# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Viraj Patel B
 Shakti
4 4 15.4 119 8 14.88 7.60 11.8 0 0 16 1
2 Tulaib Faizy B
 Shakti
4 4 16.0 92 4 23.00 5.75 24.0 0 0 6 1
3 Nakul Mate B
 Shakti
3 2 7.0 37 3 12.33 5.29 14.0 0 0 3 0
4 Jabran Cheema B
 Shakti
4 4 15.0 100 3 33.33 6.67 30.0 0 0 9 0
5 Bilal T Mukati B
 Shakti
4 1 4.0 31 3 10.33 7.75 8.0 0 0 1 0
6 Harsh K Parmar B
 Shakti
2 1 3.0 26 2 13.00 8.67 9.0 0 0 4 0
7 Sneh Patel B
 Shakti
3 2 5.0 40 1 40.00 8.00 30.0 0 0 0 0
8 Raphael Ravula B
 Shakti
1 1 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 2 0
9 Gaurav Rajagopalan B
 Shakti
1 1 3.0 25 0 8.33 0.0 0 0 9 0
10 Govind Prakash B
 Shakti
2 2 6.0 64 0 10.67 0.0 0 0 10 1