Bowling stats

Most Wickets
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
1
Ishan Wahi
(Longhorns)
7 7 25.1 137 10 5.44 13.70 15.1 0 0 0
2
Sahil Malhotra
(Longhorns)
4 4 12.0 74 8 6.17 9.25 9.0 0 0 0
3
Evan Segal
(Longhorns)
5 5 18.0 81 7 4.50 11.57 15.4 0 0 0
4
Kiran Divakar
(Longhorns)
6 5 19.0 92 6 4.84 15.33 19.0 0 0 0
5
Hassan Jamil
(Longhorns)
6 5 15.0 83 6 5.53 13.83 15.0 0 0 0
6
Avinash Nayak
(Longhorns)
4 4 16.0 93 4 5.81 23.25 24.0 0 0 0
7
Abhas Mishra
(Longhorns)
4 3 11.0 82 4 7.45 20.50 16.5 0 0 0
8
Prashray Damani
(Longhorns)
3 1 2.0 16 2 8.00 8.00 6.0 0 0 0
9
Rohit Mahnot
(Longhorns)
7 2 5.0 27 1 5.40 27.00 30.0 0 0 0
10
Rao Ponugoti
(Longhorns)
5 2 1.5 12 1 6.55 12.00 11.0 0 0 0
11
Amar Srinivas
(Longhorns)
2 1 2.0 21 0 10.50 0 0.0 0 0 0