# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Aswin Nair 3 0 0 0 0 3
2 Arjun Polu 2 0 0 0 0 2
3 Ajan Banerji 1 0 0 0 0 1
4 Rajeev Menon 1 0 0 0 0 1
5 Nikhil Kumar 1 0 0 0 0 1
6 Vikas Korde 1 0 0 0 0 1
7 Dhruv Patel 1 0 0 0 0 1
8 Siva Kumar 0 0 1 0 0 1
9 Hari Prabhu 0 0 1 0 0 1
10 Shivang Dave 0 0 0 0 0 0
11 Akshay Jain 0 0 0 0 0 0
12 Anish Matthew 0 0 0 0 0 0
13 Tuhin Satpati 0 0 0 0 0 0
14 Murali Sankar 0 0 0 0 0 0
15 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0
16 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
17 Nikhil Kumar 0 0 0 0 0 0
18 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
19 Senthil Kumaran 0 0 0 0 0 0
20 Raj Bhansali 0 0 0 0 0 0
21 Niraj Kanabar 0 0 0 0 0 0
22 Siddharth Sawant 0 0 0 0 0 0
23 Sayantan Biswas 0 0 0 0 0 0
24 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0
25 Prashant Pandey 0 0 0 0 0 0
26 Abhinav Bansal 0 0 0 0 0 0
27 Amey Phadke 0 0 0 0 0 0
28 Aniket Vb 0 0 0 0 0 0
29 Sudip Dandnaik 0 0 0 0 0 0
30 Niraj Kanabar 0 0 0 0 0 0
31 Amey Phadke 0 0 0 0 0 0
32 Dhaval Gajjar 0 0 0 0 0 0
33 Asm Gubear 0 0 0 0 0 0
34 Nilesh Salbarde 0 0 0 0 0 0
35 Amit Nain 0 0 0 0 0 0
36 Aswin Nair 0 0 0 0 0 0
37 Sriram Manoharan 0 0 0 0 0 0
38 Anish Matthew 0 0 0 0 0 0
39 Tuhin Satpati 0 0 0 0 0 0
40 Srikanth Kalakonda 0 0 0 0 0 0
41 Hari Prabhu 0 0 0 0 0 0
42 Mohit Mamodia 0 0 0 0 0 0
43 Sukrit Khera 0 0 0 0 0 0
44 Nikhil Bindlish 0 0 0 0 0 0
45 Anant Jais 0 0 0 0 0 0
46 Nikhil Bindlish 0 0 0 0 0 0
47 Subhadip Roy 0 0 0 0 0 0
48 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0
49 Sukrit Khera 0 0 0 0 0 0
50 Siddharth Sawant 0 0 0 0 0 0
51 Bosco Zach 0 0 0 0 0 0
52 Amit Nain 0 0 0 0 0 0
53 Akshay Jain 0 0 0 0 0 0
54 Vikas Korde 0 0 0 0 0 0
55 Raman Katyal 0 0 0 0 0 0
56 Amit Kapoor 0 0 0 0 0 0
57 Nilesh Salbarde 0 0 0 0 0 0
58 Souma Nag 0 0 0 0 0 0
59 Abhinav Bansal 0 0 0 0 0 0
60 Raj Bhansali 0 0 0 0 0 0
61 Aniket Vb 0 0 0 0 0 0
62 Srini Dhaneesh 0 0 0 0 0 0
63 Siva Kumar 0 0 0 0 0 0
64 Shankar Manikantan 0 0 0 0 0 0
65 Shiva Arun 0 0 0 0 0 0
66 Asm Gubear 0 0 0 0 0 0