Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Dhronal Shah
(American)
14 10 0 559 53 20 5 0 98 105.27 55.90
2
Japen Patel
(J P Gymkhana)
13 12 0 521 61 20 1 2 105 129.93 43.42
3
Adil U Rahman
(North Atlanta)
15 14 0 475 40 7 2 1 130 79.97 33.93
4 13 12 0 461 0 0 4 0 80 100.00 38.42
5 12 12 0 431 0 0 3 0 97 100.00 35.92
6
Ihsan Ul Haq
(Climax)
11 10 0 397 0 0 3 0 88 100.00 39.70
7
Sanjay Baxtor
(South East)
13 13 0 396 0 0 2 1 100 100.00 30.46
8
Alay Patel
(Atlanta Lions)
8 7 0 387 0 0 3 1 103 100.00 55.29
9
Asif Imran
(North Atlanta)
11 11 0 352 40 11 2 1 111 109.32 32.00
10
Imran Sultan
(American)
12 12 0 336 35 1 4 0 74 85.93 28.00
11
Jimit Amin
(Shakti)
10 9 0 335 0 0 1 1 100 100.00 37.22
12 11 10 0 334 0 0 3 0 81 100.00 33.40
13 12 12 0 319 0 0 2 0 78 100.00 26.58
14
Tulaib Faizy
(North Atlanta)
12 11 0 316 21 5 1 0 81 69.45 28.73
15
Jyoti Singh
(Gwinnett)
10 10 0 290 0 0 1 0 64 100.00 29.00
16 13 12 0 287 0 0 1 0 75 100.00 23.92
17
Haseeb Shekhani
(North Atlanta)
8 8 0 284 16 9 2 0 93 125.66 35.50
18
Clayton Lambert
(Atlanta Lions)
11 7 0 280 0 0 3 0 82 100.00 40.00
19
Kalpesh Patel
(Atlanta Lions)
12 9 0 277 0 0 2 0 76 100.00 30.78
20
Rashid Taj
(Climax)
10 10 0 275 0 0 0 1 127 100.00 27.50
21
Nimir Desai
(North Atlanta)
12 9 0 275 13 4 1 0 57 73.14 30.56
22 13 12 0 260 0 0 0 0 49 100.00 21.67
23
Shahid Hussain
(American)
8 6 0 260 16 2 3 0 57 67.71 43.33
24
Mansoor Khan
(American)
13 13 0 258 15 14 0 0 45 96.27 19.85
25
Hassan Ali
(American)
15 9 0 257 20 2 1 0 50 101.18 28.56
26
Zargam Butt
(Climax)
11 11 0 248 0 0 2 0 67 100.00 22.55
27
Abhijeetabhi Patel
(Atlanta Lions)
5 3 0 248 0 0 1 1 102 100.00 82.67
28 10 9 0 247 0 0 1 1 101 100.00 27.44
29
Jiten Patel
(Lakshya)
9 9 0 243 0 0 2 0 63 100.00 27.00
30 13 11 0 239 0 0 2 0 73 100.00 21.73
31 10 8 0 234 0 0 1 0 83 100.00 29.25
32 12 10 0 231 18 3 1 0 70 84.31 23.10
33
Amit Bhatnagar
(Gwinnett)
7 6 0 227 0 0 1 0 87 100.00 37.83
34 10 7 0 213 0 0 1 0 60 100.00 30.43
35
Shahood Siddiqi
(American)
15 13 0 206 14 14 0 0 40 116.38 15.85
36
Hemang Patel
(J P Gymkhana)
12 7 0 205 16 13 1 0 64 146.43 29.29
37
Rishi Bector
(South East)
12 9 0 204 0 0 1 0 54 100.00 22.67
38
Naveed Ahmad
(South East)
11 10 0 203 0 0 1 0 57 100.00 20.30
39
Kamran Riaz
(Climax)
13 10 0 201 0 0 0 0 40 100.00 20.10
40 11 10 0 200 0 0 1 0 60 100.00 20.00
41
Kashif Rana
(American)
15 12 0 194 15 5 1 0 60 91.94 16.17
42
Zain A Sayed
(Gwinnett)
9 8 0 190 0 0 1 0 56 100.00 23.75
43 11 10 0 189 14 1 1 0 50 85.91 18.90
44
Kareemulla Mohammed
(J P Gymkhana)
11 8 0 189 19 0 0 0 48 84.38 23.62
45
Hashim Ahmadani
(North Atlanta)
11 8 0 188 8 17 0 0 45 146.88 23.50
46
Shashi Desai
(Atlanta Lions)
12 8 1 188 0 0 1 0 63 100.00 26.86
47
Ramkiran Chavli
(Birmingham)
7 7 0 185 0 0 1 0 89 100.00 26.43
48
Mrugang Desai
(Conyers)
9 5 0 183 22 0 2 0 64 95.31 36.60
49
Amit Patel
(Conyers)
8 7 0 178 3 0 2 0 76 101.14 25.43
50 7 5 0 178 0 0 2 0 63 100.00 35.60
51
Imran Shaker
(Conyers)
13 13 0 177 10 0 0 0 39 57.65 13.62
52
Davis Lagaan
(J P Gymkhana)
8 5 1 176 10 3 0 0 47 100.00 44.00
53 9 6 0 165 15 1 0 0 47 80.88 27.50
54
Viral Chauhan
(Conyers)
12 8 0 163 7 0 0 0 36 100.62 20.38
55 10 10 0 161 0 0 1 0 51 100.00 16.10
56
Hammad Choudhry
(North Atlanta)
9 7 0 160 20 1 0 0 32 129.03 22.86
57
Harsh K Parmar
(Gwinnett)
8 8 0 154 0 0 1 0 60 100.00 19.25
58 6 6 0 151 0 0 1 0 67 100.00 25.17
59
Mayuresh Patel
(Lakshya)
6 5 0 147 0 0 1 0 55 100.00 29.40
60
Yassir Sorathia
(Gwinnett)
9 9 0 145 0 0 0 0 47 100.00 16.11
61
Salik Idrees
(Lakshya)
7 7 0 145 0 0 1 0 60 100.00 20.71
62 10 7 0 144 0 0 0 0 33 100.00 20.57
63
Abishek Madas
(Birmingham)
10 10 0 141 0 0 0 0 32 100.00 14.10
64
Jay Modi
(Birmingham)
9 9 0 134 0 0 0 0 28 100.00 14.89
65
Kunal Patel
(J P Gymkhana)
12 9 0 133 9 3 0 0 31 86.93 14.78
66 13 7 0 133 9 1 1 0 65 84.71 19.00
67 13 11 0 132 5 0 0 0 34 65.35 12.00
68
Manoj Morewale
(Birmingham)
8 8 0 129 0 0 0 0 41 100.00 16.12
69 11 8 0 127 0 0 0 0 28 100.00 15.88
70
Bharat Govan
(Atlanta Lions)
9 8 0 125 0 0 1 0 60 100.00 15.62
71
Prashanth Shenoy
(J P Gymkhana)
7 3 0 124 6 0 1 0 51 84.93 41.33
72
Hiren Desai
(Birmingham)
8 6 0 121 0 0 0 0 43 100.00 20.17
73
Saleem Khaja
(North Atlanta)
11 4 0 121 8 1 0 0 35 73.33 30.25
74
Waheed Ahmad
(South East)
11 7 0 119 0 0 0 0 26 100.00 17.00
75 10 7 0 115 0 0 1 0 55 100.00 16.43
76
Sachin Bhagat
(Birmingham)
6 5 0 115 0 0 0 0 37 100.00 23.00
77
Vaibhav Nayar
(J P Gymkhana)
1 0 0 114 15 2 0 1 114 122.58 --
78 9 8 0 112 0 0 0 0 31 100.00 14.00
79 10 9 1 110 0 0 0 0 32 100.00 13.75
80
Jimit Amin
(Montgomery)
1 0 0 110 0 0 0 1 110 100.00 --
81
Bhavin Patel
(Conyers)
14 9 0 110 7 2 0 0 26 98.21 12.22
82
Sharad Chandra
(Birmingham)
9 9 0 109 0 0 1 0 57 100.00 12.11
83 7 6 0 107 0 0 1 0 71 100.00 17.83
84
Brain Albert
(J P Gymkhana)
6 4 0 107 9 3 0 0 42 100.00 26.75
85
Sachin Pande
(J P Gymkhana)
8 7 0 106 11 0 1 0 57 82.81 15.14
86
Balaji Varadhan
(Birmingham)
8 6 0 105 0 0 1 0 51 100.00 17.50
87
Jermine King
(Atlanta Lions)
8 4 0 105 0 0 1 0 60 100.00 26.25
88
Tulaib Faizy
(Lakshya)
1 0 0 104 7 2 0 1 104 104.00 --
89
Temur Jamshidi
(American)
13 6 0 103 9 2 0 0 27 77.44 17.17
90 8 8 0 102 0 0 0 0 28 100.00 12.75
91
Jibran A Gul
(American)
13 9 0 102 5 5 0 0 26 73.38 11.33
92 1 0 0 101 0 0 0 1 101 100.00 --
93
Harsh K Parmar
(Montgomery)
1 1 0 100 0 0 0 1 100 100.00 100.00
94
Harman Kahlon
(Montgomery)
1 1 0 97 0 0 1 0 97 100.00 97.00
95
Rajan Shah
(Birmingham)
7 5 0 96 0 0 0 0 28 100.00 19.20
96 6 5 0 95 0 0 1 0 51 100.00 19.00
97
Milan Patel
(Gwinnett)
8 8 0 93 0 0 0 0 27 100.00 11.62
98
Hussain Khurji
(South East)
9 9 0 91 0 0 0 0 28 100.00 10.11
99 1 1 0 89 0 0 1 0 89 100.00 89.00
100 10 9 0 89 0 0 0 0 34 100.00 9.89
101 9 6 0 89 0 0 0 0 34 100.00 14.83
102
Rohit Patel
(Lakshya)
6 6 0 85 0 0 0 0 40 100.00 14.17
103
Puneet Patel
(Lakshya)
9 9 0 83 0 0 0 0 30 100.00 9.22
104
Ahmad Merchant
(South East)
8 8 0 82 0 0 0 0 26 100.00 10.25
105 11 5 0 82 9 2 1 0 57 93.18 16.40
106
Jasmin Patel
(Lakshya)
7 6 0 81 0 0 0 0 38 100.00 13.50
107
Amit Bhatnagar
(Montgomery)
1 1 0 81 0 0 1 0 81 100.00 81.00
108 1 1 0 80 0 0 1 0 80 100.00 80.00
109 12 7 0 79 0 0 0 0 25 100.00 11.29
110
Sabbir Jony
(North Atlanta)
11 5 1 79 3 0 0 0 26 49.38 19.75
111 1 0 0 75 9 0 1 0 75 119.05 --
112
Ravi B Katam
(Birmingham)
2 2 0 75 0 0 1 0 53 100.00 37.50
113
Dhronal Shah
(Georgia Tech)
1 1 0 73 6 3 1 0 73 85.88 73.00
114 4 1 0 71 0 0 0 0 43 100.00 71.00
115 5 2 0 69 0 0 0 0 35 100.00 34.50
116
Amit H Patel
(Lakshya)
6 6 0 69 0 0 0 0 27 100.00 11.50
117
Haseeb Shekhani
(South East)
1 0 0 68 4 5 1 0 68 251.85 --
118
Himesh Patel
(Conyers)
15 10 0 68 7 1 0 0 24 91.89 6.80
119 9 9 0 67 0 0 0 0 29 100.00 7.44
120
Alay Patel
(Alpharetta)
1 1 0 66 0 0 1 0 66 100.00 66.00
121
Azim Kudchikar
(J P Gymkhana)
7 3 0 65 6 3 0 0 28 110.17 21.67
122 2 2 0 65 0 0 0 0 41 100.00 32.50
123
Hammad Choudhry
(Georgia Tech)
1 1 0 64 10 1 1 0 64 100.00 64.00
124 6 3 0 63 0 0 0 0 34 100.00 21.00
125
Vijay Lashiyal
(South East)
13 10 0 61 0 0 0 0 12 100.00 6.10
126
Jayesh R Patel
(Cavaliers)
1 1 0 60 0 0 1 0 60 100.00 60.00
127
Hiren Amin
(Shakti)
8 7 0 60 0 0 0 0 22 100.00 8.57
128 1 1 0 59 0 0 1 0 59 100.00 59.00
129
Alay Patel
(Cavaliers)
1 1 0 57 0 0 1 0 57 100.00 57.00
130 6 4 0 57 0 0 0 0 23 100.00 14.25
131
Deepak Singh
(Gwinnett)
11 6 0 57 0 0 0 0 16 100.00 9.50
132
Salim Amirali
(North Atlanta)
11 9 0 57 5 0 0 0 22 58.76 6.33
133
Anand Patel
(Lakshya)
6 5 0 56 0 0 0 0 26 100.00 11.20
134 3 2 0 56 0 0 1 0 50 100.00 28.00
135
Harman Kahlon
(Georgia Tech)
1 1 0 54 0 0 1 0 54 100.00 54.00
136
Anand Tummala
(North Atlanta)
4 3 0 54 0 0 0 0 46 91.53 18.00
137
Nainesh Patel
(J P Gymkhana)
7 4 0 51 7 0 0 0 30 100.00 12.75
138
Mayuresh Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 51 0 0 1 0 51 100.00 51.00
139
Shakaib Siddiqi
(American)
6 4 0 50 6 2 0 0 32 106.38 12.50
140
Bharat Govan
(Cavaliers)
1 1 0 50 0 0 1 0 50 100.00 50.00
141 5 3 0 49 0 0 0 0 30 100.00 16.33
142
Mohsin Mohammed
(J P Gymkhana)
5 3 0 47 6 0 0 0 24 82.46 15.67
143
Naushad Mohammed
(J P Gymkhana)
3 2 0 47 2 0 0 0 26 56.63 23.50
144
Yogesh Patel
(Lakshya)
5 2 0 43 0 0 0 0 26 100.00 21.50
145
Farhan Rana
(Climax)
9 7 0 43 0 0 0 0 10 100.00 6.14
146
Faiq A Gul
(American)
12 3 0 43 6 0 0 0 30 76.79 14.33
147
Shabbir Ahmad
(South East)
9 6 0 42 0 0 0 0 25 100.00 7.00
148
Dinesh Patel
(Lakshya)
3 2 0 42 0 0 0 0 21 100.00 21.00
149
Charles Reed
(Atlanta Lions)
1 1 0 42 0 0 0 0 42 100.00 42.00
150
Mayuresh Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 42 0 0 0 0 42 100.00 42.00
151
Nanda Ragala
(J P Gymkhana)
7 2 0 41 5 0 0 0 16 128.12 20.50
152
Zeeshan Khan
(American)
13 6 0 41 3 2 0 0 16 113.89 6.83
153
Michael Clements
(North Atlanta)
9 5 0 41 3 0 0 0 18 50.62 8.20
154
Mohammed Hassan
(Cavaliers)
1 1 0 40 0 0 0 0 40 100.00 40.00
155
Rishi Bector
(Sathyam)
1 1 0 40 0 0 0 0 40 100.00 40.00
156 1 1 1 39 0 0 0 0 39 100.00 --
157
Trevor Blake
(Alpharetta)
1 1 0 39 0 0 0 0 39 100.00 39.00
158 1 1 0 39 0 0 0 0 39 100.00 39.00
159
Waheed Ahmad
(Sathyam)
1 1 0 38 0 0 0 0 38 100.00 38.00
160
Mohib Siddiqi
(Cavaliers)
1 1 0 38 0 0 0 0 38 100.00 38.00
161
Krishna A Damaraju
(Montgomery)
1 1 0 38 0 0 0 0 38 100.00 38.00
162
Hammad Choudhry
(Atlanta Lions)
1 1 0 37 5 1 0 0 37 115.62 37.00
163
Nageswararao Kurra
(Birmingham)
4 1 0 37 0 0 0 0 23 100.00 37.00
164
Anand Patel
(United)
1 1 0 37 0 0 0 0 37 100.00 37.00
165 1 1 0 37 0 0 0 0 37 100.00 37.00
166
Nazim Ansari
(South East)
4 4 0 35 0 0 0 0 18 100.00 8.75
167 1 1 0 35 0 0 0 0 35 100.00 35.00
168
Anand Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 34 0 0 0 0 34 100.00 34.00
169 1 1 0 33 0 0 0 0 33 100.00 33.00
170
Saad Ali
(American)
1 1 0 32 6 0 0 0 32 110.34 32.00
171
Aakash Patel
(Lakshya)
3 1 0 32 0 0 0 0 20 100.00 32.00
172
Rohit Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 32 0 0 0 0 32 100.00 32.00
173
Puneet Pande
(J P Gymkhana)
4 3 0 32 2 0 0 0 15 94.12 10.67
174
Sabbir Jony
(Atlanta Lions)
1 1 0 31 2 0 0 0 31 45.59 31.00
175
Sheikh Sadiq
(Climax)
6 4 0 30 0 0 0 0 10 100.00 7.50
176
Naimesh Patel
(Atlanta Lions)
10 7 0 30 0 0 0 0 20 100.00 4.29
177
Sharma Vedula
(J P Gymkhana)
8 4 0 27 0 0 0 0 21 77.14 6.75
178
Saleem Khaja
(Atlanta Lions)
1 1 0 27 2 0 0 0 27 55.10 27.00
179 1 0 0 26 1 2 0 0 26 185.71 --
180
Jarrod Roberts
(Atlanta Lions)
10 6 0 26 0 0 0 0 16 100.00 4.33
181
Jayesh R Patel
(Georgia)
1 1 0 26 0 0 0 0 26 100.00 26.00
182 1 1 0 25 0 0 0 0 25 100.00 25.00
183
Zargam Butt
(Cavaliers)
1 1 0 25 0 0 0 0 25 100.00 25.00
184
Hiren Desai
(Sathyam)
1 0 0 24 0 0 0 0 24 100.00 --
185 1 1 0 23 0 0 0 0 23 100.00 23.00
186 1 1 0 23 0 0 0 0 23 100.00 23.00
187
Jitu I Patel
(Cavaliers)
1 1 0 22 0 0 0 0 22 100.00 22.00
188 4 2 0 22 0 0 0 0 20 100.00 11.00
189
M Adeel
(Climax)
12 2 0 22 0 0 0 0 12 100.00 11.00
190
Prasad R Mulupuri
(North Atlanta)
7 0 0 22 2 0 0 0 22 57.89 --
191 4 3 0 21 0 0 0 0 16 100.00 7.00
192
Rizwan Ali
(Birmingham)
1 1 0 21 0 0 0 0 21 100.00 21.00
193
Trevor Blake
(Atlanta Lions)
5 2 0 20 0 0 0 0 11 100.00 10.00
194
Ihsan Ul Haq
(Cavaliers)
1 1 0 20 0 0 0 0 20 100.00 20.00
195
Shashi Bhakta
(Atlanta Lions)
7 2 0 20 0 0 0 0 8 100.00 10.00
196 1 0 0 20 0 0 0 0 20 100.00 --
197 6 6 0 19 0 0 0 0 13 100.00 3.17
198 1 1 0 18 0 0 0 0 18 100.00 18.00
199
Milan Patel
(United)
1 1 0 17 0 0 0 0 17 100.00 17.00
200
Raviprakash Reddy
(Birmingham)
3 2 0 17 0 0 0 0 15 100.00 8.50
201
Prafulpaul Patel
(Atlanta Lions)
6 1 0 17 0 0 0 0 7 100.00 17.00
202
Ihsan Ul Haq
(Georgia)
1 1 0 17 0 0 0 0 17 100.00 17.00
203 1 1 0 17 0 0 0 0 17 100.00 17.00
204
Sabbir Jony
(South East)
1 1 0 17 1 0 0 0 17 40.48 17.00
205
Nirav Mehta
(Atlanta Lions)
5 1 0 16 0 0 0 0 7 100.00 16.00
206
Shashi Bhakta
(Cavaliers)
1 1 0 16 0 0 0 0 16 100.00 16.00
207
Akshay Telang
(Conyers)
2 2 0 16 0 0 0 0 16 100.00 8.00
208
Amir Javed
(Climax)
1 1 1 16 0 0 0 0 16 100.00 --
209
Saleem Khaja
(Lakshya)
1 1 0 16 2 0 0 0 16 76.19 16.00
210
Jarrod Roberts
(Alpharetta)
1 1 0 15 0 0 0 0 15 100.00 15.00
211 1 1 0 15 0 0 0 0 15 100.00 15.00
212
Naveed Ahmad
(Alpharetta)
1 1 0 15 0 0 0 0 15 100.00 15.00
213
Shakeel Rehman
(Gwinnett)
8 6 0 15 0 0 0 0 6 100.00 2.50
214
Hashim Ahmadani
(Atlanta Lions)
1 1 0 14 1 1 0 0 14 155.56 14.00
215 1 0 0 14 0 0 0 0 14 100.00 --
216
Ridwan Pallath
(Georgia)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
217
Vamshi Mallaiah
(Gwinnett)
6 3 0 14 0 0 0 0 5 100.00 4.67
218 1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
219
Waheed Ahmad
(Alpharetta)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
220
Howard Johnson
(Atlanta Lions)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
221 1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
222
Nimir Desai
(Atlanta Lions)
1 1 0 14 1 0 0 0 14 50.00 14.00
223
Vinod Ravi
(Birmingham)
3 3 0 13 0 0 0 0 8 100.00 4.33
224
Jermine King
(Cavaliers)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 100.00 13.00
225 6 1 0 13 0 0 0 0 7 100.00 13.00
226
Zain A Sayed
(United)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 100.00 13.00
227
Satyajeet Iyer
(Gwinnett)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 100.00 13.00
228 6 2 0 13 0 0 0 0 7 81.25 6.50
229
Nimish Patel
(J P Gymkhana)
5 1 0 13 0 0 0 0 9 68.42 13.00
230 1 1 0 13 1 0 0 0 13 68.42 13.00
231
Alvi Bashir
(Conyers)
1 1 0 12 1 1 0 0 12 150.00 12.00
232
Bhavan Dutt
(South East)
8 3 0 12 0 0 0 0 5 100.00 4.00
233
Sapan Agrawal
(Gwinnett)
4 3 0 12 0 0 0 0 9 100.00 4.00
234
Jabran Cheema
(Georgia Tech)
1 0 0 12 0 0 0 0 12 100.00 --
235
Mrugang Desai
(Sathyam)
1 1 0 12 2 0 0 0 12 54.55 12.00
236
Nikhil Yadav
(J P Gymkhana)
4 1 0 11 2 0 0 0 11 100.00 11.00
237
Srikanth Tirupati
(North Atlanta)
2 1 0 11 2 0 0 0 11 50.00 11.00
238
Dipak Patel
(Shakti)
5 2 0 10 0 0 0 0 6 100.00 5.00
239
Asif Noorani
(Gwinnett)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
240 1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
241
Kaushik Patel
(Gwinnett)
3 0 0 10 0 0 0 0 10 100.00 --
242
Zain A Sayed
(Montgomery)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
243
Shabbir Ahmad
(Sathyam)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
244 1 1 0 10 0 0 0 0 10 83.33 10.00
245
Jibran A Gul
(Georgia Tech)
1 1 0 10 2 0 0 0 10 66.67 10.00
246 1 1 0 9 0 0 0 0 9 100.00 9.00
247
Suraj To
(J P Gymkhana)
3 3 0 9 2 0 0 0 8 90.00 3.00
248
Kaushik Shukla
(Conyers)
14 4 0 9 1 0 0 0 6 64.29 2.25
249
Waheed Chaudhry
(North Atlanta)
5 1 0 9 1 0 0 0 9 64.29 9.00
250
Rohit Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
251
Vipul N Patel
(Georgia)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
252
Ahmad Merchant
(Sathyam)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
253
Praveen Patel
(Lakshya)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
254
Sheikh Sadiq
(Cavaliers)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
255
Karim Roy
(J P Gymkhana)
3 2 0 8 0 0 0 0 8 80.00 4.00
256
Zeeshan Khan
(Georgia Tech)
1 1 0 8 0 1 0 0 8 66.67 8.00
257
Sohail Ali
(Climax)
3 2 0 7 0 0 0 0 6 100.00 3.50
258
Jabran Cheema
(Montgomery)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
259
Naveed Ahmad
(Sathyam)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
260
Yogesh Patel
(Atlanta Lions)
1 0 0 7 0 0 0 0 7 100.00 --
261
Jitu I Patel
(Georgia)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
262
Mehul Patel
(Shakti)
6 3 0 7 0 0 0 0 4 100.00 2.33
263
Jaydeep Desai
(Georgia Tech)
1 0 0 7 0 0 0 0 7 100.00 --
264
Nimir Desai
(South East)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
265
Rishi Gupta
(North Atlanta)
2 2 0 7 0 0 0 0 4 63.64 3.50
266
Sabbir Jony
(Lakshya)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 58.33 7.00
267 1 1 0 7 0 0 0 0 7 31.82 7.00
268 1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
269
Raju Patel
(Atlanta Lions)
4 3 0 6 0 0 0 0 5 100.00 2.00
270 3 1 0 6 0 0 0 0 5 100.00 6.00
271 1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
272
Ravi B Katam
(Sathyam)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
273
Sriharsha Sasta
(Birmingham)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
274
Ravi Kumar
(Gwinnett)
2 1 0 6 0 0 0 0 5 100.00 6.00
275
Mayur Patel
(Lakshya)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
276
Nadeem Merchant
(J P Gymkhana)
2 1 0 5 1 0 0 0 5 125.00 5.00
277 2 2 0 5 0 0 0 0 5 100.00 2.50
278 1 1 0 5 0 0 0 0 5 100.00 5.00
279
Kris Chandra
(South East)
7 2 0 5 0 0 0 0 3 100.00 2.50
280
Rajan Patel
(Lakshya)
4 0 0 5 0 0 0 0 3 100.00 --
281
Jarrod Roberts
(Cavaliers)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 100.00 5.00
282
Mansoor Khan
(Georgia Tech)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 71.43 5.00
283 1 1 0 4 0 0 0 0 4 133.33 4.00
284
Hashim Ahmadani
(South East)
1 0 0 4 0 0 0 0 4 100.00 --
285
Pritesh J Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
286 2 0 0 4 0 0 0 0 4 100.00 --
287
Shashi Bhakta
(Alpharetta)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
288
Danny Bhakta
(Atlanta Lions)
3 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
289
Soma Srinath
(South East)
2 2 0 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
290 4 2 0 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
291
Sawan S Shah
(Georgia)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
292
Dinesh Patel
(United)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
293
Michael Clements
(South East)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 57.14 4.00
294
Chaitanya Guntur
(J P Gymkhana)
4 2 0 4 0 0 0 0 4 50.00 2.00
295
Jatin Patel
(Conyers)
2 2 0 4 0 0 0 0 2 25.00 2.00
296
Yogesh Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
297
Rohit Singh
(Gwinnett)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
298
Viraj Patel
(Shakti)
8 4 0 3 0 0 0 0 2 100.00 0.75
299
Aditya U Gajjar
(Cavaliers)
1 0 0 3 0 0 0 0 3 100.00 --
300 3 3 0 3 0 0 0 0 2 100.00 1.00
301 1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
302
Jitesh Kar
(Birmingham)
4 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
303 1 1 0 3 0 0 0 0 3 30.00 3.00
304
Michael Clements
(Georgia Tech)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00 --
305 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
306
Ahmad Merchant
(Alpharetta)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
307
Shakeel Rehman
(Montgomery)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00 --
308 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
309
Krunal Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
310 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
311
Sanjay R Patel
(Cavaliers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
312 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
313
Silesh Patel
(J P Gymkhana)
5 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
314
Hiren Patel
(American)
3 1 0 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
315
Aditya R Patel
(American)
11 0 0 2 0 0 0 0 2 25.00 --
316
Nimir Desai
(Lakshya)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 20.00 2.00
317
Duminda Munasinghe
(Montgomery)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
318 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
319 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
320
Sawan S Shah
(Cavaliers)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
321 5 3 0 1 0 0 0 0 1 100.00 0.33
322
Shabbir Ahmad
(Alpharetta)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
323
Lakkitha Silva
(Gwinnett)
3 2 0 1 0 0 0 0 1 100.00 0.50
324
Suketu Patel
(J P Gymkhana)
2 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
325
Prasad R Mulupuri
(Atlanta Lions)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
326
Rohith Chouksi
(South East)
3 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
327
Amit H Patel
(United)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
328
Amit Rawal
(Gwinnett)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
329 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
330 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
331
Faiq A Gul
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
332
Hiren Amin
(Montgomery)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
333
Krishna A Damaraju
(Georgia Tech)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
334 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
335 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
336
Naren Patel
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
337
Ravi Kunde
(South East)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
338
Mehul Patel
(United)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
339 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
340
Haseeb Shekhani
(Georgia Tech)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
341
Jaydeep Desai
(Montgomery)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
342
Ankur P
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
343
Sanjay R Patel
(Georgia)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
344
Nilesh Patel
(Conyers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
345
Viraj Patel
(Montgomery)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
346 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
347
Hiren Amin
(United)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
348
Hardik Desai
(Shakti)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
349
Sabbir Jony
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
350
Sachin Bhagat
(Sathyam)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
351 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
352
Saleem Khaja
(South East)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
353 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
354
Nicholas Morien
(Atlanta Lions)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
355 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
356
Arvind Chavar
(Birmingham)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
357 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
358
Kaushik Shukla
(Sathyam)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
359
Vivek Bharat
(Conyers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
360
Fanil Desai
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
361
Sumanth Patel
(Birmingham)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
362
Ahmer Qureshi
(American)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
363
Naren Patel
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
364
Vamshi Mallaiah
(Montgomery)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
365 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
366
Anand Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
367 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
368
Ankur Patel
(Shakti)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
369 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
370
Hiren Amin
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
371
Pritesh J Patel
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
372 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
373
Nadeem A Younas
(American)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
374
Manoj Singh
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
375
Shezad Ghaziani
(Birmingham)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
376 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
377
Jaspeet Singh
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
378
Sudeep Tholasingam
(Atlanta Lions)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
379
Nizar Hudani
(Climax)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
380
Adnan Yoonas
(Climax)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
381
Waheed Chaudhry
(South East)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
382
Hardik Desai
(Montgomery)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
383
Mujtaba Syed
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
384
Mehul Patel
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
385
Naren Patel
(Lakshya)
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
386 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
387
Ayaz M
(J P Gymkhana)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
388 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
389 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
390
Zahid Habib
(North Atlanta)
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
391
Abdulmajeed H Khan
(Georgia Tech)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
392
Aditya R Patel
(Georgia Tech)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00