Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Jagroop Raina
(Kings XI)
6 6 0 314 32 17 2 1 115 175.42 52.33
2
Hamza Jamshed
(Atlanta Heat)
6 6 1 253 19 13 0 1 130 125.87 50.60
3
Rishi Bhardwaj
(Atlanta Param Veers)
6 4 0 208 21 7 1 1 121 145.45 52.00
4
Garth Garvey
(Covington Param Veers)
5 5 1 193 12 13 0 1 101 147.33 48.25
5 4 4 3 190 22 2 2 0 58 125.83 190.00
6
Dhruv S Patel
(Atlanta Thunders)
3 3 2 180 19 4 2 0 78 159.29 180.00
7
Harminder Singh
(Kings XI)
6 6 1 173 21 5 1 0 70 122.70 34.60
8
Yash Pungliya
(Royal Challengers Atlanta)
4 3 1 153 20 2 1 0 84 166.30 76.50
9
Tulaib Faizy
(Shakti)
4 4 0 150 9 11 1 0 66 164.84 37.50
10
Gavasker Channer
(Atlanta Param Veers)
5 5 3 146 2 13 1 0 77 158.70 73.00
11
Shane Raina
(Kings XI)
6 6 1 146 19 1 1 0 55 116.80 29.20
12
Romash Munna
(Gwinnett Warriors)
5 5 0 144 4 1 0 0 40 105.11 28.80
13
Bhavin Patel
(Satyam)
4 4 0 142 10 8 1 0 80 163.22 35.50
14
Ashish Purohit
(J P Gymkhana)
4 4 1 139 11 12 0 0 47 198.57 46.33
15
Zain A Sayed
(Atlanta Thunders)
5 5 1 138 9 7 1 0 81 155.06 34.50
16 6 6 0 135 11 3 1 0 54 106.30 22.50
17
Ahsan Plummer
(Kings XI)
5 5 0 125 8 9 1 0 86 211.86 25.00
18
Sagar Patel
(Covington Param Veers)
2 2 1 123 9 7 1 0 93 138.20 123.00
19
Param Patel
(Atlanta Param Veers)
6 5 3 118 9 8 1 0 56 171.01 59.00
20
Mark Parchment
(Atlanta Param Veers)
6 3 2 116 5 6 1 0 82 141.46 116.00
21
Rizwan Khan
(The Warriors)
3 3 2 114 4 13 1 0 93 242.55 114.00
22
Abhishek Maid
(Covington Param Veers)
4 4 2 113 7 5 1 0 66 109.71 56.50
23
Darpan Patel
(Covington Param Veers)
5 5 0 111 14 8 0 0 37 226.53 22.20
24 5 5 2 105 12 3 1 0 65 164.06 35.00
25
Preet Malhotra
(Gwinnett Warriors)
5 5 0 105 4 3 0 0 37 140.00 21.00
26
Chinmay Kushare
(Atlanta Param Veers)
4 3 1 105 10 1 1 0 54 111.70 52.50
27
Kashif Rana
(The Warriors)
3 3 0 101 10 3 1 0 78 144.29 33.67
28
Heer Patel
(Atlanta Thunders)
5 5 1 99 6 6 1 0 72 137.50 24.75
29
Viraj Patel
(Shakti)
2 2 1 96 8 0 1 0 62 97.96 96.00
30
Awais Mushtaq
(Atlanta Heat)
3 3 0 93 5 8 1 0 50 147.62 31.00
31
Shakaib Siddiqi
(Atlanta Heat)
5 5 0 91 8 4 0 0 48 124.66 18.20
32
Nithil Reddy
(Royal Challengers Atlanta)
4 3 0 90 11 3 1 0 72 118.42 30.00
33
Ankit Hirani
(Atlanta Thunders)
2 2 1 88 2 11 1 0 86 293.33 88.00
34
Rohan Mohite
(Gwinnett Warriors)
5 5 0 87 2 2 0 0 42 147.46 17.40
35
Bhavuk Goyal
(United)
5 5 1 87 7 6 0 0 37 127.94 21.75
36
Ranjith Pongileti
(Royal Challengers Atlanta)
3 3 0 86 5 6 0 0 48 119.44 28.67
37 4 4 2 86 5 3 0 0 47 95.56 43.00
38
Vinothkumar Kandaswamy
(Covington Param Veers)
4 3 0 84 9 4 0 0 46 171.43 28.00
39
Arnav Singh
(Indian Lions)
3 3 0 83 9 2 1 0 51 127.69 27.67
40 4 3 0 82 8 2 0 0 47 143.86 27.33
41 4 4 1 82 6 2 0 0 35 84.54 27.33
42 4 4 1 81 6 7 0 0 42 213.16 27.00
43
Akil Sayeed
(Atlanta Heat)
3 3 1 75 3 7 0 0 37 141.51 37.50
44
Alay Patel
(Indian Lions)
1 1 0 68 4 4 1 0 68 130.77 68.00
45
Sahil Charania
(Atlanta Thunders)
5 4 0 67 2 7 0 0 45 152.27 16.75
46
Jimit Amin
(Atlanta Thunders)
3 2 1 65 6 0 0 0 43 112.07 65.00
47
Ravi Nandi
(Army Eleven)
1 1 1 64 6 5 1 0 64 168.42 0.00
48
Jamel Morgan
(Covington Param Veers)
5 5 1 64 2 4 0 0 22 136.17 16.00
49
Ganesh Lad
(J P Gymkhana)
1 1 0 63 6 6 1 0 63 286.36 63.00
50
Ritesh Patel
(Satyam)
3 3 2 63 1 4 0 0 42 175.00 63.00
51
Viral Pandya
(Indian Lions)
4 4 0 63 6 1 0 0 34 92.65 15.75
52
Aurangzeb Khan
(The Warriors)
3 3 1 62 3 3 0 0 45 96.88 31.00
53 6 5 3 59 6 2 0 0 23 140.48 29.50
54 5 5 1 59 6 3 0 0 21 122.92 14.75
55
Zoha Junaid
(Atlanta Heat)
5 5 0 57 2 4 0 0 26 93.44 11.40
56 6 6 1 57 3 3 0 0 28 87.69 11.40
57
Bhupen Patel
(Satyam)
4 4 1 55 4 1 1 0 50 122.22 18.33
58
Dishank Patel
(Indian Lions)
1 1 0 54 1 6 1 0 54 168.75 54.00
59
Archit Patel
(Kings XI)
3 3 1 53 2 4 0 0 42 132.50 26.50
60
Jabran Cheema
(The Warriors)
3 3 0 53 8 1 0 0 22 112.77 17.67
61
Rohan Dabir
(J P Gymkhana)
4 4 1 52 6 0 0 0 41 140.54 17.33
62
Abdulmajeed H Khan
(Royal Challengers Atlanta)
2 2 1 52 7 0 0 0 41 115.56 52.00
63 4 3 0 52 3 1 0 0 35 91.23 17.33
64
Mukesh Seelal
(Gwinnett Warriors)
5 5 0 52 5 0 0 0 21 76.47 10.40
65
Zubair Ahmed
(The Warriors)
3 2 0 51 3 5 0 0 39 182.14 25.50
66
Pushpesh Bhargava
(J P Gymkhana)
4 4 0 51 5 1 0 0 17 85.00 12.75
67
Paul Green
(Gwinnett Warriors)
4 4 2 50 0 1 0 0 32 96.15 25.00
68
Shaquille K Forbes
(Atlanta Param Veers)
6 3 2 45 2 3 0 0 26 180.00 45.00
69
Wasiq Daudi
(Atlanta Heat)
6 6 0 45 7 0 0 0 24 91.84 7.50
70
Raj J Patel
(Satyam)
4 4 1 42 4 1 0 0 32 100.00 14.00
71
Gautam Mattey
(J P Gymkhana)
4 4 0 41 2 3 0 0 26 132.26 10.25
72
Aman Malhotra
(J P Gymkhana)
4 3 0 40 7 0 0 0 29 148.15 13.33
73
Abbas Safi
(Royal Challengers Atlanta)
4 4 0 40 2 2 0 0 15 85.11 10.00
74
Anand Patel
(Satyam)
2 2 1 38 3 2 0 0 24 135.71 38.00
75
Vasu Verma (Manik)
(Indian Lions)
3 3 0 38 2 1 0 0 22 80.85 12.67
76
Viraj Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 1 37 6 0 0 0 27 148.00 37.00
77
Ashok Pilla
(Royal Challengers Atlanta)
3 3 0 37 2 1 0 0 36 123.33 12.33
78 5 5 0 37 3 1 0 0 13 119.35 7.40
79
Vipul Patel
(Satyam)
4 2 0 36 1 1 0 0 34 90.00 18.00
80 6 3 1 35 0 1 0 0 20 159.09 17.50
81
Sahil Banga
(Atlanta Heat)
6 3 0 35 2 1 0 0 31 87.50 11.67
82
Amit Sood
(Atlanta Thunders)
4 4 2 34 4 0 0 0 18 89.47 17.00
83
Ridwan Palash
(Kings XI)
3 2 1 33 1 3 0 0 23 150.00 33.00
84 3 1 0 33 2 1 0 0 33 100.00 33.00
85
Ulric Clarke
(Gwinnett Warriors)
3 3 1 33 3 0 0 0 17 55.93 16.50
86
Akhilesh Vishwanath
(J P Gymkhana)
2 2 0 32 2 2 0 0 23 145.45 16.00
87
Anil K Kallamadi
(Covington Param Veers)
5 2 1 32 0 0 0 0 25 94.12 32.00
88
Mohammad Fahad
(Royal Challengers Atlanta)
2 1 0 31 3 2 0 0 31 129.17 31.00
89
Mit Patel
(Satyam)
2 2 1 31 0 0 0 0 25 83.78 31.00
90
Darshan Shah
(Atlanta Param Veers)
2 1 0 31 2 0 0 0 31 83.78 31.00
91 3 3 0 31 2 1 0 0 15 68.89 10.33
92
Karthikeyan Dhanapalan
(Covington Param Veers)
5 3 2 30 3 2 0 0 15 166.67 30.00
93 2 2 0 29 3 0 0 0 29 87.88 14.50
94
Prathamesh Palande
(Royal Challengers Atlanta)
4 3 0 27 3 1 0 0 14 135.00 9.00
95 5 4 3 26 4 0 0 0 13 136.84 26.00
96
Irfan Mallik
(The Warriors)
3 3 0 25 2 2 0 0 12 166.67 8.33
97
Eswara K Darapureddy
(J P Gymkhana)
4 4 0 25 2 0 0 0 12 64.10 6.25
98
Kush Shah
(J P Gymkhana)
2 2 0 24 4 1 0 0 24 184.62 12.00
99
Salman Safi
(Royal Challengers Atlanta)
2 2 1 24 1 1 0 0 17 126.32 24.00
100
Raja Shoaib
(Royal Challengers Atlanta)
2 2 1 23 2 0 0 0 17 143.75 23.00
101
Nimesh Patel
(Indian Lions)
2 2 0 23 4 0 0 0 15 135.29 11.50
102
Amit Bhakta
(Indian Lions)
1 1 0 23 0 2 0 0 23 115.00 23.00
103
Sai Rohitroy Seelam
(J P Gymkhana)
1 1 1 23 0 1 0 0 23 115.00 0.00
104
Rishi Bector
(United)
1 1 0 23 1 1 0 0 23 109.52 23.00
105
Bhavin Patel
(Covington Param Veers)
3 1 0 22 1 2 0 0 22 157.14 22.00
106
Pathik Shah
(Atlanta Heat)
6 3 1 22 3 0 0 0 17 78.57 11.00
107
Furqan Anwar
(Atlanta Heat)
3 2 2 21 0 2 0 0 11 175.00 0.00
108
Mihir Desai
(Indian Lions)
1 1 0 21 2 0 0 0 21 116.67 21.00
109
Navin Mursalim
(Gwinnett Warriors)
4 4 1 21 1 0 0 0 11 77.78 7.00
110 3 2 1 20 2 0 0 0 12 125.00 20.00
111
Joseph Rossan
(Gwinnett Warriors)
4 3 0 20 1 0 0 0 13 95.24 6.67
112
Daljeet S Raina
(Kings XI)
6 2 0 19 1 1 0 0 17 118.75 9.50
113
Bharath Kumar N L
(J P Gymkhana)
2 2 0 19 3 0 0 0 14 95.00 9.50
114
Jaydeep Desai
(Atlanta Thunders)
5 3 0 19 1 0 0 0 10 86.36 6.33
115 1 1 0 18 1 1 0 0 18 85.71 18.00
116 2 2 0 18 0 0 0 0 13 46.15 9.00
117
Ajayn Adhikari
(Atlanta Heat)
3 2 0 17 0 1 0 0 16 94.44 8.50
118
Asrith Kumar
(Covington Param Veers)
2 2 1 15 1 0 0 0 12 115.38 15.00
119
Murtaza Khwaja
(Atlanta Heat)
5 2 1 15 2 0 0 0 15 83.33 15.00
120
Rashid Taj
(Atlanta Heat)
1 1 0 15 3 0 0 0 15 68.18 15.00
121
Ilham Buharie
(Atlanta Param Veers)
1 1 1 14 1 1 0 0 14 175.00 0.00
122
Kirk Thompson
(Atlanta Param Veers)
1 1 0 14 0 2 0 0 14 140.00 14.00
123
Waheed Chaudhry
(Atlanta Thunders)
3 2 1 14 2 0 0 0 13 127.27 14.00
124
Sanjeev Saini
(Atlanta Param Veers)
5 1 0 14 0 1 0 0 14 100.00 14.00
125
Snehal Patel
(Indian Lions)
2 2 1 14 3 0 0 0 10 77.78 14.00
126 4 2 0 14 2 0 0 0 9 77.78 7.00
127
Nasik Khan
(The Warriors)
3 3 0 14 0 1 0 0 9 58.33 4.67
128
Kamran Riaz
(Atlanta Heat)
1 1 0 14 1 0 0 0 14 53.85 14.00
129
Mitul Patel
(Satyam)
1 1 0 13 1 0 0 0 13 76.47 13.00
130
Prashant Ghodke
(Army Eleven)
1 1 1 12 0 2 0 0 12 400.00 0.00
131
Rishi Pandey
(Shakti)
1 1 0 12 2 0 0 0 12 100.00 12.00
132
Oneil Hylton
(Kings XI)
5 3 0 12 1 1 0 0 7 92.31 4.00
133
Ernest Clarke
(Gwinnett Warriors)
4 3 1 12 0 0 0 0 11 85.71 6.00
134
Arash Panjwani
(Atlanta Heat)
2 2 1 12 0 0 0 0 9 60.00 12.00
135
Patel Himanshu
(Indian Lions)
1 1 0 11 2 0 0 0 11 78.57 11.00
136
Parth Patel
(Satyam)
2 2 0 9 0 1 0 0 7 128.57 4.50
137
Barun Singh
(Army Eleven)
1 1 0 9 2 0 0 0 9 112.50 9.00
138
Nadeem A Bhamani
(Atlanta Thunders)
2 1 0 9 0 0 0 0 9 81.82 9.00
139 5 4 1 9 0 0 0 0 5 47.37 3.00
140
SunnY Patel
(Indian Lions)
2 2 1 9 1 0 0 0 6 39.13 9.00
141
Rawl Seepaul
(Gwinnett Warriors)
4 4 0 9 0 0 0 0 6 36.00 2.25
142 2 1 0 8 0 1 0 0 8 160.00 8.00
143
Ankur C Dharek
(Indian Lions)
1 1 0 8 1 0 0 0 8 133.33 8.00
144
Azeem Charania
(Atlanta Thunders)
4 3 1 8 0 0 0 0 5 88.89 4.00
145
Kishan Das
(Atlanta Thunders)
1 1 0 8 1 0 0 0 8 88.89 8.00
146
Evroy Dyer
(Covington Param Veers)
5 3 0 8 0 0 0 0 7 80.00 2.67
147 5 2 2 8 0 0 0 0 6 57.14 0.00
148
Jatin Pangging
(Army Eleven)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 42.11 8.00
149
Augustine Brandon
(Gwinnett Warriors)
5 5 0 8 1 0 0 0 5 40.00 1.60
150
Ricado Bartley
(Atlanta Param Veers)
2 2 0 7 0 1 0 0 7 140.00 3.50
151
Dharmendra Kumar
(Army Eleven)
1 1 0 7 0 1 0 0 7 140.00 7.00
152
Danny Bhakta
(Indian Lions)
2 1 1 7 1 0 0 0 7 100.00 0.00
153 3 2 1 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
154
Bhanu Paidimukkula
(The Warriors)
2 1 1 7 1 0 0 0 7 58.33 0.00
155
Rahul Verma
(Indian Lions)
3 3 1 7 1 0 0 0 6 50.00 3.50
156
Jagadeesh Vinnakota
(Royal Challengers Atlanta)
4 1 1 6 1 0 0 0 6 200.00 0.00
157
Happy Sihaniya
(Kings XI)
1 1 0 6 1 0 0 0 6 100.00 6.00
158 5 1 0 6 0 0 0 0 6 85.71 6.00
159
Shazal Tahir
(Atlanta Heat)
3 3 2 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
160
Ankurkumar A Krushikar
(Atlanta Param Veers)
3 1 0 5 1 0 0 0 5 71.43 5.00
161
Siddharth Phogat
(Royal Challengers Atlanta)
2 2 0 5 0 0 0 0 3 71.43 2.50
162 3 2 1 5 0 0 0 0 4 50.00 5.00
163
Devanand Ramdeen
(Gwinnett Warriors)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 33.33 5.00
164 1 1 1 4 1 0 0 0 4 133.33 0.00
165
Surendranath Gandavaram
(Covington Param Veers)
3 1 1 4 0 0 0 0 4 100.00 0.00
166
Hemal Patel
(Indian Lions)
1 1 1 4 0 0 0 0 4 100.00 0.00
167 1 1 1 4 0 0 0 0 4 100.00 0.00
168
Maurice Powell
(Kings XI)
5 2 1 4 0 0 0 0 3 100.00 4.00
169
Anup Patel
(Indian Lions)
1 1 1 4 0 0 0 0 4 80.00 0.00
170
Hiren Patel
(Indian Lions)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 57.14 4.00
171
Neel Patel
(Indian Lions)
2 2 0 4 0 0 0 0 4 50.00 2.00
172 2 2 1 4 0 0 0 0 4 50.00 4.00
173
Karim Lalani
(The Warriors)
2 2 0 4 0 0 0 0 4 50.00 2.00
174
Iqbal Malik
(The Warriors)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 40.00 4.00
175
Arunesh Mishra
(J P Gymkhana)
4 3 1 4 0 0 0 0 2 30.77 2.00
176
Akshat Shah
(J P Gymkhana)
2 2 0 4 0 0 0 0 3 30.77 2.00
177
Andy Seetal
(Gwinnett Warriors)
2 1 1 4 0 0 0 0 4 28.57 0.00
178
Tanmay Parikh
(J P Gymkhana)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 26.67 4.00
179
Mehul Patel
(Satyam)
2 1 1 3 0 0 0 0 3 150.00 0.00
180
Chirag Patel
(Indian Lions)
2 2 0 3 0 0 0 0 2 42.86 1.50
181
Naimesh Patel
(Indian Lions)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 42.86 3.00
182 3 1 1 3 0 0 0 0 3 42.86 0.00
183 4 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 0.00
184
Niraj Patel
(Atlanta Thunders)
2 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 0.00
185
Gajendra Kandula
(Army Eleven)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
186
Sagar Das
(Shakti)
3 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
187
Siddhartha Kille
(J P Gymkhana)
2 1 1 2 0 0 0 0 2 40.00 0.00
188
Mo Khan
(The Warriors)
2 1 1 2 0 0 0 0 2 40.00 0.00
189
Devin Velaidam
(Gwinnett Warriors)
3 2 1 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
190
Amit Koul
(J P Gymkhana)
3 2 0 2 0 0 0 0 1 25.00 1.00
191
Sunil Patel
(Satyam)
2 1 1 1 0 0 0 0 1 50.00 0.00
192
Hemang Patel
(Atlanta Thunders)
2 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
193
Manav Patel
(Indian Lions)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
194
Zulfiqar Khan
(Army Eleven)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
195
Ashish K Patel
(Indian Lions)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
196
Taki Momin
(Atlanta Thunders)
3 2 1 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
197
Akshar Patel
(United)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
198
Shiv Rana
(Royal Challengers Atlanta)
4 3 0 1 0 0 0 0 1 10.00 0.33
199
Alpesh Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
201
Dhiral Patel
(Atlanta Thunders)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
202
Amit H Patel
(Atlanta Param Veers)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
203
Dipan Patel
(Indian Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
204
Amit Sen
(Atlanta Param Veers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
205
Arpan Patel
(Indian Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
206
Ankit Patel
(Atlanta Param Veers)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
207
Satadru Roy
(United)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
208
Duncan Whatney
(Atlanta Param Veers)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
209
Gurvinder Singh
(Kings XI)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
210
Mohit Patel
(Royal Challengers Atlanta)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
211
Usman Shuja
(Atlanta Thunders)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
212
Ishmael Parchment
(Atlanta Param Veers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
213
Ricado Bartley
(Kings XI)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
214
Biba Singh
(Kings XI)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
215
Kashif Aslam
(Atlanta Heat)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
216
Deepak Verma
(Indian Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
217
Shamsundar Gudaji
(Army Eleven)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
218 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
219
Bhupinder Singh
(Kings XI)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
220
Mohammad Pervez
(Atlanta Heat)
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
221
Angad Pal Raina
(Kings XI)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
222
Amitabh Suman
(Army Eleven)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
223
Krut Patel
(Atlanta Param Veers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
224
Chowdary Tummala
(Indian Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
225
Neel J Patel
(Covington Param Veers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
226
Amrut Pore
(Covington Param Veers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
227
Neil Patel
(Atlanta Thunders)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
228
Nitesh Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
229
Hemanth Vuyyuru
(Indian Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
230
Azmatullah Jamalzay
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
231
Akhilesh Reddy
(Atlanta Param Veers)
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
232
Pramod Pawar
(United)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
233
Biren Patel
(Covington Param Veers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
234
Rajan S Raina
(Kings XI)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
235
Ranjith Pongiletti
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
236
Jigar Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
237 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
238
Rupesh Patel
(Covington Param Veers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
239
Amaan Khan
(Army Eleven)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
241
Sayed Abbas
(Shakti)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
242
Moeed Ahmad
(Army Eleven)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
243 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
244
Waleed Arshad
(The Warriors)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
245
Fenil Patel
(Satyam)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
246
Fayyaz Charania
(Indian Lions)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
247
Adnan Rao
(The Warriors)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
248
Sahil Khan
(Indian Lions)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
249
Tony Oliver
(Gwinnett Warriors)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
250
Renganathan Srinivasa
(Covington Param Veers)
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
251
Nasir Javaid
(The Warriors)
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00