# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Karan Wittke Kcc Spartans 11 11 39.1 163 22 7.41 4.16 10.7 0 2 0 7 0
2 Pranay Reddy Patriots 9 8 27.0 124 18 6.89 4.59 9.0 1 0 2 6 0
3 Abhilash Saragadam Patriots 9 9 33.3 135 17 7.94 4.03 11.8 0 3 0 27 0
4 Deepak Shankar G Asu 11 11 41.0 185 16 11.56 4.51 15.4 0 0 0 25 1
5 Girish Dasari Asu 11 11 43.0 236 13 18.15 5.49 19.8 0 0 0 13 0
6 Aurangzaib Baig Az Stallions 9 8 23.5 131 13 10.08 5.50 11.0 0 1 0 8 0
7 Jaleel Ahmed Acc Vipers 10 10 34.0 142 12 11.83 4.18 17.0 0 0 0 3 2
8 Satwant Singh Acc Mambas 9 9 33.0 142 12 11.83 4.30 16.5 0 1 0 20 1
9 Basit Bargoob Oceans Blue 10 9 34.0 159 12 13.25 4.68 17.0 0 0 0 16 1
10 Sumit Narsale Falcons 6 6 21.2 105 12 8.75 4.92 10.7 0 1 0 1 0
11 Hemantha Narayan Az Superkings 9 9 29.2 177 12 14.75 6.03 14.7 0 0 0 11 1
12 Rahul Jain Kcc Veerans 8 8 28.0 177 12 14.75 6.32 14.0 0 0 1 35 4
13 Aakashveer Singh Falcons 5 4 16.0 71 11 6.45 4.44 8.7 0 1 1 8 0
14 Warren Russell Smith Acc Vipers 6 6 18.2 86 11 7.82 4.69 10.0 0 1 0 18 1
15 Ashish B Poojary Asu 9 9 35.0 177 11 16.09 5.06 19.1 0 0 0 31 0
16 Sarmad Khan Stallions Fire 8 8 26.0 134 11 12.18 5.15 14.2 0 1 0 17 0
17 Thomas Pinto Acc Vipers 9 9 22.5 131 11 11.91 5.74 12.5 1 0 0 19 0
18 Jayshil Bhagat Acc Rattlers 8 8 26.0 153 11 13.91 5.88 14.2 0 0 0 24 2
19 Qasim Maqsood Oceans Blue 11 11 36.0 213 11 19.36 5.92 19.6 0 1 0 32 1
20 Sandeep Singh Kcc Spartans 10 8 25.0 162 11 14.73 6.48 13.6 0 0 0 25 0
21 Harshit Chauhan Az Stallions 10 10 33.3 197 10 19.70 5.88 20.1 0 0 0 10 0
22 Adil Zakir Az Stallions 7 6 15.4 102 10 10.20 6.51 9.4 0 0 0 7 0
23 Siva G Kcc Spartans 13 13 44.0 294 10 29.40 6.68 26.4 0 0 0 30 0
24 Sreeram Neelam Patriots 9 8 20.0 137 10 13.70 6.85 12.0 0 0 0 9 1
25 Arun Vangapelli Npcc Titans 9 9 20.2 140 10 14.00 6.89 12.2 0 0 0 15 0
26 Gurvinder Singh Az Superkings 9 9 30.0 220 10 22.00 7.33 18.0 0 0 0 20 2
27 Sunny Anand Natekar Acc Vipers 9 7 20.0 83 9 9.22 4.15 13.3 0 0 0 1 0
28 Siva Mudunuri Npcc Titans 9 9 27.4 143 9 15.89 5.17 18.4 0 0 0 28 1
29 Karthik Varatha Kcc Spartans 12 12 37.0 225 9 25.00 6.08 24.7 0 0 0 25 0
30 Raja Ganesh Kcc Spartans 6 5 16.5 108 9 12.00 6.42 11.2 0 0 1 7 0
31 Satish Narayanan Oceans Blue 11 11 33.0 219 9 24.33 6.64 22.0 0 0 0 45 0
32 Saad Mujeeb Stallions Fire 8 8 21.2 179 9 19.89 8.39 14.2 0 1 0 5 1
33 Fawwad Sher Oceans Blue 11 10 31.5 150 8 18.75 4.71 23.9 0 0 0 15 0
34 Hamza Raza Az Stallions 10 10 33.0 162 8 20.25 4.91 24.8 0 0 0 33 3
35 Abhishek Tatineni Patriots 5 5 14.0 69 8 8.62 4.93 10.5 0 0 0 8 0
36 Balamani Vijayaraghavan Phx Cardinals 5 5 20.0 102 8 12.75 5.10 15.0 0 0 0 12 0
37 Aravind Santhanam Phx Cardinals 6 6 21.0 109 8 13.62 5.19 15.8 0 0 0 9 0
38 Nithyanandan C Kcc Spartans 9 8 25.5 135 8 16.88 5.23 19.4 0 0 0 23 0
39 Sai Krishna Niranjan Acc Vipers 8 7 23.0 122 8 15.25 5.30 17.2 0 0 0 13 0
40 Viraj Savaliya Stallions Fire 9 9 34.4 184 8 23.00 5.31 26.0 0 0 0 10 3
41 Shubham Shah Acc Rattlers 6 6 19.5 108 8 13.50 5.45 14.9 0 0 0 9 0
42 Ashish Goel Az Superkings 7 6 16.0 88 8 11.00 5.50 12.0 0 0 1 12 0
43 Madhu E Npcc Titans 5 5 15.0 84 8 10.50 5.60 11.2 0 0 0 4 0
44 Saurabh Kumar Oceans Blue 8 7 22.0 125 8 15.62 5.68 16.5 0 0 0 11 0
45 Naveen Avala Acc Vipers 6 6 11.1 66 8 8.25 5.91 8.4 0 0 0 6 0
46 Ayush Singh Az Rising Stars 7 7 26.0 158 8 19.75 6.08 19.5 0 1 0 17 1
47 Kowsik Dondapati Phoenix CC 9 9 31.2 194 8 24.25 6.19 23.5 0 0 0 10 0
48 Dhanush Shetty Falcons 11 5 17.0 106 8 13.25 6.24 12.8 0 0 0 8 0
49 Krishna Chaitanya Bejjipuram Asu 10 7 21.1 134 8 16.75 6.33 15.9 0 0 0 14 0
50 Rod Gohil Acc Rattlers 7 6 20.0 136 8 17.00 6.80 15.0 0 0 0 7 0
51 Mani Janakiram Acc Mambas 8 8 24.0 169 8 21.12 7.04 18.0 0 1 0 5 1
52 Abhinav Jain Phx Cardinals 5 5 19.5 90 7 12.86 4.54 17.0 0 0 0 15 1
53 Abhinav Koganti Patriots 9 9 25.0 116 7 16.57 4.64 21.4 0 0 0 17 3
54 KLV Asu 8 8 24.5 123 7 17.57 4.95 21.3 0 0 0 8 0
55 Shuja Ashraf Oceans Blue 7 6 14.1 77 7 11.00 5.44 12.1 0 0 0 5 0
56 Swapnil Narsale Falcons 9 6 21.0 120 7 17.14 5.71 18.0 0 0 0 13 0
57 Marsena Moseley Npcc Titans 8 8 24.5 145 7 20.71 5.84 21.3 0 0 0 15 0
58 Nasir Khan Az Superkings 6 6 22.4 133 7 19.00 5.87 19.4 0 0 0 5 1
59 Sudharsan Kumar Kcc Veerans 8 8 30.0 180 7 25.71 6.00 25.7 0 0 0 34 0
60 Mohan Kumar Npcc Giants 4 4 13.1 79 7 11.29 6.00 11.3 0 0 0 9 1
61 Vishal Suresh Phoenix CC 7 7 25.0 152 7 21.71 6.08 21.4 0 0 0 11 0
62 Hassan Rafi Phx Strikers 8 8 27.0 167 7 23.86 6.19 23.1 0 0 0 5 0
63 Bhumasamudram Jagadish Npcc Giants 9 7 22.0 138 7 19.71 6.27 18.9 0 0 0 2 0
64 Raj Haldar Phx Blasters 7 7 26.2 170 7 24.29 6.46 22.6 0 0 0 36 0
65 RADHAKRISHNA KANCHERLA Asu 9 9 25.1 165 7 23.57 6.56 21.6 0 0 0 26 2
66 Harikanth Kadhanagal Phoenix CC 5 4 13.0 87 7 12.43 6.69 11.1 0 0 0 5 1
67 Tanav Kesava Az Rising Stars 5 5 16.0 109 7 15.57 6.81 13.7 0 0 0 8 0
68 Rahul Rai Az Stallions 7 7 14.0 100 7 14.29 7.14 12.0 1 0 0 10 0
69 Sharath Anumula Az Patriots 8 7 18.5 150 7 21.43 7.96 16.1 0 0 0 35 1
70 Chaithanya Kumar M Phoenix CC 6 6 18.1 146 7 20.86 8.04 15.6 0 0 0 23 1
71 Ashish Pershad Npcc Giants 9 7 11.0 112 7 16.00 10.18 9.4 0 0 0 6 2
72 Ratheesh Kumar Asu 3 3 9.0 25 6 4.17 2.78 9.0 0 0 0 2 0
73 Raj Shah Falcons 7 7 27.0 106 6 17.67 3.93 27.0 0 0 0 2 0
74 Sunil Rao Falcons 4 3 11.0 59 6 9.83 5.36 11.0 0 0 0 13 0
75 Sanjay Zargar Kcc Spartans 13 13 39.0 215 6 35.83 5.51 39.0 0 0 0 22 3
76 Suraj Kishan Sistabhushan Jagannathan Acc Vipers 9 5 13.4 78 6 13.00 5.71 13.7 0 1 0 11 1
77 Rajesh D Acc Mambas 8 8 27.0 160 6 26.67 5.93 27.0 0 0 0 11 0
78 Siddhartha Singh Falcons 6 6 16.5 114 6 19.00 6.77 16.8 0 0 0 10 0
79 Avinash P Kcc Veerans 7 5 16.0 116 6 19.33 7.25 16.0 0 0 0 12 0
80 Piyush Purohit Acc Rattlers 3 3 10.0 75 6 12.50 7.50 10.0 0 0 0 9 1
81 Raj Vyas Falcons 8 8 23.0 191 6 31.83 8.30 23.0 0 0 0 29 0
82 Ziaulhaq Amanzai Phx Strikers 7 7 17.0 162 6 27.00 9.53 17.0 0 0 0 22 1
83 Sumit Narang Npcc Giants 4 3 6.2 31 5 6.20 4.89 7.6 0 0 0 3 0
84 Phani Sasank Kaligotla Az Superkings 8 8 27.0 135 5 27.00 5.00 32.4 0 0 0 5 0
85 Ram Charan Bathula Npcc Titans 10 6 17.0 86 5 17.20 5.06 20.4 0 0 0 8 0
86 Hammad Zafar Stallions Fire 6 5 18.0 94 5 18.80 5.22 21.6 0 0 0 12 0
87 Karthik Subramani Patriots 8 8 22.0 122 5 24.40 5.55 26.4 0 0 0 9 0
88 Digamber Singh Phx Blasters 5 5 20.0 116 5 23.20 5.80 24.0 0 0 0 9 0
89 Naga Prasad Gupta Koppu Phx Cardinals 8 8 28.0 166 5 33.20 5.93 33.6 0 0 0 18 0
90 Zaki Jaffery Phx Strikers 8 8 24.3 149 5 29.80 6.08 29.4 0 0 0 5 1
91 Rahul Sethi Az Superkings 8 7 24.0 146 5 29.20 6.08 28.8 0 0 0 8 1
92 Ramakrishna KV Npcc Titans 4 4 9.0 55 5 11.00 6.11 10.8 0 0 0 8 1
93 Pradeep Reddy Az Patriots 7 7 23.0 145 5 29.00 6.30 27.6 0 0 0 4 0
94 Abhinav Bansal Acc Vipers 9 7 18.0 116 5 23.20 6.44 21.6 0 0 0 3 0
95 Raghunath Jagannath Phoenix CC 6 6 13.0 86 5 17.20 6.62 15.6 0 0 0 11 1
96 Ashwin Murlikrishnan Az Rising Stars 4 4 10.0 67 5 13.40 6.70 12.0 0 0 0 0 1
97 Srini Mukunda Acc Mambas 7 7 20.3 141 5 28.20 6.88 24.6 0 0 0 16 0
98 Hamza Arshed Az Stallions 10 8 17.0 117 5 23.40 6.88 20.4 0 0 0 6 0
99 Ankit Shastri Phoenix CC 6 6 16.4 119 5 23.80 7.14 20.0 0 0 0 11 0
100 Muhammad Zahid Oceans Blue 11 4 12.0 86 5 17.20 7.17 14.4 0 0 0 7 0
101 Rajveer Sethi Az Rising Stars 7 5 14.0 105 5 21.00 7.50 16.8 0 0 0 11 2
102 Gurucharan Vaddi Acc Mambas 7 7 20.0 172 5 34.40 8.60 24.0 0 0 0 37 3
103 Ronak Bhakta Phx Blasters 1 1 4.0 16 4 4.00 4.00 6.0 0 1 0 2 0
104 Farhan Pathan Phx Cardinals 2 2 5.0 22 4 5.50 4.40 7.5 0 0 0 1 0
105 Nilesh Salbarde Acc Vipers 5 3 8.0 39 4 9.75 4.88 12.0 0 0 0 3 0
106 Srikanth Ragavan Npcc Titans 4 4 12.0 62 4 15.50 5.17 18.0 0 0 0 12 0
107 Ismail Shah Az Stallions 4 4 8.0 43 4 10.75 5.38 12.0 0 0 0 5 0
108 Piyush Gupta Falcons 10 5 13.4 74 4 18.50 5.41 20.5 0 0 0 7 0
109 Faisal Bahadur Phx Strikers 8 7 19.0 103 4 25.75 5.42 28.5 0 0 0 13 0
110 Leela Lakshmansai Gurram Patriots 10 9 28.0 153 4 38.25 5.46 42.0 0 0 0 11 0
111 Arjun Grewal Az Rising Stars 6 6 17.0 95 4 23.75 5.59 25.5 0 0 0 13 0
112 Harshit Patel Phx Strikers 7 2 5.0 28 4 7.00 5.60 7.5 0 0 0 10 0
113 Rahul Reddy Npcc Titans 10 8 27.0 156 4 39.00 5.78 40.5 0 0 0 20 0
114 Suraj Jain Npcc Titans 9 6 14.0 83 4 20.75 5.93 21.0 0 0 0 14 1
115 Nishant Gusain Phx Blasters 2 2 6.0 36 4 9.00 6.00 9.0 0 0 0 3 0
116 Siddharth Singh Npcc Giants 8 7 22.0 137 4 34.25 6.23 33.0 0 0 0 14 1
117 Chaitanya (kk) Kotagiri Kcc Veerans 7 6 22.0 137 4 34.25 6.23 33.0 0 0 0 17 1
118 Imran Rashid Phx Strikers 3 3 10.0 66 4 16.50 6.60 15.0 0 0 0 10 0
119 Yogesh Aravind R Npcc Titans 10 5 12.0 80 4 20.00 6.67 18.0 0 0 0 7 2
120 Vignesh Vigo Kcc Veerans 7 6 15.0 101 4 25.25 6.73 22.5 0 0 0 7 2
121 Mujtaba Shafiq Phx Strikers 6 6 17.0 120 4 30.00 7.06 25.5 0 0 0 7 0
122 Fawad Rast Phx Blasters 6 6 17.0 127 4 31.75 7.47 25.5 0 0 0 4 2
123 Balamurugan Muthu Npcc Giants 8 8 24.4 203 4 50.75 8.23 37.0 0 0 0 28 0
124 Arnav Sreenivasan Az Rising Stars 7 7 18.5 164 4 41.00 8.71 28.2 0 0 0 14 0
125 Varun Kumar Acc Rattlers 8 2 4.2 43 4 10.75 9.92 6.5 0 1 0 1 0
126 Yashashwi Gautom Kcc Spartans 3 1 1.3 0 3 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0
127 Rajan Kale Phx Cardinals 3 3 9.4 40 3 13.33 4.14 19.3 0 0 0 8 0
128 Munir Pathan Phx Cardinals 3 3 12.0 53 3 17.67 4.42 24.0 0 0 0 4 1
129 Madhukar Sharma Phoenix CC 3 3 10.0 45 3 15.00 4.50 20.0 0 0 0 3 0
130 Mansoor Altaf Az Superkings 2 1 2.0 10 3 3.33 5.00 4.0 0 0 0 4 0
131 Kunal Shah Acc Rattlers 4 2 4.0 21 3 7.00 5.25 8.0 0 0 0 2 0
132 Faizan Ahmad Az Stallions 5 5 15.0 82 3 27.33 5.47 30.0 0 0 0 7 1
133 Maulin Shah Acc Mambas 3 3 9.0 50 3 16.67 5.56 18.0 0 0 0 4 0
134 Chetan Kaushik Phx Blasters 7 7 20.0 112 3 37.33 5.60 40.0 0 0 0 6 0
135 Yashashwi Gautom Az Rising Stars 5 5 19.0 112 3 37.33 5.89 38.0 0 0 0 10 0
136 Ashwin Ramaswamy Phx Strikers 4 4 7.0 43 3 14.33 6.14 14.0 0 0 0 1 1
137 Abhishiktha Tummala Falcons 4 4 14.0 87 3 29.00 6.21 28.0 0 0 0 3 0
138 Sreedhar Reddy Agraharam Az Patriots 6 6 21.0 140 3 46.67 6.67 42.0 0 0 0 18 1
139 Sunil T Patriots 8 3 5.4 38 3 12.67 6.71 11.3 0 0 0 1 1
140 Sridhar Ommi Npcc Giants 8 6 19.0 142 3 47.33 7.47 38.0 0 0 0 23 0
141 Vinay Kumar Gouni Acc Rattlers 4 3 6.0 45 3 15.00 7.50 12.0 0 0 0 9 0
142 Nikhil Ramoju Az Patriots 4 3 6.0 46 3 15.33 7.67 12.0 0 0 0 5 2
143 Dhruv Tyagi Stallions Fire 7 6 15.0 116 3 38.67 7.73 30.0 0 0 0 16 3
144 Satish Kancherlapalli Acc Mambas 1 1 4.0 31 3 10.33 7.75 8.0 0 0 0 3 0
145 Keval Lad Phx Blasters 8 8 25.0 201 3 67.00 8.04 50.0 0 0 0 16 4
146 Jay Naik Phx Blasters 7 4 11.0 95 3 31.67 8.64 22.0 0 0 0 13 1
147 Sai Kunchey Npcc Giants 3 2 4.5 43 3 14.33 8.90 9.7 0 0 0 0 0
148 Raghavender Tileti Az Patriots 5 5 12.0 110 3 36.67 9.17 24.0 0 0 0 20 1
149 Claudy Serrao Phx Strikers 5 3 5.0 50 3 16.67 10.00 10.0 0 0 0 4 0
150 Ayaz Aziz Stallions Fire 3 3 5.0 53 3 17.67 10.60 10.0 0 0 0 16 0
151 Sai Thur Asu 2 2 7.0 19 2 9.50 2.71 21.0 0 0 0 0 0
152 Haviesh Kosuru Acc Rattlers 1 1 2.0 7 2 3.50 3.50 6.0 0 0 0 0 0
153 Ravi Thapa Acc Vipers 8 2 5.0 18 2 9.00 3.60 15.0 0 0 0 3 0
154 Tanmay Manek Acc Rattlers 3 3 10.0 52 2 26.00 5.20 30.0 0 0 0 6 0
155 Sai Ganesh Nagalla Az Stallions 1 1 1.2 7 2 3.50 5.25 4.0 0 0 0 0 0
156 Vamsi Krishna Yella Npcc Giants 3 2 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 0 5 0
157 Pavan Amarnath Az Superkings 9 7 19.0 112 2 56.00 5.89 57.0 0 0 0 8 0
158 Rajesh Jena Oceans Blue 4 3 10.1 60 2 30.00 5.90 30.5 0 0 0 2 0
159 Vinaybabu Mandava Az Patriots 3 1 1.0 6 2 3.00 6.00 3.0 0 0 0 0 0
160 Saad Imam Phx Strikers 6 2 6.0 37 2 18.50 6.17 18.0 0 0 0 2 0
161 Murad Khan Stallions Fire 9 4 10.0 62 2 31.00 6.20 30.0 0 0 0 14 0
162 Yashas Raman Az Rising Stars 7 7 22.0 140 2 70.00 6.36 66.0 0 0 0 10 1
163 Daniyal Baig Stallions Fire 8 5 14.0 91 2 45.50 6.50 42.0 0 0 0 12 0
164 Ahrar Farooqui Phx Strikers 2 1 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 0 1 0
165 Phaneendra Vallabhaneni Npcc Titans 5 4 7.0 47 2 23.50 6.71 21.0 0 0 0 5 0
166 Sachin Mahajan Oceans Blue 8 6 14.0 95 2 47.50 6.79 42.0 0 0 0 15 1
167 Rahul Mehta Falcons 3 3 7.0 48 2 24.00 6.86 21.0 0 0 0 7 0
168 Sushruth Aeluguri Asu 6 1 2.0 14 2 7.00 7.00 6.0 0 0 0 0 0
169 Karan Anil Kumar Kcc Spartans 10 8 16.4 119 2 59.50 7.14 50.0 0 0 0 13 1
170 Delroy Dominic Rebello Phx Strikers 6 6 14.0 120 2 60.00 8.57 42.0 0 0 0 26 0
171 Arjun Grewal Acc Rattlers 2 1 4.0 38 2 19.00 9.50 12.0 0 0 0 2 0
172 Elam Kuppusamy Kcc Veerans 7 4 8.5 84 2 42.00 9.51 26.5 0 0 0 5 0
173 Darshan Joshi Acc Mambas 3 1 4.0 39 2 19.50 9.75 12.0 0 0 0 2 0
174 Subhash Challa Phoenix CC 3 1 4.0 41 2 20.50 10.25 12.0 0 0 0 3 1
175 Vikram Sivakumar Npcc Titans 8 1 0.1 0 1 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0
176 Swapnil Gujar Az Stallions 1 1 3.0 11 1 11.00 3.67 18.0 0 0 0 2 0
177 Prabhu Raghu Ram Angajala Npcc Titans 4 3 7.0 27 1 27.00 3.86 42.0 0 0 0 9 0
178 Nageswara Kankanala Az Patriots 1 1 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 0 0 0
179 Ahmad Hassan Az Stallions 10 3 7.0 38 1 38.00 5.43 42.0 0 0 0 3 0
180 Sourav Sarkar Oceans Blue 11 1 4.0 22 1 22.00 5.50 24.0 0 0 0 0 0
181 Ashwin Kumar Valluri Az Patriots 7 7 21.0 125 1 125.00 5.95 126.0 0 0 0 13 0
182 Yashas Raman Kcc Veerans 2 2 8.0 49 1 49.00 6.12 48.0 0 0 0 1 0
183 Aakashveer Saini Az Rising Stars 2 2 8.0 50 1 50.00 6.25 48.0 0 0 0 1 0
184 Ismail Shah Stallions Fire 4 4 12.0 76 1 76.00 6.33 72.0 0 0 0 11 0
185 Anvesh Gopalnath Acc Rattlers 2 2 7.0 45 1 45.00 6.43 42.0 0 0 0 7 0
186 Bharath Gummaraj Kcc Veerans 6 3 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 0 13 0
187 Trinadh Patibandla Phoenix CC 9 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 4 0
188 Subhani Syed Acc Rattlers 4 4 15.0 107 1 107.00 7.13 90.0 0 0 0 9 2
189 Prashanth Vanne Az Patriots 5 2 3.3 25 1 25.00 7.14 21.0 0 0 0 8 0
190 Shankar Manikantan Az Rising Stars 7 3 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 0 2 1
191 Hariram Maneri Az Rising Stars 7 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 0 2 1
192 Mahesh Narkhede Phx Cardinals 1 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 0 2 0
193 Vamsi Krishna Bobbili Az Patriots 6 5 10.1 76 1 76.00 7.48 61.0 0 0 0 10 3
194 Pujith Anne Phx Cardinals 4 2 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 4 0
195 Sudhaker Gaikwad Phoenix CC 3 3 11.0 85 1 85.00 7.73 66.0 0 0 0 3 0
196 Akhil Koneru Acc Rattlers 1 1 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 0 3 0
197 Harsh Patel Falcons 11 1 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 0 6 1
198 Subhash Bayireddy Phx Blasters 3 2 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 0 13 0
199 Dhruv Patel Acc Rattlers 1 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 3 0
200 Anil Dhankhar Phx Blasters 7 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 12 0
201 Mubashir Munir Phoenix CC 9 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 3 0
202 Nicholas Thomas Acc Vipers 5 2 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 0 1 0
203 Samir Bhakta Phx Blasters 3 2 4.1 36 1 36.00 8.64 25.0 0 0 0 4 2
204 Jiten Dungarani Acc Rattlers 3 2 6.0 53 1 53.00 8.83 36.0 0 0 0 13 1
205 Sarath Medasani Az Patriots 3 3 7.1 66 1 66.00 9.21 43.0 0 0 0 2 1
206 Gopi K Korrapati Az Patriots 7 4 8.0 74 1 74.00 9.25 48.0 0 0 0 16 1
207 Samrat Ala Kcc Veerans 1 1 4.0 38 1 38.00 9.50 24.0 0 0 0 6 0
208 Vyom Desai Phx Cardinals 4 3 5.0 48 1 48.00 9.60 30.0 0 0 0 15 0
209 Siraj Pathan Npcc Giants 2 1 3.0 30 1 30.00 10.00 18.0 0 0 0 0 0
210 Gowtham Senthilkumar Kcc Veerans 4 1 1.0 11 1 11.00 11.00 6.0 0 0 0 3 0
211 Shresth Sethi Az Superkings 1 1 1.0 12 1 12.00 12.00 6.0 0 0 0 0 0
212 Rajat Sharma Phx Blasters 2 1 1.0 19 1 19.00 19.00 6.0 0 0 0 3 0
213 Vishal Vaidhyanathan Acc Mambas 6 2 1.2 29 1 29.00 21.75 8.0 0 0 0 6 2
214 Ganesh Kumar Jayabalu Patriots 7 1 1.0 1 0 0 1.00 0.0 0 0 0 1 0
215 Sashi Ch Az Superkings 7 1 1.0 1 0 0 1.00 0.0 0 0 0 0 0
216 Ram Dharmarajan Az Rising Stars 1 1 4.0 16 0 0 4.00 0.0 0 0 0 5 0
217 Guneet Multani Npcc Giants 4 2 3.0 13 0 0 4.33 0.0 0 0 0 1 0
218 Naresh Itharaju Acc Mambas 2 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 0 1
219 Hiren Thummar Acc Rattlers 1 1 4.0 20 0 0 5.00 0.0 0 0 0 1 0
220 Varun Subraveti Kcc Veerans 3 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 3 0
221 Varun GR Kcc Spartans 13 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 2 0
222 Dixit Chhatbar Phx Strikers 1 1 3.0 17 0 0 5.67 0.0 0 0 0 2 0
223 Prakash Singh Phx Cardinals 6 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
224 Ayaz Aziz Az Stallions 2 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
225 Mit Rohit Falcons 7 2 7.0 45 0 0 6.43 0.0 0 0 0 4 1
226 Mazher Khan Stallions Fire 3 2 4.0 26 0 0 6.50 0.0 0 0 0 2 0
227 Ariful Hoque Az Stallions 3 3 8.0 56 0 0 7.00 0.0 0 0 0 2 0
228 Gautham N Kcc Veerans 3 1 3.0 21 0 0 7.00 0.0 0 0 0 3 1
229 Aashish Malhotra Acc Mambas 4 2 5.0 36 0 0 7.20 0.0 0 0 0 5 0
230 Sai Teja Sunkara Kcc Veerans 5 2 3.0 22 0 0 7.33 0.0 0 0 0 2 0
231 Suresh Balasundaram Patriots 3 2 6.0 46 0 0 7.67 0.0 0 0 0 3 0
232 Shiv Raj Npcc Titans 8 1 1.4 13 0 0 7.80 0.0 0 0 0 0 1
233 Bala Pinnangudi Az Rising Stars 4 3 6.0 47 0 0 7.83 0.0 0 0 0 3 0
234 Chandra Patlolla Acc Mambas 3 2 7.0 55 0 0 7.86 0.0 0 0 0 4 0
235 David Anudeep Acc Mambas 5 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
236 Navneet Jat Az Stallions 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 4 0
237 Sami Shinwari Phoenix CC 4 3 5.0 40 0 0 8.00 0.0 0 0 0 7 0
238 Niranjan Reddy Malgari Asu 10 1 4.0 33 0 0 8.25 0.0 0 0 0 2 1
239 Siva Bagavathiannan Kcc Veerans 5 2 2.1 18 0 0 8.31 0.0 0 0 0 2 0
240 Rauf Mohammed Phx Cardinals 1 1 3.0 25 0 0 8.33 0.0 0 0 0 3 0
241 Chandra Kanth Phx Cardinals 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 3 1
242 Toufeeq Ahmed Phx Cardinals 2 1 0.4 6 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0
243 Ayush Singh Phx Blasters 1 1 3.0 27 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0
244 Manish Sharma K Acc Rattlers 2 2 4.0 36 0 0 9.00 0.0 0 0 0 14 0
245 Arun Raman Az Rising Stars 3 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0
246 Yashas Raman Kcc Spartans 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 2 0
247 Dhruv Chopra Kcc Veerans 7 1 1.5 17 0 0 9.27 0.0 0 0 0 3 1
248 Abhishek Koganti Patriots 1 1 3.0 28 0 0 9.33 0.0 0 0 0 3 0
249 Rajiv G Npcc Giants 6 3 3.0 28 0 0 9.33 0.0 0 0 0 5 1
250 Sundeep Vanga Phoenix CC 8 3 8.0 76 0 0 9.50 0.0 0 0 0 7 0
251 Saif Ahmad Phx Cardinals 4 4 6.5 68 0 0 9.95 0.0 0 0 0 6 2
252 Shrikantth Kasturi Npcc Giants 5 4 11.0 120 0 0 10.91 0.0 0 0 0 13 0
253 Rishabh Srivastava Falcons 11 2 3.0 33 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0
254 Uday Tandon Az Superkings 1 1 2.0 22 0 0 11.00 0.0 0 0 0 0 0
255 Pratik Vilas Kadu Stallions Fire 1 1 4.0 44 0 0 11.00 0.0 0 0 0 8 0
256 Raghu Varakala Az Patriots 1 1 2.0 22 0 0 11.00 0.0 0 0 0 3 0
257 Ramandeep Arora Phx Blasters 5 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0
258 Rajnikanth Chitla Phoenix CC 4 2 3.0 37 0 0 12.33 0.0 0 0 0 5 2
259 Vivek Govekar Phx Cardinals 8 2 1.2 17 0 0 12.75 0.0 0 0 0 3 0
260 Poojan A Stallions Fire 1 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 1 0
261 Prateek Shantharama Acc Mambas 8 1 1.0 17 0 0 17.00 0.0 0 0 0 7 0
262 Hiren Bhakta Phx Blasters 1 1 1.0 18 0 0 18.00 0.0 0 0 0 0 0
263 Gurpreet Toor Acc Mambas 8 1 1.3 27 0 0 18.00 0.0 0 0 0 4 0
264 Vishal Tiku Phx Blasters 5 1 1.0 18 0 0 18.00 0.0 0 0 0 4 0
265 Nitya Patel Acc Rattlers 8 1 1.0 21 0 0 21.00 0.0 0 0 0 0 0
266 Suhas N Kcc Veerans 1 1 1.0 23 0 0 23.00 0.0 0 0 0 0 1