# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

Hat-trick

4W

5W

Wides

Nb

1 Pankaj Shukla
 Covington Param Veers
3 2 6.0 28 7 4.00 4.67 5.1 0 1 0 1 0
2 Abhishek Bhagavatula
 J P Gymkhana
3 3 11.0 88 6 14.67 8.00 11.0 0 0 0 6 1
3 Sathvik Shetty
 Shakti
1 1 4.0 11 5 2.20 2.75 4.8 0 0 1 2 0
4 Dev Ashish
 J P Gymkhana
3 3 10.0 82 5 16.40 8.20 12.0 0 1 0 6 0
5 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
1 1 4.0 14 4 3.50 3.50 6.0 0 1 0 1 0
6 Vineesh Naidu
 Covington Param Veers
3 2 7.0 35 4 8.75 5.00 10.5 0 1 0 1 0
7 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
3 3 12.0 104 4 26.00 8.67 18.0 0 0 0 8 0
8 Amit Koul
 J P Gymkhana
3 3 11.4 103 4 25.75 8.83 17.5 0 0 0 11 0
9 Shailesh R Patel
 Indian
1 1 4.0 11 3 3.67 2.75 8.0 0 0 0 0 0
10 Nimir Desai
 Covington Param Veers
3 3 10.0 66 3 22.00 6.60 20.0 0 0 0 2 0
11 Sujal Patel
 Covington Param Veers
3 3 7.0 50 2 25.00 7.14 21.0 0 0 0 6 0
12 Jabran Cheema
 The Warriors
2 2 7.5 58 2 29.00 7.40 23.5 0 0 0 6 0
13 Jignesh Patel
 Indian
1 1 4.0 31 2 15.50 7.75 12.0 0 0 0 5 0
14 Vaasu Vegi
 Covington Param Veers
3 3 9.0 71 2 35.50 7.89 27.0 0 0 0 17 0
15 Mansoor Khan
 The Warriors
2 2 6.0 56 2 28.00 9.33 18.0 0 0 0 9 1
16 Govind Prakash
 Shakti
1 1 3.1 36 2 18.00 11.37 9.5 0 0 0 8 0
17 Biba Singh
 Kings Xi
1 1 3.0 12 1 12.00 4.00 18.0 0 0 0 3 0
18 SunnY Patel
 Indian
1 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 1 0
19 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
1 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 2 1
20 Shane Raina
 Kings Xi
1 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 0 1 0
21 Rizwan Khan
 The Warriors
2 2 5.3 34 1 34.00 6.18 33.0 0 0 0 1 0
22 Sreenath Kolachur
 Shakti
1 1 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 0 1 0
23 Pathik Shah
 Kings Xi
1 1 2.0 14 1 14.00 7.00 12.0 0 0 0 0 0
24 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 2 0
25 Darpan Patel
 Covington Param Veers
2 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 0 0
26 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
1 1 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 1 1
27 Ameer Ratnani
 The Warriors
2 1 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 0 0 1
28 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 1 0
29 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
2 2 7.0 62 1 62.00 8.86 42.0 0 0 0 4 0
30 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 0 0
31 Akshat Shah
 Atlanta Heat
1 1 1.5 17 1 17.00 9.27 11.0 0 0 0 1 0
32 Hiren Patel
 Indian
1 1 3.0 30 1 30.00 10.00 18.0 0 0 0 2 0
33 Jatinder Pal Raina
 Kings Xi
1 1 2.0 29 1 29.00 14.50 12.0 0 0 0 1 0
34 Nasik Khan
 The Warriors
1 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
35 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
2 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
36 Rajan S Raina
 Kings Xi
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
37 Ritesh Patel
 Indian
1 1 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 0 0 0
38 Hashim Ahmadani
 Shakti
1 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 5 0
39 Harman Kahlon
 Atlanta Heat
1 1 4.0 32 0 8.00 0.0 0 0 0 2 0
40 Mo Khan
 The Warriors
2 1 3.0 25 0 8.33 0.0 0 0 0 5 0
41 Akil Sayeed
 Atlanta Heat
1 1 3.0 25 0 8.33 0.0 0 0 0 1 0
42 Jagroop Raina
 Kings Xi
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 3 1
43 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
1 1 3.0 29 0 9.67 0.0 0 0 0 6 0
44 Ajayn Adhikari
 Atlanta Heat
1 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 3 1
45 Harish Kashyap
 Covington Param Veers
3 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
46 Gurmeet Raina
 Kings Xi
1 1 2.3 30 0 12.00 0.0 0 0 0 0 0
47 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
3 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0 0
48 Chirag Patel
 Indian
1 1 2.0 27 0 13.50 0.0 0 0 0 0 0