# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR 4W 5W Wides Nb
1 Atit Choudhari Sharks 12 12 44.0 207 27 7.67 4.70 9.8 2 0 21 1
2 Krishna Reddy Blue Whales 12 12 41.4 188 25 7.52 4.51 10.0 0 1 13 4
3 Tushar Kolhe Garudas 11 10 33.0 137 22 6.23 4.15 9.0 1 1 11 1
4 Nitin Verma Leopards 13 13 48.0 343 20 17.15 7.15 14.4 0 1 17 0
5 Goutham Subbaiah Dragon Warriors 9 9 35.0 154 19 8.11 4.40 11.1 1 0 14 2
6 Gopinath Naik r Wild CATS 10 10 39.0 202 19 10.63 5.18 12.3 0 0 18 0
7 Vinay Srikantiah Thunderbirds 10 10 36.5 120 18 6.67 3.26 12.3 0 0 15 0
8 Dipen Shah Hawks 9 9 29.4 130 18 7.22 4.38 9.9 1 0 11 0
9 Venkat Padala Wild CATS 12 12 47.3 248 18 13.78 5.22 15.8 1 0 14 6
10 Sourav Mohanty Panthers 11 10 35.4 147 17 8.65 4.12 12.6 0 0 14 0
11 Kaushik Kourkanti Blue Whales 11 11 34.0 143 17 8.41 4.21 12.0 0 0 18 0
12 Vijay n Leopards 11 11 44.0 204 17 12.00 4.64 15.5 1 1 24 0
13 Nanda Kishore Kothinti Hawks 12 12 41.0 216 17 12.71 5.27 14.5 0 0 18 6
14 Ganesh Manoharan Leopards 12 12 41.2 258 17 15.18 6.24 14.6 0 0 19 2
15 Atul Ojha Sharks 12 11 42.0 138 16 8.62 3.29 15.8 0 0 16 5
16 Tayyab Shaikh Lions 10 10 37.2 175 16 10.94 4.69 14.0 1 0 13 2
17 Dileep Sunkara Thunderbirds 12 12 40.0 211 16 13.19 5.28 15.0 0 0 19 5
18 Mahesh Kadam Leopards 10 10 39.0 212 16 13.25 5.44 14.6 0 0 10 2
19 Praveen Pant Lions 10 10 34.4 202 16 12.62 5.83 13.0 0 0 24 8
20 Naveen Aindla Garudas 12 12 31.3 187 16 11.69 5.94 11.8 1 0 29 5
21 Steephen Poly Sharks 12 12 39.2 246 16 15.38 6.25 14.8 0 0 59 5
22 Durga Pasam Wild CATS 9 9 36.0 157 15 10.47 4.36 14.4 0 0 8 0
23 Prasad Ginjupalli Blue Whales 12 12 38.0 203 15 13.53 5.34 15.2 1 0 19 0
24 Biju Balan Tuskers 10 10 31.0 175 15 11.67 5.65 12.4 1 0 20 7
25 Zeeshan Jawa Thunderbirds 11 11 34.4 199 15 13.27 5.74 13.9 0 0 16 3
26 Vasu a Panthers 10 10 32.0 195 15 13.00 6.09 12.8 0 0 16 0
27 Ashutosh Srivastava Phoenix 12 11 34.0 223 15 14.87 6.56 13.6 0 0 18 1
28 Satish Jasti Panthers 12 11 26.0 187 15 12.47 7.19 10.4 0 0 21 5
29 Harshad Patel Jaguars 10 9 30.0 219 15 14.60 7.30 12.0 0 0 33 5
30 Satish Kalikevaye Garudas 12 11 33.2 138 14 9.86 4.14 14.3 0 0 8 1
31 Chirayu Shah Hawks 10 10 25.3 142 14 10.14 5.57 10.9 1 0 39 2
32 Chanchal Thakur Phoenix 11 11 35.5 274 14 19.57 7.65 15.4 1 0 18 2
33 Sravanth Kumar Panthers 12 10 33.3 145 13 11.15 4.33 15.5 0 0 14 0
34 Hanish Kumar Lions 8 8 32.0 181 13 13.92 5.66 14.8 0 0 11 5
35 Arvind Patel Jaguars 8 8 28.2 165 13 12.69 5.82 13.1 0 0 27 3
36 Nagaraju Gokaraju Wild CATS 11 11 33.2 223 13 17.15 6.69 15.4 1 0 26 5
37 Sunil Veravalli Blue Whales 9 9 33.0 110 12 9.17 3.33 16.5 0 0 5 0
38 Akshay Darhe Sharks 13 8 25.3 111 12 9.25 4.35 12.8 1 0 26 1
39 Ashish Nigote Lions 9 9 32.2 157 12 13.08 4.86 16.2 0 0 11 0
40 Nadeem Mohammed Panthers 9 9 27.0 132 12 11.00 4.89 13.5 1 0 21 0
41 Soumyaranjan Mohapatra Sharks 8 8 22.0 115 12 9.58 5.23 11.0 0 0 18 0
42 Anadi Mishra Dragon Warriors 8 7 27.0 142 12 11.83 5.26 13.5 0 0 14 5
43 Sunny Patel Jaguars 11 11 40.0 211 12 17.58 5.28 20.0 0 0 62 2
44 Varun Dasari Thunderbirds 10 9 25.5 138 12 11.50 5.34 12.9 2 0 17 5
45 Madhav Karajagikar Sharks 7 7 26.1 142 12 11.83 5.43 13.1 0 0 6 2
46 Anwin Viswanathan Tuskers 6 6 20.2 126 12 10.50 6.20 10.2 1 0 13 1
47 Prakash Deshmukh Phoenix 10 9 33.0 206 12 17.17 6.24 16.5 0 0 13 2
48 Shrijesh Nambiar Tuskers 11 10 29.2 188 12 15.67 6.41 14.7 0 0 14 4
49 Quaiyum Khan Hawks 11 11 39.5 191 11 17.36 4.79 21.7 0 0 45 1
50 Harsha Raghaula Blue Whales 11 11 31.0 161 11 14.64 5.19 16.9 0 0 22 1
51 Pavan Kankanala Panthers 7 7 21.0 110 11 10.00 5.24 11.5 1 0 11 1
52 Prajeet Jain Dragon Warriors 11 11 38.3 214 11 19.45 5.56 21.0 0 0 21 8
53 Raju Selva Phoenix 11 11 38.0 213 11 19.36 5.61 20.7 0 0 18 2
54 Suresh Aineni Lions 11 11 40.1 226 11 20.55 5.63 21.9 0 0 15 6
55 Naga b Blue Whales 8 8 24.5 140 11 12.73 5.64 13.5 0 0 20 0
56 Vijayanand Narvekar Dragon Warriors 9 6 18.0 110 11 10.00 6.11 9.8 0 0 13 1
57 Anilkumar Gopu Bears 11 10 37.3 183 10 18.30 4.88 22.5 0 0 37 1
58 Roshan Chetry Garudas 11 10 31.0 153 10 15.30 4.94 18.6 0 0 3 3
59 Ravinder Reddy Puchala Blue Whales 10 9 19.0 100 10 10.00 5.26 11.4 0 0 10 2
60 Abhinav Kumar Thunderbirds 9 8 28.0 150 10 15.00 5.36 16.8 0 0 16 1
61 Helal Sarker WIBangla Tigers 8 8 29.5 192 10 19.20 6.44 17.9 0 0 28 5
62 Shiv Kaushik Varanasi Thunderbirds 7 7 24.0 98 9 10.89 4.08 16.0 0 0 6 1
63 Nitin Hujare Dragon Warriors 8 7 27.0 138 9 15.33 5.11 18.0 0 0 19 0
64 Shridhar Raman Dragon Warriors 9 7 21.5 125 9 13.89 5.73 14.6 0 0 13 2
65 Ali Mahbbat WIBangla Tigers 9 9 31.0 188 9 20.89 6.06 20.7 0 0 12 0
66 Shajahan Shaik Garudas 9 7 15.0 100 9 11.11 6.67 10.0 0 0 5 3
67 Zubair Ahmed Khan WIBangla Tigers 9 9 31.0 219 9 24.33 7.06 20.7 0 0 17 3
68 Ganesh Ponnambalam Bears 9 8 28.0 201 9 22.33 7.18 18.7 0 0 7 1
69 Munir Bhatti Phoenix 10 10 27.0 197 9 21.89 7.30 18.0 0 0 25 3
70 Sukarna Chirumamilla Leopards 11 10 30.0 220 9 24.44 7.33 20.0 0 0 15 4
71 Srini Ramachandran Bears 10 9 32.0 157 8 19.62 4.91 24.0 0 0 16 0
72 Karthik Balan Garudas 9 7 15.0 74 8 9.25 4.93 11.2 0 0 7 0
73 Lalit Varshney Sharks 12 12 41.3 209 8 26.12 5.04 31.1 0 0 19 0
74 Jai Gupta Dragon Warriors 6 6 22.0 121 8 15.12 5.50 16.5 0 0 10 5
75 Sujith r Tuskers 11 10 25.0 170 8 21.25 6.80 18.8 0 0 13 6
76 Jayakrishna Bobba Garudas 7 7 20.0 98 7 14.00 4.90 17.1 1 0 5 0
77 Pramod Ponnappan Bears 5 5 18.3 96 7 13.71 5.19 15.9 0 0 14 2
78 Sunil Amaradkar Hawks 7 5 11.1 61 7 8.71 5.46 9.6 0 0 3 0
79 Praveen Kumar Chathoth Tuskers 11 6 15.5 92 7 13.14 5.81 13.6 0 0 6 1
80 Hiren Jadiya Jaguars 8 4 12.3 78 7 11.14 6.24 10.7 1 0 10 0
81 Jagan Elango Panthers 8 6 22.0 97 6 16.17 4.41 22.0 0 0 5 1
82 Bharath Popuri Thunderbirds 12 8 14.2 64 6 10.67 4.47 14.3 0 0 14 1
83 Srirup Das Hawks 9 7 19.0 92 6 15.33 4.84 19.0 0 0 15 0
84 Kumar Vuddharaju Hawks 12 11 26.0 136 6 22.67 5.23 26.0 0 0 22 0
85 Rajaneesh Gullapalli Wild CATS 5 5 19.0 108 6 18.00 5.68 19.0 0 0 4 3
86 Sanjay Patel Jaguars 6 5 17.0 106 6 17.67 6.24 17.0 0 0 9 1
87 Karthik . Blue Whales 9 9 22.2 143 6 23.83 6.40 22.3 0 0 10 1
88 Muralidhar Mangipudi Tuskers 5 5 19.2 125 6 20.83 6.47 19.3 0 0 5 1
89 Sudharsan g Bears 9 7 19.1 137 6 22.83 7.15 19.2 0 0 40 2
90 Hassan Iqbal WIBangla Tigers 7 5 16.0 115 6 19.17 7.19 16.0 0 0 6 2
91 Dipankar Bose Phoenix 9 8 23.2 177 6 29.50 7.59 23.3 0 0 15 4
92 Eklas Hossain WIBangla Tigers 9 6 16.0 125 6 20.83 7.81 16.0 0 0 13 2
93 Senthil Kumar Kj Bears 11 5 12.1 97 6 16.17 7.97 12.2 0 0 25 0
94 Yogesh Lohiya Dragon Warriors 9 6 13.0 104 6 17.33 8.00 13.0 0 0 8 3
95 Samaun Khan WIBangla Tigers 9 6 13.3 149 6 24.83 11.04 13.5 0 0 18 5
96 Vijay Beluri Panthers 7 5 11.2 59 5 11.80 5.21 13.6 0 0 5 1
97 Jagdish Patel Jaguars 4 4 11.1 62 5 12.40 5.55 13.4 0 0 11 4
98 Lakshmanreddy Gujjula Dragon Warriors 12 5 16.0 93 5 18.60 5.81 19.2 0 0 6 1
99 Vijay a Bears 8 4 8.5 52 5 10.40 5.89 10.6 0 0 7 1
100 Ajmal Sufiyan Panthers 4 4 12.1 74 5 14.80 6.08 14.6 0 0 5 1
101 Santosh Gudipally Garudas 12 4 8.3 60 5 12.00 7.06 10.2 0 0 7 1
102 Sumeet Vats Wild CATS 8 5 10.3 81 5 16.20 7.71 12.6 0 0 13 2
103 Mrinmoy Sarker WIBangla Tigers 10 3 7.0 61 5 12.20 8.71 8.4 0 0 12 5
104 Chandu Chekuri Garudas 6 6 10.0 47 4 11.75 4.70 15.0 0 0 9 4
105 Gagandeep Singh Jaguars 12 9 29.0 162 4 40.50 5.59 43.5 0 0 22 1
106 Himesh Singh Chauhan Lions 6 5 12.5 73 4 18.25 5.69 19.2 0 0 26 2
107 Irfan Mohammed Hawks 11 4 8.0 49 4 12.25 6.12 12.0 0 0 6 2
108 Prasad Dhanala Tuskers 6 6 19.0 118 4 29.50 6.21 28.5 0 0 6 2
109 Suresh Besta Naga Garudas 9 9 13.1 86 4 21.50 6.53 19.8 0 0 13 0
110 Mathan Kumar Phoenix 11 8 16.0 105 4 26.25 6.56 24.0 0 0 11 0
111 Narayana Ch Sharks 9 5 10.0 68 4 17.00 6.80 15.0 0 0 20 0
112 Praveen Kumar Manuel Wild CATS 5 2 8.0 55 4 13.75 6.88 12.0 0 0 5 0
113 Vamsi Srivastav Wild CATS 9 6 15.3 115 4 28.75 7.42 23.2 0 0 8 3
114 Naveen Thakur Leopards 5 5 12.0 99 4 24.75 8.25 18.0 0 0 10 2
115 Rakesh Gaddam Wild CATS 9 3 8.5 40 3 13.33 4.53 17.7 0 0 3 0
116 Vikram Goswami Panthers 7 3 10.0 46 3 15.33 4.60 20.0 0 0 3 0
117 Vamshi Vantare Panthers 12 5 5.0 27 3 9.00 5.40 10.0 0 0 2 0
118 Uday Kumar Vala Blue Whales 12 3 3.3 19 3 6.33 5.43 7.0 0 0 1 1
119 Senthil Krishnaswamy Bears 10 5 15.2 97 3 32.33 6.33 30.7 0 0 16 1
120 Binaya Mishra Bears 6 4 9.0 59 3 19.67 6.56 18.0 0 0 9 1
121 Mukesh Nayak Bears 3 3 8.0 54 3 18.00 6.75 16.0 0 0 14 0
122 Gopi Dhaks Hawks 11 6 9.0 68 3 22.67 7.56 18.0 0 0 32 3
123 Ashish Dadhich Thunderbirds 11 4 6.4 53 3 17.67 7.95 13.3 0 0 3 1
124 Bhanu Prakash Lions 9 3 8.0 65 3 21.67 8.12 16.0 0 0 5 2
125 Giridhar Reddy Leopards 9 8 18.2 154 3 51.33 8.40 36.7 0 0 14 4
126 M Maruf Alam WIBangla Tigers 10 3 6.0 70 3 23.33 11.67 12.0 0 0 8 0
127 James Barai WIBangla Tigers 4 2 6.0 25 2 12.50 4.17 18.0 0 0 4 2
128 Sree Harsha Venkata Thunderbirds 7 1 3.4 17 2 8.50 4.64 11.0 0 0 2 0
129 Rajan Tunwal Panthers 7 2 2.2 12 2 6.00 5.14 7.0 0 0 0 0
130 Yatin Thakkar Leopards 9 2 3.0 17 2 8.50 5.67 9.0 0 0 1 0
131 Jigar Chaudhari Jaguars 12 5 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 6 1
132 Prasad Manjrekar Hawks 3 1 2.0 12 2 6.00 6.00 6.0 0 0 2 0
133 Shakthi Varman Phoenix 2 1 2.5 17 2 8.50 6.00 8.5 0 0 1 0
134 Neeraj r Tuskers 6 2 5.0 31 2 15.50 6.20 15.0 0 0 1 0
135 Bharat Patel Jaguars 4 2 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 4 0
136 Amit Barde Hawks 10 4 7.0 54 2 27.00 7.71 21.0 0 0 2 2
137 Ramanathan Ganesan Dragon Warriors 11 2 2.1 17 2 8.50 7.85 6.5 0 0 1 0
138 Pawan Arora Wild CATS 7 3 8.0 65 2 32.50 8.12 24.0 0 0 8 2
139 Sudheer Chebrolu Wild CATS 9 5 9.1 81 2 40.50 8.84 27.5 0 0 16 3
140 Amit Agrawal Leopards 10 3 7.0 76 2 38.00 10.86 21.0 0 0 4 0
141 Agastya Paritala Leopards 10 3 7.0 102 2 51.00 14.57 21.0 0 0 3 3
142 Magesh Anandan Thunderbirds 9 1 3.0 6 1 6.00 2.00 18.0 0 0 1 0
143 Siva Metla Leopards 9 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 0 0
144 Amith Siripurapu Garudas 8 5 9.0 34 1 34.00 3.78 54.0 0 0 5 0
145 Karteek Pusuluri Blue Whales 8 4 7.0 38 1 38.00 5.43 42.0 0 0 6 1
146 Akshay Heblekar Sharks 4 4 10.0 55 1 55.00 5.50 60.0 0 0 9 2
147 Jayaprakash Natarajan Bears 8 3 6.4 37 1 37.00 5.55 40.0 0 0 7 1
148 Sreejith K s Tuskers 7 2 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 3 0
149 Amit Patil Sharks 12 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 3 0
150 Sarath Pv Tuskers 11 2 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 3 0
151 Mahesh Nerlekar Hawks 12 1 0.3 4 1 4.00 8.00 3.0 0 0 0 0
152 Rakesh Rehan Garudas 13 2 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 0 0
153 Murad Hossain WIBangla Tigers 4 2 7.0 61 1 61.00 8.71 42.0 0 0 2 2
154 Gary Patel Jaguars 4 3 2.3 22 1 22.00 8.80 15.0 0 0 10 0
155 Pavan Gorantla Blue Whales 2 1 2.0 19 1 19.00 9.50 12.0 0 0 5 0
156 Farhan Rizvi Thunderbirds 1 1 4.0 40 1 40.00 10.00 24.0 0 0 9 0
157 Arvind Sripada Blue Whales 7 2 1.1 12 1 12.00 10.29 7.0 0 0 2 1
158 Suresh Patel Jaguars 6 1 1.0 18 1 18.00 18.00 6.0 0 0 1 1
159 Monty Singh Jaguars 12 2 2.0 39 1 39.00 19.50 12.0 0 0 2 2
160 Sandeep Dutta WIBangla Tigers 7 1 2.0 5 0 2.50 0.0 0 0 4 0
161 Praveen Subramanian Bears 10 1 2.1 10 0 4.62 0.0 0 0 8 0
162 Purnendu Sahu Sharks 6 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
163 Santosh Cheli Blue Whales 11 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
164 Vinay Bodige Blue Whales 10 2 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 3 0
165 Anshul Shrivastava Hawks 7 2 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 2 0
166 Vijay Boppana Panthers 14 3 6.0 45 0 7.50 0.0 0 0 1 1
167 Phanikrishna Bolla Thunderbirds 11 2 4.0 31 0 7.75 0.0 0 0 3 0
168 Praneeth . Thunderbirds 6 2 3.1 26 0 8.21 0.0 0 0 2 0
169 Abhijit Menon Wild CATS 9 2 3.0 26 0 8.67 0.0 0 0 2 1
170 Vishal Gupta Garudas 6 2 4.0 35 0 8.75 0.0 0 0 2 0
171 Anwar Thabrez Panthers 5 3 4.0 35 0 8.75 0.0 0 0 6 2
172 Raghunatha Rao Lella Phoenix 7 3 3.0 27 0 9.00 0.0 0 0 2 3
173 Viren Patel Jaguars 10 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 3 0
174 Ranjeet Nayak Leopards 2 1 1.0 9 0 9.00 0.0 0 0 0 0
175 Jaskaran Virdi Lions 8 3 5.0 51 0 10.20 0.0 0 0 14 1
176 Vijay Patel Jaguars 7 3 4.0 42 0 10.50 0.0 0 0 2 0
177 Debashish Pal WIBangla Tigers 4 2 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 6 1
178 Bhavik Kanabar Hawks 1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 0 0
179 Jitendra Gupta Hawks 3 2 3.0 33 0 11.00 0.0 0 0 1 2
180 Rezaul Karim WIBangla Tigers 4 1 3.0 34 0 11.33 0.0 0 0 2 3
181 Veeramani Sakthivadivel Phoenix 10 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 1
182 Giridhar Thoranagallu Dragon Warriors 6 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 0 0
183 Praneeth Bathini Wild CATS 5 2 3.0 47 0 15.67 0.0 0 0 1 3
184 Chirag Patel Jaguars 12 3 1.3 26 0 17.33 0.0 0 0 1 0
185 Muhammad Shahreyar Thunderbirds 2 1 1.0 19 0 19.00 0.0 0 0 0 0