Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Pallav Amin
(Atlanta Lions)
6 4 0 242 0 0 3 0 57 100.00 60.50
2 5 4 0 219 19 7 3 0 63 88.66 54.75
3
Hetal Shah
(Gujarat Express)
5 4 0 175 0 0 1 0 52 100.00 43.75
4
Uttam K Panda
(J P Gymkhana)
3 2 0 164 15 8 0 1 103 103.80 82.00
5
Montu Patel
(Gujarat Express)
5 0 0 156 0 0 2 0 53 100.00 --
6
Rizwan Khan
(I P Warriors)
5 4 0 150 13 12 1 0 55 157.89 37.50
7
Andy Acharya
(I P Warriors)
6 4 0 143 19 1 0 1 101 110.85 35.75
8 4 4 0 124 0 0 1 0 72 100.00 31.00
9 4 3 0 118 0 0 1 0 88 100.00 39.33
10 6 5 0 116 14 4 1 0 60 85.29 23.20
11
Viral Pandya
(Atlanta Lions)
6 3 0 110 0 0 1 0 71 100.00 36.67
12 4 2 0 88 5 2 0 0 35 95.65 44.00
13
Abhinav Sawhney
(Green Hawks)
1 1 0 87 5 2 1 0 87 100.00 87.00
14 7 5 0 84 10 1 1 0 58 101.20 16.80
15 4 4 0 84 0 0 1 0 50 100.00 21.00
16
Nasir Javaid
(I P Warriors)
6 4 0 83 7 3 1 0 50 98.81 20.75
17
Kinal Patel
(Gujarat Express)
4 2 0 80 0 0 1 0 58 100.00 40.00
18
Kartik Patel
(Atlanta Lions)
2 1 0 76 0 0 1 0 59 100.00 76.00
19
Rahul Sg
(Gujarat Express)
1 1 0 72 0 0 1 0 72 100.00 72.00
20
Arbaaz Sandhu
(Green Hawks)
3 2 0 70 5 0 1 0 56 81.40 35.00
21 5 3 0 67 3 1 0 0 37 81.71 22.33
22
Vijay Parikh
(Indian)
3 3 0 65 0 0 1 0 50 100.00 21.67
23
Nadeem A Bhamani
(I P Warriors)
3 2 0 63 3 3 1 0 51 85.14 31.50
24
Sanjay R Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 61 6 2 1 0 61 117.31 61.00
25
Raju Patel
(Atlanta Lions)
2 0 0 61 0 0 1 0 61 100.00 --
26 3 3 0 59 0 0 0 0 37 100.00 19.67
27
Sridharan Krishnan
(I P Warriors)
6 6 0 57 4 2 0 0 39 89.06 9.50
28
Chaitanya Guntur
(J P Gymkhana)
2 0 0 56 5 1 0 0 35 107.69 --
29
Shashi Desai
(Atlanta Lions)
6 4 0 54 0 0 0 0 38 100.00 13.50
30
Harish Desai
(Indian)
3 3 0 53 0 0 1 0 52 100.00 17.67
31 6 3 0 50 1 0 0 0 44 66.67 16.67
32 1 1 0 49 0 0 0 0 49 100.00 49.00
33
Sumit Bhakta
(Atlanta Lions)
6 5 0 48 0 0 0 0 27 100.00 9.60
34
Phillip Gokul
(Gujarat Express)
4 3 0 48 0 0 0 0 29 100.00 16.00
35
Ahmed Merchant
(J P Gymkhana)
3 3 0 48 4 0 0 0 33 54.55 16.00
36
Akshay Amin
(Green Hawks)
1 1 0 44 0 0 0 0 44 100.00 44.00
37
Praful Patel
(Gujarat Express)
3 3 0 40 0 0 0 0 27 100.00 13.33
38 4 3 0 39 0 0 0 0 15 100.00 13.00
39 6 3 0 39 1 7 0 0 14 70.91 13.00
40
Yasir Javaid
(I P Warriors)
6 5 0 38 2 1 0 0 22 118.75 7.60
41 3 3 0 37 0 0 0 0 17 100.00 12.33
42 3 3 0 36 0 0 0 0 22 100.00 12.00
43
Mahesh Patel
(Indian)
2 2 0 36 0 0 0 0 19 100.00 18.00
44
Mahesh Patel
(Green Hawks)
1 0 0 34 0 0 0 0 34 100.00 --
45
Vinayak Bhandurge
(J P Gymkhana)
2 2 0 34 3 0 0 0 32 70.83 17.00
46
Shashi Bhakta
(Atlanta Lions)
4 2 0 32 0 0 0 0 17 100.00 16.00
47 1 1 0 31 0 0 0 0 31 100.00 31.00
48 4 2 0 30 4 0 0 0 24 85.71 15.00
49 1 1 0 28 0 0 0 0 28 100.00 28.00
50
Kenny Patel
(Indian)
1 1 0 28 0 0 0 0 28 100.00 28.00
51 1 1 0 27 0 0 0 0 27 100.00 27.00
52 4 4 0 26 0 0 0 0 16 100.00 6.50
53 3 3 0 26 0 0 0 0 19 100.00 8.67
54
Umesh D Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 25 1 0 0 0 25 47.17 25.00
55
Husmukh Tandel
(I P Warriors)
5 4 0 24 4 0 0 0 11 80.00 6.00
56 6 4 0 23 1 0 0 0 10 104.55 5.75
57
Rupesh P Patel
(Gujarat Express)
4 1 0 23 0 0 0 0 21 100.00 23.00
58
Rahul Sg
(Green Hawks)
1 1 0 20 0 0 0 0 20 100.00 20.00
59 6 3 0 20 1 0 0 0 20 86.96 6.67
60 1 1 0 19 0 0 0 0 19 100.00 19.00
61
Urvesh K Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 18 1 2 0 0 18 163.64 18.00
62 2 2 0 18 0 0 0 0 9 100.00 9.00
63
Chirag Patel
(Indian)
2 2 0 18 0 0 0 0 18 100.00 9.00
64
Akshay Amin
(Indian)
2 2 0 18 0 0 0 0 13 100.00 9.00
65
Kamal Puppala
(Atlanta Lions)
4 2 0 18 0 0 0 0 10 100.00 9.00
66
Chirag Patel
(Green Hawks)
1 1 0 18 0 0 0 0 18 100.00 18.00
67
Sam Khan
(I P Warriors)
5 3 0 18 1 0 0 0 15 100.00 6.00
68
Haris Hassan
(J P Gymkhana)
1 1 0 16 1 0 0 0 16 100.00 16.00
69
Salim Lalani
(I P Warriors)
5 3 0 16 1 0 0 0 13 100.00 5.33
70 2 2 0 15 0 1 0 0 14 125.00 7.50
71
Husmukh Tandel
(Gujarat Express)
1 1 0 15 0 0 0 0 15 100.00 15.00
72 3 1 0 15 0 0 0 0 7 100.00 15.00
73
Sohaib Syed
(Green Hawks)
3 2 0 14 2 1 0 0 8 116.67 7.00
74
Shailesh R Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
75
Murali Krishna Atkuri
(J P Gymkhana)
2 1 0 14 0 1 0 0 8 77.78 14.00
76
Tanmay Parikh
(J P Gymkhana)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 100.00 13.00
77
Rahul Sg
(Indian)
1 1 0 12 0 0 0 0 12 100.00 12.00
78
Sameer Patel
(Gujarat Express)
5 2 0 12 0 0 0 0 8 100.00 6.00
79
Sachin Pande
(J P Gymkhana)
3 2 0 12 0 0 0 0 12 63.16 6.00
80
Savan Patel
(Indian)
1 1 0 11 0 0 0 0 11 100.00 11.00
81
Kaushik Bhakta
(Atlanta Lions)
4 3 0 11 0 0 0 0 9 100.00 3.67
82
Syed Ali
(Ntl)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
83
Sholin Patel
(Gujarat Express)
2 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
84
Muthu Chandrasekharan
(Atlanta Lions)
3 2 0 10 0 0 0 0 6 100.00 5.00
85
Rohit Patel
(Indian)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
86
Nirav Mehta
(Atlanta Lions)
6 3 0 10 0 0 0 0 10 100.00 3.33
87
Sharma Vedula
(J P Gymkhana)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 100.00 10.00
88
Akshay Amin
(Gujarat Express)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
89
Yogesh Bhakta
(Atlanta Lions)
5 1 0 10 0 0 0 0 5 100.00 10.00
90
Sohaib Javed
(Green Hawks)
3 2 0 10 0 0 0 0 6 41.67 5.00
91
Riyaz Rajwani
(Green Hawks)
3 2 0 10 0 0 0 0 10 38.46 5.00
92
Irfan Mallik
(I P Warriors)
5 3 0 9 0 0 0 0 8 100.00 3.00
93
Rizwan Khan
(Gujarat Express)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 100.00 9.00
94 1 1 0 9 0 0 0 0 9 100.00 9.00
95
Jimmy Chacko
(J P Gymkhana)
1 1 0 9 1 0 0 0 9 100.00 9.00
96 1 0 0 8 0 0 0 0 8 100.00 --
97
Rohit Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
98
Dipen Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
99
Vipul Patel
(Atlanta Lions)
6 4 0 7 0 0 0 0 4 100.00 1.75
100 1 0 0 7 0 0 0 0 7 100.00 --
101
Irfan Mallik
(Gujarat Express)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
102 4 1 0 7 0 0 0 0 7 87.50 7.00
103
Shahbaz Ahmad
(I P Warriors)
5 1 0 6 0 0 0 0 3 100.00 6.00
104
Malik A Iqbal
(I P Warriors)
5 3 0 6 0 0 0 0 3 100.00 2.00
105 2 2 0 6 0 0 0 0 6 100.00 3.00
106
Savan Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
107
Bharath Turumella
(J P Gymkhana)
3 2 0 6 0 0 0 0 6 85.71 3.00
108
Farooq Mohammad
(Green Hawks)
2 1 0 6 0 0 0 0 6 40.00 6.00
109
Jitu I Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 125.00 5.00
110
Mike Patel
(I P Warriors)
4 1 0 5 0 0 0 0 3 100.00 5.00
111
Papa Rao Avasarala
(J P Gymkhana)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 62.50 5.00
112
Mohammad Rahmany
(Atlanta Lions)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
113
Vinayanand Adapa
(J P Gymkhana)
3 2 0 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
114
Mehul M Patel
(Gujarat Express)
4 2 0 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
115 1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
116
Waheed Ahmed
(Green Hawks)
2 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
117
Danny Bhakta
(Gujarat Express)
3 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
118
Prashanth Shenoy
(J P Gymkhana)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
119
Vipul N Patel
(Atlanta Lions)
1 0 0 4 0 0 0 0 4 80.00 --
120
Rajesh Vinnakota
(J P Gymkhana)
2 1 0 4 0 0 0 0 4 57.14 4.00
121 1 1 0 4 0 0 0 0 4 40.00 4.00
122
Muhammad A Sendhu
(Green Hawks)
3 1 0 4 0 0 0 0 3 36.36 4.00
123
Mike Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
124
Nilesh Patel
(Gujarat Express)
5 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
125
Pramod Pawar
(Atlanta Lions)
4 2 0 3 0 0 0 0 2 100.00 1.50
126 3 2 0 3 0 0 0 0 3 60.00 1.50
127
Salim Lalani
(Gujarat Express)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
128
Ashish K Patel
(Green Hawks)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00 --
129 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
130
Shahbaz Ahmad
(Gujarat Express)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00 --
131
Aditya U Gajjar
(Atlanta Lions)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 50.00 --
132
Shazal Tahir
(Green Hawks)
3 2 0 2 0 0 0 0 2 40.00 1.00
133 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
134
Malik A Iqbal
(Gujarat Express)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
135
Aftab Khan
(Green Hawks)
3 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
136
Vimal Patel
(Indian)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
137
Mahesh Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
138
Zeeshan Khan
(Green Hawks)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 --
139
Ritesh Patel
(Indian)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
140 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
141 1 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 --
142 2 2 0 1 0 0 0 0 1 100.00 0.50
143
Samarth Barot
(J P Gymkhana)
2 0 0 1 0 0 0 0 1 33.33 --
144
Nikhil Patel
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
145 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
146
Wasim Raja
(Green Hawks)
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
147 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
149
Ashish K Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
151
Shailesh R Patel
(Green Hawks)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
152
Chirag D Patel
(I P Warriors)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
153
Ravi Kumar
(Green Hawks)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
154 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
156
Ratheesh Sukumar
(Green Hawks)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
157
Snehal Patel
(Gujarat Express)
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
158
Rohit Patel
(Gujarat Express)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
159
Sahid Motani
(I P Warriors)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
160
Nilesh Patel
(Indian)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
161
Basit Sendhu
(Green Hawks)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
162
Jayesh R Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00