# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Bilal Qureshi 0 2 1 1 0 4
2 Naren Mohan 2 0 0 1 0 3
3 Purushothaman Yuvaraj 1 1 0 0 1 3
4 Sachin Veerasammy 3 0 0 0 0 3
5 Asim Riaz 1 0 1 0 0 2
6 Dishil Patel 2 0 0 0 0 2
7 Vamsi Kagollu 1 0 1 0 0 2
8 Ahmed Rasheed 1 0 0 0 0 1
9 Akshay Pulupula 1 0 0 0 0 1
10 Ashish Sharma 1 0 0 0 0 1
11 Jagmohan Singh 1 0 0 0 0 1
12 Pranav Karode 1 0 0 0 0 1
13 Purthvesh Patel 0 1 0 0 0 1
14 Rehan Syed 1 0 0 0 0 1
15 Srinu Narindi 1 0 0 0 0 1
16 Sudhanshu Bajpai 1 0 0 0 0 1
17 Abhinav Sharma 0 0 0 0 0 0
18 Ankur Sharma 0 0 0 0 0 0
19 Athar Kazmi 0 0 0 0 0 0
20 Dhruv Patel 0 0 0 0 0 0
21 Gaurav Bhardwaj 0 0 0 0 0 0
22 Ibrahim Shamsi 0 0 0 0 0 0
23 Kannan Muthusamy 0 0 0 0 0 0
24 Madhukar Ashok 0 0 0 0 0 0
25 Manu Mehta 0 0 0 0 0 0
26 Mukesh Nadikatla 0 0 0 0 0 0
27 Raju Bahel 0 0 0 0 0 0
28 Ritesh Vyas 0 0 0 0 0 0
29 Sajid Mullaji 0 0 0 0 0 0
30 Satish Reddy k 0 0 0 0 0 0
31 Shafi Mohammed 0 0 0 0 0 0
32 Srikanth Ambatipudi 0 0 0 0 0 0
33 Sujay Math 0 0 0 0 0 0