# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Viraj Patel C
 Shakti
4 4 13.0 86 5 17.20 6.62 15.6 0 0 1 0
2 Tulaib Faizy C
 Shakti
4 4 13.1 107 5 21.40 8.13 15.8 0 0 13 0
3 Dipesh Jethwa C
 Shakti
3 3 8.0 54 4 13.50 6.75 12.0 0 0 7 0
4 Jabran Cheema C
 Shakti
3 3 10.0 59 3 19.67 5.90 20.0 0 0 2 0
5 Govind Prakash C
 Shakti
4 3 7.0 47 3 15.67 6.71 14.0 0 0 5 0
6 Nakul Mate C
 Shakti
4 4 11.0 100 3 33.33 9.09 22.0 0 0 4 0
7 Harsh K Parmar C
 Shakti
4 2 5.0 41 1 41.00 8.20 30.0 0 0 1 0