# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Jibran A Gul
 American
3 3 2 233 122 233.00 190.98 104 1 0 2 0 0 11 24
2 Babar Sherkhan
 American
3 3 0 218 235 72.67 92.77 77 0 1 3 0 0 2 24
3 Zoha Junaid
 American
3 3 1 191 150 95.50 127.33 169 1 0 0 0 0 7 21
4 Harminder Singh
 Kings Xi
2 2 2 171 135 126.67 89 0 2 2 0 0 6 17
5 Suhail Sanghoi
 United
2 2 0 148 103 74.00 143.69 142 1 0 0 0 0 7 17
6 Satish Babu
 Royal Challengers Atlanta
2 2 1 143 168 143.00 85.12 100 1 0 0 1 0 1 10
7 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
3 3 0 128 93 42.67 137.63 103 1 0 0 0 0 6 16
8 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
2 2 1 104 48 104.00 216.67 75 0 1 1 1 0 7 7
9 Rahul Sg
 Atlanta Param Veers
1 1 0 101 66 101.00 153.03 101 1 0 0 0 0 5 9
10 Param Patel
 Atlanta Param Veers
1 1 0 93 58 93.00 160.34 93 0 1 1 0 0 2 16
11 Naushad Wadhavania
 Southeast Xpress
2 2 0 92 84 46.00 109.52 64 0 0 1 1 0 2 8
12 Kaushik Bhakta
 Satyam
2 2 0 91 105 45.50 86.67 66 0 0 1 1 0 2 9
13 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
2 2 0 91 116 45.50 78.45 67 0 0 1 0 0 1 9
14 Rishi Bector
 United
2 2 2 82 90 91.11 47 0 0 0 2 0 2 7
15 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
2 2 0 79 62 39.50 127.42 45 0 0 0 2 0 2 11
16 Vivek Taurani
 Atlanta Heat
1 1 0 77 62 77.00 124.19 77 0 1 1 0 0 2 8
17 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
2 2 0 75 60 37.50 125.00 69 0 0 1 0 0 1 10
18 Temur Jamshidi
 American
2 2 1 71 87 71.00 81.61 36 0 0 0 2 0 1 4
19 Sahil Budhwani
 Southeast Xpress
2 2 0 68 81 34.00 83.95 55 0 0 1 0 0 1 7
20 Shiv Rana
 Royal Challengers Atlanta
3 3 2 67 77 67.00 87.01 36 0 0 0 1 0 1 5
21 Jabran Cheema
 The Warriors
2 2 0 66 52 33.00 126.92 60 0 0 1 0 0 1 10
22 Bhupen Patel
 Satyam
2 2 0 66 97 33.00 68.04 47 0 0 0 1 0 0 6
23 Parvez Dawoodani
 Southeast Xpress
2 2 1 65 44 65.00 147.73 52 0 0 1 0 0 4 1
24 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
3 3 0 65 50 21.67 130.00 28 0 0 0 1 0 3 8
25 Biba Singh
 Kings Xi
2 2 0 62 53 31.00 116.98 34 0 0 0 2 0 3 8
26 Jagroop Raina
 Kings Xi
2 2 0 61 60 30.50 101.67 49 0 0 0 1 0 2 9
27 Shane Raina
 Kings Xi
2 2 0 61 68 30.50 89.71 38 0 0 0 1 0 0 6
28 Viraj Patel
 Shakti
3 3 1 61 81 30.50 75.31 49 0 0 0 1 0 0 6
29 Rizwan Khan
 The Warriors
2 2 0 59 36 29.50 163.89 47 0 0 0 1 0 3 8
30 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
1 1 1 58 53 109.43 58 0 0 1 0 0 1 7
31 Anand Patel
 Satyam
2 2 0 57 43 28.50 132.56 30 0 0 0 2 0 2 7
32 Darshan Shah
 Atlanta Param Veers
1 1 0 57 52 57.00 109.62 57 0 0 1 0 0 0 6
33 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
2 2 0 47 47 23.50 100.00 41 0 0 0 1 0 1 4
34 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
3 3 0 47 72 15.67 65.28 30 0 0 0 1 0 2 3
35 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
2 2 0 46 34 23.00 135.29 31 0 0 0 1 0 3 3
36 Tulaib Faizy
 Shakti
2 2 0 45 66 22.50 68.18 27 0 0 0 1 0 0 3
37 Amrut Pore
 Covington Param Veers
1 1 1 43 45 95.56 43 0 0 0 1 0 0 6
38 Sahil Banga
 Atlanta Heat
2 2 0 42 51 21.00 82.35 36 0 0 0 1 0 0 5
39 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
2 2 0 41 42 20.50 97.62 24 0 0 0 0 0 0 6
40 Awais Mushtaq
 Atlanta Heat
2 2 0 40 30 20.00 133.33 39 0 0 0 1 0 1 7
41 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
2 2 0 40 74 20.00 54.05 32 0 0 0 1 0 0 2
42 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
1 1 0 39 31 39.00 125.81 39 0 0 0 1 0 3 4
43 Taresh Grover
 United
2 2 1 38 39 38.00 97.44 38 0 0 0 1 0 1 5
44 Shailesh C Patel
 Satyam
1 1 0 37 35 37.00 105.71 37 0 0 0 1 0 2 3
45 Irfan Mallik
 The Warriors
2 2 0 36 18 18.00 200.00 27 0 0 0 1 0 2 4
46 Jeremy De Lima
 Shakti
3 3 0 35 53 11.67 66.04 35 0 0 0 1 2 2 3
47 Kush A Shah
 Satyam
1 1 0 34 25 34.00 136.00 34 0 0 0 1 0 1 5
48 Zohaib Khawaja
 American
3 3 0 34 29 11.33 117.24 22 0 0 0 0 1 1 3
49 Baljit Singh
 Georgia Hurricanes
1 1 0 34 44 34.00 77.27 34 0 0 0 1 0 0 5
50 Bhavesh Patel
 Satyam
1 1 0 32 31 32.00 103.23 32 0 0 0 1 0 2 0
51 Rajan S Raina
 Kings Xi
1 1 0 32 44 32.00 72.73 32 0 0 0 1 0 0 2
52 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
2 2 0 32 45 16.00 71.11 18 0 0 0 0 0 0 3
53 Karim Lalani
 The Warriors
1 1 0 32 46 32.00 69.57 32 0 0 0 1 0 0 4
54 Govind Prakash
 Shakti
2 2 0 31 31 15.50 100.00 21 0 0 0 0 0 1 3
55 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
2 2 1 31 38 31.00 81.58 18 0 0 0 0 0 0 3
56 Vishal N Buxani
 United
2 2 1 31 42 31.00 73.81 21 0 0 0 0 0 1 1
57 Syed M M Shahab
 American
2 2 1 30 21 30.00 142.86 22 0 0 0 0 0 2 1
58 Bilal T Mukati
 Shakti
3 3 1 30 33 15.00 90.91 11 0 0 0 0 0 0 4
59 Neel Patel
 Satyam
1 1 0 28 19 28.00 147.37 28 0 0 0 1 0 2 2
60 Stalin Selvam Mahadevan
 United
2 2 1 28 30 28.00 93.33 18 0 0 0 0 0 2 1
61 Sreenath Kolachur
 Shakti
3 2 0 28 38 14.00 73.68 18 0 0 0 0 0 1 0
62 Gavasker Channer
 Atlanta Param Veers
1 1 0 27 23 27.00 117.39 27 0 0 0 1 0 0 4
63 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 1 0 27 33 27.00 81.82 27 0 0 0 1 0 0 4
64 Asif Budhwani
 Southeast Xpress
2 2 0 27 61 13.50 44.26 21 0 0 0 0 0 0 0
65 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 26 18 26.00 144.44 26 0 0 0 1 0 2 2
66 Abhishek Maid
 Covington Param Veers
1 1 0 26 26 26.00 100.00 26 0 0 0 1 0 0 4
67 Shafiq Jadavji
 Southeast Xpress
2 2 0 26 26 13.00 100.00 26 0 0 0 1 1 1 1
68 Amit Sood
 Atlanta Thunders
1 1 0 26 31 26.00 83.87 26 0 0 0 1 0 0 5
69 Sandeep Patel
 Satyam
1 1 0 26 40 26.00 65.00 26 0 0 0 1 0 0 2
70 Vipul Patel
 Satyam
2 2 0 25 27 12.50 92.59 21 0 0 0 0 0 1 2
71 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
3 2 1 24 29 24.00 82.76 22 0 0 0 0 0 1 0
72 Heer Patel
 Atlanta Thunders
1 1 0 24 37 24.00 64.86 24 0 0 0 0 0 2 1
73 Ahad Tariq
 American
2 1 1 23 13 176.92 23 0 0 0 0 0 2 1
74 Yogendra Chapre
 Georgia Hurricanes
1 1 0 23 68 23.00 33.82 23 0 0 0 0 0 0 1
75 Yash Pungliya
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 22 15 22.00 146.67 22 0 0 0 0 0 0 2
76 Danush Kaveripakam
 Covington Param Veers
1 1 0 22 17 22.00 129.41 22 0 0 0 0 0 1 1
77 Pathik Shah
 Atlanta Heat
2 2 0 22 24 11.00 91.67 12 0 0 0 0 0 0 4
78 Aqeel Sayeed
 The Warriors
2 2 0 22 37 11.00 59.46 14 0 0 0 0 0 0 3
79 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Param Veers
1 1 0 21 15 21.00 140.00 21 0 0 0 0 0 1 2
80 Rupesh B Patel
 Satyam
2 2 0 21 22 10.50 95.45 20 0 0 0 0 0 0 2
81 Patel Himanshu
 Indian
1 1 0 21 25 21.00 84.00 21 0 0 0 0 0 1 1
82 Nasir Javaid
 The Warriors
2 2 0 20 29 10.00 68.97 18 0 0 0 0 0 0 2
83 Nasir Mushtaq
 Atlanta Heat
2 2 0 20 41 10.00 48.78 13 0 0 0 0 0 0 2
84 Karthick Manoharan
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 19 23 19.00 82.61 19 0 0 0 0 0 0 3
85 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
3 3 0 19 27 6.33 70.37 14 0 0 0 0 0 0 0
86 Sunny Shah
 Southeast Xpress
1 1 0 19 34 19.00 55.88 19 0 0 0 0 0 0 2
87 Amyn Dhamani
 Southeast Xpress
2 2 1 19 36 19.00 52.78 18 0 0 0 0 0 0 0
88 Salman A Parbatani
 Southeast Xpress
2 2 0 18 14 9.00 128.57 17 0 0 0 0 0 1 1
89 Mohsin Mohammed
 The Warriors
1 1 0 18 22 18.00 81.82 18 0 0 0 0 0 0 2
90 Sathvik Shetty
 Shakti
1 1 0 17 12 17.00 141.67 17 0 0 0 0 0 0 1
91 Jayu Patel
 Satyam
2 2 1 17 12 17.00 141.67 9 0 0 0 0 0 0 2
92 Qasir Nadeem
 Indian
1 1 0 17 13 17.00 130.77 17 0 0 0 0 0 0 3
93 Raj J Patel
 Indian
1 1 0 17 14 17.00 121.43 17 0 0 0 0 0 0 2
94 Harsh K Parmar
 Shakti
2 2 0 17 17 8.50 100.00 16 0 0 0 0 0 0 3
95 Hari Kishore
 United
1 1 0 17 33 17.00 51.52 17 0 0 0 0 0 0 1
96 Prashaanth Jagannathan
 Covington Param Veers
1 1 0 16 9 16.00 177.78 16 0 0 0 0 0 1 1
97 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
1 1 1 16 24 66.67 16 0 0 0 0 0 1 1
98 Bhavin Patel
 Kings Xi
2 2 0 16 34 8.00 47.06 16 0 0 0 0 1 0 2
99 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
2 2 0 15 18 7.50 83.33 11 0 0 0 0 0 0 2
100 Asif Vadsariya
 Southeast Xpress
2 2 0 14 20 7.00 70.00 12 0 0 0 0 0 0 2
101 Parth Patel
 Indian
1 1 0 14 22 14.00 63.64 14 0 0 0 0 0 1 1
102 Arun R Kumar
 United
1 1 1 13 9 144.44 13 0 0 0 0 0 0 2
103 Hasan Iqbal
 Atlanta Heat
2 2 0 13 29 6.50 44.83 10 0 0 0 0 0 0 0
104 Mohib Siddiqi
 American
3 3 0 13 35 4.33 37.14 7 0 0 0 0 1 0 2
105 Santhosh Kumar
 Shakti
1 1 1 12 9 133.33 12 0 0 0 0 0 0 1
106 Fareed Ali Sundrani
 Southeast Xpress
1 1 0 12 15 12.00 80.00 12 0 0 0 0 0 0 1
107 Simranjeet Raina
 Kings Xi
2 2 0 12 19 6.00 63.16 6 0 0 0 0 0 0 2
108 Daljeet S Raina
 Kings Xi
2 2 0 12 19 6.00 63.16 10 0 0 0 0 0 0 2
109 Vishnu Gowda Harish
 United
2 2 0 12 20 6.00 60.00 11 0 0 0 0 0 0 0
110 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
1 1 1 11 11 100.00 11 0 0 0 0 0 0 2
111 Alpesh Patel
 Satyam
1 1 1 11 12 91.67 11 0 0 0 0 0 1 0
112 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
2 2 0 11 13 5.50 84.62 6 0 0 0 0 0 0 1
113 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
3 3 0 11 15 3.67 73.33 11 0 0 0 0 2 0 1
114 Ashok Pilla
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 11 19 11.00 57.89 11 0 0 0 0 0 0 0
115 Abhijit Bhagavatula
 United
2 2 1 11 27 11.00 40.74 10 0 0 0 0 0 0 1
116 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
1 1 0 10 10 10.00 100.00 10 0 0 0 0 0 0 2
117 Rashid Taj
 American
2 2 1 10 19 10.00 52.63 10 0 0 0 0 0 0 1
118 Amit Koul
 J P Gymkhana
2 2 1 10 24 10.00 41.67 6 0 0 0 0 0 0 1
119 Yogesh Bhakta
 Satyam
2 1 0 9 5 9.00 180.00 9 0 0 0 0 0 0 1
120 Shakaib Siddiqi
 American
3 1 0 9 11 9.00 81.82 9 0 0 0 0 0 0 1
121 Murtaza Khwaja
 Atlanta Heat
1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 1
122 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 1
123 Jignesh Patel
 Indian
1 1 0 9 17 9.00 52.94 9 0 0 0 0 0 0 1
124 Ilham Buharie
 Atlanta Param Veers
1 1 0 8 16 8.00 50.00 8 0 0 0 0 0 0 0
125 Ranjith Pongiletti
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 7 6 7.00 116.67 7 0 0 0 0 0 0 1
126 Harish Pendyala
 United
1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 0 1
127 Nasik Khan
 The Warriors
2 2 1 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 1 0 1
128 Jay Patel
 The Warriors
1 1 0 7 11 7.00 63.64 7 0 0 0 0 0 0 1
129 Duncan Whatney
 Atlanta Param Veers
1 1 1 6 4 150.00 6 0 0 0 0 0 1 0
130 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 1
131 Fenil Patel
 Indian
1 1 1 6 8 75.00 6 0 0 0 0 0 0 1
132 Akshat Shah
 Atlanta Heat
1 1 0 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 0 0 1
133 Moin Vadsariya
 Southeast Xpress
1 1 1 6 13 46.15 6 0 0 0 0 0 0 1
134 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
2 2 2 5 4 125.00 4 0 0 0 0 0 0 1
135 Ankurkumar A Krushikar
 Atlanta Param Veers
1 1 0 5 5 5.00 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
136 Bhupinder Singh
 Kings Xi
2 2 0 5 5 2.50 100.00 5 0 0 0 0 1 0 1
137 Aayush Patel
 Satyam
1 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 1
138 Rajan S Raina
 United
1 1 0 5 8 5.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
139 Nithil Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 5 16 5.00 31.25 5 0 0 0 0 0 0 0
140 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
1 1 0 4 2 4.00 200.00 4 0 0 0 0 0 0 1
141 Siva Krishna Vasireddy
 United
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
142 Zubair Ahmed
 The Warriors
2 2 1 4 7 4.00 57.14 3 0 0 0 0 0 0 0
143 Ronak Choudhary
 J P Gymkhana
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
144 Veer Poonia
 Georgia Hurricanes
1 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
145 Raj Rajani
 Atlanta Heat
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
146 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
147 Rohit Patel
 Indian
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
148 Kamran Riaz
 American
1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
3 1 1 2 9 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
150 Harvinder S Rinku Raina
 Kings Xi
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
151 Vijay Parikh
 The Warriors
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
152 Jaydeep Desai
 Covington Param Veers
1 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Amit H Patel
 Atlanta Param Veers
1 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
154 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Param Veers
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
155 Hashim Ahmadani
 Shakti
2 2 0 1 4 0.50 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
156 Bhavin Patel
 Covington Param Veers
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Dipen Desai
 Indian
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
158 Gottlieb Sauermann
 United
1 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
159 Zaid Siddiqui
 American
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Israr A Shah
 Southeast Xpress
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Sankait Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Rupesh Patel
 Covington Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Bunty M Patel
 Satyam
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Sanjeev Saini
 Atlanta Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Abhishek Bhagavatula
 United
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Hemanth Andol
 United
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Arnav Kumar
 Georgia Hurricanes
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Azmatullah Jamalzay
 Royal Challengers Atlanta
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Umer Rafiq
 American
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Renganathan Srinivasa
 Covington Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Arif Valani
 Southeast Xpress
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Aamir Ahmed
 American
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Akshar Patel
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Pranav Shah
 Shakti
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Darpan Patel
 Covington Param Veers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Jasmeet Raina
 Kings Xi
2 2 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
181 Jasmeet Singh
 Atlanta Heat
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
182 Ankit Patel
 Atlanta Param Veers
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
183 Karanveer Raina
 Kings Xi
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
184 Jimmy Hirani
 Southeast Xpress
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
185 Abhinav Mamidala
 Georgia Hurricanes
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
186 Sachin Pande
 J P Gymkhana
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
187 Nilesh Bapu P
 The Warriors
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
188 Imran Haider
 The Warriors
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
189 Sahil Lalani
 Georgia Hurricanes
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
190 Aadil Rana
 The Warriors
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
191 Nirmit Kansagra
 Georgia Hurricanes
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
192 Rashid Mehmood
 Indian
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
193 Vikesh Patel
 Indian
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
194 Prasad Tarkas
 Georgia Hurricanes
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
195 Arbaaz Sandhu
 Atlanta Heat
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
196 Shailesh R Patel
 Indian
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0