# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
9 9 59.1 254 23 11.04 4.29 15.4 2 1 20 0
2 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
8 8 56.0 238 22 10.82 4.25 15.3 0 2 33 0
3 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
8 8 62.0 382 19 20.11 6.16 19.6 2 1 31 1
4 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
10 10 56.5 381 19 20.05 6.70 17.9 2 0 30 4
5 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
8 8 48.4 203 17 11.94 4.17 17.2 1 1 9 0
6 Vishal N Buxani
 United
8 8 50.5 324 17 19.06 6.37 17.9 1 0 15 0
7 Hiren Patel
 Indian
7 7 45.2 206 16 12.88 4.54 17.0 2 0 24 0
8 Asif Budhwani
 Southeast Xpress
8 7 44.0 215 16 13.44 4.89 16.5 2 0 22 1
9 Tulaib Faizy
 Shakti
9 9 53.4 280 15 18.67 5.22 21.5 1 0 11 0
10 Salman A Parbatani
 Southeast Xpress
7 7 39.5 250 15 16.67 6.28 15.9 1 0 11 2
11 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
6 6 33.0 145 14 10.36 4.39 14.1 0 1 3 4
12 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
10 10 52.2 308 14 22.00 5.89 22.4 1 0 14 1
13 Mohib Siddiqi
 American
8 6 38.5 255 13 19.62 6.57 17.9 1 0 19 0
14 Amit Koul
 J P Gymkhana
7 7 46.0 307 13 23.62 6.67 21.2 0 0 45 4
15 Shakaib Siddiqi
 American
7 7 35.0 307 13 23.62 8.77 16.2 0 0 36 2
16 Duncan Whatney
 Atlanta Param Veers
8 7 40.0 159 12 13.25 3.97 20.0 1 0 3 1
17 Sreenath Kolachur
 Shakti
9 9 59.0 261 12 21.75 4.42 29.5 0 0 6 0
18 Darpan Patel
 Covington Param Veers
6 6 35.5 174 12 14.50 4.86 17.9 1 0 6 0
19 Rakesh Solanki
 Satyam
7 7 46.5 239 12 19.92 5.10 23.4 0 0 7 0
20 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
10 10 52.2 277 12 23.08 5.29 26.2 0 0 14 0
21 Ankit Patel
 Atlanta Param Veers
7 7 40.0 226 12 18.83 5.65 20.0 0 1 16 0
22 Amyn Dhamani
 Southeast Xpress
10 9 62.3 325 11 29.55 5.20 34.1 0 0 8 1
23 Stalin Selvam Mahadevan
 United
8 8 52.0 305 11 27.73 5.87 28.4 1 0 17 0
24 Veer Poonia
 Georgia Hurricanes
8 8 58.2 398 11 36.18 6.82 31.8 0 0 66 1
25 Bhupen Patel
 Satyam
8 5 30.0 214 11 19.45 7.13 16.4 0 1 11 0
26 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
9 6 23.1 173 11 15.73 7.47 12.6 1 0 13 0
27 Jatinder Pal Raina
 Kings Xi
5 4 22.0 171 11 15.55 7.77 12.0 1 1 14 0
28 Venkat Kothireddy
 Kings Xi
3 3 17.3 85 10 8.50 4.86 10.5 0 1 4 1
29 Vivek Taurani
 Atlanta Heat
7 6 39.2 233 10 23.30 5.92 23.6 1 0 10 4
30 Heer Patel
 Atlanta Thunders
9 7 35.2 220 10 22.00 6.23 21.2 0 0 14 0
31 Awais Mushtaq
 Atlanta Heat
5 5 23.5 236 10 23.60 9.90 14.3 0 0 5 2
32 Renganathan Srinivasa
 Covington Param Veers
4 4 27.0 124 9 13.78 4.59 18.0 1 0 12 0
33 Sanjeev Saini
 Atlanta Param Veers
9 7 34.1 171 9 19.00 5.00 22.8 0 0 7 0
34 Govind Prakash
 Shakti
8 5 27.5 143 9 15.89 5.14 18.6 1 0 24 0
35 Viraj Patel
 Shakti
8 8 39.4 205 9 22.78 5.17 26.4 1 0 5 0
36 Nimir Desai
 Covington Param Veers
4 4 28.0 166 9 18.44 5.93 18.7 1 0 3 0
37 Moin Vadsariya
 Southeast Xpress
6 6 28.4 173 9 19.22 6.03 19.1 0 0 34 1
38 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
8 8 35.5 218 9 24.22 6.08 23.9 0 0 7 1
39 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
7 7 40.3 275 9 30.56 6.79 27.0 0 0 20 1
40 Harsh K Parmar
 Shakti
4 4 20.4 144 9 16.00 6.97 13.8 1 0 13 1
41 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
5 5 28.0 144 8 18.00 5.14 21.0 0 0 32 2
42 Anand Patel
 Satyam
3 3 19.1 100 8 12.50 5.22 14.4 1 0 7 0
43 Sagar Trivedi
 Atlanta Param Veers
4 4 29.4 171 8 21.38 5.76 22.2 0 0 16 0
44 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
7 7 44.1 269 8 33.62 6.09 33.1 0 0 23 0
45 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
8 8 28.4 184 8 23.00 6.42 21.5 0 0 8 2
46 Fenil Patel
 Indian
7 7 24.3 179 8 22.38 7.31 18.4 0 0 6 0
47 Jibran A Gul
 American
8 7 34.2 283 8 35.38 8.24 25.8 1 0 39 3
48 Jaydeep Desai
 Covington Param Veers
4 4 24.5 88 7 12.57 3.54 21.3 0 0 8 0
49 Akhilesh Reddy
 United
2 2 16.0 62 7 8.86 3.88 13.7 0 1 3 0
50 Krut Patel
 Atlanta Param Veers
4 4 24.0 111 7 15.86 4.62 20.6 0 1 3 3
51 Ravi Patel
 Atlanta Thunders
4 4 19.0 95 7 13.57 5.00 16.3 0 0 3 0
52 Jignesh Patel
 Indian
5 5 22.0 125 7 17.86 5.68 18.9 0 0 8 1
53 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
4 4 28.5 168 7 24.00 5.83 24.7 0 0 13 1
54 Shailesh R Patel
 Indian
7 7 36.0 212 7 30.29 5.89 30.9 0 0 26 1
55 Raj J Patel
 Satyam
4 3 15.4 100 7 14.29 6.38 13.4 0 1 7 0
56 Bhavin Patel
 Kings Xi
7 7 43.0 279 7 39.86 6.49 36.9 0 0 21 0
57 Sudhan Vignesh Akilan
 J P Gymkhana
3 3 20.0 86 6 14.33 4.30 20.0 0 0 8 1
58 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
6 6 36.0 174 6 29.00 4.83 36.0 0 0 7 2
59 Gavasker Channer
 Atlanta Param Veers
9 6 35.0 170 6 28.33 4.86 35.0 0 0 5 0
60 Shailesh C Patel
 Satyam
7 6 39.0 201 6 33.50 5.15 39.0 0 0 16 0
61 Ilham Buharie
 Atlanta Param Veers
3 2 6.5 36 6 6.00 5.27 6.8 0 0 3 0
62 Vipul Patel
 Satyam
8 5 23.5 130 6 21.67 5.45 23.8 0 0 6 0
63 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Param Veers
9 7 29.3 175 6 29.17 5.93 29.5 0 0 7 0
64 Amit Budhwani
 Southeast Xpress
4 4 20.4 126 6 21.00 6.10 20.7 0 0 7 0
65 Shane Raina
 Kings Xi
5 5 39.0 242 6 40.33 6.21 39.0 1 0 18 0
66 Jabran Cheema
 The Warriors
8 8 49.0 309 6 51.50 6.31 49.0 0 0 18 0
67 Ashish Sharma
 Georgia Hurricanes
3 2 15.0 98 6 16.33 6.53 15.0 0 0 6 1
68 Simranjeet Raina
 Kings Xi
6 3 20.4 141 6 23.50 6.82 20.7 1 0 18 1
69 Israr A Shah
 Southeast Xpress
6 5 29.0 211 6 35.17 7.28 29.0 1 0 17 1
70 Murtaza Khwaja
 Atlanta Heat
5 5 25.0 203 6 33.83 8.12 25.0 0 0 28 1
71 Jimish Thakkar
 Georgia Hurricanes
6 6 27.0 260 6 43.33 9.63 27.0 0 0 20 2
72 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Param Veers
2 2 5.1 19 5 3.80 3.68 6.2 1 0 1 0
73 Zohaib Khawaja
 American
4 3 18.0 80 5 16.00 4.44 21.6 0 0 5 1
74 Santhosh Kumar
 Shakti
4 4 20.0 126 5 25.20 6.30 24.0 0 0 14 2
75 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
7 6 25.0 163 5 32.60 6.52 30.0 0 0 24 0
76 Sathvik Shetty
 Shakti
6 5 27.2 194 5 38.80 7.10 32.8 0 0 14 0
77 Karthick Manoharan
 Royal Challengers Atlanta
5 5 14.0 101 5 20.20 7.21 16.8 0 0 12 0
78 Jimmy Hirani
 Southeast Xpress
6 4 14.0 102 5 20.40 7.29 16.8 0 0 7 1
79 Akshat Shah
 Atlanta Heat
7 6 22.0 172 5 34.40 7.82 26.4 0 0 23 3
80 Zaid Siddiqui
 American
5 5 24.5 213 5 42.60 8.58 29.8 0 0 29 0
81 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
2 2 15.0 42 4 10.50 2.80 22.5 0 0 3 0
82 Chirag G Patel
 Atlanta Param Veers
4 3 11.0 41 4 10.25 3.73 16.5 0 0 4 0
83 Sandeep Patel
 Satyam
4 4 25.0 126 4 31.50 5.04 37.5 0 0 7 0
84 Azmatullah Jamalzay
 Royal Challengers Atlanta
4 3 7.1 38 4 9.50 5.30 10.8 0 0 7 0
85 Pranay Mahajan
 United
6 3 13.0 73 4 18.25 5.62 19.5 0 0 15 0
86 Akshar Patel
 United
4 4 21.0 126 4 31.50 6.00 31.5 0 0 17 0
87 Rupesh Patel
 Covington Param Veers
6 5 26.0 157 4 39.25 6.04 39.0 0 0 5 1
88 Sachin Pande
 J P Gymkhana
3 3 19.0 119 4 29.75 6.26 28.5 0 0 8 0
89 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
7 7 30.1 189 4 47.25 6.27 45.2 0 0 9 0
90 Rizwan Khan
 The Warriors
8 7 33.1 215 4 53.75 6.48 49.8 0 0 14 0
91 Neeraj Jindal
 United
7 7 39.3 259 4 64.75 6.56 59.2 0 0 24 0
92 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
9 7 21.3 154 4 38.50 7.16 32.2 0 0 3 1
93 Ahad Tariq
 American
6 5 24.0 173 4 43.25 7.21 36.0 0 0 8 2
94 Alpesh Patel
 Satyam
7 6 31.0 232 4 58.00 7.48 46.5 0 0 14 0
95 Kaushik Bhakta
 Satyam
9 6 21.0 161 4 40.25 7.67 31.5 0 0 8 1
96 Rishi Bector
 United
5 4 20.0 155 4 38.75 7.75 30.0 0 0 8 0
97 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
5 4 12.0 98 4 24.50 8.17 18.0 0 0 12 0
98 Nirmit Kansagra
 Georgia Hurricanes
6 4 18.0 156 4 39.00 8.67 27.0 0 0 2 0
99 Rahul Verma
 Indian
2 2 8.0 70 4 17.50 8.75 12.0 0 0 17 1
100 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
8 5 15.0 156 4 39.00 10.40 22.5 0 0 23 3
101 Arif Valani
 Southeast Xpress
4 4 31.0 113 3 37.67 3.65 62.0 0 0 6 0
102 Vasu Verma (Manik)
 Indian
5 3 12.5 62 3 20.67 4.83 25.7 0 0 3 0
103 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
5 3 10.0 49 3 16.33 4.90 20.0 0 0 0 1
104 Mangirish Rajadhyaksha
 United
2 2 9.1 47 3 15.67 5.13 18.3 0 0 4 0
105 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
4 4 14.0 75 3 25.00 5.36 28.0 0 0 5 0
106 Asif Vadsariya
 Southeast Xpress
8 4 12.3 69 3 23.00 5.52 25.0 0 0 5 0
107 Mohsin Mohammed
 The Warriors
3 3 13.0 72 3 24.00 5.54 26.0 0 0 2 0
108 Ashish Purohit
 J P Gymkhana
2 2 14.0 81 3 27.00 5.79 28.0 0 0 6 1
109 Shafiq Jadavji
 Southeast Xpress
9 2 5.0 30 3 10.00 6.00 10.0 0 0 4 0
110 SunnY Patel
 Indian
5 5 28.0 178 3 59.33 6.36 56.0 0 0 27 5
111 Yogesh Bhakta
 Satyam
6 6 20.1 138 3 46.00 6.84 40.3 0 0 11 0
112 Harvinder S Rinku Raina
 Kings Xi
3 3 18.0 128 3 42.67 7.11 36.0 0 0 6 0
113 Hemanth Andol
 United
3 3 14.0 100 3 33.33 7.14 28.0 0 0 9 1
114 Aamir Ahmed
 American
5 5 21.0 150 3 50.00 7.14 42.0 0 0 6 2
115 Zubair Ahmed
 The Warriors
3 3 19.0 138 3 46.00 7.26 38.0 0 0 17 2
116 Rajan S Raina
 Kings Xi
4 4 28.0 204 3 68.00 7.29 56.0 0 0 11 0
117 Ameer Ratnani
 The Warriors
4 4 21.0 154 3 51.33 7.33 42.0 0 0 3 3
118 Prayank Shah
 Georgia Hurricanes
3 2 10.0 79 3 26.33 7.90 20.0 0 0 7 2
119 Yash Pungliya
 Royal Challengers Atlanta
2 2 8.3 69 3 23.00 8.12 17.0 0 0 3 0
120 Pranav Shah
 Shakti
3 2 5.0 45 3 15.00 9.00 10.0 0 0 5 0
121 Pathik Shah
 Atlanta Heat
7 7 29.1 264 3 88.00 9.05 58.3 0 0 23 5
122 Nasik Khan
 The Warriors
7 7 26.0 291 3 97.00 11.19 52.0 0 0 25 2
123 Barkat Lalani
 Southeast Xpress
2 1 3.0 10 2 5.00 3.33 9.0 0 0 3 0
124 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
2 1 4.0 16 2 8.00 4.00 12.0 0 0 5 0
125 Kalyan Davuluri
 Covington Param Veers
1 1 6.0 25 2 12.50 4.17 18.0 0 0 2 0
126 Furqan Anwar
 Atlanta Heat
1 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 2 0
127 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Param Veers
2 2 12.0 67 2 33.50 5.58 36.0 0 0 4 0
128 Jitendra Bhosale
 Georgia Hurricanes
3 2 8.1 50 2 25.00 6.12 24.5 0 0 5 0
129 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
6 6 19.0 120 2 60.00 6.32 57.0 0 0 13 0
130 Suhail Sanghoi
 United
9 3 11.4 74 2 37.00 6.34 35.0 0 0 5 0
131 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
1 1 7.0 46 2 23.00 6.57 21.0 0 0 2 0
132 Sarfaraz Chunara
 Southeast Xpress
3 3 11.0 73 2 36.50 6.64 33.0 0 0 2 0
133 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
2 2 14.0 96 2 48.00 6.86 42.0 0 0 4 0
134 Neel Patel
 Satyam
1 1 6.0 43 2 21.50 7.17 18.0 0 0 4 0
135 Nitin Shere
 Georgia Hurricanes
2 2 7.0 57 2 28.50 8.14 21.0 0 0 1 1
136 Ashish K Patel
 Indian
4 4 14.0 119 2 59.50 8.50 42.0 0 0 22 2
137 Sankait Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 1 3.0 27 2 13.50 9.00 9.0 0 0 1 2
138 Raj Shah
 Atlanta Thunders
2 1 2.0 20 2 10.00 10.00 6.0 0 0 1 0
139 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
7 2 4.3 13 1 13.00 2.89 27.0 0 0 0 0
140 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
1 1 7.0 22 1 22.00 3.14 42.0 0 0 3 0
141 Dhane Johnson
 Atlanta Param Veers
3 3 12.2 40 1 40.00 3.24 74.0 0 0 0 0
142 Siva Krishna Vasireddy
 United
1 1 7.0 26 1 26.00 3.71 42.0 0 0 4 0
143 Sachinda Liyanaarachchi
 Covington Param Veers
2 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 0
144 Karthick Jayaraman
 Covington Param Veers
3 2 9.0 42 1 42.00 4.67 54.0 0 0 2 0
145 Sahil Budhwani
 Southeast Xpress
6 3 10.0 49 1 49.00 4.90 60.0 0 0 7 0
146 Akshay Amin
 Indian
1 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 1 0
147 Parth Patel
 Indian
8 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 2 0
148 Bhavesh Patel
 Satyam
6 2 4.0 20 1 20.00 5.00 24.0 0 0 0 1
149 Vaasu Vegi
 Covington Param Veers
2 2 8.0 41 1 41.00 5.12 48.0 0 0 4 0
150 Amit Sood
 Atlanta Thunders
10 5 30.0 156 1 156.00 5.20 180.0 0 0 14 0
151 Srikanth Vallabnani
 Covington Param Veers
1 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 1 0
152 Sohail Saleem
 Southeast Xpress
1 1 4.0 24 1 24.00 6.00 24.0 0 0 2 0
153 Bhavuk Goyal
 United
1 1 3.0 18 1 18.00 6.00 18.0 0 0 0 0
154 Akshar Patel
 Atlanta Thunders
3 2 5.0 31 1 31.00 6.20 30.0 0 0 1 0
155 Romi N Chahal
 Kings Xi
1 1 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 3 0
156 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
9 3 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 1 0
157 Abhinav Mamidala
 Georgia Hurricanes
1 1 5.2 34 1 34.00 6.38 32.0 0 0 4 0
158 Shahnawaz Gilani
 Southeast Xpress
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 4 0
159 Bhupinder Singh
 Kings Xi
2 2 12.0 78 1 78.00 6.50 72.0 0 0 4 0
160 Irfan Mallik
 The Warriors
6 4 8.4 57 1 57.00 6.58 52.0 0 0 9 0
161 Nilesh Bapu P
 The Warriors
2 1 3.0 20 1 20.00 6.67 18.0 0 0 0 0
162 Viral Pandya
 Indian
4 1 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 0 0
163 Chirag Patel
 Indian
4 4 15.0 108 1 108.00 7.20 90.0 0 0 7 3
164 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
5 5 12.0 87 1 87.00 7.25 72.0 0 0 18 3
165 Arnav Kumar
 Georgia Hurricanes
3 1 8.0 59 1 59.00 7.38 48.0 0 0 3 0
166 Akil Sayeed
 The Warriors
3 2 9.0 67 1 67.00 7.44 54.0 0 0 17 0
167 Mit Patel
 Atlanta Thunders
3 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 0
168 Darshan Shah
 Atlanta Param Veers
6 2 5.1 39 1 39.00 7.55 31.0 0 0 12 0
169 Salim Kanani
 Southeast Xpress
2 2 7.0 53 1 53.00 7.57 42.0 0 0 8 1
170 Roy Silva
 Covington Param Veers
1 1 8.0 61 1 61.00 7.62 48.0 0 0 5 1
171 Amithab Borah
 Georgia Hurricanes
4 3 6.0 46 1 46.00 7.67 36.0 0 0 1 1
172 Aman Sutar
 Southeast Xpress
2 2 5.0 39 1 39.00 7.80 30.0 0 0 7 0
173 Vishal V Patel
 Indian
1 1 6.0 47 1 47.00 7.83 36.0 0 0 8 0
174 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
6 6 32.0 251 1 251.00 7.84 192.0 0 0 26 1
175 Arbaaz Sandhu
 Atlanta Heat
4 2 10.0 83 1 83.00 8.30 60.0 0 0 2 0
176 Parvez Dawoodani
 Southeast Xpress
8 1 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 0
177 Akil Sayeed
 Atlanta Heat
3 2 6.0 52 1 52.00 8.67 36.0 0 0 3 1
178 Prasad Tarkas
 Georgia Hurricanes
7 1 4.0 35 1 35.00 8.75 24.0 0 0 2 0
179 Jasmeet Raina
 Kings Xi
4 2 4.0 35 1 35.00 8.75 24.0 0 0 0 0
180 Shiv Rana
 Royal Challengers Atlanta
9 5 9.1 82 1 82.00 8.95 55.0 0 0 3 3
181 Abhijit Bhagavatula
 United
8 3 7.0 64 1 64.00 9.14 42.0 0 0 1 0
182 Gottlieb Sauermann
 United
3 2 10.0 92 1 92.00 9.20 60.0 0 0 2 0
183 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
6 5 25.0 237 1 237.00 9.48 150.0 0 0 40 7
184 Muizz Sohani
 American
3 3 12.5 122 1 122.00 9.51 77.0 0 0 5 4
185 Harman Kahlon
 Atlanta Heat
1 1 4.0 41 1 41.00 10.25 24.0 0 0 3 0
186 Rupesh B Patel
 Satyam
6 1 2.0 23 1 23.00 11.50 12.0 0 0 0 0
187 Hasan Iqbal
 Atlanta Heat
8 1 3.0 35 1 35.00 11.67 18.0 0 0 15 0
188 Umer Rafiq
 American
1 1 4.0 49 1 49.00 12.25 24.0 0 0 17 1
189 Sohail Saleem
 The Warriors
2 2 9.0 114 1 114.00 12.67 54.0 0 0 13 0
190 Danush Kaveripakam
 Covington Param Veers
1 1 2.0 26 1 26.00 13.00 12.0 0 0 10 0
191 Manas Khanna
 Georgia Hurricanes
2 1 1.0 13 1 13.00 13.00 6.0 0 0 0 0
192 Jimit Amin
 Atlanta Thunders
3 1 0.2 1 0 3.00 0.0 0 0 1 0
193 Taqueer Sindhu
 Kings Xi
1 1 2.0 7 0 3.50 0.0 0 0 0 0
194 Steven Ryan Taylor
 Covington Param Veers
1 1 8.0 30 0 3.75 0.0 0 0 0 0
195 Hkishore Nidiganti
 United
3 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
196 Anand Bonthula
 Satyam
1 1 5.0 20 0 4.00 0.0 0 0 1 0
197 Raj J Patel
 Indian
3 2 4.0 18 0 4.50 0.0 0 0 0 0
198 Prasanth Varma Addepalli
 Covington Param Veers
1 1 4.0 18 0 4.50 0.0 0 0 3 0
199 Nadeem Bhamani
 The Warriors
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 2 0
200 Satish Babu
 Royal Challengers Atlanta
6 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 1 0
201 Mehul Patel
 Satyam
3 2 6.0 37 0 6.17 0.0 0 0 1 0
202 Himesh Patel
 Covington Param Veers
3 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 1
203 Sunny Shah
 Southeast Xpress
1 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 1 0
204 Vishnu Gowda Harish
 United
2 2 7.0 47 0 6.71 0.0 0 0 5 0
205 Kush A Shah
 Satyam
4 3 11.0 76 0 6.91 0.0 0 0 5 0
206 Hashim Ahmadani
 Shakti
5 4 7.2 51 0 6.95 0.0 0 0 2 0
207 Dev Ashish
 J P Gymkhana
4 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 1 0
208 Abhishek Bhagavatula
 United
1 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 0 1
209 Bilal T Mukati
 Shakti
7 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 2 0
210 Biba Singh
 Kings Xi
7 3 10.0 72 0 7.20 0.0 0 0 6 0
211 prafful cherukumalli
 Georgia Hurricanes
4 4 22.0 160 0 7.27 0.0 0 0 21 0
212 Abhishek Bhagavatula
 J P Gymkhana
1 1 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 2 0
213 Qasir Nadeem
 Indian
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 3 0
214 Daljeet S Raina
 Kings Xi
7 1 3.0 23 0 7.67 0.0 0 0 0 0
215 Taresh Grover
 United
9 2 2.2 18 0 7.71 0.0 0 0 1 0
216 Biren Patel
 Covington Param Veers
2 1 1.1 10 0 8.57 0.0 0 0 1 0
217 Hemal N Shah
 J P Gymkhana
1 1 2.1 19 0 8.77 0.0 0 0 0 0
218 Shandy Gargeyasa
 Covington Param Veers
2 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 2 0
219 Swaroop Shetty
 United
3 2 5.0 45 0 9.00 0.0 0 0 1 1
220 Harminder Singh
 Kings Xi
6 1 4.0 38 0 9.50 0.0 0 0 4 0
221 Neil Patel
 Atlanta Thunders
5 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 7 0
222 Zoha Junaid
 American
6 3 5.0 48 0 9.60 0.0 0 0 3 0
223 Harish Pendyala
 United
5 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
224 Mahesh Patel
 Indian
2 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 5 0
225 Nasir Mushtaq
 Atlanta Heat
4 2 8.0 81 0 10.12 0.0 0 0 1 0
226 Yogendra Chapre
 Georgia Hurricanes
6 1 4.0 43 0 10.75 0.0 0 0 5 0
227 Jagroop Raina
 Kings Xi
7 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
228 Jaymin Patel
 Kings Xi
1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 8 0
229 Sahil Banga
 Atlanta Heat
5 3 4.0 44 0 11.00 0.0 0 0 3 0
230 Ashwin Shivankari
 Georgia Hurricanes
5 2 6.0 68 0 11.33 0.0 0 0 6 0
231 Aadil Rana
 The Warriors
2 1 2.0 23 0 11.50 0.0 0 0 3 0
232 Arun R Kumar
 United
2 1 2.0 25 0 12.50 0.0 0 0 5 1
233 Rajan S Raina
 United
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
234 Prathamesh Palande
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
235 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
6 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 0 0
236 Navin Stewart
 Atlanta Thunders
1 1 2.0 29 0 14.50 0.0 0 0 0 0
237 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
8 2 4.0 63 0 15.75 0.0 0 0 4 0
238 Kiehnan Shridhran
 The Warriors
1 1 2.0 35 0 17.50 0.0 0 0 1 1
239 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
7 1 1.0 24 0 24.00 0.0 0 0 0 0
240 Dipen Desai
 Indian
4 1 0.2 8 0 24.00 0.0 0 0 0 0
241 Rashid Taj
 American
6 1 0.1 6 0 36.00 0.0 0 0 0 0