# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
6 6 38.0 182 17 10.71 4.79 13.4 1 1 15 0
2 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
8 8 42.5 294 17 17.29 6.86 15.1 2 0 25 1
3 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
6 6 35.4 143 15 9.53 4.01 14.3 1 1 7 0
4 Asif Budhwani
 Southeast Xpress
6 6 36.0 174 15 11.60 4.83 14.4 2 0 21 1
5 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
5 5 39.0 230 15 15.33 5.90 15.6 0 1 25 1
6 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
5 5 35.5 148 14 10.57 4.13 15.4 0 1 14 0
7 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
7 7 42.0 245 13 18.85 5.83 19.4 1 0 7 1
8 Vishal N Buxani
 United
6 6 39.5 259 13 19.92 6.50 18.4 1 0 11 0
9 Salman A Parbatani
 Southeast Xpress
6 6 36.0 234 12 19.50 6.50 18.0 1 0 11 1
10 Amit Koul
 J P Gymkhana
5 5 34.0 251 12 20.92 7.38 17.0 0 0 34 4
11 Duncan Whatney
 Atlanta Param Veers
6 5 32.0 120 10 12.00 3.75 19.2 1 0 3 0
12 Sreenath Kolachur
 Shakti
8 8 51.0 230 10 23.00 4.51 30.6 0 0 4 0
13 Darpan Patel
 Covington Param Veers
5 5 31.3 152 10 15.20 4.83 18.9 1 0 5 0
14 Renganathan Srinivasa
 Covington Param Veers
4 4 27.0 124 9 13.78 4.59 18.0 1 0 12 0
15 Viraj Patel
 Shakti
8 8 39.4 205 9 22.78 5.17 26.4 1 0 5 0
16 Amyn Dhamani
 Southeast Xpress
8 8 56.3 293 9 32.56 5.19 37.7 0 0 7 1
17 Stalin Selvam Mahadevan
 United
6 6 45.0 241 9 26.78 5.36 30.0 1 0 15 0
18 Hiren Patel
 Indian
5 5 31.0 171 9 19.00 5.52 20.7 1 0 16 0
19 Harsh K Parmar
 Shakti
4 4 20.4 144 9 16.00 6.97 13.8 1 0 13 1
20 Bhupen Patel
 Satyam
6 4 22.5 172 9 19.11 7.53 15.2 0 1 9 0
21 Anand Patel
 Satyam
3 3 19.1 100 8 12.50 5.22 14.4 1 0 7 0
22 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
7 7 36.4 200 8 25.00 5.45 27.5 0 0 10 0
23 Tulaib Faizy
 Shakti
7 7 37.4 210 8 26.25 5.58 28.2 0 0 11 0
24 Heer Patel
 Atlanta Thunders
7 6 31.2 191 8 23.88 6.10 23.5 0 0 12 0
25 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
6 3 17.1 129 8 16.12 7.51 12.9 1 0 6 0
26 Shakaib Siddiqi
 American
5 5 25.0 188 8 23.50 7.52 18.8 0 0 27 2
27 Akhilesh Reddy
 United
2 2 16.0 62 7 8.86 3.88 13.7 0 1 3 0
28 Krut Patel
 Atlanta Param Veers
3 3 18.0 72 7 10.29 4.00 15.4 0 1 3 1
29 Venkat Kothireddy
 Kings Xi
2 2 11.2 56 7 8.00 4.94 9.7 0 1 2 1
30 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
5 5 36.3 209 7 29.86 5.73 31.3 0 0 19 0
31 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
4 4 28.5 168 7 24.00 5.83 24.7 0 0 13 1
32 Raj J Patel
 Satyam
2 2 13.4 85 7 12.14 6.22 11.7 0 1 7 0
33 Fenil Patel
 Indian
6 6 20.3 145 7 20.71 7.07 17.6 0 0 5 0
34 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
6 6 36.0 258 7 36.86 7.17 30.9 0 0 16 1
35 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
3 3 15.3 76 6 12.67 4.90 15.5 0 0 3 4
36 Ilham Buharie
 Atlanta Param Veers
2 2 6.5 36 6 6.00 5.27 6.8 0 0 3 0
37 Moin Vadsariya
 Southeast Xpress
5 5 24.4 133 6 22.17 5.39 24.7 0 0 31 1
38 Ankit Patel
 Atlanta Param Veers
4 4 22.0 121 6 20.17 5.50 22.0 0 1 10 0
39 Shane Raina
 Kings Xi
4 4 31.0 176 6 29.33 5.68 31.0 1 0 13 0
40 Jignesh Patel
 Indian
4 4 15.0 90 6 15.00 6.00 15.0 0 0 5 1
41 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
6 6 27.0 179 6 29.83 6.63 27.0 0 0 7 0
42 Mohib Siddiqi
 American
5 4 26.0 173 6 28.83 6.65 26.0 0 0 15 0
43 Veer Poonia
 Georgia Hurricanes
5 5 39.0 264 6 44.00 6.77 39.0 0 0 41 1
44 Israr A Shah
 Southeast Xpress
4 4 22.0 160 6 26.67 7.27 22.0 1 0 11 1
45 Jibran A Gul
 American
5 5 20.2 180 6 30.00 8.85 20.3 1 0 22 3
46 Awais Mushtaq
 Atlanta Heat
3 3 12.3 140 6 23.33 11.20 12.5 0 0 2 0
47 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Param Veers
2 2 5.1 19 5 3.80 3.68 6.2 1 0 1 0
48 Govind Prakash
 Shakti
6 3 13.0 55 5 11.00 4.23 15.6 1 0 10 0
49 Zohaib Khawaja
 American
3 3 18.0 80 5 16.00 4.44 21.6 0 0 5 1
50 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
3 3 15.0 78 5 15.60 5.20 18.0 0 0 17 1
51 Amit Budhwani
 Southeast Xpress
3 3 14.4 80 5 16.00 5.45 17.6 0 0 3 0
52 Santhosh Kumar
 Shakti
3 3 15.0 92 5 18.40 6.13 18.0 0 0 13 1
53 Bhavin Patel
 Kings Xi
5 5 30.0 204 5 40.80 6.80 36.0 0 0 14 0
54 Jatinder Pal Raina
 Kings Xi
3 2 11.0 84 5 16.80 7.64 13.2 1 0 11 0
55 Zaid Siddiqui
 American
5 5 24.5 213 5 42.60 8.58 29.8 0 0 29 0
56 Jaydeep Desai
 Covington Param Veers
3 3 19.5 74 4 18.50 3.73 29.8 0 0 5 0
57 Gavasker Channer
 Atlanta Param Veers
6 3 17.0 72 4 18.00 4.24 25.5 0 0 4 0
58 Azmatullah Jamalzay
 Royal Challengers Atlanta
3 3 7.1 38 4 9.50 5.30 10.8 0 0 7 0
59 Jabran Cheema
 The Warriors
5 5 30.0 166 4 41.50 5.53 45.0 0 0 13 0
60 Pranay Mahajan
 United
4 3 13.0 73 4 18.25 5.62 19.5 0 0 15 0
61 Vivek Taurani
 Atlanta Heat
4 3 18.0 105 4 26.25 5.83 27.0 0 0 4 2
62 Rupesh Patel
 Covington Param Veers
6 5 26.0 157 4 39.25 6.04 39.0 0 0 5 1
63 Rakesh Solanki
 Satyam
4 4 24.0 148 4 37.00 6.17 36.0 0 0 1 0
64 Sagar Trivedi
 Atlanta Param Veers
2 2 13.4 88 4 22.00 6.44 20.5 0 0 9 0
65 Karthick Manoharan
 Royal Challengers Atlanta
4 4 11.0 71 4 17.75 6.45 16.5 0 0 7 0
66 Shailesh R Patel
 Indian
5 5 22.0 153 4 38.25 6.95 33.0 0 0 19 1
67 Nirmit Kansagra
 Georgia Hurricanes
4 3 14.0 106 4 26.50 7.57 21.0 0 0 1 0
68 Rishi Bector
 United
5 4 20.0 155 4 38.75 7.75 30.0 0 0 8 0
69 Arif Valani
 Southeast Xpress
4 4 31.0 113 3 37.67 3.65 62.0 0 0 6 0
70 Vipul Patel
 Satyam
5 2 12.0 49 3 16.33 4.08 24.0 0 0 2 0
71 Vasu Verma (Manik)
 Indian
4 3 12.5 62 3 20.67 4.83 25.7 0 0 3 0
72 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
4 3 10.0 49 3 16.33 4.90 20.0 0 0 0 1
73 Sudhan Vignesh Akilan
 J P Gymkhana
2 2 12.0 65 3 21.67 5.42 24.0 0 0 6 0
74 Shailesh C Patel
 Satyam
4 4 23.0 126 3 42.00 5.48 46.0 0 0 16 0
75 Asif Vadsariya
 Southeast Xpress
7 4 12.3 69 3 23.00 5.52 25.0 0 0 5 0
76 Mohsin Mohammed
 The Warriors
3 3 13.0 72 3 24.00 5.54 26.0 0 0 2 0
77 Nimir Desai
 Covington Param Veers
2 2 13.0 73 3 24.33 5.62 26.0 0 0 2 0
78 Ashish Purohit
 J P Gymkhana
2 2 14.0 81 3 27.00 5.79 28.0 0 0 6 1
79 Akshar Patel
 United
2 2 14.0 85 3 28.33 6.07 28.0 0 0 10 0
80 Neeraj Jindal
 United
5 5 32.1 204 3 68.00 6.34 64.3 0 0 16 0
81 Rajan S Raina
 Kings Xi
2 2 16.0 104 3 34.67 6.50 32.0 0 0 5 0
82 Ahad Tariq
 American
3 3 15.0 99 3 33.00 6.60 30.0 0 0 7 1
83 Pranav Shah
 Shakti
2 1 4.0 27 3 9.00 6.75 8.0 0 0 4 0
84 Ashish Sharma
 Georgia Hurricanes
1 1 7.0 48 3 16.00 6.86 14.0 0 0 3 0
85 Harvinder S Rinku Raina
 Kings Xi
3 3 18.0 128 3 42.67 7.11 36.0 0 0 6 0
86 Hemanth Andol
 United
3 3 14.0 100 3 33.33 7.14 28.0 0 0 9 1
87 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
5 5 17.0 122 3 40.67 7.18 34.0 0 0 6 1
88 Zubair Ahmed
 The Warriors
3 3 19.0 138 3 46.00 7.26 38.0 0 0 17 2
89 Sathvik Shetty
 Shakti
4 4 21.0 154 3 51.33 7.33 42.0 0 0 6 0
90 Yogesh Bhakta
 Satyam
5 5 15.1 113 3 37.67 7.45 30.3 0 0 6 0
91 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Param Veers
6 4 14.3 110 3 36.67 7.59 29.0 0 0 5 0
92 Kaushik Bhakta
 Satyam
6 4 14.0 110 3 36.67 7.86 28.0 0 0 7 0
93 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
5 4 16.0 128 3 42.67 8.00 32.0 0 0 14 0
94 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
7 6 15.3 128 3 42.67 8.26 31.0 0 0 3 1
95 Akshat Shah
 Atlanta Heat
4 4 14.0 120 3 40.00 8.57 28.0 0 0 11 2
96 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
4 3 9.0 79 3 26.33 8.78 18.0 0 0 9 0
97 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
5 3 11.0 114 3 38.00 10.36 22.0 0 0 11 2
98 Jimmy Hirani
 Southeast Xpress
4 3 6.0 67 3 22.33 11.17 12.0 0 0 6 1
99 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
2 1 4.0 16 2 8.00 4.00 12.0 0 0 5 0
100 Kalyan Davuluri
 Covington Param Veers
1 1 6.0 25 2 12.50 4.17 18.0 0 0 2 0
101 Shafiq Jadavji
 Southeast Xpress
7 1 4.0 18 2 9.00 4.50 12.0 0 0 4 0
102 Sandeep Patel
 Satyam
2 2 16.0 82 2 41.00 5.12 48.0 0 0 2 0
103 Sanjeev Saini
 Atlanta Param Veers
6 4 15.0 81 2 40.50 5.40 45.0 0 0 1 0
104 Aamir Ahmed
 American
3 3 11.0 63 2 31.50 5.73 33.0 0 0 4 1
105 Ravi Patel
 Atlanta Thunders
1 1 5.0 30 2 15.00 6.00 15.0 0 0 0 0
106 Suhail Sanghoi
 United
7 3 11.4 74 2 37.00 6.34 35.0 0 0 5 0
107 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
1 1 7.0 46 2 23.00 6.57 21.0 0 0 2 0
108 Simranjeet Raina
 Kings Xi
4 2 13.4 90 2 45.00 6.59 41.0 0 0 8 0
109 Sarfaraz Chunara
 Southeast Xpress
3 3 11.0 73 2 36.50 6.64 33.0 0 0 2 0
110 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
1 1 8.0 55 2 27.50 6.88 24.0 0 0 3 0
111 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
4 4 20.1 140 2 70.00 6.94 60.5 0 0 9 0
112 Rizwan Khan
 The Warriors
5 4 14.1 100 2 50.00 7.06 42.5 0 0 6 0
113 Neel Patel
 Satyam
1 1 6.0 43 2 21.50 7.17 18.0 0 0 4 0
114 Viral Pandya
 Georgia Hurricanes
2 2 16.0 119 2 59.50 7.44 48.0 0 0 8 0
115 Alpesh Patel
 Satyam
5 4 17.0 129 2 64.50 7.59 51.0 0 0 6 0
116 Ashish K Patel
 Indian
3 3 12.0 103 2 51.50 8.58 36.0 0 0 20 2
117 Sankait Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 1 3.0 27 2 13.50 9.00 9.0 0 0 1 2
118 Pathik Shah
 Atlanta Heat
5 5 19.1 191 2 95.50 9.97 57.5 0 0 16 5
119 Raj Shah
 Atlanta Thunders
2 1 2.0 20 2 10.00 10.00 6.0 0 0 1 0
120 Jimish Thakkar
 Georgia Hurricanes
3 3 12.0 130 2 65.00 10.83 36.0 0 0 4 1
121 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
5 2 4.3 13 1 13.00 2.89 27.0 0 0 0 0
122 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
1 1 7.0 22 1 22.00 3.14 42.0 0 0 3 0
123 Dhane Johnson
 Atlanta Param Veers
3 3 12.2 40 1 40.00 3.24 74.0 0 0 0 0
124 Karthick Jayaraman
 Covington Param Veers
1 1 5.0 18 1 18.00 3.60 30.0 0 0 1 0
125 Chirag G Patel
 Atlanta Param Veers
2 2 5.0 18 1 18.00 3.60 30.0 0 0 0 0
126 Siva Krishna Vasireddy
 United
1 1 7.0 26 1 26.00 3.71 42.0 0 0 4 0
127 Bhavesh Patel
 Satyam
5 1 3.0 12 1 12.00 4.00 18.0 0 0 0 0
128 Sachinda Liyanaarachchi
 Covington Param Veers
1 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 0
129 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
3 3 8.0 39 1 39.00 4.88 48.0 0 0 3 0
130 Sahil Budhwani
 Southeast Xpress
6 3 10.0 49 1 49.00 4.90 60.0 0 0 7 0
131 Parth Patel
 Indian
6 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 2 0
132 Akshay Amin
 Indian
1 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 1 0
133 Vaasu Vegi
 Covington Param Veers
2 2 8.0 41 1 41.00 5.12 48.0 0 0 4 0
134 Amit Sood
 Atlanta Thunders
7 4 23.0 119 1 119.00 5.17 138.0 0 0 13 0
135 Jitendra Bhosale
 Georgia Hurricanes
1 1 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 3 0
136 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
8 2 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 1 0
137 Srikanth Vallabnani
 Covington Param Veers
1 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 1 0
138 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Param Veers
1 1 8.0 45 1 45.00 5.62 48.0 0 0 1 0
139 Sohail Saleem
 Southeast Xpress
1 1 4.0 24 1 24.00 6.00 24.0 0 0 2 0
140 Akshar Patel
 Atlanta Thunders
3 2 5.0 31 1 31.00 6.20 30.0 0 0 1 0
141 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
4 4 20.0 127 1 127.00 6.35 120.0 0 0 6 2
142 Abhinav Mamidala
 Georgia Hurricanes
1 1 5.2 34 1 34.00 6.38 32.0 0 0 4 0
143 Shahnawaz Gilani
 Southeast Xpress
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 4 0
144 Bhupinder Singh
 Kings Xi
2 2 12.0 78 1 78.00 6.50 72.0 0 0 4 0
145 Aman Sutar
 Southeast Xpress
1 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 1 0
146 Nilesh Bapu P
 The Warriors
2 1 3.0 20 1 20.00 6.67 18.0 0 0 0 0
147 Rahul Verma
 Indian
1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 5 0
148 Chirag Patel
 Indian
4 4 15.0 108 1 108.00 7.20 90.0 0 0 7 3
149 Irfan Mallik
 The Warriors
4 2 1.4 12 1 12.00 7.20 10.0 0 0 4 0
150 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
5 5 12.0 87 1 87.00 7.25 72.0 0 0 18 3
151 Akil Sayeed
 The Warriors
3 2 9.0 67 1 67.00 7.44 54.0 0 0 17 0
152 Meet Patel
 Atlanta Thunders
2 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 0
153 Darshan Shah
 Atlanta Param Veers
4 2 5.1 39 1 39.00 7.55 31.0 0 0 12 0
154 Roy Silva
 Covington Param Veers
1 1 8.0 61 1 61.00 7.62 48.0 0 0 5 1
155 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
5 5 30.0 230 1 230.00 7.67 180.0 0 0 24 1
156 Vishal V Patel
 Indian
1 1 6.0 47 1 47.00 7.83 36.0 0 0 8 0
157 Sachin Pande
 J P Gymkhana
2 2 10.0 82 1 82.00 8.20 60.0 0 0 2 0
158 Arbaaz Sandhu
 Atlanta Heat
4 2 10.0 83 1 83.00 8.30 60.0 0 0 2 0
159 Parvez Dawoodani
 Southeast Xpress
6 1 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 0
160 Prasad Tarkas
 Georgia Hurricanes
5 1 4.0 35 1 35.00 8.75 24.0 0 0 2 0
161 Shiv Rana
 Royal Challengers Atlanta
6 5 9.1 82 1 82.00 8.95 55.0 0 0 3 3
162 Jasmeet Raina
 Kings Xi
3 1 3.0 27 1 27.00 9.00 18.0 0 0 0 0
163 Gottlieb Sauermann
 United
2 2 10.0 92 1 92.00 9.20 60.0 0 0 2 0
164 Abhijit Bhagavatula
 United
6 2 6.0 60 1 60.00 10.00 36.0 0 0 1 0
165 Nasik Khan
 The Warriors
4 4 11.0 128 1 128.00 11.64 66.0 0 0 14 1
166 Hasan Iqbal
 Atlanta Heat
5 1 3.0 35 1 35.00 11.67 18.0 0 0 15 0
167 Umer Rafiq
 American
1 1 4.0 49 1 49.00 12.25 24.0 0 0 17 1
168 Muizz Sohani
 American
1 1 5.0 65 1 65.00 13.00 30.0 0 0 1 1
169 Danush Kaveripakam
 Covington Param Veers
1 1 2.0 26 1 26.00 13.00 12.0 0 0 10 0
170 Taqueer Sindhu
 Kings Xi
1 1 2.0 7 0 3.50 0.0 0 0 0 0
171 Hkishore Nidiganti
 United
3 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
172 Anand Bonthula
 Satyam
1 1 5.0 20 0 4.00 0.0 0 0 1 0
173 Raj J Patel
 Indian
3 2 4.0 18 0 4.50 0.0 0 0 0 0
174 Prasanth Varma Addepalli
 Covington Param Veers
1 1 4.0 18 0 4.50 0.0 0 0 3 0
175 Yash Pungliya
 Royal Challengers Atlanta
1 1 5.0 23 0 4.60 0.0 0 0 3 0
176 Amithab Borah
 Georgia Hurricanes
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 0 0
177 Satish Babu
 Royal Challengers Atlanta
4 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 1 0
178 Biba Singh
 Kings Xi
5 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
179 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
3 3 11.0 68 0 6.18 0.0 0 0 7 0
180 Himesh Patel
 Covington Param Veers
3 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 1
181 Sunny Shah
 Southeast Xpress
1 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 1 0
182 Vishnu Gowda Harish
 United
2 2 7.0 47 0 6.71 0.0 0 0 5 0
183 Kush A Shah
 Satyam
4 3 11.0 76 0 6.91 0.0 0 0 5 0
184 Dev Ashish
 J P Gymkhana
3 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 1 0
185 Bilal T Mukati
 Shakti
6 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 2 0
186 Abhishek Bhagavatula
 United
1 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 0 1
187 Vikesh Patel
 Indian
3 3 13.0 95 0 7.31 0.0 0 0 23 2
188 Hashim Ahmadani
 Shakti
4 3 5.2 40 0 7.50 0.0 0 0 2 0
189 Qasir Nadeem
 Indian
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 3 0
190 Abhishek Bhagavatula
 J P Gymkhana
1 1 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 2 0
191 Daljeet S Raina
 Kings Xi
5 1 3.0 23 0 7.67 0.0 0 0 0 0
192 Taresh Grover
 United
7 2 2.2 18 0 7.71 0.0 0 0 1 0
193 prafful cherukumalli
 Georgia Hurricanes
1 1 8.0 64 0 8.00 0.0 0 0 5 0
194 Biren Patel
 Covington Param Veers
2 1 1.1 10 0 8.57 0.0 0 0 1 0
195 Hemal N Shah
 J P Gymkhana
1 1 2.1 19 0 8.77 0.0 0 0 0 0
196 Salim Kanani
 Southeast Xpress
1 1 3.0 27 0 9.00 0.0 0 0 4 1
197 Shandy Gargeyasa
 Covington Param Veers
2 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 2 0
198 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
5 4 18.0 163 0 9.06 0.0 0 0 30 3
199 Abhinav Mamidala
 Georgia Hurricanes
2 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 2 2
200 Harminder Singh
 Kings Xi
4 1 4.0 38 0 9.50 0.0 0 0 4 0
201 Zoha Junaid
 American
5 3 5.0 48 0 9.60 0.0 0 0 3 0
202 Murtaza Khwaja
 Atlanta Heat
2 2 5.0 50 0 10.00 0.0 0 0 1 0
203 Harish Pendyala
 United
5 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
204 Mehul Patel
 Satyam
2 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
205 Nasir Mushtaq
 Atlanta Heat
4 2 8.0 81 0 10.12 0.0 0 0 1 0
206 Ameer Ratnani
 The Warriors
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 0 0
207 Yogendra Chapre
 Georgia Hurricanes
4 1 4.0 43 0 10.75 0.0 0 0 5 0
208 Sahil Banga
 Atlanta Heat
3 3 4.0 44 0 11.00 0.0 0 0 3 0
209 Jagroop Raina
 Kings Xi
5 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
210 Aadil Rana
 The Warriors
1 1 2.0 23 0 11.50 0.0 0 0 3 0
211 Sohail Saleem
 The Warriors
1 1 3.0 36 0 12.00 0.0 0 0 10 0
212 Swaroop Shetty
 United
2 1 3.0 37 0 12.33 0.0 0 0 1 1
213 Arun R Kumar
 United
2 1 2.0 25 0 12.50 0.0 0 0 5 1
214 Rajan S Raina
 United
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
215 Ashwin Shivankari
 Georgia Hurricanes
2 1 2.0 28 0 14.00 0.0 0 0 4 0
216 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
4 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 0 0
217 Navin Stewart
 Atlanta Thunders
1 1 2.0 29 0 14.50 0.0 0 0 0 0
218 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
5 2 4.0 63 0 15.75 0.0 0 0 4 0
219 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
6 1 1.0 24 0 24.00 0.0 0 0 0 0
220 Dipen Desai
 Indian
3 1 0.2 8 0 24.00 0.0 0 0 0 0