# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Camilus Alexander
 Om
10 10 3 561 542 80.14 103.51 171 1 2 4 1 0 11 72
2 Vinothkumar Kandaswamy
 Gully
13 12 1 495 398 45.00 124.37 115 3 0 0 3 0 17 54
3 Japen Patel
 Atlanta Thunders
8 7 1 466 371 77.67 125.61 160 1 1 4 0 0 17 45
4 Darpan Patel
 Covington Conyers
10 10 1 453 195 50.33 232.31 128 2 1 1 3 0 34 49
5 Roy Silva
 Covington Conyers
6 6 2 397 171 99.25 232.16 161 2 1 1 1 0 29 36
6 Tulaib Faizy
 Shakti
9 8 0 378 312 47.25 121.15 156 1 1 3 0 0 7 40
7 Bhupen Patel
 Satyam
11 11 1 358 278 35.80 128.78 82 0 1 3 2 0 0 42
8 Viraj Patel
 Shakti
10 9 0 358 402 39.78 89.05 117 1 2 2 1 0 0 45
9 Tilak D Patel
 Satyam
9 9 1 341 256 42.62 133.20 90 0 1 2 4 1 3 27
10 Bhavesh Patel
 Satyam
8 8 1 339 162 48.43 209.26 91 0 2 4 2 0 15 30
11 Rahul Sg
 Gully
11 11 2 316 263 35.11 120.15 66 0 0 3 3 0 7 40
12 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
12 11 2 311 243 34.56 127.98 116 1 0 1 3 0 3 34
13 Gottlieb Sauermann
 United
4 3 2 306 225 306.00 136.00 173 2 0 0 0 0 0 19
14 Eshwar Gowda
 Gully
14 12 0 300 331 25.00 90.63 67 0 0 2 4 0 7 30
15 Rishi Bector
 United
9 8 3 296 329 59.20 89.97 101 1 1 1 2 0 4 31
16 Vishnu Gowda Harish
 Gully
12 12 2 290 329 29.00 88.15 69 0 0 2 3 0 4 27
17 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
10 9 2 287 160 41.00 179.38 76 0 1 3 2 0 23 21
18 Suhail Sanghoi
 United
10 9 1 281 252 35.12 111.51 79 0 1 2 2 0 7 24
19 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
9 9 0 279 292 31.00 95.55 81 0 1 1 4 0 6 37
20 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Thunders
11 10 2 270 202 33.75 133.66 89 0 1 1 3 0 12 28
21 Jeremy De Lima
 Atlanta Thunders
10 8 2 240 256 40.00 93.75 56 0 0 2 3 0 8 18
22 Taresh Grover
 United
11 10 2 239 233 29.88 102.58 114 1 0 0 3 1 5 35
23 Govind Prakash
 Shakti
10 9 3 236 215 39.33 109.77 116 1 0 0 3 1 3 28
24 Vipul Patel
 Satyam
11 10 1 230 202 25.56 113.86 78 0 1 1 4 3 5 21
25 Duncan Whatney
 United
12 10 3 218 223 31.14 97.76 65 0 0 2 0 0 4 11
26 Anand Patel
 Satyam
6 6 0 202 105 33.67 192.38 69 0 0 2 2 1 5 28
27 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
11 10 1 199 287 22.11 69.34 57 0 0 1 3 1 0 22
28 Kalyan Davuluri
 Gully
12 10 0 198 291 19.80 68.04 58 0 0 1 3 2 0 14
29 Heer Patel
 Atlanta Thunders
10 9 3 197 254 32.83 77.56 64 0 0 1 3 0 2 19
30 Shailesh C Patel
 Satyam
10 10 1 175 217 19.44 80.65 73 0 0 1 0 0 3 12
31 Birju J Gajjar
 Om
7 6 3 173 167 57.67 103.59 69 0 0 1 2 0 1 24
32 Murali Krishna Atkuri
 J P Gymkhana
9 8 2 168 198 28.00 84.85 38 0 0 0 3 1 0 16
33 Nilay M Patel
 Satyam
8 8 0 168 226 21.00 74.34 42 0 0 0 4 0 0 10
34 Bilal T Mukati
 Shakti
6 6 0 167 115 27.83 145.22 111 1 0 0 1 0 4 17
35 Gowtham Karavadi
 Covington Conyers
8 7 1 164 200 27.33 82.00 108 1 0 0 0 1 0 18
36 Jaydeep Desai
 Shakti
9 9 1 152 192 19.00 79.17 71 0 0 1 1 1 2 10
37 Amit Sood
 Atlanta Thunders
10 5 1 151 123 37.75 122.76 62 0 0 1 2 0 3 18
38 Prashaanth Jagannathan
 Gully
9 8 2 143 167 23.83 85.63 55 0 0 1 1 0 3 11
39 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
9 8 0 138 120 17.25 115.00 46 0 0 0 2 0 2 16
40 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
7 6 0 131 98 21.83 133.67 66 0 0 1 1 0 8 14
41 Sharath Nataraj
 Gully
9 9 1 127 137 15.88 92.70 31 0 0 0 1 0 2 10
42 Harsh K Parmar
 Shakti
9 8 0 126 141 15.75 89.36 35 0 0 0 2 1 3 14
43 Ronak Patel
 Satyam
9 8 0 124 84 15.50 147.62 38 0 0 0 3 1 5 9
44 Kaushal Modi
 Om
9 9 1 121 159 15.12 76.10 54 0 0 1 1 2 3 10
45 Anirrudh R Saddi
 United
7 6 0 120 86 20.00 139.53 45 0 0 0 2 0 4 11
46 Amit H Patel
 Om
11 10 3 119 173 17.00 68.79 37 0 0 0 2 0 2 14
47 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
4 3 0 114 92 38.00 123.91 89 0 1 1 1 1 4 15
48 Vishal N Buxani
 United
12 11 2 107 132 11.89 81.06 28 0 0 0 1 2 0 8
49 Ihsan Ul Haq
 Om
5 5 2 106 85 35.33 124.71 46 0 0 0 2 0 6 7
50 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
5 5 1 105 114 26.25 92.11 50 0 0 1 0 0 1 13
51 Karthikeyan Dhanapalan
 Gully
8 7 1 102 134 17.00 76.12 44 0 0 0 2 0 1 6
52 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
10 7 2 99 66 19.80 150.00 48 0 0 0 1 0 6 5
53 Ravi Teja
 J P Gymkhana
7 7 0 97 93 13.86 104.30 38 0 0 0 1 0 0 16
54 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
5 3 0 95 57 31.67 166.67 88 0 1 1 0 1 6 7
55 Amit Koul
 J P Gymkhana
8 8 3 93 130 18.60 71.54 28 0 0 0 1 0 2 14
56 Varun Reddy
 J P Gymkhana
9 8 1 91 174 13.00 52.30 29 0 0 0 1 1 1 13
57 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
6 6 0 90 134 15.00 67.16 29 0 0 0 1 0 0 6
58 Srikanth Ranganathan
 United
7 6 1 90 138 18.00 65.22 30 0 0 0 1 0 3 9
59 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
9 7 1 86 152 14.33 56.58 41 0 0 0 2 1 6 4
60 Kapil Joshi
 Gully
11 7 1 84 127 14.00 66.14 29 0 0 0 2 1 0 8
61 Sai Rajesh K Puvvala
 Gully
4 4 3 82 82 82.00 100.00 59 0 0 1 0 0 0 9
62 Gavasker Channer
 Om
8 8 2 82 126 13.67 65.08 46 0 0 0 1 2 1 6
63 Milan M Patel
 Shakti
7 7 1 72 64 12.00 112.50 19 0 0 0 0 0 2 6
64 Satyendra Singh
 Gully
8 5 0 71 54 14.20 131.48 28 0 0 0 1 0 2 9
65 Ashish K Patel
 Covington Conyers
7 6 0 71 59 11.83 120.34 31 0 0 0 1 1 1 9
66 Mehul Patel
 Satyam
10 8 2 67 67 11.17 100.00 20 0 0 0 0 1 1 5
67 Mit Mehta
 Atlanta Thunders
9 6 2 67 101 16.75 66.34 35 0 0 0 1 0 0 4
68 Kush A Shah
 Satyam
5 4 0 65 43 16.25 151.16 30 0 0 0 1 0 1 4
69 Sachin S Upadhyaya
 United
8 8 1 65 63 9.29 103.17 43 0 0 0 1 3 5 4
70 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
4 2 0 64 55 32.00 116.36 56 0 0 1 0 0 3 4
71 Rupesh Patel
 Covington Conyers
7 5 1 61 88 15.25 69.32 48 0 0 0 1 0 4 3
72 Sreenath Kolachur
 Gully
10 7 3 60 86 15.00 69.77 18 0 0 0 0 1 1 3
73 Nimir Desai
 Covington Conyers
7 5 1 60 141 15.00 42.55 22 0 0 0 0 0 1 5
74 Sanjay R Patel
 Om
6 4 2 59 69 29.50 85.51 43 0 0 0 1 1 1 6
75 Anil K Kallamadi
 Covington Conyers
9 8 0 59 98 7.38 60.20 23 0 0 0 0 2 0 6
76 Pranay Mahajan
 United
9 7 4 58 80 19.33 72.50 19 0 0 0 0 1 0 5
77 Sathvik Shetty
 Gully
4 4 3 57 67 57.00 85.07 38 0 0 0 1 0 0 4
78 Bhavin Patel
 Covington Conyers
12 11 1 55 120 5.50 45.83 19 0 0 0 0 1 0 5
79 Abhijit Bhagavatula
 United
8 7 2 52 96 10.40 54.17 17 0 0 0 0 0 0 3
80 Bunty M Patel
 Satyam
5 4 2 51 16 25.50 318.75 30 0 0 0 1 2 2 3
81 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
7 7 0 50 56 7.14 89.29 31 0 0 0 1 3 1 7
82 Richard Oneil
 Om
8 6 1 50 86 10.00 58.14 22 0 0 0 0 0 1 4
83 Jignesh Patel
 United
7 7 2 49 63 9.80 77.78 44 0 0 0 1 2 1 4
84 Neel J Patel
 Covington Conyers
5 4 2 48 63 24.00 76.19 18 0 0 0 0 0 3 3
85 Anand Bonthula
 Satyam
3 3 2 46 8 46.00 575.00 30 0 0 0 1 0 0 9
86 Ganesh Lad
 Covington Conyers
4 4 1 46 59 15.33 77.97 39 0 0 0 1 0 1 5
87 Krut Patel
 Om
6 3 1 45 53 22.50 84.91 27 0 0 0 1 0 0 8
88 Kashif Rana
 Om
4 4 0 45 65 11.25 69.23 19 0 0 0 0 0 0 4
89 Himesh Patel
 Covington Conyers
6 5 1 44 96 11.00 45.83 21 0 0 0 0 0 1 4
90 Chirag G Patel
 Covington Conyers
8 6 0 43 86 7.17 50.00 22 0 0 0 0 1 0 4
91 Alpesh Patel
 Satyam
8 5 3 42 15 21.00 280.00 30 0 0 0 1 0 1 3
92 Harsh Sisodia
 Covington Conyers
2 2 1 42 33 42.00 127.27 40 0 0 0 1 0 2 6
93 Karthik Marudur
 J P Gymkhana
4 4 1 42 77 14.00 54.55 39 0 0 0 1 1 0 3
94 Karthick Manoharan
 Covington Conyers
3 3 0 38 45 12.67 84.44 35 0 0 0 1 0 1 4
95 Ankit Patel
 Om
11 6 2 38 54 9.50 70.37 11 0 0 0 0 0 2 2
96 Senthilkumar Purushothaman
 Satyam
1 1 0 36 45 36.00 80.00 36 0 0 0 1 0 0 0
97 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
9 7 2 36 69 7.20 52.17 16 0 0 0 0 1 0 4
98 Neeraj Jindal
 United
6 6 1 35 45 7.00 77.78 19 0 0 0 0 1 1 2
99 Debopriya Banerjee
 United
3 2 1 34 30 34.00 113.33 34 0 0 0 1 0 1 2
100 Jayesh R Patel
 Om
6 4 2 25 39 12.50 64.10 17 0 0 0 0 1 1 2
101 Renganathan Srinivasa
 Gully
10 6 4 24 37 12.00 64.86 11 0 0 0 0 1 0 2
102 Aayush Patel
 Satyam
5 4 1 23 26 7.67 88.46 10 0 0 0 0 0 0 2
103 Vaasu Vegi
 Covington Conyers
6 5 2 23 43 7.67 53.49 11 0 0 0 0 0 2 1
104 Niraj Patel
 Atlanta Thunders
7 2 0 22 18 11.00 122.22 16 0 0 0 0 0 0 3
105 Fenil Patel
 Covington Conyers
2 2 0 22 25 11.00 88.00 21 0 0 0 0 0 1 2
106 Bharath Gadari
 Covington Conyers
1 1 0 22 30 22.00 73.33 22 0 0 0 0 0 0 4
107 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
4 2 1 21 26 21.00 80.77 17 0 0 0 0 0 0 2
108 Vishal V Patel
 Satyam
5 3 0 20 12 6.67 166.67 14 0 0 0 0 0 0 0
109 Arun R Kumar
 United
6 3 0 19 34 6.33 55.88 13 0 0 0 0 0 1 1
110 Harman Kahlon
 Shakti
1 1 1 18 13 138.46 18 0 0 0 0 0 0 0
111 Raghava Budhiraju
 Gully
3 3 0 17 22 5.67 77.27 13 0 0 0 0 0 0 1
112 Sanjay Vasudeva
 Gully
7 5 2 17 22 5.67 77.27 12 0 0 0 0 1 0 2
113 Sudhanshu Shekhar
 Covington Conyers
2 2 0 17 28 8.50 60.71 14 0 0 0 0 0 0 2
114 Ram Maddali
 J P Gymkhana
4 3 0 16 51 5.33 31.37 10 0 0 0 0 0 0 1
115 Aditya U Gajjar
 Om
2 2 1 16 61 16.00 26.23 9 0 0 0 0 0 0 1
116 Puneet Kumar
 Covington Conyers
1 1 0 15 19 15.00 78.95 15 0 0 0 0 0 1 1
117 Jayu Patel
 Satyam
3 3 1 15 25 7.50 60.00 7 0 0 0 0 0 0 2
118 Mehul Patel
 Shakti
3 2 0 15 30 7.50 50.00 12 0 0 0 0 0 0 1
119 Sachin Pande
 J P Gymkhana
6 5 0 15 35 3.00 42.86 10 0 0 0 0 3 0 2
120 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
6 5 0 14 51 2.80 27.45 7 0 0 0 0 0 0 1
121 Darshan Shah
 Om
10 7 0 14 68 2.00 20.59 5 0 0 0 0 2 0 0
122 Mahendra J Somaya
 Om
6 4 1 13 37 4.33 35.14 10 0 0 0 0 2 0 1
123 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
6 2 2 12 13 92.31 12 0 0 0 0 0 0 2
124 Saurabh Puri
 United
1 1 1 12 18 66.67 12 0 0 0 0 0 0 1
125 Hardik Desai
 Shakti
8 6 2 12 22 3.00 54.55 6 0 0 0 0 2 0 2
126 Rohit Rastogi
 J P Gymkhana
1 1 0 10 11 10.00 90.91 10 0 0 0 0 0 0 1
127 Neil Patel
 Atlanta Thunders
4 3 0 10 14 3.33 71.43 4 0 0 0 0 0 0 1
128 Prabhakar Ramesh
 Shakti
2 2 1 10 31 10.00 32.26 8 0 0 0 0 0 0 0
129 Ashay Dave
 Covington Conyers
1 1 1 9 8 112.50 9 0 0 0 0 0 1 0
130 Priyank Patel
 Om
6 3 2 9 16 9.00 56.25 6 0 0 0 0 0 0 0
131 Sanjay Surendrenath
 Om
3 2 2 8 4 200.00 6 0 0 0 0 0 1 0
132 Romi N Chahal
 United
1 1 1 7 8 87.50 7 0 0 0 0 0 0 1
133 Rit N Sheth
 Shakti
3 3 2 7 10 7.00 70.00 6 0 0 0 0 0 0 1
134 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
4 3 1 7 11 3.50 63.64 5 0 0 0 0 0 0 1
135 Shashank Basavaraju
 Gully
1 1 0 7 15 7.00 46.67 7 0 0 0 0 0 0 0
136 Hiten V Patel
 Covington Conyers
1 1 0 6 4 6.00 150.00 6 0 0 0 0 0 1 0
137 Param Patel
 Satyam
2 1 0 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 0 0 0
138 Atul Chauhan
 Gully
8 7 3 6 13 1.50 46.15 3 0 0 0 0 3 0 0
139 Phani K Gundamraj
 J P Gymkhana
4 4 0 6 54 1.50 11.11 4 0 0 0 0 1 0 0
140 Jabran Cheema
 Atlanta Thunders
2 1 0 5 8 5.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
141 Rutesh Patel
 Shakti
3 3 1 5 13 2.50 38.46 5 0 0 0 0 2 0 1
142 Parth Patel
 Om
1 1 0 5 18 5.00 27.78 5 0 0 0 0 0 0 0
143 Praveen Prabhakaran
 United
1 1 1 4 9 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
144 Vijay Ashokkumar
 Gully
2 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
145 Vishal Upadhyay
 Om
2 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
146 Dhruvesh Patel
 Covington Conyers
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
147 Hemal N Shah
 J P Gymkhana
1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
148 Aneesh K Kode
 Shakti
2 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
149 Rakesh Varma
 J P Gymkhana
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
150 Ramakrishna Teja Guntu
 United
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
151 Vighnesh Lall
 J P Gymkhana
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
152 Amrithpal Lada Singh
 United
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
153 Harsha Mallapragada
 J P Gymkhana
1 1 1 2 9 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
154 Ishan J Desai
 Om
4 2 0 2 14 1.00 14.29 2 0 0 0 0 1 0 0
155 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
10 8 5 2 29 0.67 6.90 1 0 0 0 0 2 0 0
156 Akhilesh Vishwanath
 Om
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
4 2 1 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 1 0 0
158 Hardik Gohil
 Atlanta Thunders
1 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
159 Shiv Kanwar Singh
 United
4 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
160 Sanjeev Patel
 Om
2 2 1 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Prabhkar Ramesh
 Shakti
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
162 Nishant Yagnik
 J P Gymkhana
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
163 Ambrish Vel Z
 Gully
3 3 1 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
164 Nanda Ragala
 Shakti
1 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Krishna Chaitanya Vemulapalli
 Gully
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Vihang Shah
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Hassam Khan
 Om
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Chintan Shah
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Raj Patel
 Satyam
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Shivam Patel
 Atlanta Thunders
3 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Shankara Subramanian T S
 Shakti
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Umesh D Patel
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Urvesh K Patel
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Sneh Patel
 Shakti
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Vipul N Patel
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Mayur Maisuria
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Jitu I Patel
 Om
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Bharath Turumella
 Gully
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Charandeep Virk
 Gully
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Kesavan Sunder
 Gully
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Naveen Prasath
 Gully
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Yash Patel
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Loganathan Soundararajan
 Gully
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
184 Sachin Menon
 United
3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
185 Nakul Mate
 Shakti
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
186 Sunil Patel
 Satyam
4 2 2 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
188 Ajaya R Karimbalappu
 Shakti
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
189 Abhijeet H Patel
 Shakti
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
190 Pranavh Pradeep
 Shakti
2 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0