# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Jatinder Pal Raina
 Atlanta Eagles
2 2 9.2 40 6 6.67 4.29 9.3 0 1 3 0
2 Vishal N Buxani
 United
2 1 4.0 23 5 4.60 5.75 4.8 0 1 1 0
3 Jaydeep Desai
 Shakti
1 1 8.0 27 4 6.75 3.38 12.0 1 0 11 0
4 Gottlieb Sauermann
 United
2 2 13.0 51 4 12.75 3.92 19.5 1 0 3 2
5 Evroy Dyer
 Vibes
1 1 1.1 0 3 0.00 0.00 2.3 0 0 0 0
6 Duncan Whatney
 Atlanta Eagles
2 2 13.0 37 3 12.33 2.85 26.0 0 0 0 1
7 Japen Patel
 Atlanta Thunders
1 1 7.0 25 3 8.33 3.57 14.0 0 0 1 1
8 Neeraj Jindal
 United
2 2 10.0 41 3 13.67 4.10 20.0 0 0 4 0
9 Camilus Alexander
 Atlanta Eagles
2 2 12.0 58 3 19.33 4.83 24.0 0 0 0 0
10 Pranay Mahajan
 United
2 2 11.4 68 3 22.67 5.83 23.3 0 0 3 0
11 Kewin Lyle
 Vibes
1 1 6.0 36 3 12.00 6.00 12.0 0 0 4 0
12 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Thunders
1 1 1.3 3 2 1.50 2.00 4.5 0 0 0 0
13 Murali K Vijjappurapu
 Atlanta Thunders
1 1 4.0 12 2 6.00 3.00 12.0 0 0 2 0
14 Shaquille Forbes
 Vibes
1 1 4.0 12 2 6.00 3.00 12.0 0 0 0 0
15 Sachin Pande
 J P Gymkhana
1 1 5.0 17 2 8.50 3.40 15.0 0 0 2 0
16 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
1 1 4.5 18 2 9.00 3.72 14.5 0 0 2 0
17 Shane Raina
 Atlanta Eagles
2 2 9.0 36 2 18.00 4.00 27.0 0 0 0 0
18 Ram Maddali
 J P Gymkhana
1 1 5.0 22 2 11.00 4.40 15.0 0 0 2 0
19 Suhail Sanghoi
 United
2 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 1 0
20 Atul Chauhan
 Gully
1 1 5.3 34 2 17.00 6.18 16.5 0 0 0 0
21 Anil K Kallamadi
 Covington Conyers
1 1 6.0 44 2 22.00 7.33 18.0 0 0 0 0
22 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
1 1 3.0 26 2 13.00 8.67 9.0 0 0 1 0
23 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
1 1 6.0 53 2 26.50 8.83 18.0 0 0 0 0
24 Santosh Reddy
 Covington Conyers
1 1 4.0 51 2 25.50 12.75 12.0 0 0 0 1
25 Neeraj Pandey
 Atlanta Thunders
1 1 4.0 14 1 14.00 3.50 24.0 0 0 0 0
26 Richard Oneil
 Atlanta Eagles
2 2 14.0 50 1 50.00 3.57 84.0 0 0 8 3
27 Jabran Cheema
 Atlanta Thunders
1 1 5.0 22 1 22.00 4.40 30.0 0 0 0 0
28 Callistos Lopez
 Vibes
1 1 4.0 18 1 18.00 4.50 24.0 0 0 4 0
29 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Eagles
1 1 8.0 39 1 39.00 4.88 48.0 0 0 0 0
30 Rehan Sayeed
 Shakti
1 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 6 0
31 Rishi Bector
 Atlanta Eagles
2 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 1 0
32 Suneel Kumar
 Atlanta Eagles
2 1 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 0 0
33 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
1 1 3.0 27 1 27.00 9.00 18.0 0 0 1 0
34 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
1 1 2.0 20 1 20.00 10.00 12.0 0 0 1 0
35 Shrishailesh Chari
 United
1 1 1.0 2 0 2.00 0.0 0 0 0 0
36 Neil Patel
 Atlanta Thunders
1 1 1.0 3 0 3.00 0.0 0 0 3 0
37 Sanjeev Saini
 Atlanta Eagles
1 1 4.0 13 0 3.25 0.0 0 0 3 0
38 Viraj Patel
 Shakti
1 1 3.0 10 0 3.33 0.0 0 0 0 0
39 Karthikeyan Dhanapalan
 Gully
1 1 5.0 22 0 4.40 0.0 0 0 4 0
40 Sanjay Vasudeva
 Gully
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 6 0
41 Ocaen Browne
 Vibes
1 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
42 Dipak Mahajan
 Covington Conyers
1 1 7.0 45 0 6.43 0.0 0 0 3 0
43 Vighnesh Lall
 J P Gymkhana
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 0
44 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
1 1 8.0 52 0 6.50 0.0 0 0 1 0
45 Sreenath Kolachur
 Gully
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 0
46 Anirrudh R Saddi
 United
1 1 6.0 40 0 6.67 0.0 0 0 17 0
47 Neel J Patel
 Covington Conyers
1 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 2 0
48 Vinothkumar Kandaswamy
 Gully
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
49 Tulaib Faizy
 Shakti
1 1 4.0 34 0 8.50 0.0 0 0 5 1
50 Jignesh Patel
 United
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 1 0
51 Arun R Kumar
 United
1 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 4 0
52 Harsh K Parmar
 Shakti
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 3 0
53 Rahul Sg
 Gully
1 1 2.0 25 0 12.50 0.0 0 0 2 0
54 Govind Prakash
 Shakti
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
55 Venkat Pokkuluri
 Covington Conyers
1 1 3.0 39 0 13.00 0.0 0 0 0 0
56 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
1 1 5.0 71 0 14.20 0.0 0 0 0 0