# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Shaquille Forbes
 Vibes
13 12 79.4 449 30 14.97 5.64 15.9 1 2 8 1
2 Jaydeep Desai
 Shakti
13 13 92.4 461 29 15.90 4.97 19.2 2 1 16 0
3 Evroy Dyer
 Vibes
13 13 80.2 422 25 16.88 5.25 19.3 2 0 16 0
4 Viraj Patel
 Shakti
13 13 87.1 530 25 21.20 6.08 20.9 0 0 11 1
5 Darpan Patel
 Covington Conyers
10 10 59.4 343 23 14.91 5.75 15.6 0 2 47 4
6 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
9 9 60.5 351 22 15.95 5.77 16.6 2 0 68 12
7 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Thunders
11 11 68.2 280 21 13.33 4.10 19.5 1 1 4 0
8 Harsh K Parmar
 Shakti
10 10 62.2 488 21 23.24 7.83 17.8 2 0 53 0
9 Tulaib Faizy
 Shakti
13 13 93.2 442 20 22.10 4.74 28.0 1 0 16 0
10 Shane Raina
 Atlanta Eagles
10 10 56.0 286 20 14.30 5.11 16.8 2 0 4 0
11 Sanjay Vasudeva
 Gully
9 9 48.0 270 20 13.50 5.62 14.4 0 1 15 2
12 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
11 11 61.3 313 17 18.41 5.09 21.7 0 1 23 5
13 Awais Yasin
 American
7 7 47.0 243 17 14.29 5.17 16.6 1 1 13 0
14 Jignesh Patel
 United
10 10 56.2 345 17 20.29 6.12 19.9 0 0 22 0
15 Richard Oneil
 Atlanta Eagles
8 8 48.0 171 16 10.69 3.56 18.0 0 1 4 0
16 Karthikeyan Dhanapalan
 Gully
9 9 53.0 294 16 18.38 5.55 19.9 2 0 6 0
17 Alpesh Patel
 Satyam
11 11 75.0 464 16 29.00 6.19 28.1 0 0 7 0
18 Kalyan Davuluri
 Gully
9 9 49.4 315 16 19.69 6.34 18.6 1 0 15 0
19 Roy Silva
 Covington Conyers
10 10 57.4 279 15 18.60 4.84 23.1 0 1 20 3
20 Sachin Pande
 J P Gymkhana
8 5 33.4 160 14 11.43 4.75 14.4 1 1 1 0
21 Amit Sood
 Atlanta Thunders
11 11 50.3 246 14 17.57 4.87 21.6 1 0 4 0
22 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
6 6 34.4 188 14 13.43 5.42 14.9 1 1 22 0
23 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
11 9 39.3 220 14 15.71 5.57 16.9 1 1 25 2
24 Shailesh R Patel
 Indian
7 6 38.0 247 14 17.64 6.50 16.3 0 1 6 2
25 Vinothkumar Kandaswamy
 Gully
12 7 44.0 199 13 15.31 4.52 20.3 0 1 1 0
26 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
7 6 30.0 148 13 11.38 4.93 13.8 0 0 4 0
27 Camilus Alexander
 Atlanta Eagles
11 11 63.5 354 13 27.23 5.55 29.5 0 0 0 0
28 Ashish K Patel
 Indian
9 9 49.3 375 13 28.85 7.58 22.8 0 1 19 2
29 Israr A Shah
 No Mercy
12 11 67.0 388 12 32.33 5.79 33.5 0 0 23 4
30 Japen Patel
 Atlanta Thunders
7 6 27.0 97 11 8.82 3.59 14.7 0 0 6 0
31 Callistos Lopez
 Vibes
8 5 32.3 143 11 13.00 4.40 17.7 1 0 4 0
32 Sumit Bhakta
 Atlanta Lions
5 5 31.4 155 11 14.09 4.89 17.3 0 1 10 5
33 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
11 7 40.1 192 10 19.20 4.78 24.1 1 0 28 0
34 Shailesh C Patel
 Satyam
9 9 55.0 268 10 26.80 4.87 33.0 1 0 6 0
35 Omari J Williams
 Vibes
12 7 33.3 166 10 16.60 4.96 20.1 1 0 11 0
36 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
9 6 34.0 176 10 17.60 5.18 20.4 1 0 19 5
37 Ronak Patel
 Satyam
9 9 47.0 292 10 29.20 6.21 28.2 1 0 16 0
38 Suneel Kumar
 Atlanta Eagles
9 9 40.0 252 10 25.20 6.30 24.0 0 0 7 0
39 Ravi Rajput
 Satyam
4 4 28.0 218 10 21.80 7.79 16.8 1 0 25 1
40 Jabran Cheema
 Atlanta Thunders
8 8 47.0 168 9 18.67 3.57 31.3 0 0 5 0
41 Kaushik Bhakta
 Atlanta Lions
10 7 30.0 131 9 14.56 4.37 20.0 0 1 13 0
42 Atul Chauhan
 Gully
7 7 44.0 215 9 23.89 4.89 29.3 0 0 10 2
43 Ankit Patel
 Om
11 10 48.2 241 9 26.78 4.99 32.2 0 0 44 2
44 Mehul Patel
 Satyam
9 8 38.0 213 9 23.67 5.61 25.3 0 0 2 0
45 Neeraj Jindal
 United
7 7 37.0 212 9 23.56 5.73 24.7 1 0 3 0
46 Anil K Kallamadi
 Covington Conyers
12 11 46.0 269 9 29.89 5.85 30.7 1 0 1 1
47 Arsalan Shah
 No Mercy
9 8 40.0 236 9 26.22 5.90 26.7 0 0 12 5
48 Ahmed Merchant
 J P Gymkhana
9 5 32.0 197 9 21.89 6.16 21.3 1 0 2 0
49 Arun R Kumar
 United
8 8 45.0 288 9 32.00 6.40 30.0 0 0 32 1
50 Benjamin Green
 Vibes
6 6 29.5 195 9 21.67 6.54 19.9 0 0 5 0
51 Sreenath Kolachur
 Gully
8 8 32.0 151 8 18.88 4.72 24.0 1 0 11 0
52 Sanjay R Patel
 Om
11 10 66.2 333 8 41.62 5.02 49.8 0 0 7 1
53 Gottlieb Sauermann
 United
12 11 55.0 282 8 35.25 5.13 41.2 0 0 17 1
54 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
8 8 23.0 130 8 16.25 5.65 17.2 1 0 7 0
55 Rakesh Patel
 Indian
5 5 29.0 176 8 22.00 6.07 21.8 0 0 5 0
56 Yogesh Bhakta
 Atlanta Lions
6 6 40.0 249 8 31.12 6.23 30.0 0 0 30 2
57 Hardik Desai
 Shakti
11 10 35.4 239 8 29.88 6.70 26.8 0 0 45 0
58 Kewin Lyle
 Vibes
10 9 46.0 309 8 38.62 6.72 34.5 1 0 21 0
59 Jayesh R Patel
 Om
8 7 39.0 265 8 33.12 6.79 29.2 0 0 10 0
60 Govind Prakash
 Shakti
9 9 42.0 292 8 36.50 6.95 31.5 0 0 35 2
61 Ram Maddali
 J P Gymkhana
8 5 20.2 142 8 17.75 6.98 15.2 0 1 20 0
62 Akshay Amin
 Indian
9 8 26.3 188 8 23.50 7.09 19.9 0 0 14 1
63 Asif Budhwani
 No Mercy
8 8 41.0 292 8 36.50 7.12 30.8 0 0 6 3
64 Snehal Patel
 Atlanta Lions
9 8 28.1 210 8 26.25 7.46 21.1 0 1 9 0
65 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
6 6 38.0 130 7 18.57 3.42 32.6 1 0 0 0
66 Duncan Whatney
 Atlanta Eagles
8 8 35.0 173 7 24.71 4.94 30.0 0 0 2 1
67 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
6 6 36.5 185 7 26.43 5.02 31.6 0 0 8 0
68 Pranay Mahajan
 United
8 7 48.0 291 7 41.57 6.06 41.1 0 0 19 0
69 Priyank Patel
 Om
3 3 15.0 93 7 13.29 6.20 12.9 0 0 4 1
70 Muizz Sohani
 American
5 5 26.0 182 7 26.00 7.00 22.3 0 0 19 0
71 Vishal N Buxani
 United
10 7 32.0 229 7 32.71 7.16 27.4 0 0 11 0
72 Vipul N Patel
 Om
10 9 53.2 389 7 55.57 7.29 45.7 0 0 45 0
73 Santosh Reddy
 Covington Conyers
9 8 26.1 201 7 28.71 7.68 22.4 0 1 6 1
74 Sreekar Mothukuri
 Covington Conyers
5 5 30.0 147 6 24.50 4.90 30.0 0 0 0 0
75 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
5 5 29.0 149 6 24.83 5.14 29.0 0 0 3 10
76 Faraz Ahmed
 Indian
8 8 31.4 180 6 30.00 5.68 31.7 0 0 13 0
77 Mohib Siddiqi
 American
7 6 40.0 233 6 38.83 5.82 40.0 0 0 19 0
78 Taran J Singh
 Atlanta Lions
6 6 27.1 176 6 29.33 6.48 27.2 0 0 8 5
79 Fenil Patel
 Indian
6 5 21.1 143 6 23.83 6.76 21.2 0 0 5 0
80 Rizwan Khan
 No Mercy
12 11 37.0 261 6 43.50 7.05 37.0 0 0 16 3
81 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
8 4 19.5 140 6 23.33 7.06 19.8 0 0 6 0
82 Mahesh Patel
 Indian
8 6 19.0 139 6 23.17 7.32 19.0 1 0 5 0
83 Bhupen Patel
 Satyam
11 10 46.3 367 6 61.17 7.89 46.5 0 0 7 0
84 Jatinder Pal Raina
 Atlanta Eagles
7 2 5.5 30 5 6.00 5.14 7.0 1 0 3 0
85 Ramji Sanghani
 Atlanta Lions
7 7 40.2 215 5 43.00 5.33 48.4 0 0 18 0
86 Bhavin N Patel
 Om
3 2 8.5 48 5 9.60 5.43 10.6 0 1 0 0
87 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
9 7 25.0 139 5 27.80 5.56 30.0 0 0 4 0
88 Ocaen Browne
 Vibes
7 3 19.0 108 5 21.60 5.68 22.8 0 0 0 0
89 Ishmael Parchment
 Vibes
13 4 15.0 86 5 17.20 5.73 18.0 0 0 3 2
90 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
4 4 21.0 124 5 24.80 5.90 25.2 0 0 0 1
91 Amitabh Borah
 Om
11 7 19.0 113 5 22.60 5.95 22.8 1 0 4 0
92 Niyaz Ahamed
 Gully
5 5 22.2 138 5 27.60 6.18 26.8 0 0 5 0
93 Palak Patel
 Atlanta Lions
8 7 28.5 192 5 38.40 6.66 34.6 0 0 19 0
94 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
7 6 21.0 141 5 28.20 6.71 25.2 1 0 16 3
95 Tilak Patel
 Indian
8 4 20.0 139 5 27.80 6.95 24.0 0 0 13 2
96 Sachin Menon
 United
4 4 16.0 120 5 24.00 7.50 19.2 0 0 11 1
97 Jitu I Patel
 Om
8 7 46.4 364 5 72.80 7.80 56.0 0 0 14 2
98 Waqi Hasan
 American
4 4 17.0 158 5 31.60 9.29 20.4 0 0 3 0
99 Urvesh K Patel
 Om
5 5 29.1 112 4 28.00 3.84 43.8 0 0 7 0
100 Vighnesh Lall
 J P Gymkhana
8 5 20.0 77 4 19.25 3.85 30.0 0 0 7 0
101 Garth Garvey
 Vibes
1 1 5.5 23 4 5.75 3.94 8.8 1 0 3 0
102 Harsh Patel
 Atlanta Thunders
8 4 12.4 56 4 14.00 4.42 19.0 0 0 0 0
103 Aneesh K Kode
 J P Gymkhana
4 1 6.0 28 4 7.00 4.67 9.0 1 0 1 0
104 Suleman Waliany
 No Mercy
7 7 42.0 222 4 55.50 5.29 63.0 0 0 17 0
105 Pramod Naramreddy
 Gully
7 7 33.0 175 4 43.75 5.30 49.5 0 0 6 2
106 Chirag G Patel
 Atlanta Lions
8 6 40.0 220 4 55.00 5.50 60.0 0 0 7 8
107 Sanjay Surendrenath
 Atlanta Eagles
5 4 23.0 128 4 32.00 5.57 34.5 1 0 18 0
108 Sai Rajesh K Puvvala
 Gully
5 5 22.0 126 4 31.50 5.73 33.0 0 0 12 0
109 Saad Arij
 Royal Challengers Atlanta
11 6 16.3 97 4 24.25 5.88 24.8 0 0 2 1
110 Aditya U Gajjar
 Om
8 7 31.2 194 4 48.50 6.19 47.0 0 0 16 0
111 Praful Patel
 Satyam
9 7 26.0 190 4 47.50 7.31 39.0 0 0 0 0
112 Rehan Sayeed
 Shakti
3 3 11.3 86 4 21.50 7.48 17.2 0 0 17 0
113 Taresh Grover
 United
11 7 16.2 125 4 31.25 7.65 24.5 0 0 4 2
114 Murtaza Khwaja
 Royal Challengers Atlanta
7 6 10.0 122 4 30.50 12.20 15.0 0 0 28 1
115 Sharath Nataraj
 Gully
9 1 0.5 0 3 0.00 0.00 1.7 0 0 0 0
116 Romi N Chahal
 United
1 1 4.0 12 3 4.00 3.00 8.0 0 0 0 0
117 Mohammed Hassan
 Atlanta Eagles
4 2 8.0 29 3 9.67 3.62 16.0 0 0 0 0
118 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Eagles
4 4 14.0 54 3 18.00 3.86 28.0 0 0 0 0
119 Sanjeev Saini
 Atlanta Eagles
10 5 28.0 152 3 50.67 5.43 56.0 0 0 3 0
120 Kushal Ganji
 Covington Conyers
5 4 15.0 85 3 28.33 5.67 30.0 0 0 0 3
121 Kapil Joshi
 Gully
2 2 11.0 64 3 21.33 5.82 22.0 0 0 8 0
122 Rupesh B Patel
 Satyam
8 1 2.2 14 3 4.67 6.00 4.7 0 0 0 0
123 Leon Garrick
 Vibes
8 5 15.0 94 3 31.33 6.27 30.0 0 0 8 0
124 Alay Patel
 Atlanta Lions
2 2 14.0 90 3 30.00 6.43 28.0 0 0 4 0
125 Viral Pandya
 Atlanta Lions
8 7 14.0 101 3 33.67 7.21 28.0 0 0 3 0
126 Salman Ali
 No Mercy
9 7 27.0 204 3 68.00 7.56 54.0 0 0 14 1
127 Chioke P Payne
 Atlanta Eagles
9 3 9.0 71 3 23.67 7.89 18.0 0 0 3 0
128 Mike Patel
 Indian
8 8 28.0 222 3 74.00 7.93 56.0 0 0 12 1
129 Ronak Choudhary
 Covington Conyers
2 2 3.4 31 3 10.33 8.45 7.3 0 0 0 0
130 Chirag D Patel
 Indian
6 4 15.0 136 3 45.33 9.07 30.0 0 0 5 0
131 Zoha Junaid
 American
4 3 7.3 81 3 27.00 10.80 15.0 0 0 20 0
132 Sharath Chandra Podichety
 Covington Conyers
2 1 0.4 1 2 0.50 1.50 2.0 0 0 1 0
133 Ishan Bhardwaj
 Atlanta Thunders
2 1 3.0 8 2 4.00 2.67 9.0 0 0 0 0
134 Rocky Bari
 Royal Challengers Atlanta
3 2 6.0 31 2 15.50 5.17 18.0 0 0 1 0
135 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
4 3 12.0 66 2 33.00 5.50 36.0 0 0 3 0
136 Zaid Siddiqui
 Royal Challengers Atlanta
4 2 9.0 52 2 26.00 5.78 27.0 0 0 0 0
137 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
6 6 10.3 68 2 34.00 6.48 31.5 0 0 2 0
138 Hiren Patel
 Indian
4 4 16.0 104 2 52.00 6.50 48.0 0 0 10 1
139 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
7 1 4.0 29 2 14.50 7.25 12.0 0 0 0 0
140 Kush Shah
 Satyam
4 3 10.0 73 2 36.50 7.30 30.0 0 0 0 0
141 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
2 2 3.0 22 2 11.00 7.33 9.0 0 0 0 0
142 Karthick Manoharan
 Covington Conyers
10 6 15.0 114 2 57.00 7.60 45.0 0 0 2 1
143 Ahad Tariq
 American
1 1 6.0 46 2 23.00 7.67 18.0 0 0 0 0
144 Bilal T Mukati
 Shakti
11 4 10.0 77 2 38.50 7.70 30.0 0 0 3 1
145 Zohaib Khawaja
 American
4 4 19.0 150 2 75.00 7.89 57.0 0 0 13 0
146 Nadeem Merchant
 No Mercy
4 2 10.0 81 2 40.50 8.10 30.0 0 0 2 0
147 Sawan S Shah
 Om
2 2 7.0 57 2 28.50 8.14 21.0 0 0 7 0
148 Jibran A Gul
 American
6 5 18.0 150 2 75.00 8.33 54.0 0 0 10 2
149 Parth Patel
 Satyam
5 2 12.0 101 2 50.50 8.42 36.0 0 0 4 0
150 Akil Sayeed
 No Mercy
3 3 9.0 77 2 38.50 8.56 27.0 0 0 8 0
151 Anirrudh R Saddi
 United
10 6 12.0 113 2 56.50 9.42 36.0 0 0 0 1
152 Suhail Sanghoi
 United
12 6 4.0 43 2 21.50 10.75 12.0 0 0 0 0
153 Neil Patel
 Atlanta Thunders
4 1 0.2 0 1 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0
154 Ridwan Pallath
 Om
11 1 4.0 13 1 13.00 3.25 24.0 0 0 0 0
155 Liovanni Downer
 Vibes
5 1 1.3 5 1 5.00 3.33 9.0 0 0 1 0
156 Bilash Paul
 Royal Challengers Atlanta
1 1 4.0 16 1 16.00 4.00 24.0 0 0 6 0
157 Atif Rana
 Atlanta Eagles
1 1 7.0 29 1 29.00 4.14 42.0 0 0 3 0
158 Neeraj Pandey
 Atlanta Thunders
4 2 5.0 24 1 24.00 4.80 30.0 0 0 2 0
159 Ravi Kumar
 No Mercy
1 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 5
160 Siddhesh Lad
 Atlanta Thunders
1 1 8.0 45 1 45.00 5.62 48.0 0 0 0 0
161 Neel J Patel
 Covington Conyers
7 4 4.3 27 1 27.00 6.00 27.0 0 0 4 0
162 Amit H Patel
 Om
7 4 18.0 112 1 112.00 6.22 108.0 0 0 3 0
163 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
7 4 14.0 93 1 93.00 6.64 84.0 0 0 3 0
164 Kashif Rana
 Atlanta Eagles
8 2 3.0 20 1 20.00 6.67 18.0 0 0 0 0
165 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
10 3 7.0 48 1 48.00 6.86 42.0 0 0 4 0
166 Nicharlo Mcfarlane
 Vibes
5 3 11.0 79 1 79.00 7.18 66.0 0 0 0 0
167 Milan M Patel
 Shakti
14 5 17.0 123 1 123.00 7.24 102.0 0 0 6 0
168 Rahul Sg
 Gully
9 3 8.0 58 1 58.00 7.25 48.0 0 0 0 0
169 Amit Bhakta
 Atlanta Lions
4 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 1 0
170 Shrishailesh Chari
 United
4 4 23.0 169 1 169.00 7.35 138.0 0 0 5 0
171 Balasuresh Lanka
 Satyam
1 1 7.0 56 1 56.00 8.00 42.0 0 0 10 0
172 Sahil Banga
 United
2 1 0.3 4 1 4.00 8.00 3.0 0 0 0 0
173 Teja Guntu
 United
2 1 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 0 1
174 Asif Vadsariya
 No Mercy
6 3 13.0 108 1 108.00 8.31 78.0 0 0 3 0
175 Sunil Patel
 Om
1 1 8.0 70 1 70.00 8.75 48.0 0 0 0 0
176 Mohsin Mohammed
 No Mercy
6 5 11.0 102 1 102.00 9.27 66.0 0 0 1 0
177 Vijay Balagopala
 Covington Conyers
4 2 6.0 56 1 56.00 9.33 36.0 0 0 4 1
178 Zargam Butt
 American
6 2 5.3 55 1 55.00 10.00 33.0 0 0 2 0
179 Arbaaz Sandhu
 Royal Challengers Atlanta
6 2 1.2 15 1 15.00 11.25 8.0 0 0 1 0
180 Nilay M Patel
 Satyam
12 1 3.0 35 1 35.00 11.67 18.0 0 0 0 0
181 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
13 1 0.2 4 1 4.00 12.00 2.0 0 0 0 0
182 Raj Patel
 Satyam
8 1 0.3 6 1 6.00 12.00 3.0 0 0 0 0
183 Richard Porter
 No Mercy
2 1 2.0 28 1 28.00 14.00 12.0 0 0 0 2
184 Bhavya Mittal
 Atlanta Thunders
2 1 1.0 3 0 3.00 0.0 0 0 0 0
185 Shashi Bhakta
 Atlanta Lions
4 1 4.0 13 0 3.25 0.0 0 0 2 0
186 Vishnu Gowda Harish
 Gully
9 1 2.0 7 0 3.50 0.0 0 0 4 0
187 Prabhakar Ramesh
 Shakti
1 1 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 6 0
188 Arun R Sadagopan
 Covington Conyers
1 1 7.3 36 0 4.80 0.0 0 0 0 0
189 Dipak Mahajan
 Covington Conyers
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 0
190 Amit Sen
 Om
2 2 5.0 28 0 5.60 0.0 0 0 1 0
191 Riyaz Rajwani
 No Mercy
3 2 5.0 30 0 6.00 0.0 0 0 2 0
192 Danny Bhakta
 Atlanta Lions
2 1 0.3 3 0 6.00 0.0 0 0 0 0
193 Indraneel Kuppili
 United
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 0 0
194 Kulanthaivelu Kanagarajan
 Gully
5 1 1.3 10 0 6.67 0.0 0 0 0 0
195 Hareshkumar Patel
 Om
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
196 Abdel Ainsley
 Vibes
7 2 5.0 35 0 7.00 0.0 0 0 18 0
197 Parth Patel
 Indian
6 4 8.0 60 0 7.50 0.0 0 0 0 0
198 Ishan J Desai
 Om
9 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
199 Senthilkumar Purushothaman
 Satyam
7 2 4.0 33 0 8.25 0.0 0 0 5 0
200 Nasir Javaid
 No Mercy
10 2 7.0 58 0 8.29 0.0 0 0 11 0
201 Vipul Patel
 Satyam
11 4 8.0 71 0 8.88 0.0 0 0 0 0
202 Shashi Desai
 Atlanta Lions
9 1 4.0 36 0 9.00 0.0 0 0 6 0
203 Sahil Budhwani
 No Mercy
9 4 16.0 148 0 9.25 0.0 0 0 11 2
204 Shafiq Jadavji
 J P Gymkhana
1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 0 0
205 Nizar Nooruddin
 No Mercy
1 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 5 0
206 Rishi Bector
 Atlanta Eagles
6 2 5.0 48 0 9.60 0.0 0 0 0 0
207 Aamir Ahmed
 American
4 3 11.0 106 0 9.64 0.0 0 0 9 0
208 Mehul Patel
 Shakti
12 2 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 1 0
209 Bhavesh Patel
 Satyam
6 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 0
210 Nanda Ragala
 Shakti
3 3 3.3 35 0 10.00 0.0 0 0 0 0
211 Varshal Bhakta
 Atlanta Lions
4 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 0
212 Rehman Khan
 Royal Challengers Atlanta
2 2 2.3 26 0 10.40 0.0 0 0 6 0
213 Mitul Bhakta
 Atlanta Lions
1 1 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 4 0
214 Syed M M Shahab
 American
6 2 6.0 64 0 10.67 0.0 0 0 10 0
215 Zeenat Shah
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 2 0
216 Vijay Ashokkumar
 Gully
2 1 2.0 24 0 12.00 0.0 0 0 2 0
217 Mukesh Seelal
 J P Gymkhana
4 1 2.0 24 0 12.00 0.0 0 0 0 0
218 Hashim Ahmadani
 Atlanta Thunders
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 2 0
219 Mahendra J Somaya
 Om
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 9 0
220 Bunty M Patel
 Satyam
3 2 3.0 38 0 12.67 0.0 0 0 0 0
221 Wasiq Daudi
 American
4 4 7.0 98 0 14.00 0.0 0 0 12 5
222 Rahim Virani
 No Mercy
1 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 0 1
223 Kaushal Modi
 Om
13 1 2.0 30 0 15.00 0.0 0 0 0 0
224 Sunil Patel
 Satyam
3 1 1.0 16 0 16.00 0.0 0 0 0 0
225 Martin Nurse
 Atlanta Eagles
11 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 0
226 Kamran Riaz
 American
7 1 1.0 19 0 19.00 0.0 0 0 0 0