# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Mohit Yadav Bcc Sharabis 2 54 120 10 0 0 184
2 Raj Kamboj Dayton Crushers 2 104 0 30 50 1 184
3 Saurav Kushan Super Strikers 2 92 50 30 0 0 172
4 Shivam Patel Bcc Sharabis 2 1 90 30 50 1 171
5 Yaksh Rathod Dayton Crushers 2 2 150 0 0 0 152
6 Venki Gandhi Dayton Crushers 2 8 60 50 0 0 118
7 Surjeet Singh Dayton Crushers 2 60 -20 20 50 1 110
8 Nitin Pahawa Bcc Sharabis 2 49 0 60 0 0 109
9 Nilesh Chavada Bcc Sharabis 2 78 0 10 0 0 88
10 Aman Chahal Super Strikers 2 57 0 30 0 0 87
11 Nilam Patel Dayton Crushers 2 5 70 10 0 0 85
12 Hiten Vyas Bcc Sharabis 2 43 20 20 0 0 83
13 Dharmin Patel Dayton Crushers 2 72 0 10 0 0 82
14 Vats Patel Bcc Sharabis 2 8 50 10 0 0 68
15 Sanyam Goyal Bcc Sharabis 2 -2 50 20 0 0 68
16 Arvind Goel Super Strikers 2 -1 60 0 0 0 59
17 Arun Dandela Super Strikers 2 44 0 0 0 0 44
18 Vamsi Krishna Vishnubhatla Super Strikers 2 0 40 0 0 0 40
19 Sravan Kumar Bcc Sharabis 2 9 0 30 0 0 39
20 Jimmy Patel Dayton Crushers 2 12 0 20 0 0 32
21 Rajiv Kumeresan Super Strikers 2 24 0 0 0 0 24
22 Rakesh Bangaru Super Strikers 2 4 0 20 0 0 24
23 Sam Wilson Super Strikers 2 4 0 10 0 0 14
24 Triratna Kamble Super Strikers 2 1 0 10 0 0 11
25 Hemant Patel Bcc Sharabis 2 1 0 10 0 0 11
26 Rohit Kolhe Dayton Crushers 2 0 10 0 0 0 10
27 Rajasekhar Palanki Super Strikers 2 10 0 0 0 0 10
28 Venkat Yenumula Super Strikers 2 5 0 0 0 0 5
29 Jayal Shah Dayton Crushers 2 2 0 0 0 0 2
30 Naveen Sunku Bcc Sharabis 2 1 0 0 0 0 1
31 Chetan Padshala Bcc Sharabis 2 1 0 0 0 0 1
32 Dikshith Reddy Dayton Crushers 2 -9 0 0 0 0 -9
33 Shravan Patel Dayton Crushers 2 -10 0 0 0 0 -10