# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Antony Mariyaraj 9 9 1 179 126 22.38 142.06 62 0 0 1 2 1 12 14
2 Karthick Hariharan 9 9 1 167 186 20.88 89.78 61 0 0 1 2 2 13 5
3 Ashish Taxali 8 8 1 136 166 19.43 81.93 50 0 0 1 0 0 16 1
4 Mahesh Narayanan 9 8 0 104 137 13.00 75.91 53 0 0 1 0 0 9 0
5 Senthil Krishnaswamy 10 10 3 102 126 14.57 80.95 40 0 0 0 1 2 2 5
6 Karthik Balan 10 10 0 96 113 9.60 84.96 21 0 0 0 0 0 7 4
7 Senthil Kumar Kj 11 11 0 62 106 5.64 58.49 16 0 0 0 0 1 5 0
8 Anish Mathews 5 5 0 50 61 10.00 81.97 30 0 0 0 1 1 1 2
9 Kunal Singh 10 9 0 47 60 5.22 78.33 14 0 0 0 0 1 2 4
10 Ramvigneshwaran Kulandhaivel 9 8 3 33 47 6.60 70.21 8 0 0 0 0 1 2 1
11 Suresh Besta Naga 11 7 4 33 58 11.00 56.90 14 0 0 0 0 1 2 0
12 Vinod Palathinkara 6 3 0 30 57 10.00 52.63 22 0 0 0 0 1 1 0
13 Anbumazhavarayar Dorairajan 6 4 1 15 29 5.00 51.72 11 0 0 0 0 1 0 0
14 Rilvan Shahul Hameed 5 5 2 12 25 4.00 48.00 7 0 0 0 0 0 0 0
15 Munir Bhatti 2 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0