# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Srinivas Kuthadi 4 0 1 0 0 5
2 Srikanth Vangala 4 0 0 0 0 4
3 Aswin Nair 4 0 0 0 0 4
4 Aswin Nair 4 0 0 0 0 4
5 Abhinav Bansal 3 0 1 0 0 4
6 Asm Gubear 3 0 0 0 1 4
7 Navin Rangarajan 2 0 2 0 0 4
8 Amey Phadke 1 0 3 0 0 4
9 Arjun Polu 3 0 0 0 0 3
10 Gaurav Mahendru 3 0 0 0 0 3
11 Sharath Tappa 3 0 0 0 0 3
12 Sayantan Biswas 3 0 0 0 0 3
13 Hari Kannan 2 0 1 0 0 3
14 Jassim Parkar 2 0 1 0 0 3
15 Ram Ramineni 2 0 1 0 0 3
16 Sumanth Pepala 2 0 0 0 0 2
17 Dhaval Gajjar 2 0 0 0 0 2
18 Shreyas Sali 2 0 0 0 0 2
19 Somalingam Prabhakaran 1 0 1 0 0 2
20 Senthil Kumaran 1 0 1 0 0 2
21 Vikas Patil 1 0 0 0 0 1
22 Arjun Polu 1 0 0 0 0 1
23 Abhinav Bansal 1 0 0 0 0 1
24 Souma Nag 1 0 0 0 0 1
25 Anmol Khopde 1 0 0 0 0 1
26 Siddharth Sawant 1 0 0 0 0 1
27 Bosco Zach 1 0 0 0 0 1
28 Akshay Jain 1 0 0 0 0 1
29 Jayanth Ramani 1 0 0 0 0 1
30 Dhaneesh Nair 1 0 0 0 0 1
31 Vibhu Menon 1 0 0 0 0 1
32 Mohit Mamodia 1 0 0 0 0 1
33 Sujay Mehta 1 0 0 0 0 1
34 Sriram Manoharan 1 0 0 0 0 1
35 Srikanth Kalakonda 1 0 0 0 0 1
36 Anish Matthew 1 0 0 0 0 1
37 Mohit Mamodia 1 0 0 0 0 1
38 Sriram Manoharan 1 0 0 0 0 1
39 Amit Nain 0 0 1 0 0 1
40 Hari Prabhu 0 0 1 0 0 1
41 Srikanth Kalakonda 0 0 1 0 0 1
42 Saravanan Arumugam 0 0 1 0 0 1
43 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0
44 Srini Dhaneesh 0 0 0 0 0 0
45 Vibhu Menon 0 0 0 0 0 0
46 Murali Sankar 0 0 0 0 0 0
47 Sanjay Sambasivam 0 0 0 0 0 0
48 Ramakrishna Dandamudi 0 0 0 0 0 0
49 Rajeev Menon 0 0 0 0 0 0
50 Sudip Dandnaik 0 0 0 0 0 0
51 Raman Katyal 0 0 0 0 0 0
52 Dhaval Gajjar 0 0 0 0 0 0
53 Lovelesh Kumar 0 0 0 0 0 0
54 Hari Prabhu 0 0 0 0 0 0
55 Amit Kapoor 0 0 0 0 0 0
56 Gaurav Mahendru 0 0 0 0 0 0
57 Subhadip Roy 0 0 0 0 0 0
58 Rajesh Khanna 0 0 0 0 0 0
59 Anant Jais 0 0 0 0 0 0
60 Swapnil Dukhande 0 0 0 0 0 0
61 Vasudevan Devarajan 0 0 0 0 0 0
62 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0
63 Siva Kumar 0 0 0 0 0 0
64 Nikhil Bindlish 0 0 0 0 0 0
65 Anant Jais 0 0 0 0 0 0
66 Anmol Khopde 0 0 0 0 0 0
67 Lovelesh Kumar 0 0 0 0 0 0
68 Bosco Zach 0 0 0 0 0 0
69 Sudip Dandnaik 0 0 0 0 0 0
70 Shiva Arun 0 0 0 0 0 0
71 Anish Matthew 0 0 0 0 0 0
72 Aniket Vb 0 0 0 0 0 0
73 Dhruv Patel 0 0 0 0 0 0
74 Tuhin Satpati 0 0 0 0 0 0
75 Dhaneesh Nair 0 0 0 0 0 0
76 Nikhil Bindlish 0 0 0 0 0 0
77 Vikas Reddy 0 0 0 0 0 0
78 Prashant Pandey 0 0 0 0 0 0
79 Aniket Vb 0 0 0 0 0 0
80 Rajeev Menon 0 0 0 0 0 0
81 Srini Dhaneesh 0 0 0 0 0 0
82 Ameet Nainani 0 0 0 0 0 0