# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Amit Koul
 J P Gymkhana
9 9 65.0 484 17 28.47 7.45 22.9 0 0 59 7
2 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
13 13 79.0 558 15 37.20 7.06 31.6 0 0 51 6
3 Sachin Pande
 J P Gymkhana
11 11 68.4 476 10 47.60 6.93 41.2 0 0 20 2
4 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
7 5 23.5 123 6 20.50 5.16 23.8 0 0 12 0
5 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
9 9 40.0 286 5 57.20 7.15 48.0 0 0 40 2
6 Ram Maddali
 J P Gymkhana
11 8 38.0 309 5 61.80 8.13 45.6 0 0 41 4
7 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
5 5 11.0 122 5 24.40 11.09 13.2 0 0 3 0
8 Yash Jayanth
 J P Gymkhana
3 3 20.3 122 4 30.50 5.95 30.8 0 0 11 0
9 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
3 3 11.0 80 3 26.67 7.27 22.0 0 0 3 0
10 Dev Ashish
 J P Gymkhana
4 4 16.2 163 3 54.33 9.98 32.7 0 0 14 1
11 P Palande
 J P Gymkhana
1 1 4.0 27 2 13.50 6.75 12.0 0 0 0 0
12 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
10 9 22.0 202 2 101.00 9.18 66.0 0 0 20 2
13 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
4 3 11.0 60 1 60.00 5.45 66.0 0 0 7 0
14 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
7 2 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 2 1
15 Ahmed Merchant
 J P Gymkhana
3 2 8.0 70 1 70.00 8.75 48.0 0 0 0 0
16 Rahul Venkatesan
 J P Gymkhana
2 2 5.0 53 1 53.00 10.60 30.0 0 0 5 0
17 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
1 1 4.0 22 0 5.50 0.0 0 0 1 0
18 Ravi Teja
 J P Gymkhana
2 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 2 1
19 Hemal N Shah
 J P Gymkhana
1 1 7.0 49 0 7.00 0.0 0 0 11 1
20 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
4 3 6.4 52 0 7.80 0.0 0 0 14 0
21 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
14 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
22 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
9 1 0.4 17 0 25.50 0.0 0 0 0 0