# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sandeep Gowda 0 3 0 0 0 3
2 Sanjay Thapa 3 0 0 0 0 3
3 Dilip Reddy 3 0 0 0 0 3
4 Sanket Mahaldar 2 0 0 0 0 2
5 Prakash Jadhav 2 0 0 0 0 2
6 Akhil Ravindran 1 0 0 0 0 1
7 Vishnu Kollisetti 1 0 0 0 0 1
8 Ajay Prakash 0 1 0 0 0 1
9 Venu Oleti 0 1 0 0 0 1
10 Akash Agrawal 0 1 0 0 0 1
11 Rajat Rawat 1 0 0 0 0 1
12 Ajay Kandula 0 0 0 0 1 1
13 Ankur Lodha 0 0 0 0 0 0
14 Keerthi Ailneni 0 0 0 0 0 0
15 Rahul Chauhan 0 0 0 0 0 0
16 Raghuram Reddy 0 0 0 0 0 0
17 Venumadhav Dondapati 0 0 0 0 0 0
18 Prakash Yannam 0 0 0 0 0 0