# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
10 10 56.5 381 19 20.05 6.70 17.9 2 0 30 4
2 Tulaib Faizy
 Shakti
9 9 53.4 280 15 18.67 5.22 21.5 1 0 11 0
3 Sreenath Kolachur
 Shakti
9 9 59.0 261 12 21.75 4.42 29.5 0 0 6 0
4 Govind Prakash
 Shakti
8 5 27.5 143 9 15.89 5.14 18.6 1 0 24 0
5 Viraj Patel
 Shakti
8 8 39.4 205 9 22.78 5.17 26.4 1 0 5 0
6 Harsh K Parmar
 Shakti
4 4 20.4 144 9 16.00 6.97 13.8 1 0 13 1
7 Santhosh Kumar
 Shakti
4 4 20.0 126 5 25.20 6.30 24.0 0 0 14 2
8 Sathvik Shetty
 Shakti
6 5 27.2 194 5 38.80 7.10 32.8 0 0 14 0
9 Pranav Shah
 Shakti
3 2 5.0 45 3 15.00 9.00 10.0 0 0 5 0
10 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
9 3 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 1 0
11 Hashim Ahmadani
 Shakti
5 4 7.2 51 0 6.95 0.0 0 0 2 0
12 Bilal T Mukati
 Shakti
7 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 2 0