# Player

Group

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Shiva Sai Kumar Donka B
 Sharks
2 5 2 2 0 11
2 Vignesh Vigo B
 Sharks
7 0 2 0 0 9
3 Raj Haldar B
 Sharks
7 0 0 0 0 7
4 Tharun Krishna B
 Sharks
5 1 1 0 0 7
5 Tarun Malladi B
 Sharks
5 0 0 0 0 5
6 KLV B
 Sharks
3 0 1 0 0 4
7 Praveen Kumar B
 Sharks
3 0 1 0 0 4
8 Ankit Pal B
 Sharks
3 0 0 0 0 3
9 Mahesh Miniyappa B
 Sharks
2 0 0 0 0 2
10 Prathmesh Jirange B
 Sharks
2 0 0 0 0 2
11 Sai Saran Kandimalla B
 Sharks
0 1 0 0 1 2
12 Siva Bagavathiannan B
 Sharks
0 1 1 0 0 2
13 Varun Kumar B
 Sharks
1 0 0 0 0 1
14 Prashanth Vanne B
 Sharks
0 1 0 0 0 1
15 Akash Pawar B
 Sharks
1 0 0 0 0 1
16 Yash Belorkar B
 Sharks
1 0 0 0 0 1
17 Lalit Jha B
 Sharks
0 0 0 0 0 0
18 Sudharsan Kumar B
 Sharks
0 0 0 0 0 0
19 Umesh Singh B
 Sharks
0 0 0 0 0 0
20 Madhu Sudhan Reddy Gudur B
 Sharks
0 0 0 0 0 0