Batting stats

Most Runs
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Gohar Butt
(Alabama CC)
B 6 6 0 169 14 6 0 0 41 143.22 28.17
2
Santosh Muthyam
(Hoover Strikers)
B 7 6 3 167 19 5 1 0 72 175.79 55.67
3
Vikas Shrivastava
(Alabama CC)
B 7 7 1 165 19 2 1 0 64 128.91 27.50
4
Shamz Noorani
(Birmingham Thunders)
B 7 6 2 162 17 1 1 0 50 148.62 40.50
5
Vivek Lal
(Birmingham Thunders)
B 6 6 1 125 15 6 1 0 66 160.26 25.00
6
Salman Rashid
(Hoover Strikers)
B 6 6 1 123 11 3 1 0 50 143.02 24.60
7
Prabhu Sparks
(Steel City Sparks)
A 5 5 1 118 11 3 1 0 56 155.26 29.50
8 A 6 6 4 109 14 1 0 0 36 136.25 54.50
9
Mokshad Gaonkar
(Hoover Strikers)
B 6 5 2 93 8 1 0 0 29 155.00 31.00
10 A 7 5 1 90 8 6 0 0 44 204.55 22.50
11
Dev Huntsville Patel
(North Alabama)
A 4 4 2 88 11 0 0 0 44 179.59 44.00
12
Kartik Manne
(Steel City Sparks)
A 4 4 1 88 2 0 1 0 66 146.67 29.33
13 A 4 4 0 85 14 1 0 0 45 157.41 21.25
14
Aditya Yenigalla
(Steel City Sparks)
A 4 4 1 81 5 0 0 0 38 142.11 27.00
15
Saajan S
(Bcc)
A 5 5 3 79 6 2 0 0 27 146.30 39.50
16
Kris Patel
(Birmingham Super Kings)
A 5 5 0 74 7 2 0 0 30 117.46 14.80
17
Sultan Bhayani
(Birmingham Thunders)
B 4 4 1 73 5 2 0 0 33 121.67 24.33
18
Parth Patel
(North Alabama)
A 5 5 1 68 5 2 0 0 34 123.64 17.00
19
Elvis Wesley
(Bhm Warriors)
B 4 4 2 68 3 1 0 0 29 109.68 34.00
20 A 6 5 5 65 7 0 0 0 23 138.30 0.00
21
Vaibhav Gohil
(North Alabama)
A 5 5 0 58 6 0 0 0 22 111.54 11.60
22
Srikar Mandava
(Bhm Warriors)
B 4 4 1 57 3 0 0 0 25 90.48 19.00
23
Khalid Rashid
(Steel City Sparks)
A 4 2 0 54 4 3 0 0 45 180.00 27.00
24
Lokesh B
(Birmingham Super Kings)
A 5 5 1 53 7 0 0 0 37 98.15 13.25
25
Harsha Kota
(Bhm Warriors)
B 3 3 1 49 3 1 0 0 31 144.12 24.50
26
Vijay Kumar Chalasani
(Birmingham Super Kings)
A 3 3 1 48 8 1 0 0 34 228.57 24.00
27
Mustafa Akif
(Alabama CC)
B 7 5 2 46 2 0 0 0 21 106.98 15.33
28
Kush Patel
(Birmingham Super Kings)
A 4 4 2 46 1 1 0 0 25 93.88 23.00
29
Ameer Shahnawaz
(Alabama CC)
B 6 5 2 46 2 0 0 0 14 92.00 15.33
30
KALEEM JUNIOR
(Alabama CC)
B 5 5 2 42 4 2 0 0 20 200.00 14.00
31
Rahim Dhanani
(Birmingham Thunders)
B 4 4 1 39 3 1 0 0 19 86.67 13.00
32
Atul Kumar
(Bhm Warriors)
B 3 3 0 38 0 0 0 0 18 122.58 12.67
33
Avinash Pal
(Hoover Strikers)
B 5 4 1 35 3 0 0 0 19 116.67 11.67
34
Poorna Parkala
(Hoover Strikers)
B 2 2 1 34 5 0 0 0 30 154.55 34.00
35
Dharmesh Patel
(North Alabama)
A 3 3 1 33 4 0 0 0 18 143.48 16.50
36
Nrupal Patel
(North Alabama)
A 5 4 0 33 4 1 0 0 16 117.86 8.25
37 A 7 3 3 31 1 3 0 0 28 310.00 0.00
38
Sahil B
(Birmingham Thunders)
B 5 1 1 31 2 2 0 0 31 182.35 0.00
39 A 5 5 1 31 3 0 0 0 16 88.57 7.75
40
Sunil Sappa
(Bhm Warriors)
B 3 2 1 26 3 0 0 0 19 100.00 26.00
41
Tej Kiran Narra
(Bhm Warriors)
B 5 3 1 25 0 0 0 0 10 78.12 12.50
42
Ravi Patel
(North Alabama)
A 2 2 0 24 2 0 0 0 20 141.18 12.00
43
Sai Kireeti Boddupalli
(Birmingham Super Kings)
A 4 3 1 24 1 0 0 0 18 85.71 12.00
44
Ali Zafar
(Birmingham Thunders)
B 5 3 2 23 1 1 0 0 9 127.78 23.00
45
Hiren Desai
(Hoover Strikers)
B 5 4 3 22 1 1 0 0 18 157.14 22.00
46
Pratap Gorantla
(Steel City Sparks)
A 4 3 1 22 2 0 0 0 15 115.79 11.00
47
Nomi Z
(Birmingham Thunders)
B 2 2 0 21 0 3 0 0 18 190.91 10.50
48
Gowtham Mandadapu
(Bhm Warriors)
B 3 3 2 21 3 0 0 0 11 175.00 21.00
49
SHARIQUE SHARIQUE
(Alabama CC)
B 7 3 1 21 2 0 0 0 11 95.45 10.50
50
Venu Thota
(Hoover Strikers)
B 2 2 2 20 1 0 0 0 20 153.85 0.00
51
Pradeep Chavva
(Birmingham Super Kings)
A 5 4 0 20 2 0 0 0 10 90.91 5.00
52
Amaan Porbandarwala
(Birmingham Thunders)
B 4 4 2 20 2 0 0 0 17 83.33 10.00
53
Bhargav Patel
(North Alabama)
A 3 2 1 19 2 0 0 0 19 86.36 19.00
54
Kiran Vajrala
(Steel City Sparks)
A 2 2 1 17 2 0 0 0 10 121.43 17.00
55
HAMZA HAMZA
(Alabama CC)
B 1 1 0 16 1 1 0 0 16 133.33 16.00
56 A 1 1 0 16 1 0 0 0 16 88.89 16.00
57
Roshan Vinodh Devarajan
(Birmingham Super Kings)
A 4 3 0 15 0 0 0 0 13 125.00 5.00
58
Sikander Raza
(Birmingham Super Kings)
A 4 4 2 15 1 0 0 0 8 60.00 7.50
59
Rizwan Akber
(Birmingham Thunders)
B 1 1 0 14 0 1 0 0 14 155.56 14.00
60
Raghu Reddy
(Steel City Sparks)
A 5 3 2 14 1 0 0 0 9 100.00 14.00
61
Rakesh Mahanty
(Bhm Warriors)
B 4 3 0 14 0 0 0 0 5 66.67 4.67
62
Naqi Raza
(Birmingham Super Kings)
A 4 2 2 13 1 0 0 0 8 118.18 0.00
63
Vamsi Bandi
(Bhm Warriors)
B 3 1 0 13 1 0 0 0 13 86.67 13.00
64
Sandeep Patlolla
(Steel City Sparks)
A 2 1 1 12 1 0 0 0 12 100.00 0.00
65
Amir Sattar
(Alabama CC)
B 7 3 1 12 0 0 0 0 6 92.31 6.00
66
Amit(huntsville) Patel
(North Alabama)
A 5 3 1 11 1 0 0 0 8 110.00 5.50
67
Kishore Thota
(Hoover Strikers)
B 6 1 0 10 1 0 0 0 10 100.00 10.00
68
Naveen Dakarapu
(Hoover Strikers)
B 5 3 1 10 1 0 0 0 8 90.91 5.00
69
MIRAJ TAHIR
(Alabama CC)
B 2 1 0 9 0 0 0 0 9 150.00 9.00
70
Satish Geddam
(Birmingham Super Kings)
A 2 2 0 8 0 0 0 0 6 66.67 4.00
71
Saicharan Reddy
(Steel City Sparks)
A 3 3 0 8 0 0 0 0 5 66.67 2.67
72
Darshan Patel
(Hoover Strikers)
B 3 1 0 7 0 0 0 0 7 100.00 7.00
73
REHAN BUTT
(Alabama CC)
B 3 2 2 6 0 0 0 0 6 120.00 0.00
74
Sudheer Thummala
(Hoover Strikers)
B 3 2 2 6 0 0 0 0 6 120.00 0.00
75
Shashin Patel
(North Alabama)
A 4 2 1 5 1 0 0 0 4 166.67 5.00
76
Amit (bham) Patel
(North Alabama)
A 2 1 0 5 1 0 0 0 5 100.00 5.00
77
Harshith Yerukonda
(Bhm Warriors)
B 3 2 1 5 0 0 0 0 3 62.50 5.00
78
Vishvas Patel
(North Alabama)
A 3 2 0 5 1 0 0 0 5 38.46 2.50
79
Sohail Memdani
(Birmingham Thunders)
B 5 2 2 4 1 0 0 0 4 400.00 0.00
80
Karim Bhayani
(Birmingham Thunders)
B 3 2 1 4 1 0 0 0 4 100.00 4.00
81
Ali Naqvi
(Birmingham Thunders)
B 1 1 0 4 0 0 0 0 4 80.00 4.00
82
Rahat Karim
(Alabama CC)
B 3 2 2 4 1 0 0 0 4 80.00 0.00
83
Chaitanya Sri
(Steel City Sparks)
A 2 1 1 2 0 0 0 0 2 200.00 0.00
84
Sandeep Patel
(North Alabama)
A 1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
85
Arif Ratani
(Birmingham Thunders)
B 2 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
86
Pavan Ganne
(Steel City Sparks)
A 2 1 1 2 0 0 0 0 2 40.00 0.00
87
Mukund Bhaskar
(Birmingham Super Kings)
A 1 1 1 1 0 0 0 0 1 25.00 0.00
88
Ali Abbas Khan
(North Alabama)
A 5 2 1 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
89
Praneeth Sangineni
(Bhm Warriors)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
90
Waseem Hussaini
(Birmingham Thunders)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
91
Naveen K
(Steel City Sparks)
A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
92
Sujith Aganti
(Hoover Strikers)
B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
93
Yashwanth Sambari
(Hoover Strikers)
B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
94
Mobeen Rehman
(Steel City Sparks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
95
Venkatadri Raparla
(Birmingham Super Kings)
A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
96
Vasudev Pathuri
(Bhm Warriors)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
97
Ankit Madan
(Steel City Sparks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
98
HASEEB HASEEB
(Alabama CC)
B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
99
Nadeem Samnani
(Birmingham Thunders)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
100
Ahmed Khandelkar
(Alabama CC)
B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
101
Pradeep Kesapragada
(Hoover Strikers)
B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
102
Iqbal Iqbal
(Alabama CC)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
103
Asif Meraj
(Alabama CC)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
104
SUHEL MUZAFFAR
(Alabama CC)
B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
105
Hari Vajaha
(Birmingham Super Kings)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
106
Balaji Velagapudi
(Hoover Strikers)
B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
107
Fayaz Ali
(Birmingham Thunders)
B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
108
Kamal Ch
(Hoover Strikers)
B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
109 A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
110
Sheshu Sparks
(Steel City Sparks)
A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
111
Sid Ravipati
(Steel City Sparks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
112
Rayudu Parimi
(Bhm Warriors)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
113 A 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
114
Kiran Sparks
(Steel City Sparks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115
Srinivas Barla
(Steel City Sparks)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
116
Vikas Vasam
(Steel City Sparks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
117
Mian Jee
(Birmingham Thunders)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
118
Rami Sparks
(Steel City Sparks)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
119
Vikrant Gwade
(Birmingham Thunders)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
120
Anvesh Sambari
(Hoover Strikers)
B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
121 A 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
122 A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
123
Aravind Maram
(Hoover Strikers)
B 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
124 A 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
125
Bunty M Patel
(North Alabama)
A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
126
Baghirath P
(Steel City Sparks)
A 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
127
Ravi B
(Bcc)
A 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00