# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sachin Selvakumar 0 1 0 3 1 5
2 Rishi Ramesh 4 0 0 0 0 4
3 Burhaan Nadeem 1 0 1 1 0 3
4 Rehman Athar Dar 1 0 1 1 0 3
5 Rohan Dhawan 2 0 0 1 0 3
6 Sai Palakollu 1 1 0 0 1 3
7 Shashank Gundlapally 1 0 1 1 0 3
8 Abhimanyu Poswal 1 0 0 1 0 2
9 Anay Khanna 2 0 0 0 0 2
10 Garv Khanna 2 0 0 0 0 2
11 Pratyush Natarajan 2 0 0 0 0 2
12 Shyam Annamalai 1 0 1 0 0 2
13 Atharva Ambekar 0 0 0 1 0 1
14 Karan Kandanala 0 0 0 1 0 1
15 Dev Jammula 0 0 0 0 0 0
16 Gautham Sajeev 0 0 0 0 0 0
17 Hasher Dar 0 0 0 0 0 0
18 Mahika Kandanala 0 0 0 0 0 0
19 Rahul Kartik 0 0 0 0 0 0
20 Ram Mahavadi 0 0 0 0 0 0
21 Shreyas Viswanathan 0 0 0 0 0 0
22 Soorya Selvakumar 0 0 0 0 0 0