# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
2 2 2 153 100 0.00 153.00 79 0 1 2 0 0 11 10
2 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
3 3 1 102 75 51.00 136.00 73 0 0 1 0 0 1 14
3 Sujal Patel
 Covington Param Veers
3 3 0 101 62 33.67 162.90 56 0 0 1 1 0 6 9
4 Harish Kashyap
 Covington Param Veers
3 3 0 80 68 26.67 117.65 44 0 0 0 2 0 2 8
5 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
3 3 2 76 68 76.00 111.76 36 0 0 0 2 0 0 7
6 Mehul M Patel
 Covington Param Veers
3 3 0 66 47 22.00 140.43 62 0 0 1 0 1 5 2
7 Pankaj Shukla
 Covington Param Veers
3 3 1 57 53 28.50 107.55 35 0 0 0 1 0 1 3
8 Biba Singh
 Kings Xi
1 1 0 54 30 54.00 180.00 54 0 0 1 0 0 4 4
9 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
1 1 0 51 42 51.00 121.43 51 0 0 1 0 0 0 6
10 Nimir Desai
 Covington Param Veers
3 2 0 46 36 23.00 127.78 29 0 0 0 1 0 1 5
11 Darpan Patel
 Covington Param Veers
2 2 0 43 22 21.50 195.45 39 0 0 0 1 0 2 5
12 Mansoor Khan
 The Warriors
2 2 0 40 29 20.00 137.93 21 0 0 0 0 0 0 6
13 Sahil Banga
 Atlanta Heat
1 1 0 38 27 38.00 140.74 38 0 0 0 1 0 1 4
14 Fenil Patel
 Indian
1 1 0 34 31 34.00 109.68 34 0 0 0 1 0 0 4
15 Jabran Cheema
 The Warriors
2 2 0 33 33 16.50 100.00 32 0 0 0 1 0 1 1
16 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
3 2 0 28 24 14.00 116.67 17 0 0 0 0 0 0 3
17 Muhammad Usman
 The Warriors
1 1 0 21 18 21.00 116.67 21 0 0 0 0 0 1 1
18 Nasik Khan
 The Warriors
1 1 0 20 18 20.00 111.11 20 0 0 0 0 0 0 4
19 Irfan Mallik
 The Warriors
2 2 1 19 21 19.00 90.48 11 0 0 0 0 0 1 1
20 Shane Raina
 Kings Xi
1 1 0 18 12 18.00 150.00 18 0 0 0 0 0 0 3
21 Mo Khan
 The Warriors
2 2 1 18 14 18.00 128.57 12 0 0 0 0 0 1 1
22 Vaasu Vegi
 Covington Param Veers
3 2 1 18 16 18.00 112.50 15 0 0 0 0 0 0 2
23 Karim Lalani
 The Warriors
2 2 0 17 12 8.50 141.67 11 0 0 0 0 0 0 3
24 Nasir Javaid
 The Warriors
2 2 1 16 13 16.00 123.08 16 0 0 0 0 1 0 3
25 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
1 1 0 16 15 16.00 106.67 16 0 0 0 0 0 0 2
26 Chirag Patel
 Indian
1 1 0 16 17 16.00 94.12 16 0 0 0 0 0 0 2
27 Parth Patel
 Indian
1 1 0 15 12 15.00 125.00 15 0 0 0 0 0 1 1
28 Bhavin Patel
 Covington Param Veers
3 3 3 15 14 0.00 107.14 6 0 0 0 0 0 0 2
29 Akil Sayeed
 Atlanta Heat
1 1 1 15 19 0.00 78.95 15 0 0 0 0 0 0 0
30 Ajayn Adhikari
 Atlanta Heat
1 1 0 14 12 14.00 116.67 14 0 0 0 0 0 0 2
31 Dev Ashish
 J P Gymkhana
3 1 0 14 13 14.00 107.69 14 0 0 0 0 0 1 0
32 Jagroop Raina
 Kings Xi
1 1 0 14 18 14.00 77.78 14 0 0 0 0 0 0 1
33 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
1 1 0 13 12 13.00 108.33 13 0 0 0 0 0 0 2
34 Akshat Shah
 Atlanta Heat
1 1 0 13 18 13.00 72.22 13 0 0 0 0 0 0 2
35 Rutesh Patel
 Shakti
1 1 0 12 15 12.00 80.00 12 0 0 0 0 0 0 2
36 Jatinder Pal Raina
 Kings Xi
1 1 0 12 16 12.00 75.00 12 0 0 0 0 0 0 0
37 Sathvik Shetty
 Shakti
1 1 0 10 11 10.00 90.91 10 0 0 0 0 0 0 1
38 Rajan S Raina
 Kings Xi
1 1 0 9 15 9.00 60.00 9 0 0 0 0 0 0 0
39 Daljeet S Raina
 Kings Xi
1 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 0 1
40 Prabhavh Pradeep
 Shakti
1 1 1 8 11 0.00 72.73 8 0 0 0 0 0 0 1
41 Rizwan Khan
 The Warriors
2 2 0 7 6 3.50 116.67 7 0 0 0 0 1 0 1
42 Jignesh Patel
 Indian
1 1 0 7 12 7.00 58.33 7 0 0 0 0 0 0 0
43 Shailesh R Patel
 Indian
1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 1
44 Vasu Verma (Manik)
 Indian
1 1 0 6 14 6.00 42.86 6 0 0 0 0 0 0 0
45 Ameer Ratnani
 The Warriors
2 2 0 5 12 2.50 41.67 5 0 0 0 0 1 0 0
46 Bilal T Mukati
 Shakti
1 1 0 5 20 5.00 25.00 5 0 0 0 0 0 0 0
47 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
1 1 0 4 4 4.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0 1
48 Salim Lalani
 The Warriors
2 2 0 4 10 2.00 40.00 4 0 0 0 0 1 0 0
49 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
3 2 0 3 9 1.50 33.33 3 0 0 0 0 1 0 0
50 Darshan Shah
 Atlanta Heat
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
51 Akshay Amin
 Indian
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
2 1 1 2 4 0.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
53 Jeremy De Lima
 Shakti
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
54 Zubair Ahmed
 The Warriors
1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
55 Naimesh Patel
 Indian
1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Harminder Singh
 Kings Xi
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
57 Simranjeet Raina
 Kings Xi
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Hiren Patel
 Indian
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Amit Koul
 J P Gymkhana
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Abhishek Bhagavatula
 J P Gymkhana
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Pradeep Nanjundaiah
 Shakti
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SunnY Patel
 Indian
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Umair Tahir
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Pathik Shah
 Kings Xi
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Harman Kahlon
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ahmad Usman Khan
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Karthik Marudur
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Kunal Patel
 J P Gymkhana
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Gurmeet Raina
 Kings Xi
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
79 Sreenath Kolachur
 Shakti
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
80 Venkat Kothireddy
 Kings Xi
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
81 Govind Prakash
 Shakti
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
82 Hashim Ahmadani
 Shakti
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
83 Rajvir Singh
 Kings Xi
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
84 Ritesh Patel
 Indian
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
85 Vineesh Naidu
 Covington Param Veers
3 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0