# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shankar Manikantan 4 0 1 0 0 5
2 Abhinav Bansal 4 0 0 0 0 4
3 Aswin Nair 4 0 0 0 0 4
4 Raj Bhansali 2 0 0 0 0 2
5 Souma Nag 2 0 0 0 0 2
6 Srinivas Kuthadi 2 0 0 0 0 2
7 Gaurav Mahendru 2 0 0 0 0 2
8 Prashant Pandey 2 0 0 0 0 2
9 Sukrit Khera 2 0 0 0 0 2
10 Senthil Kumaran 2 0 0 0 0 2
11 Nikhil Kumar 2 0 0 0 0 2
12 Nilesh Salbarde 2 0 0 0 0 2
13 Dhaval Gajjar 1 0 1 0 0 2
14 Mohit Mamodia 1 0 1 0 0 2
15 Arjun Polu 1 0 0 0 0 1
16 Vikas Korde 1 0 0 0 0 1
17 Asm Gubear 1 0 0 0 0 1
18 Niraj Kanabar 1 0 0 0 0 1
19 Sriram Manoharan 0 0 1 0 0 1
20 Srini Dhaneesh 0 0 1 0 0 1
21 Tuhin Satpati 0 0 1 0 0 1
22 Shiva Arun 0 0 0 0 0 0
23 Dhaneesh Nair 0 0 0 0 0 0
24 Sudip Dandnaik 0 0 0 0 0 0
25 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0
26 Ram Ramineni 0 0 0 0 0 0
27 Dhruv Patel 0 0 0 0 0 0
28 Sayantan Biswas 0 0 0 0 0 0
29 Lovelesh Kumar 0 0 0 0 0 0
30 Hari Prabhu 0 0 0 0 0 0
31 Anish Matthew 0 0 0 0 0 0
32 Ajan Banerji 0 0 0 0 0 0
33 Subhadip Roy 0 0 0 0 0 0
34 Ramakrishna Dandamudi 0 0 0 0 0 0
35 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0
36 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
37 Rajeev Menon 0 0 0 0 0 0
38 Bosco Zach 0 0 0 0 0 0
39 Sanjay Sambasivam 0 0 0 0 0 0
40 Vikas Reddy 0 0 0 0 0 0
41 Anant Jais 0 0 0 0 0 0
42 Nikhil Bindlish 0 0 0 0 0 0
43 Vikas Patil 0 0 0 0 0 0
44 Murali Sankar 0 0 0 0 0 0