# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Param Veers
3 3 22.0 97 8 12.12 4.41 16.5 1 0 12 0
2 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
3 3 21.2 100 8 12.50 4.69 16.0 0 0 13 0
3 Ankit Patel
 Atlanta Param Veers
3 3 18.0 70 7 10.00 3.89 15.4 0 0 12 0
4 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Param Veers
3 3 20.0 97 6 16.17 4.85 20.0 0 0 8 0
5 Sreenath Kolachur
 Shakti
2 2 15.3 89 6 14.83 5.74 15.5 0 0 0 0
6 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
3 3 19.0 85 5 17.00 4.47 22.8 0 0 0 0
7 Krut Patel
 Atlanta Param Veers
3 3 17.0 80 5 16.00 4.71 20.4 0 0 6 2
8 Sathvik Shetty
 Shakti
2 2 12.3 70 5 14.00 5.60 15.0 0 0 9 0
9 Mehul Patel
 Satyam
1 1 6.4 39 5 7.80 5.85 8.0 0 1 1 0
10 Sanjeev Saini
 Atlanta Param Veers
3 2 13.3 35 4 8.75 2.59 20.2 0 0 6 0
11 Duncan Whatney
 Atlanta Param Veers
3 3 20.1 65 4 16.25 3.22 30.2 0 0 4 0
12 Darpan Patel
 Covington Param Veers
3 2 12.0 51 4 12.75 4.25 18.0 0 0 1 0
13 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
2 2 14.4 91 4 22.75 6.20 22.0 0 0 10 1
14 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
2 2 12.0 76 4 19.00 6.33 18.0 0 0 7 0
15 Santhosh Kumar
 Shakti
2 2 14.0 112 4 28.00 8.00 21.0 0 0 9 3
16 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
1 1 8.0 44 3 14.67 5.50 16.0 0 0 3 0
17 Heer Patel
 Atlanta Thunders
2 2 11.4 52 2 26.00 4.46 35.0 0 0 8 0
18 Nimir Desai
 Covington Param Veers
3 3 18.0 85 2 42.50 4.72 54.0 0 0 2 0
19 Ravi Patel
 Atlanta Thunders
2 2 8.0 41 2 20.50 5.12 24.0 0 0 2 0
20 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 1 7.1 41 2 20.50 5.72 21.5 0 0 14 0
21 Harsh K Parmar
 Shakti
2 2 16.0 93 2 46.50 5.81 48.0 0 0 14 1
22 Amit Sood
 Atlanta Thunders
2 2 7.2 45 2 22.50 6.14 22.0 0 0 11 0
23 Rakesh Solanki
 Satyam
1 1 6.0 40 2 20.00 6.67 18.0 0 0 0 0
24 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
1 1 2.0 16 2 8.00 8.00 6.0 0 0 5 0
25 Vipul Patel
 Satyam
1 1 6.0 48 2 24.00 8.00 18.0 0 0 3 0
26 Prashaanth Jagannathan
 Covington Param Veers
1 1 1.4 2 1 2.00 1.20 10.0 0 0 0 0
27 Renganathan Srinivasa
 Covington Param Veers
2 2 9.0 31 1 31.00 3.44 54.0 0 0 0 0
28 Gavasker Channer
 Atlanta Param Veers
3 3 11.0 41 1 41.00 3.73 66.0 0 0 2 0
29 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
1 1 8.0 41 1 41.00 5.12 48.0 0 0 3 0
30 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
3 2 9.0 47 1 47.00 5.22 54.0 0 0 0 0
31 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
2 2 11.0 58 1 58.00 5.27 66.0 0 0 3 1
32 Karthick Manoharan
 Royal Challengers Atlanta
1 1 6.0 32 1 32.00 5.33 36.0 0 0 1 0
33 Tulaib Faizy
 Shakti
2 2 15.0 81 1 81.00 5.40 90.0 0 0 5 0
34 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
1 1 5.0 27 1 27.00 5.40 30.0 0 0 4 0
35 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
1 1 8.0 44 1 44.00 5.50 48.0 0 0 7 0
36 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 1 6.0 37 1 37.00 6.17 36.0 0 0 4 0
37 Bhupen Patel
 Satyam
1 1 6.0 38 1 38.00 6.33 36.0 0 0 4 0
38 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
1 1 8.0 59 1 59.00 7.38 48.0 0 0 7 0
39 Ahad Tariq
 American
1 1 5.0 39 1 39.00 7.80 30.0 0 0 3 0
40 Zaid Siddiqui
 American
1 1 3.4 29 1 29.00 7.91 22.0 0 0 1 0
41 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
3 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 2 0
42 Sachin Pande
 J P Gymkhana
1 1 7.0 57 1 57.00 8.14 42.0 0 0 0 1
43 Awais Yasin
 American
1 1 6.0 54 1 54.00 9.00 36.0 0 0 3 1
44 Mit Patel
 Atlanta Thunders
2 1 2.0 20 1 20.00 10.00 12.0 0 0 0 1
45 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 1 7.0 28 0 4.00 0.0 0 0 4 0
46 Rupesh Patel
 Covington Param Veers
1 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 0 0
47 Kaushik Bhakta
 Satyam
1 1 3.0 17 0 5.67 0.0 0 0 1 0
48 Amrut Pore
 Covington Param Veers
3 1 3.0 17 0 5.67 0.0 0 0 0 0
49 Alpesh Patel
 Satyam
1 1 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 2 0
50 Amit Koul
 J P Gymkhana
1 1 8.0 49 0 6.12 0.0 0 0 2 0
51 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 0 0
52 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
53 Sandeep Patel
 Satyam
1 1 5.0 38 0 7.60 0.0 0 0 1 0
54 Ilham Buharie
 Atlanta Param Veers
3 1 3.0 23 0 7.67 0.0 0 0 0 0
55 Yash Pungliya
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
56 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
1 1 3.0 24 0 8.00 0.0 0 0 1 0
57 Mohib Siddiqi
 American
1 1 4.0 37 0 9.25 0.0 0 0 0 0
58 Jibran A Gul
 American
1 1 4.0 37 0 9.25 0.0 0 0 0 1
59 Anand Patel
 Satyam
1 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 1 0
60 Faiq Gul
 American
1 1 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 0 0
61 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 1
62 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0