# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Akshay Rao 1 10 0 1 1 13
2 Venkatesh Kadimi 2 0 0 1 0 3
3 Gnanasaekaran kunjitha 1 0 0 1 0 2
4 Hardik Makhaniya 1 0 0 1 0 2
5 Srikar Choppakatla 0 1 0 0 0 1
6 Viral Raval 0 0 1 0 0 1
7 Jaimin Patel 0 0 0 1 0 1
8 Badri Narayanan Narasimhan 0 0 0 1 0 1
9 Shubhamay Sharma 0 0 0 0 0 0
10 Bhargav Patel 0 0 0 0 0 0
11 Pavan Madasu 0 0 0 0 0 0
12 Aravind Ponnudurai 0 0 0 0 0 0
13 Aditya Sheopuri 0 0 0 0 0 0
14 Narahari Nadiminti 0 0 0 0 0 0
15 Sandeep Kowligi 0 0 0 0 0 0
16 Ankur Rajvanshi 0 0 0 0 0 0