# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Aswin Nair 8 0 0 0 0 8
2 Vikas Korde 6 0 0 0 0 6
3 Senthil Kumaran 5 0 0 0 0 5
4 Nikhil Kumar 4 0 0 0 0 4
5 Asm Gubear 3 0 0 0 0 3
6 Dhruv Patel 3 0 0 0 0 3
7 Srini Dhaneesh 3 0 0 0 0 3
8 Shankar Manikantan 2 0 0 0 0 2
9 Aswin Nair 2 0 0 0 0 2
10 Dhruv Patel 2 0 0 0 0 2
11 Sayantan Biswas 2 0 0 0 0 2
12 Arjun Polu 2 0 0 0 0 2
13 Bosco Zach 1 0 1 0 0 2
14 Tuhin Satpati 1 0 0 0 0 1
15 Dhaval Gajjar 1 0 0 0 0 1
16 Mohit Mamodia 1 0 0 0 0 1
17 Nikhil Kumar 1 0 0 0 0 1
18 Abhinav Bansal 1 0 0 0 0 1
19 Anish Matthew 1 0 0 0 0 1
20 Sudip Dandnaik 1 0 0 0 0 1
21 Srinivas Kuthadi 1 0 0 0 0 1
22 Ravi Sharma 1 0 0 0 0 1
23 Gaurav Mahendru 1 0 0 0 0 1
24 Sriram Manoharan 1 0 0 0 0 1
25 Shivang Dave 1 0 0 0 0 1
26 Anant Jais 1 0 0 0 0 1
27 Sukrit Khera 1 0 0 0 0 1
28 Murali Sankar 1 0 0 0 0 1
29 Sanjay Sambasivam 1 0 0 0 0 1
30 Ajan Banerji 1 0 0 0 0 1
31 Nilesh Salbarde 1 0 0 0 0 1
32 Sagar Reddy 1 0 0 0 0 1
33 Amey Phadke 1 0 0 0 0 1
34 Shiva Arun 1 0 0 0 0 1
35 Amit Nain 0 0 0 0 0 0
36 Srikanth Kalakonda 0 0 0 0 0 0
37 Aniket Vb 0 0 0 0 0 0
38 Ramakrishna Dandamudi 0 0 0 0 0 0
39 Tuhin Satpati 0 0 0 0 0 0
40 Subhadip Roy 0 0 0 0 0 0
41 Niraj Kanabar 0 0 0 0 0 0
42 Sujay Mehta 0 0 0 0 0 0
43 Niraj Kanabar 0 0 0 0 0 0
44 Ram Ramineni 0 0 0 0 0 0
45 Abhinav Bansal 0 0 0 0 0 0
46 Akshay Jain 0 0 0 0 0 0
47 Rajeev Menon 0 0 0 0 0 0
48 Raman Katyal 0 0 0 0 0 0
49 Vikas Patil 0 0 0 0 0 0
50 Siva Kumar 0 0 0 0 0 0
51 Ram Ramineni 0 0 0 0 0 0
52 Raj Bhansali 0 0 0 0 0 0
53 Rajeev Menon 0 0 0 0 0 0
54 Vikas Reddy 0 0 0 0 0 0
55 Raj Bhansali 0 0 0 0 0 0
56 Ajan Banerji 0 0 0 0 0 0
57 Anish Matthew 0 0 0 0 0 0
58 Sukrit Khera 0 0 0 0 0 0
59 Sanjay Sambasivam 0 0 0 0 0 0
60 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
61 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0
62 Vikas Patil 0 0 0 0 0 0
63 Hari Prabhu 0 0 0 0 0 0
64 Siddharth Sawant 0 0 0 0 0 0
65 Vikas Reddy 0 0 0 0 0 0
66 Amit Kapoor 0 0 0 0 0 0
67 Prashant Pandey 0 0 0 0 0 0
68 Vikas Korde 0 0 0 0 0 0
69 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0
70 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
71 Shankar Manikantan 0 0 0 0 0 0
72 Nilesh Salbarde 0 0 0 0 0 0
73 Ramakrishna Dandamudi 0 0 0 0 0 0
74 Lovelesh Kumar 0 0 0 0 0 0
75 Arjun Polu 0 0 0 0 0 0