# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Naresh Kumar 8 8 2 141 175 23.50 80.57 49 0 0 0 2 0 6 4
2 Santosh Kantappa 11 11 0 141 181 12.82 77.90 37 0 0 0 2 0 10 0
3 Abhishek Jadhav 8 8 1 120 73 17.14 164.38 46 0 0 0 2 1 4 16
4 Touseef Hussain 9 8 2 95 134 15.83 70.90 23 0 0 0 0 1 3 2
5 Srinivas Achunala 4 4 0 59 67 14.75 88.06 33 0 0 0 1 0 5 3
6 Amit Khanna 9 9 0 55 83 6.11 66.27 18 0 0 0 0 2 4 0
7 Viral Patel 10 10 2 49 79 6.12 62.03 19 0 0 0 0 3 3 2
8 Syed Akhtar 8 8 1 48 72 6.86 66.67 19 0 0 0 0 0 2 0
9 Girish Joshi 7 7 1 43 71 7.17 60.56 11 0 0 0 0 1 2 0
10 Glenn Fernandes 10 10 2 34 65 4.25 52.31 9 0 0 0 0 2 2 0
11 Pardeep Bhatia 4 4 0 32 56 8.00 57.14 16 0 0 0 0 1 2 0
12 Kulbir Singh 3 3 0 25 37 8.33 67.57 14 0 0 0 0 0 2 0
13 Venkatachalam Vaidyanathan 7 7 0 20 48 2.86 41.67 9 0 0 0 0 3 1 0
14 Binaya Mishra 8 6 2 13 50 3.25 26.00 6 0 0 0 0 2 0 0
15 Ranbir Ghotra 2 2 0 10 19 5.00 52.63 9 0 0 0 0 0 0 1
16 Astley Lobo 5 4 1 7 22 2.33 31.82 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalathi Jagadeesan 4 4 2 4 14 2.00 28.57 2 0 0 0 0 1 0 0