CASO Cricket League
Chicago Blues - Roster

Tailenders
   vs   
Chicago Blues
Schedule :   Sunday 25 Aug 2019 8:30 AM
Match Type: L Ground: Addison Ground
Umpire(s) : Shabbir Patel 773.807.2956 null

1
Aditya Malhotra
     16
Marmik Thakkar  
    
2
Alok Garg
     17
Mayank Jhaveri  
    
3
Amiras Savani
     18
Milan Jhaveri  
    
4
Amit Shrivastava
     19
Nishit Shah  
    
5
Ankit Tyagi
     20
Rushal Parikh  
    
6
Ashan Jamil
     21
Sachin Patel  
    
7
Azher Mohammed
     22
Sajjad Baqar  
    
8
Bhavesh Shah
     23
Satish Kumar Chinari  
    
9
Devam Vyas
     24
Seshu Mallavajjala  
    
10
Jash Patel
     25
Sujith Kalathil  
    
11
Jay Desai
     26
Sumit Patel  
    
12
Jyotinder Kirn
     27
Team Cbcc  
    
13
Karan Malik
     28
Tushar Patel  
    
14
Keyur Patel
     29
Venkat Sudini  
    
15
Khader Mohiuddin
     30
Vishal Parikh  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com