# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ridoy Ahammed 3 0 0 0 0 3
2 Arash Panjwani 0 0 2 0 0 2
3 Sagar Dahiya 1 0 1 0 0 2
4 Shehan Perera 2 0 0 0 0 2
5 Zain Ul Abidin 2 0 0 0 0 2
6 Abdul Khuram 1 0 0 0 0 1
7 Brandon Perera 0 0 1 0 0 1
8 Deepak Agrawal 0 0 1 0 0 1
9 Harsh Dubey 1 0 0 0 0 1
10 Hugh Doyle 0 0 1 0 0 1
11 Husnain Bashir 0 0 1 0 0 1
12 Nick Clague 0 0 1 0 0 1
13 Renu Gopal Durgampudi 1 0 0 0 0 1
14 Syad Khundmeer 1 0 0 0 0 1
15 Abhishek Venkateshamurthy 0 0 0 0 0 0
16 Akshit Garg 0 0 0 0 0 0
17 Ankit Gurjar 0 0 0 0 0 0
18 Bhavesh Shinde 0 0 0 0 0 0
19 Ch Shihab 0 0 0 0 0 0
20 Chandan Sharma 0 0 0 0 0 0
21 Danial Malik 0 0 0 0 0 0
22 Darshil Shah 0 0 0 0 0 0
23 Divyanshu Pipal 0 0 0 0 0 0
24 Kareem Mohiyuddin 0 0 0 0 0 0
25 Nithin Reddy 0 0 0 0 0 0
26 Pratik Khatwani 0 0 0 0 0 0
27 Raghav Ranga 0 0 0 0 0 0
28 Rehan Kapoor 0 0 0 0 0 0
29 Sahil Trivedi 0 0 0 0 0 0
30 Samyukt Kumar 0 0 0 0 0 0
31 Shivam Shukla 0 0 0 0 0 0
32 Siva Makireddy 0 0 0 0 0 0
33 Vikrant Malik 0 0 0 0 0 0
34 Vinav Unknown 0 0 0 0 0 0
35 Waqas Zaidi 0 0 0 0 0 0
36 Waqas Wick 0 0 0 0 0 0