conyers
8 5 1 41 67 10.25 61.19 29 0 0 0 1 0 0 4
164 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
1 1 1 40 29 137.93 40 0 0 0 1 0 2 4
165 Sanjeev P Patel
 Atlanta Paramveers
1 1 0 40 40 40.00 100.00 40 0 0 0 1 0 2 3
166 Sarthak Singh
 Georgia Hurricanes
7 7 0 40 42 5.71 95.24 21 0 0 0 0 2 1 6
167 Shiv Rana
 SouthEast Xpress
6 4 1 40 59 13.33 67.80 26 0 0 0 1 1 0 3
168 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
4 4 0 39 33 9.75 118.18 24 0 0 0 0 0 2 3
169 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
8 7 2 39 76 7.80 51.32 18 0 0 0 0 2 0 2
170 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
5 3 1 38 33 19.00 115.15 19 0 0 0 0 0 1 3
171 Debopriya Banerjee
 United
5 5 1 38 47 9.50 80.85 15 0 0 0 0 1 2 2
172 Niraj Patel
 Atlanta Thunders
6 3 1 38 51 19.00 74.51 26 0 0 0 1 0 0 5
173 Prit Kapadia
 Atlanta Thunders
7 3 1 36 28 18.00 128.57 15 0 0 0 0 0 1 5
174 Dipesh Jethwa
 Shakti
12 9 3 36 64 6.00 56.25 16 0 0 0 0 2 2 1
175 Temur Jamshidi
 American
9 8 1 36 102 5.14 35.29 21 0 0 0 0 4 0 4
176 Iqbal Malik
 The Warriors
2 2 0 34 22 17.00 154.55 20 0 0 0 0 0 3 4
177 Sathvik Shetty
 Shakti
7 7 1 34 63 5.67 53.97 21 0 0 0 0 2 0 2
178 Salim Lalani
 The Warriors
4 4 0 33 34 8.25 97.06 33 0 0 0 1 3 0 6
179 Rajan S Raina
 Kings XI
11 6 3 33 55 11.00 60.00 10 0 0 0 0 0 0 1
180 Bhavin Patel
 Covington Conyers
6 5 3 32 31 16.00 103.23 16 0 0 0 0 0 0 4
181 Harsha Mallapragada
 J P Gymkhana
3 2 0 32 36 16.00 88.89 30 0 0 0 1 0 0 4
182 Mit Mehta
 Atlanta Thunders
3 3 1 32 44 16.00 72.73 16 0 0 0 0 0 1 3
183 Dipan Patel
 Atlanta Lions
1 1 0 30 33 30.00 90.91 30 0 0 0 1 0 1 3
184 Jay Patel
 The Warriors
2 2 0 30 55 15.00 54.55 30 0 0 0 1 1 1 2
185 Neil Patel
 Atlanta Thunders
7 5 2 30 60 10.00 50.00 10 0 0 0 0 0 0 3
186 Ankit Patel
 Atlanta Paramveers
8 3 2 29 34 29.00 85.29 14 0 0 0 0 0 0 2
187 Jagroop Raina
 Kings XI
11 8 1 29 49 4.14 59.18 9 0 0 0 0 2 0 3
188 Dishank Patel
 Atlanta Lions
4 4 1 28 30 9.33 93.33 25 0 0 0 1 1 2 1
189 Pranay Mahajan
 United
5 3 0 28 46 9.33 60.87 16 0 0 0 0 0 0 3
190 Vijay Parikh
 Indian
5 4 1 28 66 9.33 42.42 17 0 0 0 0 1 0 2
191 Abhijit Bhagavatula
 United
4 3 2 27 20 27.00 135.00 20 0 0 0 0 0 0 4
192 Vishal V Patel
 Indian
3 3 1 26 55 13.00 47.27 25 0 0 0 1 0 1 2
193 Ambrish Vel Z
 Shakti
2 2 0 25 31 12.50 80.65 13 0 0 0 0 0 1 2
194 Ashish K Patel
 Indian
6 5 1 25 34 6.25 73.53 12 0 0 0 0 1 0 2
195 Suraj Sugunan
 Georgia Hurricanes
6 5 0 25 39 5.00 64.10 21 0 0 0 0 2 0 3
196 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
9 9 3 25 59 4.17 42.37 10 0 0 0 0 0 0 1
197 Muizz Sohani
 American
6 5 4 25 59 25.00 42.37 14 0 0 0 0 0 0 1
198 Ravi Teja
 J P Gymkhana
2 2 0 24 51 12.00 47.06 20 0 0 0 0 0 0 3
199 Yash Jayanth
 J P Gymkhana
1 1 0 23 10 23.00 230.00 23 0 0 0 0 0 0 5
200 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
6 4 2 23 29 11.50 79.31 21 0 0 0 0 1 1 3
201 Dhruvil Rajani
 The Warriors
6 6 2 23 30 5.75 76.67 16 0 0 0 0 3 0 3
202 Taki Momin
 Atlanta Thunders
2 2 1 22 15 22.00 146.67 13 0 0 0 0 0 1 2
203 Awais Mushtaq
 Royal Challengers Atlanta
2 2 1 22 19 22.00 115.79 21 0 0 0 0 0 1 1
204 Chirag G Patel
 Atlanta Paramveers
1 1 0 22 27 22.00 81.48 22 0 0 0 0 0 0 1
205 Snehal Patel
 Atlanta Lions
7 7 2 22 27 4.40 81.48 12 0 0 0 0 2 0 2
206 Naushad Wadhavania
 SouthEast Xpress
1 1 0 21 24 21.00 87.50 21 0 0 0 0 0 0 4
207 Chintan Shah
 Atlanta Thunders
5 3 1 21 30 10.50 70.00 16 0 0 0 0 0 0 2
208 Amit Wajat
 Georgia Hurricanes
3 3 0 20 24 6.67 83.33 17 0 0 0 0 0 1 2
209 Jay Patel
 The Warriors
1 1 0 20 25 20.00 80.00 20 0 0 0 0 0 1 2
210 Dipak Mahajan
 Covington Conyers
2 2 0 20 26 10.00 76.92 19 0 0 0 0 0 0 2
211 Meet Patel
 Atlanta Thunders
6 2 0 20 42 10.00 47.62 19 0 0 0 0 0 0 3
212 Amit Koul
 J P Gymkhana
8 6 0 19 31 3.17 61.29 14 0 0 0 0 3 0 1
213 Amit Bhakta
 Atlanta Lions
5 5 0 19 33 3.80 57.58 8 0 0 0 0 1 0 2
214 Rakesh Patel
 The Warriors
4 4 1 19 38 6.33 50.00 7 0 0 0 0 0 0 2
215 Asif Vadsariya
 SouthEast Xpress
2 2 1 18 18 18.00 100.00 12 0 0 0 0 0 1 2
216 Dev Ashish
 J P Gymkhana
1 1 1 18 23 78.26 18 0 0 0 0 0 0 2
217 Nikhil Patel
 Atlanta Lions
2 2 1 17 13 17.00 130.77 16 0 0 0 0 0 0 3
218 Venkat Kothireddy
 United
2 1 0 17 23 17.00 73.91 17 0 0 0 0 0 0 1
219 Rahul Verma
 Atlanta Lions
4 4 1 17 44 5.67 38.64 9 0 0 0 0 1 0 1
220 Muhammad Usman
 The Warriors
2 2 0 16 16 8.00 100.00 9 0 0 0 0 0 0 3
221 Simranjeet Raina
 Kings XI
7 3 0 16 22 5.33 72.73 10 0 0 0 0 0 0 1
222 Jayesh R Patel
 Atlanta Paramveers
3 2 2 15 9 166.67 12 0 0 0 0 0 1 1
223 Fenil Patel
 Covington Conyers
1 1 0 14 20 14.00 70.00 14 0 0 0 0 0 0 1
224 Shakaib Siddiqi
 American
1 1 0 14 21 14.00 66.67 14 0 0 0 0 0 0 0
225 Hiren Patel
 Atlanta Lions
1 1 0 13 12 13.00 108.33 13 0 0 0 0 0 0 2
226 Ravindravarma Kakarlapudi
 Atlanta Lions
3 2 0 13 19 6.50 68.42 7 0 0 0 0 0 0 0
227 Rehan Baig
 American
4 3 0 13 42 4.33 30.95 8 0 0 0 0 0 0 1
228 Qasir Nadeem
 Indian
1 1 0 12 18 12.00 66.67 12 0 0 0 0 0 1 1
229 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
1 1 0 11 8 11.00 137.50 11 0 0 0 0 0 1 1
230 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
4 3 0 11 10 3.67 110.00 6 0 0 0 0 0 0 2
231 Arnav Kumar
 Georgia Hurricanes
3 3 0 11 18 3.67 61.11 11 0 0 0 0 2 0 2
232 Hafiz Chand Ali Hassan
 American
2 2 0 11 20 5.50 55.00 11 0 0 0 0 1 0 2
233 Rohit Chauhan
 The Warriors
2 2 0 11 42 5.50 26.19 11 0 0 0 0 1 0 0
234 Biren Patel
 Covington Conyers
3 2 2 10 15 66.67 6 0 0 0 0 0 0 2
235 Keyur Patel
 Indian
2 2 1 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 1 0 1
236 Mogdum Syed
 Atlanta Lions
3 3 0 9 12 3.00 75.00 8 0 0 0 0 1 0 2
237 Nitin Jadhav
 Georgia Hurricanes
5 4 1 9 20 3.00 45.00 4 0 0 0 0 1 0 0
238 Jimmy Hirani
 SouthEast Xpress
2 1 0 8 6 8.00 133.33 8 0 0 0 0 0 0 2
239 Raza Momin
 Atlanta Thunders
2 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 1 0
240 Aman Sutar
 SouthEast Xpress
2 2 0 8 11 4.00 72.73 6 0 0 0 0 0 0 1
241 Kushkumar Patel
 Covington Conyers
1 1 0 8 15 8.00 53.33 8 0 0 0 0 0 0 0
242 Sameer Arora
 Atlanta Lions
2 2 0 8 20 4.00 40.00 8 0 0 0 0 1 0 0
243 Birju J Gajjar
 Atlanta Paramveers
1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 0 1
244 Sameer Patel
 Atlanta Lions
3 3 1 7 9 3.50 77.78 7 0 0 0 0 2 0 1
245 Hemal N Shah
 J P Gymkhana
1 1 1 7 13 53.85 7 0 0 0 0 0 0 1
246 Sawan S Shah
 Atlanta Paramveers
2 2 0 7 15 3.50 46.67 6 0 0 0 0 0 0 1
247 Sahil Dolani
 SouthEast Xpress
6 5 3 7 20 3.50 35.00 3 0 0 0 0 1 0 0
248 Anand Bonthula
 Satyam
2 2 0 7 21 3.50 33.33 7 0 0 0 0 1 0 1
249 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
5 5 2 7 45 2.33 15.56 5 0 0 0 0 2 0 0
250 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Paramveers
2 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 1
251 Arpan Patel
 Atlanta Lions
1 1 0 6 9 6.00 66.67 6 0 0 0 0 0 0 0
252 Gottlieb Sauermann
 Atlanta Paramveers
2 2 0 6 10 3.00 60.00 4 0 0 0 0 0 0 0
253 Tushar Karia
 United
2 2 0 6 12 3.00 50.00 6 0 0 0 0 1 0 1
254 Uzair Saiyed
 The Warriors
1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 1
255 Sunil Patel
 Satyam
3 1 1 6 13 46.15 6 0 0 0 0 0 0 1
256 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
2 1 0 6 13 6.00 46.15 6 0 0 0 0 0 0 0
257 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 1 0 6 14 6.00 42.86 6 0 0 0 0 0 0 0
258 Nilesh Patel
 Atlanta Lions
3 2 2 6 15 40.00 6 0 0 0 0 0 0 0
259 Krut Patel
 Atlanta Paramveers
8 3 0 6 15 2.00 40.00 4 0 0 0 0 1 0 0
260 Akhilesh Vishwanath
 Atlanta Paramveers
2 2 2 5 6 83.33 3 0 0 0 0 0 0 0
261 Nanda Kishore Jampala
 Covington Conyers
2 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 0
262 Sachin S Upadhyaya
 United
3 2 0 5 11 2.50 45.45 5 0 0 0 0 1 0 1
263 Varun R Anugu
 J P Gymkhana
4 4 0 5 11 1.25 45.45 4 0 0 0 0 2 0 0
264 Nishit Gandhi
 Shakti
2 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 0
265 Thomas Jackson
 United
2 2 0 5 15 2.50 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
266 Chintan Patel
 Satyam
2 2 1 5 17 5.00 29.41 3 0 0 0 0 0 0 0
267 Viren Patel
 Indian
4 3 1 5 17 2.50 29.41 4 0 0 0 0 1 0 0
268 Raju Patel
 Atlanta Lions
1 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 0
269 Dixit Patel
 The Warriors
1 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 0
270 Parth Darji
 SouthEast Xpress
2 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 0
271 Arif Valani
 SouthEast Xpress
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
272 Imran Haider
 The Warriors
4 3 1 4 12 2.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
273 Sahil Banga
 Atlanta Thunders
1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
274 Bhaskar Ramamurthy
 J P Gymkhana
1 1 0 4 13 4.00 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
275 Umer Rafiq
 American
9 5 2 4 18 1.33 22.22 3 0 0 0 0 1 0 0
276 Hiren Ahir
 Indian
1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
277 Salim Kanani
 SouthEast Xpress
2 2 0 3 6 1.50 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
278 Nadeem Bhamani
 The Warriors
3 3 0 3 35 1.00 8.57 3 0 0 0 0 2 0 0
279 Mohsin Mohammed
 SouthEast Xpress
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
280 Nasir Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
281 Meet Patel
 United
2 1 1 2 7 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
282 Aayush Patel
 Satyam
4 3 1 2 7 1.00 28.57 2 0 0 0 0 1 0 0
283 Shashi Bhakta
 Atlanta Lions
1 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0
284 Kamran Riaz
 American
2 2 0 2 10 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
285 Karthik Marudur
 J P Gymkhana
1 1 0 2 13 2.00 15.38 2 0 0 0 0 0 0 0
286 Zaid Siddiqui
 The Warriors
1 1 0 2 14 2.00 14.29 2 0 0 0 0 0 0 0
287 Sandeep Chavan
 Georgia Hurricanes
1 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Umair Tahir
 Royal Challengers Atlanta
3 2 1 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 1 0 0
289 Sheikh Sadiq
 American
4 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
290 Lay Patel
 Indian
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Javed Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Kashif Rana
 Atlanta Paramveers
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
293 Nilesh Bapu P
 The Warriors
2 2 0 1 8 0.50 12.50 1 0 0 0 0 1 0 0
294 Abhik Purohit
 Shakti
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Afaq A Gul
 American
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Mahendra J Somaya
 Atlanta Paramveers
2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Priyank Patel
 Atlanta Paramveers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Arbaaz Sandhu
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Waqi Hasan
 American
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Himesh Patel
 Covington Conyers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Parth Patel
 Atlanta Paramveers
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
3 2 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
303 Jasmeet Raina
 Kings XI
4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Romi N Chahal
 Kings XI
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Kush A Shah
 Satyam
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Neel J Patel
 Covington Conyers
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Rohit Patel
 Indian
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Ahmed Merchant
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Akhlaq Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Aalish Lalani
 SouthEast Xpress
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
311 Danny Bhakta
 Atlanta Lions
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
312 Kalpesh Patel
 Atlanta Lions
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
313 Suleman Waliany
 American
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
314 Bunty M Patel
 Satyam
5 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
315 Gopikrishna Chava
 Shakti
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
316 Karanveer Raina
 Kings XI
3 2 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
317 Rachit Singh
 Kings XI
6 2 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
318 Ahad Tariq
 American
3 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
319 Aamir Ahmed
 American
2 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
320 Hardikkumar Patel
 Atlanta Thunders
1 1 1 0 13 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0