# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Srini Ramachandran 11 11 2 180 205 20.00 87.80 43 0 0 0 3 1 7 10
2 Ganesh Ponnambalam 6 6 0 70 132 11.67 53.03 32 0 0 0 1 1 3 0
3 Venkata Raja Sekhar Chenna Kesavula 11 11 0 67 138 6.09 48.55 13 0 0 0 0 0 3 0
4 Gopi Rajamani 11 11 0 67 142 6.09 47.18 31 0 0 0 1 1 2 0
5 Prashant Dhiman 11 11 0 61 89 5.55 68.54 13 0 0 0 0 2 8 0
6 Sivaraj Narayanan 6 6 1 59 46 11.80 128.26 28 0 0 0 1 2 3 5
7 Mukesh Nayak 9 9 1 56 65 7.00 86.15 21 0 0 0 0 2 4 2
8 Santhosh Kuppuswamy 8 7 1 31 70 5.17 44.29 14 0 0 0 0 2 2 0
9 Venkateswaran Subramanian 7 7 0 21 46 3.00 45.65 11 0 0 0 0 2 0 0
10 Satish Vaddadi 7 7 0 20 70 2.86 28.57 5 0 0 0 0 2 0 0
11 Ragunath Pulickal 10 9 3 18 72 3.00 25.00 4 0 0 0 0 2 0 0
12 Srinivasan Narayanan 9 7 3 16 91 4.00 17.58 6 0 0 0 0 1 1 0
13 Balaji Gannapureddy 3 2 0 11 14 5.50 78.57 9 0 0 0 0 0 1 0
14 Pramod Ponnappan 2 2 0 6 11 3.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 0
15 Sriram Chapala 5 5 1 2 9 0.50 22.22 2 0 0 0 0 3 0 0
16 Prajoy Prabhakaran 4 4 0 1 14 0.25 7.14 1 0 0 0 0 3 0 0