# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Navin Davis 2 2 0 139 86 69.50 161.63 90 0 1 1 1 0 5 13
2 Raxi Sahi 1 1 1 107 45 -- 237.78 107 1 0 0 0 0 8 10
3 Sugin Samuel 1 1 0 84 38 84.00 221.05 84 0 1 1 0 0 4 8
4 Dimitri Diaz 2 2 0 75 58 37.50 129.31 60 0 0 1 0 0 3 5
5 Waqas Akhtar 1 1 0 62 45 62.00 137.78 62 0 0 1 0 0 2 6
6 Armughan Rafat 1 1 0 62 52 62.00 119.23 62 0 0 1 0 0 4 2
7 Vinit Mehta 1 1 0 60 48 60.00 125.00 60 0 0 1 0 0 5 0
8 Bhupinder Singh 1 1 0 58 42 58.00 138.10 58 0 0 1 0 0 5 2
9 Tarun Singh 1 1 0 55 30 55.00 183.33 55 0 0 1 0 0 3 4
10 Vishnu Behari 1 1 0 54 32 54.00 168.75 54 0 0 1 0 0 3 4
11 Renjith Roy 2 2 0 53 29 26.50 182.76 42 0 0 0 1 0 4 4
12 Iftikhar Yaqub 1 1 1 48 54 -- 88.89 48 0 0 0 1 0 2 2
13 Waqas Sudozai 1 1 0 46 38 46.00 121.05 46 0 0 0 1 0 5 1
14 Khemraj Homraj 1 1 0 40 28 40.00 142.86 40 0 0 0 1 0 2 4
15 Mohammed Akash 1 1 1 39 24 -- 162.50 39 0 0 0 1 0 5 1
16 Hassan Ali 1 1 0 39 30 39.00 130.00 39 0 0 0 1 0 2 3
17 Bhavin Shah 1 1 1 35 28 -- 125.00 35 0 0 0 1 0 2 1
18 Gohar Nazir 2 2 0 35 41 17.50 85.37 28 0 0 0 1 0 1 3
19 Waqas Chaudhry 1 1 0 34 14 34.00 242.86 34 0 0 0 1 0 2 4
20 Valmeik Persaud 1 1 1 34 24 -- 141.67 34 0 0 0 1 0 3 2
21 Waqar Imran 1 1 0 34 25 34.00 136.00 34 0 0 0 1 0 0 3
22 Pragathi Raj 1 1 0 32 16 32.00 200.00 32 0 0 0 1 0 2 3
23 Rinu Babu 1 1 0 29 19 29.00 152.63 29 0 0 0 1 0 5 0
24 Rajiv Trivedi 1 1 0 28 28 28.00 100.00 28 0 0 0 1 0 2 0
25 Shri Patel 1 1 1 26 23 -- 113.04 26 0 0 0 1 0 1 1
26 Sumeet Khanna 1 1 0 26 29 26.00 89.66 26 0 0 0 1 0 1 1
27 Ashish Mishra 1 1 1 25 31 -- 80.65 25 0 0 0 1 0 1 0
28 Zeeshan Anwar 1 1 0 22 18 22.00 122.22 22 0 0 0 0 0 3 0
29 Ghous Agha 1 1 0 22 21 22.00 104.76 22 0 0 0 0 0 2 1
30 Haider Ali 1 1 1 21 14 -- 150.00 21 0 0 0 0 0 2 1
31 Krishna Tejavadali 1 1 0 21 35 21.00 60.00 21 0 0 0 0 0 0 0
32 Basil Aleyas 2 1 0 20 17 20.00 117.65 20 0 0 0 0 0 2 1
33 Bijil Babu 2 2 0 19 17 9.50 111.76 14 0 0 0 0 0 1 1
34 Mudith Premathilaka 1 1 1 19 29 -- 65.52 19 0 0 0 0 0 3 0
35 Abhijit Sutradhar 1 1 0 18 21 18.00 85.71 18 0 0 0 0 0 2 0
36 Balu Byrisetty 1 1 0 17 13 17.00 130.77 17 0 0 0 0 0 1 1
37 Ninad Sanghvi 1 1 1 17 19 -- 89.47 17 0 0 0 0 0 0 1
38 Umakanth Annamreddy 1 1 1 17 20 -- 85.00 17 0 0 0 0 0 1 0
39 Pratik Bhat 2 2 0 17 24 8.50 70.83 17 0 0 0 0 1 1 0
40 Trinath Vemula 1 1 0 16 19 16.00 84.21 16 0 0 0 0 0 2 0
41 Prashanth Akshayapatra 1 1 1 16 21 -- 76.19 16 0 0 0 0 0 0 0
42 Abdul Samad 1 1 1 15 13 -- 115.38 15 0 0 0 0 0 2 0
43 Pankaj Kumar 1 1 0 14 18 14.00 77.78 14 0 0 0 0 0 0 0
44 Fawad Khan 2 2 1 12 14 12.00 85.71 8 0 0 0 0 0 0 0
45 Herlin Raju 2 1 0 12 15 12.00 80.00 12 0 0 0 0 0 1 0
46 Sobin Mathew 2 1 0 11 9 11.00 122.22 11 0 0 0 0 0 0 1
47 Sunil Nair 1 1 1 11 9 -- 122.22 11 0 0 0 0 0 1 0
48 Rehmaan 42 2 2 0 11 10 5.50 110.00 7 0 0 0 0 0 0 1
49 Tharan Joseph 1 1 0 11 14 11.00 78.57 11 0 0 0 0 0 0 0
50 Anupam Singh 1 1 0 11 18 11.00 61.11 11 0 0 0 0 0 0 1
51 Ashish Joshi 1 1 0 10 7 10.00 142.86 10 0 0 0 0 0 1 0
52 John Rose Joseph 1 1 0 10 8 10.00 125.00 10 0 0 0 0 0 0 1
53 Mubashar Ali 1 1 0 10 12 10.00 83.33 10 0 0 0 0 0 0 0
54 Muhammad Ellahi 1 1 0 10 15 10.00 66.67 10 0 0 0 0 0 1 0
55 Sachin Varghese 2 2 1 9 7 9.00 128.57 9 0 0 0 0 1 0 1
56 Manjinder Singh 1 1 1 9 10 -- 90.00 9 0 0 0 0 0 1 0
57 Arun Immanuel 1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 0
58 Sunil Cherukuri 1 1 0 9 16 9.00 56.25 9 0 0 0 0 0 0 0
59 Faizan Alam 1 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 1 0
60 Nithin Chintanippu 1 1 1 7 4 -- 175.00 7 0 0 0 0 0 0 1
61 Syed Ahmed 1 1 0 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 1 0
62 Nirav Patel 1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 0 0
63 Naushad Hassan 1 1 0 7 14 7.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
64 Yash Shah 2 2 1 7 15 7.00 46.67 7 0 0 0 0 1 0 1
65 Jaydeep Raval 1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
66 Jignesh Parekh 1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
67 Ram Reddy Vastala 2 2 1 6 8 6.00 75.00 5 0 0 0 0 0 0 0
68 NARESH ERRA 1 1 0 5 3 5.00 166.67 5 0 0 0 0 0 1 0
69 Royce Molethu 2 1 1 5 4 -- 125.00 5 0 0 0 0 0 0 0
70 Krishna Adusumilli 1 1 0 5 8 5.00 62.50 5 0 0 0 0 0 1 0
71 Moulik Pandya 1 1 1 5 10 -- 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
72 Shahvaiz Abbas 1 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 1 0
73 Harsh Hansrajani 1 1 0 5 15 5.00 33.33 5 0 0 0 0 0 0 0
74 Gopal Sharma 1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 1 0
75 Priyen Makim 2 2 0 4 10 2.00 40.00 4 0 0 0 0 1 0 0
76 Kishore Inapuri 1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
77 Aman Bhatia 1 1 0 4 13 4.00 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
78 Kiran Ousephachan 1 1 0 4 15 4.00 26.67 4 0 0 0 0 0 0 0
79 Ashish Chopra 1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
80 Channabasava Mali 1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
81 Ryan Scott 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
82 Mike Harryprasad 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
83 Surinder Mohan 1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
84 Nikunj Patel 1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
85 Faisal Shabir 1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
86 Ranjan Tatke 1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
87 Krushang Pandya 1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
88 Habib Shah 1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
89 Hemanshu Patel 1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
90 Shahnawaz Lashari 1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
91 Tanuj Shah 1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
92 Amit Patel 1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
93 Jigar Khamar 1 1 1 2 6 -- 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
94 Ujjwal Vyas 1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Syed Ali 1 1 1 2 9 -- 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
96 Varun Masna 2 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Abdul Sami 1 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Nishit Sachde 1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Kamran Kamal 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Pradeep Singh 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Adil Anis 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Shashwat Dave 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Saumil Christian 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
104 Hasan Fawad 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Kartik Ram Koduri 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Christopher Persaud 1 1 1 1 7 -- 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Khemraj Sami 1 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Shobhit Gupta 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Dhrumil Shah 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Abdullah Syed 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Neel Shah 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Nishit Patel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Sid Patel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Midhul Jacob 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
115 ARINDAM Mukherjee 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Umar Shah 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ali Shah 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
118 Shahid Munir 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Jasmeet Singh 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Sujith Luke 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Sohail Iqbal 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Shan Muhammad 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Hamza Alam 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Levin Issac 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Syed Ali 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Shoeb Hyder 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Murtaza Chaudhry 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Nadir Asghar 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Amal Tom 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Syed Ahmad 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Varun Ambigapathy 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Dony Tom Baby 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Ali Nawaz 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Awais Shah 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kartheek P 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Dani Shah 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
137 Devendra Parboo 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Moiz Khan 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Muhammad Bhutta 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Nirmal Patel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Raj Tailor 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Monil Patel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Ehsan Ibrar 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Venkata Praveen Reddy Pamulapati 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Umar Choudry 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
146 Hemraj Behari 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Muneer Hussain 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Shiwantha Niroshana 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Sandeep Thomson 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Ray Knight 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Adnan Khan Sherwani 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
152 Yogesh Kher 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
153 Mark Mcintosh 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
154 Uday Hardikar 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
155 Dhrumil Desai 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
156 Vaibhav Vyas 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
157 Kevin Ganesh 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
158 Irfan Waseem 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
159 Nazim Kazmi 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
160 Pradeep Chandra Maganti 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0