# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR 4W 5W Wides Nb
1 Camilus Alexander OM 4 4 26.3 161 11 14.64 6.08 14.5 0 1 5 0
2 Jaydeep Desai Shakti 4 4 31.0 181 10 18.10 5.84 18.6 0 1 9 0
3 Gavasker Channer OM 5 5 33.0 151 9 16.78 4.58 22.0 0 0 9 0
4 Mehul Patel Satyam 5 5 33.0 180 9 20.00 5.45 22.0 1 0 8 0
5 Kalyan Davuluri Gully 6 4 30.5 155 8 19.38 5.03 23.1 1 0 8 0
6 Ankit Patel OM 4 4 26.0 78 7 11.14 3.00 22.3 1 0 6 0
7 Gautam Mattey J P Gymkhana 3 2 16.0 60 7 8.57 3.75 13.7 1 0 4 1
8 Viraj Patel Shakti 4 4 22.0 94 7 13.43 4.27 18.9 0 0 5 0
9 Shailesh C Patel Satyam 4 4 26.0 167 7 23.86 6.42 22.3 0 0 1 0
10 Richard Oneil OM 3 3 22.0 142 7 20.29 6.45 18.9 1 0 2 1
11 Rishi Bhardwaj Atlanta Thunders 4 4 21.5 152 7 21.71 6.96 18.7 0 1 7 0
12 Harmeet Singh Atlanta Thunders 3 3 19.0 56 6 9.33 2.95 19.0 1 0 0 1
13 Vishal N Buxani United 5 4 22.4 143 6 23.83 6.31 22.7 0 0 8 0
14 Duncan Whatney United 5 4 23.1 159 6 26.50 6.86 23.2 0 0 0 1
15 Anirrudh R Saddi United 3 1 5.1 46 6 7.67 8.90 5.2 0 1 1 0
16 Ashish K Patel Covington Conyers 5 4 10.3 111 6 18.50 10.57 10.5 0 0 10 2
17 Sahil Charania Atlanta Thunders 2 2 15.0 67 5 13.40 4.47 18.0 1 0 1 0
18 Heer Patel Atlanta Thunders 3 2 11.0 53 5 10.60 4.82 13.2 1 0 4 0
19 Bhupen Patel Satyam 5 4 28.0 135 5 27.00 4.82 33.6 1 0 10 0
20 Japen Patel Atlanta Thunders 3 3 16.0 83 5 16.60 5.19 19.2 0 0 11 1
21 Harsh K Parmar Shakti 3 2 15.5 93 5 18.60 5.87 19.0 1 0 19 0
22 Vipul Patel Satyam 5 4 19.0 121 5 24.20 6.37 22.8 0 0 4 0
23 Ihsan Ul Haq OM 2 2 13.0 51 4 12.75 3.92 19.5 0 0 2 0
24 Sachin Pande J P Gymkhana 3 3 23.0 112 4 28.00 4.87 34.5 0 0 2 1
25 Kapil Joshi Gully 3 2 15.0 74 4 18.50 4.93 22.5 0 0 0 0
26 Satyendra Singh Gully 3 3 19.0 119 4 29.75 6.26 28.5 0 0 11 1
27 Roy Silva Covington Conyers 4 3 18.0 115 4 28.75 6.39 27.0 1 0 14 0
28 Alpesh Patel Satyam 3 3 15.0 106 4 26.50 7.07 22.5 1 0 1 0
29 Papa Rao Avasarala J P Gymkhana 1 1 6.5 22 3 7.33 3.22 13.7 0 0 3 0
30 Tulaib Faizy Shakti 3 3 17.0 82 3 27.33 4.82 34.0 0 0 7 0
31 Suneel Kumar Atlanta Thunders 2 2 9.0 52 3 17.33 5.78 18.0 0 0 2 0
32 Vivek V Kumar J P Gymkhana 3 1 6.5 40 3 13.33 5.85 13.7 0 0 2 0
33 Chirag G Patel Covington Conyers 4 3 19.0 119 3 39.67 6.26 38.0 0 0 2 0
34 Ronak Patel Satyam 4 4 22.0 142 3 47.33 6.45 44.0 0 0 2 0
35 Pranay Mahajan United 4 3 17.0 110 3 36.67 6.47 34.0 0 0 7 0
36 Shiv Kanwar Singh United 4 4 14.0 98 3 32.67 7.00 28.0 0 0 17 4
37 Amit Koul J P Gymkhana 3 2 16.4 126 3 42.00 7.56 33.3 0 0 10 3
38 Govind Prakash Shakti 4 4 23.0 177 3 59.00 7.70 46.0 0 0 10 3
39 Anand Patel Satyam 2 2 7.0 57 3 19.00 8.14 14.0 0 0 3 0
40 Anil K Kallamadi Covington Conyers 5 5 16.0 135 3 45.00 8.44 32.0 0 0 0 0
41 Aditya U Gajjar OM 2 2 8.0 32 2 16.00 4.00 24.0 0 0 5 0
42 Sanjay R Patel OM 2 2 7.0 29 2 14.50 4.14 21.0 0 0 0 0
43 Sanjay Vasudeva Gully 4 3 17.0 98 2 49.00 5.76 51.0 0 0 4 0
44 Amit Sood Atlanta Thunders 2 2 11.5 69 2 34.50 5.83 35.5 0 0 7 0
45 Jayasarathi Munuswamy Covington Conyers 3 2 15.0 93 2 46.50 6.20 45.0 0 0 20 0
46 Aman Malhotra J P Gymkhana 2 2 10.4 72 2 36.00 6.75 32.0 0 0 9 0
47 Krut Patel OM 1 1 5.0 35 2 17.50 7.00 15.0 0 0 11 0
48 Suhail Sanghoi United 4 3 5.0 41 2 20.50 8.20 15.0 0 0 1 0
49 Sanjay Surendrenath OM 3 3 9.5 81 2 40.50 8.24 29.5 0 0 10 0
50 Kaushik Shukla Covington Conyers 6 5 19.0 164 2 82.00 8.63 57.0 0 0 10 0
51 Phani K Gundamraj J P Gymkhana 1 1 8.0 75 2 37.50 9.38 24.0 0 0 3 0
52 Ganesh Lad Covington Conyers 2 1 0.2 0 1 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0
53 Taresh Grover United 4 1 0.1 0 1 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0
54 Srinivas Vegi Covington Conyers 1 1 4.0 4 1 4.00 1.00 24.0 0 0 2 0
55 Atul Chauhan Gully 3 1 8.0 30 1 30.00 3.75 48.0 0 0 1 0
56 Karthikeyan Dhanapalan Gully 4 2 10.0 39 1 39.00 3.90 60.0 0 0 2 0
57 Karthick Manoharan Covington Conyers 3 1 1.0 4 1 4.00 4.00 6.0 0 0 0 0
58 jabran Cheema Atlanta Thunders 1 1 6.0 25 1 25.00 4.17 36.0 0 0 0 0
59 Vishnu Gowda Harish Gully 3 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 1 0
60 Renganathan Srinivasa Gully 3 2 10.0 49 1 49.00 4.90 60.0 0 0 9 0
61 Hemang Patel Atlanta Thunders 2 2 6.0 31 1 31.00 5.17 36.0 0 0 3 0
62 Jayesh R Patel OM 3 3 9.0 47 1 47.00 5.22 54.0 0 0 10 1
63 Aayush Patel Satyam 2 2 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 4 0
64 Azeem Charania Atlanta Thunders 3 3 15.0 85 1 85.00 5.67 90.0 0 0 4 0
65 Vinothkumar Kandaswamy Gully 4 2 12.0 72 1 72.00 6.00 72.0 0 0 3 0
66 Sreenath Kolachur Gully 5 3 11.3 75 1 75.00 6.52 69.0 0 0 4 0
67 Darpan Patel Covington Conyers 4 3 16.0 106 1 106.00 6.62 96.0 0 0 3 0
68 Kush A Shah Satyam 2 2 6.0 44 1 44.00 7.33 36.0 0 0 1 0
69 Aneesh K Kode Shakti 2 2 3.3 26 1 26.00 7.43 21.0 0 0 0 0
70 Shashank Basavaraju Gully 1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 1 0
71 Nakul Mate Shakti 1 1 7.0 53 1 53.00 7.57 42.0 0 0 2 0
72 Hardik Desai Shakti 4 2 8.0 62 1 62.00 7.75 48.0 0 0 0 1
73 Rahul Sridharan J P Gymkhana 3 1 8.2 70 1 70.00 8.40 50.0 0 0 2 0
74 Sachin Menon United 2 2 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 0
75 Surendranath Gandavaram Covington Conyers 6 3 7.0 60 1 60.00 8.57 42.0 0 0 3 0
76 Nimir Desai Covington Conyers 3 2 5.0 45 1 45.00 9.00 30.0 0 0 5 0
77 Rishi Bector United 4 2 8.0 75 1 75.00 9.38 48.0 0 0 1 0
78 Ram Maddali J P Gymkhana 2 2 8.0 79 1 79.00 9.88 48.0 0 0 16 1
79 Milan M Patel Shakti 4 1 3.0 32 1 32.00 10.67 18.0 0 0 0 0
80 Sathvik Shetty Gully 1 1 2.0 24 1 24.00 12.00 12.0 0 0 3 1
81 Rupesh Patel Covington Conyers 2 1 3.0 38 1 38.00 12.67 18.0 0 0 3 0
82 Neeraj Jindal United 1 1 2.0 26 1 26.00 13.00 12.0 0 0 6 2
83 Neil Patel Atlanta Thunders 3 1 1.0 3 0 3.00 0.0 0 0 0 0
84 Sunil Patel Satyam 3 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 2 1
85 Sai Rajesh K Puvvala Gully 3 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 2 0
86 Loganathan Soundararajan Gully 2 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
87 Zain A Sayed Atlanta Thunders 4 1 4.0 24 0 6.00 0.0 0 0 4 0
88 Raghava Budhiraju Gully 2 1 1.4 11 0 6.60 0.0 0 0 0 0
89 Vishal V Patel Satyam 2 2 7.0 48 0 6.86 0.0 0 0 3 0
90 Nanda Ragala Shakti 1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
91 Gottlieb Sauermann United 3 1 8.0 56 0 7.00 0.0 0 0 4 1
92 Priyank M Patel OM 2 2 5.0 36 0 7.20 0.0 0 0 5 0
93 Kishore Vuyyuru J P Gymkhana 2 2 4.0 34 0 8.50 0.0 0 0 2 0
94 Anand Bonthula Satyam 2 2 7.0 60 0 8.57 0.0 0 0 1 0
95 Tilak D Patel Satyam 5 2 7.0 61 0 8.71 0.0 0 0 7 0
96 Puneet Kumar Covington Conyers 1 1 4.0 35 0 8.75 0.0 0 0 10 0
97 Chaitanya Guntur J P Gymkhana 1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
98 Rajesh Vinnakota J P Gymkhana 1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 0 0
99 Arun R Kumar United 4 3 9.0 89 0 9.89 0.0 0 0 11 0
100 Jayu Patel Satyam 2 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
101 Prashaanth Jagannathan Gully 1 1 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 3 0
102 Gowtham Karavadi Covington Conyers 6 2 3.5 39 0 10.17 0.0 0 0 3 0
103 Yash Patel Atlanta Thunders 1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 3 0
104 Jignesh Patel United 3 2 4.0 55 0 13.75 0.0 0 0 0 0
105 Sudhanshu Shekhar Covington Conyers 1 1 2.0 30 0 15.00 0.0 0 0 3 0