# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Rizwan Ahmed
 Rebels CC
13 13 3 443 604 44.30 73.34 84 0 2 5 2 2 18 8
2 Ravi Patel
 Phoenix CC
14 14 2 433 508 36.08 85.24 107 1 1 2 3 1 10 19
3 Salman Shah
 Delaware CC
8 8 1 412 412 58.86 100.00 150 1 1 3 1 0 8 11
4 Varun Thakur
 Titans CC
11 11 2 404 231 44.89 174.89 65 0 0 4 4 0 5 17
5 Venkat Ravi
 Lehigh Valley CC
14 13 1 387 456 32.25 84.87 94 0 2 3 1 0 10 19
6 Hiren Patel
 Stumperz CC
12 10 2 365 456 45.62 80.04 86 0 1 2 5 0 7 12
7 Gavish Sharma
 British Officers CC
12 10 2 356 375 44.50 94.93 122 1 0 2 2 1 6 40
8 Ankit Harsora
 Lehigh Valley CC
11 10 0 350 420 35.00 83.33 84 0 2 4 1 0 3 15
9 Shailesh Gangoli
 Lehigh Valley CC
11 11 3 343 570 42.88 60.18 73 0 0 4 0 0 0 14
10 Hamza Wajeeh
 NJ Challengers CC
12 10 0 333 492 33.30 67.68 75 0 1 3 2 0 8 21
11 Ijaz Khan
 Lehigh Valley CC
7 7 3 296 295 74.00 100.34 133 1 0 2 1 1 11 9
12 Kashif Ali
 Swat CC
9 9 0 274 220 30.44 124.55 126 1 0 0 3 2 16 15
13 Murali Kailashnath
 Phoenix CC
14 14 2 274 249 22.83 110.04 52 0 0 2 3 2 15 15
14 Poonacha Mandeda
 Rockers CC
11 11 1 268 273 26.80 98.17 64 0 0 2 4 1 13 18
15 Vishnu Radhakrishnan
 Prior CC
8 8 1 266 291 38.00 91.41 62 0 0 3 1 0 8 19
16 Mumtaz Khan
 Khyber CC
14 13 0 265 117 20.38 226.50 72 0 0 1 4 2 26 9
17 Maaez Veqar
 Rebels CC
7 7 1 265 269 44.17 98.51 81 0 1 2 2 1 1 8
18 Krunal Bhange
 Rebels CC
12 12 0 252 304 21.00 82.89 43 0 0 0 4 0 7 17
19 Santhosh Kandasamy
 Rockers CC
13 13 1 245 280 20.42 87.50 47 0 0 0 5 2 12 13
20 Ayaz Mohammad
 Khyber CC
11 10 0 228 305 22.80 74.75 51 0 0 1 3 1 3 13
21 Zakir Ullah
 Swat CC
9 9 2 227 194 32.43 117.01 56 0 0 2 2 0 6 6
22 Aziz Wali
 Delaware CC
6 6 1 224 187 44.80 119.79 100 1 0 1 2 0 15 13
23 Shanmuga Lakshmanan
 Titans CC
13 13 1 210 177 17.50 118.64 55 0 0 2 1 2 4 6
24 Siddharth Rao
 Prior CC
8 8 0 205 322 25.62 63.66 84 0 1 1 1 0 4 7
25 Srikanth Ramanathan
 British Officers CC
14 9 2 203 226 29.00 89.82 43 0 0 0 4 0 3 7
26 Dharmesh Patel
 Planet CC
6 6 0 199 132 33.17 150.76 60 0 0 1 3 0 16 5
27 Shariq Khan
 British Officers CC
10 9 1 197 254 24.62 77.56 64 0 0 2 2 1 0 20
28 Mohd. Khalil
 Rebels CC
5 5 1 196 147 49.00 133.33 66 0 0 2 2 0 15 3
29 Mayank Patel
 Lehigh Valley CC
8 8 0 195 137 24.38 142.34 58 0 0 1 3 0 9 17
30 Raj Stumperz Amin
 Stumperz CC
11 10 2 193 297 24.12 64.98 66 0 0 1 2 2 1 10
31 Mushtaq Khan
 Khyber CC
13 12 0 186 154 15.50 120.78 45 0 0 0 2 2 9 12
32 Bhavesh A Patel
 Planet CC
5 5 1 185 150 46.25 123.33 98 0 1 2 0 1 3 9
33 Parthiv Mehta
 Spartans CC
8 7 1 183 129 30.50 141.86 47 0 0 0 4 0 4 7
34 Mudassar Ataullah
 Phoenix CC
12 10 1 182 286 20.22 63.64 69 0 0 1 1 0 2 11
35 Umer Farooq
 Rebels CC
7 7 0 181 106 25.86 170.75 59 0 0 2 0 1 15 9
36 Shyam Sundar
 Rockers CC
13 13 1 180 258 15.00 69.77 40 0 0 0 3 3 2 3
37 Faraz Zaidi
 Prior CC
6 6 0 177 191 29.50 92.67 50 0 0 1 3 0 2 20
38 Jafer Choudry
 NJ Challengers CC
7 6 0 176 222 29.33 79.28 111 1 0 0 2 0 4 7
39 Pranav Ambati
 Spartans CC
7 7 0 175 271 25.00 64.58 63 0 0 1 2 0 6 6
40 Rohit Sharma
 Phoenix CC
10 10 1 170 216 18.89 78.70 58 0 0 1 2 2 2 3
41 Saurin Sethia
 Chargers CC
10 10 2 170 254 21.25 66.93 85 0 1 1 0 0 3 12
42 Davinder Vasudeva
 Echelon CC
6 6 0 169 159 28.17 106.29 95 0 1 2 0 0 7 4
43 Saqib Shaikh
 Rebels CC
9 7 1 169 188 28.17 89.89 68 0 0 2 0 1 7 7
44 Santhosh Antony
 Phoenix CC
11 9 1 167 222 20.88 75.23 50 0 0 1 1 1 1 7
45 Madhu Baragur
 Titans CC
8 7 1 167 245 27.83 68.16 47 0 0 0 2 0 1 6
46 Nihit (neh) Patel
 Lehigh Valley CC
9 9 3 164 178 27.33 92.13 37 0 0 0 3 1 3 3
47 Venkata Aluri
 Spartans CC
9 9 0 162 294 18.00 55.10 36 0 0 0 3 0 2 20
48 Nikhil Bhat
 Rockers CC
7 6 0 161 337 26.83 47.77 36 0 0 0 3 0 6 3
49 Fazlullah Shakoor
 Khyber CC
13 12 0 156 230 13.00 67.83 33 0 0 0 2 1 1 6
50 Vipul Arya
 Philly Lions Sports Club
4 4 0 154 177 38.50 87.01 84 0 1 2 0 1 3 6
51 Shan Ali
 Swat CC
9 9 0 150 96 16.67 156.25 51 0 0 1 2 1 10 7
52 Karthik Malur
 Phoenix CC
7 7 0 149 204 21.29 73.04 50 0 0 1 2 0 1 10
53 Harish Koduri
 Chargers CC
9 8 0 149 215 18.62 69.30 77 0 1 1 0 1 0 3
54 Hassan Wajeeh
 NJ Challengers CC
12 9 0 148 302 16.44 49.01 30 0 0 0 3 0 2 4
55 Prasad Rangaiyer Ramaiya
 Phoenix CC
11 8 2 145 161 24.17 90.06 34 0 0 0 3 0 0 5
56 Nitin Gupta
 Phoenix CC
10 8 3 144 126 28.80 114.29 50 0 0 1 1 2 7 7
57 Kiran Ouseppachan
 Philly Lions Sports Club
5 5 0 143 197 28.60 72.59 54 0 0 1 2 0 2 5
58 Muhammad Nauman
 NJ Challengers CC
8 7 1 140 162 23.33 86.42 46 0 0 0 3 0 6 6
59 Sivaram Ghanta
 Titans CC
10 7 3 139 99 34.75 140.40 45 0 0 0 3 0 3 2
60 Murali Varma
 Philly Lions Sports Club
6 6 1 137 119 27.40 115.13 65 0 0 1 1 1 3 6
61 Jason Greaves
 British Officers CC
9 5 0 137 143 27.40 95.80 51 0 0 1 2 1 1 12
62 Sai Charan
 Rockers CC
9 7 1 136 143 22.67 95.10 37 0 0 0 3 1 6 2
63 Nitish Mahesh
 Rockers CC
10 8 1 136 259 19.43 52.51 45 0 0 0 2 0 1 4
64 Rehman Hussain
 Swat CC
10 10 0 134 82 13.40 163.41 57 0 0 1 1 0 8 3
65 Girish Kale
 Chargers CC
5 5 1 134 175 33.50 76.57 77 0 1 1 1 0 9 4
66 Kapil Khanna
 Rebels CC
6 3 2 133 156 133.00 85.26 58 0 0 1 2 0 2 9
67 Fawad Khan
 Khyber CC
13 12 0 133 219 11.08 60.73 30 0 0 0 3 0 0 7
68 Adalat Khan
 Khyber CC
12 12 1 132 183 12.00 72.13 36 0 0 0 2 3 1 8
69 Marco Granston
 NJ Challengers CC
5 5 0 127 139 25.40 91.37 60 0 0 1 1 1 4 0
70 Srijit Mohapatra
 Spartans CC
4 4 2 127 169 63.50 75.15 41 0 0 0 3 0 5 9
71 Tejkar Yarala
 Spartans CC
10 10 2 125 179 15.62 69.83 41 0 0 0 2 2 2 8
72 Jignesh Patel
 Stumperz CC
14 10 5 125 188 25.00 66.49 58 0 0 1 0 1 4 6
73 Ashish Parikh
 Chargers CC
6 5 0 125 224 25.00 55.80 48 0 0 0 2 0 0 5
74 Sidharth Chary
 Echelon CC
10 10 0 124 109 12.40 113.76 31 0 0 0 1 1 10 7
75 Utkarsh Patel
 Lehigh Valley CC
7 6 2 120 136 30.00 88.24 55 0 0 1 1 0 1 11
76 Anand Subramanian
 Philly Lions Sports Club
11 10 2 120 180 15.00 66.67 45 0 0 0 2 1 2 12
77 Karandeep Singh Grover
 British Officers CC
12 9 3 119 185 19.83 64.32 39 0 0 0 2 1 0 9
78 Gaurav Pandoh
 Spartans CC
11 10 2 116 97 14.50 119.59 57 0 0 1 1 4 2 10
79 Ashok Miryalkar
 Echelon CC
8 8 3 112 201 22.40 55.72 38 0 0 0 2 0 0 2
80 Sanjeev Santhanam
 British Officers CC
8 6 0 110 169 18.33 65.09 51 0 0 1 0 0 1 7
81 Waqas Khan
 Khyber CC
13 12 4 108 129 13.50 83.72 17 0 0 0 0 0 0 8
82 Ehsen Wajeeh
 NJ Challengers CC
11 9 1 107 142 13.38 75.35 33 0 0 0 3 1 5 2
83 Hariprasath G
 Titans CC
8 6 0 104 45 17.33 231.11 39 0 0 0 2 0 0 0
84 Arsalan Khan
 Khyber CC
9 8 1 104 89 14.86 116.85 49 0 0 0 1 2 5 5
85 Khurram Mirza
 Phoenix CC
13 9 2 104 108 14.86 96.30 29 0 0 0 1 0 4 1
86 Dhaval Patel
 Stumperz CC
11 7 3 103 128 25.75 80.47 37 0 0 0 2 1 3 4
87 Subhasish Nayak
 Rockers CC
13 11 2 102 138 11.33 73.91 39 0 0 0 1 1 4 0
88 Mitul Patel
 British Officers CC
11 5 1 102 163 25.50 62.58 27 0 0 0 2 0 1 8
89 Charles Matthew
 British Officers CC
13 9 0 101 140 11.22 72.14 26 0 0 0 1 1 0 4
90 Raviteja Motaparthi
 Spartans CC
11 9 2 101 160 14.43 63.12 27 0 0 0 1 0 7 5
91 Awais Ghayas
 Chargers CC
7 6 1 100 91 20.00 109.89 41 0 0 0 1 0 4 5
92 Sashi Anand Sundaravadanam
 Philly Lions Sports Club
4 4 0 100 145 25.00 68.97 47 0 0 0 1 0 2 7
93 Abdul Nissar Shaik
 Chargers CC
6 6 0 100 152 16.67 65.79 40 0 0 0 1 0 3 5
94 Srikanth Kumar
 Philly Lions Sports Club
8 8 1 100 264 14.29 37.88 35 0 0 0 1 0 1 2
95 Ritesh Bhawsar
 Rockers CC
9 6 0 99 94 16.50 105.32 70 0 0 1 0 0 6 4
96 Mahesh Gaitonde
 Chargers CC
8 7 3 99 141 24.75 70.21 49 0 0 0 1 0 0 3
97 Harit Patel
 Lehigh Valley CC
12 8 3 98 159 19.60 61.64 29 0 0 0 1 0 1 5
98 Sanjay Pandya
 Planet CC
7 7 1 98 184 16.33 53.26 75 0 1 1 0 3 1 2
99 Maharishi Patel
 Stumperz CC
4 4 0 96 95 24.00 101.05 64 0 0 1 0 0 4 5
100 Alam Khan
 Swat CC
8 7 1 95 99 15.83 95.96 26 0 0 0 1 0 2 2
101 Rajash Pallai
 Prior CC
7 7 0 95 149 13.57 63.76 41 0 0 0 2 1 0 8
102 Mani Aravapalli
 Chargers CC
6 6 1 93 102 18.60 91.18 40 0 0 0 1 1 5 4
103 Waqas Shahid
 Delaware CC
6 6 0 93 111 15.50 83.78 21 0 0 0 0 0 1 8
104 Mayurnath Sankar Rao
 Phoenix CC
6 6 2 92 98 23.00 93.88 50 0 0 1 0 0 0 5
105 Devang Vasani
 Chargers CC
2 2 0 88 104 44.00 84.62 78 0 1 1 0 0 1 6
106 Ayaz Khan
 Lehigh Valley CC
8 8 1 88 105 12.57 83.81 38 0 0 0 1 1 1 2
107 Sravanteja Gadikota
 Chargers CC
3 3 2 88 116 88.00 75.86 36 0 0 0 2 0 1 3
108 Sumit Kharkwal
 Rockers CC
12 10 1 88 137 9.78 64.23 28 0 0 0 1 2 2 2
109 Vidhya Sagar Naidu
 Titans CC
4 4 0 86 49 21.50 175.51 46 0 0 0 2 0 1 1
110 Hayat Khan
 Prior CC
4 4 0 86 182 21.50 47.25 67 0 0 1 0 0 0 0
111 Bayazid Siddiqui
 NJ Challengers CC
6 6 1 85 102 17.00 83.33 35 0 0 0 2 2 6 4
112 Rahul Agarwal
 Echelon CC
9 9 0 82 197 9.11 41.62 25 0 0 0 1 3 0 4
113 Vishwajit Shahade
 Spartans CC
2 2 1 81 4 81.00 2025.00 71 0 0 1 0 0 8 3
114 Karan Patel
 Rebels CC
5 4 2 81 60 40.50 135.00 56 0 0 1 0 0 0 1
115 Gaurav Rana
 Phoenix CC
11 7 4 81 97 27.00 83.51 34 0 0 0 1 1 2 4
116 Sai Aditya Immaneni
 Titans CC
5 5 0 80 71 16.00 112.68 44 0 0 0 1 1 5 1
117 Dhruven Patel
 Planet CC
7 7 1 80 102 13.33 78.43 34 0 0 0 1 0 1 2
118 Deep Patel
 Planet CC
9 9 2 80 164 11.43 48.78 24 0 0 0 0 1 1 1
119 Fayaz Khan
 Swat CC
4 4 0 78 114 19.50 68.42 32 0 0 0 2 0 2 1
120 Maulik Stumperz Patel
 Stumperz CC
6 4 0 77 98 19.25 78.57 52 0 0 1 0 0 2 5
121 Farhan Kayani
 Phoenix CC
3 3 0 76 61 25.33 124.59 56 0 0 1 0 0 2 1
122 Zafar Ali
 Swat CC
5 4 0 76 71 19.00 107.04 30 0 0 0 1 0 2 3
123 Pragya Sikka
 NJ Challengers CC
8 8 1 75 105 10.71 71.43 33 0 0 0 1 2 1 4
124 Mohsin Ali
 Swat CC
10 10 1 75 124 8.33 60.48 33 0 0 0 1 0 2 2
125 Prahlad Singh
 Prior CC
4 4 0 74 103 18.50 71.84 37 0 0 0 1 0 0 4
126 Martin Anthony
 Rockers CC
10 9 0 74 213 8.22 34.74 17 0 0 0 0 1 1 4
127 Nomi Tahir
 Chargers CC
6 6 1 70 127 14.00 55.12 31 0 0 0 1 0 3 1
128 Tauseef Rehman
 Delaware CC
3 3 0 69 49 23.00 140.82 32 0 0 0 1 0 0 3
129 Prakash Ramachandran
 Chargers CC
2 2 0 69 57 34.50 121.05 61 0 0 1 0 0 1 5
130 Sudhakar Shanmugavelu
 Rockers CC
11 10 1 69 113 7.67 61.06 21 0 0 0 0 2 2 5
131 Adnan Taj
 NJ Challengers CC
9 8 1 69 162 9.86 42.59 60 0 0 1 0 3 2 4
132 Majeed Khan
 Khyber CC
10 9 0 69 168 7.67 41.07 26 0 0 0 1 2 2 3
133 Aqeel Ech Shah
 Echelon CC
8 8 0 68 112 8.50 60.71 23 0 0 0 0 1 0 4
134 Negi Kuvarsingh
 Lehigh Valley CC
6 6 0 68 128 11.33 53.12 42 0 0 0 1 1 1 7
135 Suresh Singamsetti
 Titans CC
10 6 2 67 76 16.75 88.16 18 0 0 0 0 1 0 0
136 Moon Cheema
 Delaware CC
8 8 0 67 146 8.38 45.89 22 0 0 0 0 2 0 1
137 Jaymin Patel
 Stumperz CC
7 5 1 67 151 16.75 44.37 24 0 0 0 0 0 0 3
138 Shrilokha Sarma
 Prior CC
9 9 1 66 149 8.25 44.30 20 0 0 0 0 0 0 3
139 Abhishek Lakhanpal
 Titans CC
3 2 1 64 28 64.00 228.57 42 0 0 0 1 0 0 4
140 Anurag Singh
 NJ Challengers CC
1 1 0 64 48 64.00 133.33 64 0 0 1 0 0 6 4
141 Dhruv Patel
 Echelon CC
7 7 0 64 52 9.14 123.08 22 0 0 0 0 1 4 3
142 Niro Siva
 Philly Lions Sports Club
6 5 0 64 69 12.80 92.75 36 0 0 0 1 0 1 0
143 Rafiq Melath
 Prior CC
1 1 0 64 86 64.00 74.42 64 0 0 1 0 0 1 3
144 Sohail Iqbal
 Chargers CC
4 4 1 64 86 21.33 74.42 27 0 0 0 1 0 4 3
145 Chandrakanth Dudela
 Titans CC
7 6 0 61 84 10.17 72.62 24 0 0 0 0 1 0 2
146 Hur Muhammad
 Rebels CC
12 9 2 61 97 8.71 62.89 14 0 0 0 0 1 2 3
147 Amjad Ali
 Swat CC
3 3 0 60 75 20.00 80.00 50 0 0 1 0 1 0 2
148 Waqas Asghar
 NJ Challengers CC
6 5 1 59 48 14.75 122.92 22 0 0 0 0 1 2 5
149 Fejoy Philip
 Rockers CC
7 5 2 59 67 19.67 88.06 36 0 0 0 1 1 2 2
150 Nirmit Kansagra
 Planet CC
5 5 2 59 151 19.67 39.07 40 0 0 0 1 0 0 5
151 Mitesh Patel
 Lehigh Valley CC
1 1 0 58 34 58.00 170.59 58 0 0 1 0 0 0 8
152 Dhaval Patel
 Planet CC
7 6 2 58 78 14.50 74.36 33 0 0 0 1 2 2 1
153 Sajid Khan
 Swat CC
9 9 2 58 92 8.29 63.04 22 0 0 0 0 1 0 0
154 Anand Velinkar
 Lehigh Valley CC
6 6 1 58 112 11.60 51.79 31 0 0 0 1 0 0 2
155 Vimal Patel
 Spartans CC
4 4 0 57 28 14.25 203.57 44 0 0 0 1 1 0 8
156 Jon Kennon
 British Officers CC
5 4 3 57 71 57.00 80.28 35 0 0 0 1 1 0 1
157 Sreejith Gopalakrishnan
 Philly Lions Sports Club
8 7 1 56 53 9.33 105.66 28 0 0 0 1 3 2 2
158 Waseem Akthar
 Rebels CC
1 1 1 55 38 144.74 55 0 0 1 0 0 5 3
159 Shravan Narayan
 Chargers CC
5 4 1 55 90 18.33 61.11 30 0 0 0 1 0 1 4
160 Bimal Patel
 Spartans CC
5 5 1 55 115 13.75 47.83 27 0 0 0 1 0 1 1
161 Pramod Rao
 Chargers CC
5 4 1 54 83 18.00 65.06 28 0 0 0 1 0 0 4
162 Sumeet Shelar
 Chargers CC
7 7 0 54 85 7.71 63.53 30 0 0 0 1 1 3 2
163 Arpan Patel
 Stumperz CC
9 6 3 54 115 18.00 46.96 18 0 0 0 0 0 0 2
164 Pranav Desai
 Planet CC
6 6 1 53 80 10.60 66.25 30 0 0 0 1 0 0 2
165 Sugin Samuel
 Philly Lions Sports Club
2 2 0 53 86 26.50 61.63 52 0 0 1 0 0 2 6
166 Rjab Khan
 Khyber CC
4 4 0 53 93 13.25 56.99 32 0 0 0 1 1 0 0
167 Aniket Anilkumar
 NJ Challengers CC
5 4 1 53 96 17.67 55.21 35 0 0 0 1 2 4 1
168 Sarvesh Ayre
 Lehigh Valley CC
9 5 1 52 83 13.00 62.65 20 0 0 0 0 2 0 3
169 Amimul Hasan
 British Officers CC
9 6 0 51 50 8.50 102.00 17 0 0 0 0 0 2 3
170 Srinivasan Rao Mandalapu
 Titans CC
7 4 0 51 59 12.75 86.44 34 0 0 0 1 1 1 3
171 Nasirullah Shakoor
 Khyber CC
6 5 2 51 80 17.00 63.75 39 0 0 0 1 0 0 2
172 Kaustav Bora
 Prior CC
3 3 1 51 118 25.50 43.22 40 0 0 0 1 1 1 0
173 Varun Raj
 Titans CC
5 3 0 50 45 16.67 111.11 34 0 0 0 1 0 2 1
174 Kamal Varadarajan
 Prior CC
3 3 0 50 59 16.67 84.75 28 0 0 0 1 0 3 2
175 Richardson Sacrias
 Chargers CC
2 2 0 49 80 24.50 61.25 29 0 0 0 1 0 1 5
176 Habib Shah
 Khyber CC
5 4 0 47 44 11.75 106.82 19 0 0 0 0 0 3 0
177 Arvind Sharma
 Chargers CC
1 1 0 46 33 46.00 139.39 46 0 0 0 1 0 0 7
178 Manoj Zalpuri
 Titans CC
7 6 1 46 63 9.20 73.02 16 0 0 0 0 0 0 0
179 Orlando Samuel
 Rebels CC
7 5 0 46 67 9.20 68.66 15 0 0 0 0 0 1 2
180 Mrutunjaya Kumar
 Echelon CC
6 6 0 46 69 7.67 66.67 22 0 0 0 0 1 0 2
181 Dhanesh Patel
 Stumperz CC
12 6 2 46 102 11.50 45.10 18 0 0 0 0 2 1 2
182 Shashank Athota
 Chargers CC
5 5 0 45 86 9.00 52.33 20 0 0 0 0 1 0 4
183 Harshal Patel
 Planet CC
6 6 0 45 97 7.50 46.39 18 0 0 0 0 1 0 1
184 Qamar Gulzar
 Rebels CC
2 2 0 44 43 22.00 102.33 26 0 0 0 1 0 1 5
185 Habib Wali
 Delaware CC
3 3 0 43 39 14.33 110.26 38 0 0 0 1 1 0 0
186 Nayan Anjaria
 Chargers CC
4 3 1 43 40 21.50 107.50 33 0 0 0 1 1 3 0
187 Sandeep Goyal
 Echelon CC
5 5 1 43 62 10.75 69.35 15 0 0 0 0 0 0 4
188 Aakarsh Malhotra
 Rebels CC
5 4 0 43 70 10.75 61.43 24 0 0 0 0 0 1 3
189 Pridhvi Dandu
 Spartans CC
7 5 3 42 88 21.00 47.73 20 0 0 0 0 1 1 0
190 Mohammad Asif
 Rebels CC
3 1 0 41 31 41.00 132.26 41 0 0 0 1 0 1 5
191 Nawaz Khan
 Khyber CC
11 10 5 41 106 8.20 38.68 12 0 0 0 0 0 0 1
192 Ahmer Iqbal
 NJ Challengers CC
1 1 1 40 23 173.91 40 0 0 0 1 0 3 3
193 Vakul Garg
 Delaware CC
4 4 0 39 29 9.75 134.48 26 0 0 0 1 1 0 1
194 Pragnesh Rabari
 Phoenix CC
11 7 4 39 81 13.00 48.15 12 0 0 0 0 1 2 1
195 Vasanth Ramasamy
 Delaware CC
4 4 0 39 93 9.75 41.94 23 0 0 0 0 0 0 1
196 Kamala Kannan
 Philly Lions Sports Club
6 4 2 38 47 19.00 80.85 16 0 0 0 0 0 1 3
197 Ibrar Khan
 Swat CC
7 7 0 37 47 5.29 78.72 29 0 0 0 1 3 3 1
198 Maulik Patel
 Chargers CC
5 5 0 37 86 7.40 43.02 17 0 0 0 0 2 2 1
199 Akul Patel
 Planet CC
1 1 1 36 13 276.92 36 0 0 0 1 0 0 0
200 Aamir Shafiq
 Delaware CC
4 2 0 36 33 18.00 109.09 31 0 0 0 1 0 0 0
201 Sainath Yasani
 Titans CC
2 2 0 36 34 18.00 105.88 31 0 0 0 1 0 0 0
202 Wasim Akram
 Delaware CC
2 1 0 36 50 36.00 72.00 36 0 0 0 1 0 0 0
203 Naseem Ahmad
 NJ Challengers CC
8 6 2 36 136 9.00 26.47 9 0 0 0 0 1 0 1
204 Vishnu Dutt Kidambi
 Chargers CC
8 5 0 34 64 6.80 53.12 19 0 0 0 0 0 0 1
205 Neil Shah
 British Officers CC
11 7 3 34 67 8.50 50.75 10 0 0 0 0 0 1 0
206 Avinash Pesara
 Philly Lions Sports Club
4 4 1 33 37 11.00 89.19 22 0 0 0 0 1 0 2
207 Waseem Jutt
 Rebels CC
2 2 0 33 45 16.50 73.33 29 0 0 0 1 0 2 1
208 Amrinder Romana
 Rebels CC
10 7 2 33 59 6.60 55.93 9 0 0 0 0 0 0 1
209 Tanveer Bhuiyan
 Delaware CC
4 4 1 32 22 10.67 145.45 15 0 0 0 0 1 0 1
210 Mayank Vyas
 Planet CC
5 5 0 32 37 6.40 86.49 18 0 0 0 0 2 0 1
211 Dinesh Paladugu
 Chargers CC
1 1 0 31 25 31.00 124.00 31 0 0 0 1 0 0 5
212 Kazim Bukhari
 Chargers CC
8 6 3 31 43 10.33 72.09 10 0 0 0 0 0 1 3
213 Mayank Ray
 Planet CC
4 4 0 31 72 7.75 43.06 14 0 0 0 0 1 0 3
214 Satish Patel
 Stumperz CC
8 6 1 31 103 6.20 30.10 11 0 0 0 0 1 1 0
215 Nipul Patel
 Planet CC
2 2 1 30 15 30.00 200.00 15 0 0 0 0 0 1 1
216 Sidhartha Kantipudi
 Titans CC
8 6 1 30 27 6.00 111.11 13 0 0 0 0 0 1 0
217 Harish Paladugu
 Chargers CC
1 1 0 30 43 30.00 69.77 30 0 0 0 1 0 0 0
218 Nalin Deshpande
 Lehigh Valley CC
5 2 1 30 46 30.00 65.22 20 0 0 0 0 0 0 1
219 Raga Ranjith Reddy Challa
 Philly Lions Sports Club
8 6 0 30 56 5.00 53.57 8 0 0 0 0 1 0 1
220 Satya Ponnaganti
 Philly Lions Sports Club
6 5 2 30 74 10.00 40.54 14 0 0 0 0 0 0 1
221 Himanshu Patel
 Planet CC
2 2 0 29 59 14.50 49.15 28 0 0 0 1 0 1 2
222 Fawad Ahmed
 Rebels CC
2 2 0 28 23 14.00 121.74 20 0 0 0 0 0 0 1
223 Hruday Kuntumalla
 Philly Lions Sports Club
4 3 1 28 65 14.00 43.08 18 0 0 0 0 1 0 2
224 Kiran Madugula
 Prior CC
5 5 1 28 68 7.00 41.18 10 0 0 0 0 0 0 1
225 Basit Ali
 Khyber CC
4 2 0 27 44 13.50 61.36 21 0 0 0 0 0 0 1
226 Dee Patel
 Stumperz CC
13 4 1 27 53 9.00 50.94 20 0 0 0 0 1 0 1
227 Sandeep Bodige
 Philly Lions Sports Club
5 5 0 26 47 5.20 55.32 13 0 0 0 0 1 0 1
228 Utkarsh Gupta
 Prior CC
8 7 1 26 83 4.33 31.33 10 0 0 0 0 2 0 1
229 Sambit Mahapatra
 Spartans CC
4 3 1 25 7 12.50 357.14 15 0 0 0 0 0 1 1
230 Shrikant Jadhav
 Spartans CC
3 2 0 25 26 12.50 96.15 25 0 0 0 1 1 1 2
231 Aneesh Shetye
 Titans CC
2 2 1 25 33 25.00 75.76 24 0 0 0 0 0 0 0
232 Abhishek Gupta
 Rebels CC
7 4 1 25 35 8.33 71.43 10 0 0 0 0 0 0 1
233 Ihsan Ali
 Swat CC
4 4 0 25 36 6.25 69.44 23 0 0 0 0 2 0 1
234 Anjan Etha
 Rockers CC
3 3 1 25 56 12.50 44.64 12 0 0 0 0 0 0 0
235 Yogesh Dahale
 Spartans CC
6 3 1 24 8 12.00 300.00 15 0 0 0 0 0 1 0
236 Simhachalam Panduri
 Chargers CC
4 4 0 24 45 6.00 53.33 22 0 0 0 0 2 0 0
237 Vipin Gopinathan
 Philly Lions Sports Club
8 7 3 24 49 6.00 48.98 16 0 0 0 0 1 0 1
238 Zaid Minhas
 NJ Challengers CC
8 5 2 24 51 8.00 47.06 15 0 0 0 0 1 0 0
239 Naveen Bandaru
 Philly Lions Sports Club
2 2 0 23 10 11.50 230.00 23 0 0 0 0 1 2 1
240 Rashid Ali
 Chargers CC
6 4 2 23 23 11.50 100.00 11 0 0 0 0 0 1 0
241 Yk Vamsi
 Prior CC
1 1 0 23 36 23.00 63.89 23 0 0 0 0 0 0 3
242 Asad Khan
 Swat CC
9 7 3 23 46 5.75 50.00 8 0 0 0 0 2 1 0
243 Ataullah Khan
 Khyber CC
3 2 0 22 23 11.00 95.65 22 0 0 0 0 1 0 4
244 Nithyanandan Chellamuthu
 Phoenix CC
4 4 0 22 30 5.50 73.33 13 0 0 0 0 1 0 1
245 Jasbir Singh
 Echelon CC
5 5 0 22 38 4.40 57.89 8 0 0 0 0 2 0 0
246 Chirag Patel
 Stumperz CC
12 4 2 22 49 11.00 44.90 15 0 0 0 0 1 0 1
247 Sarfaraz Khan
 Khyber CC
2 2 0 21 25 10.50 84.00 17 0 0 0 0 0 2 0
248 Syed Rehman Shah
 Delaware CC
7 4 1 21 29 7.00 72.41 9 0 0 0 0 1 0 0
249 Vineet R Tyagi
 Titans CC
10 7 3 20 18 5.00 111.11 6 0 0 0 0 2 0 1
250 Arshad Ali
 Swat CC
6 5 1 20 33 5.00 60.61 15 0 0 0 0 1 0 1
251 Burhanur Rahman
 Echelon CC
4 4 0 20 35 5.00 57.14 10 0 0 0 0 1 0 0
252 Jwalit Ray
 Planet CC
5 5 0 20 57 4.00 35.09 12 0 0 0 0 2 0 0
253 Chandra Shekhar Kaliki
 Delaware CC
5 5 2 20 64 6.67 31.25 9 0 0 0 0 0 0 0
254 Praveen Kumar
 British Officers CC
3 2 1 19 23 19.00 82.61 19 0 0 0 0 1 0 0
255 Noor Nobi Mohammed
 Echelon CC
2 2 1 19 32 19.00 59.38 19 0 0 0 0 0 0 0
256 Umesh Patel
 Planet CC
6 5 0 19 53 3.80 35.85 11 0 0 0 0 2 0 0
257 Parnad Joshi
 Chargers CC
2 1 1 18 31 58.06 18 0 0 0 0 0 0 1
258 Unregistered Player
 Delaware CC
2 2 0 17 27 8.50 62.96 12 0 0 0 0 0 0 0
259 Aman Patel
 Echelon CC
2 2 0 17 29 8.50 58.62 14 0 0 0 0 0 0 0
260 Hamad Ahmed
 Chargers CC
2 2 1 17 43 17.00 39.53 10 0 0 0 0 0 0 1
261 Ajay Kathirasetty
 Chargers CC
1 1 1 16 14 114.29 16 0 0 0 0 0 0 0
262 Pramit Patel
 Stumperz CC
5 2 0 16 20 8.00 80.00 9 0 0 0 0 0 0 1
263 Sajid Ali Khan
 Khyber CC
2 2 0 16 28 8.00 57.14 12 0 0 0 0 0 0 1
264 Bhishma Thakkar
 British Officers CC
2 1 0 16 32 16.00 50.00 16 0 0 0 0 0 0 0
265 Nikhil Pargaonkar
 Spartans CC
6 3 1 16 37 8.00 43.24 15 0 0 0 0 0 0 0
266 Mahesh Jayachandran
 Rockers CC
5 3 2 16 51 16.00 31.37 13 0 0 0 0 0 0 1
267 Mayank Batra
 Prior CC
5 5 1 16 52 4.00 30.77 6 0 0 0 0 2 0 0
268 Jasjit Singh Jaswal
 Lehigh Valley CC
2 2 1 15 22 15.00 68.18 12 0 0 0 0 0 1 0
269 Shiva Boppani
 Delaware CC
1 1 0 15 24 15.00 62.50 15 0 0 0 0 0 0 0
270 Raj Dasgupta
 Echelon CC
3 3 0 15 29 5.00 51.72 8 0 0 0 0 1 0 0
271 Harshil Patel
 Prior CC
6 5 2 15 39 5.00 38.46 10 0 0 0 0 2 0 2
272 Hemanth Sambaraju
 Echelon CC
8 8 1 15 56 2.14 26.79 6 0 0 0 0 3 0 1
273 Sanjay Cheulkar
 Echelon CC
7 7 0 15 90 2.14 16.67 7 0 0 0 0 1 0 0
274 Noor Us Salam
 Delaware CC
4 4 1 14 19 4.67 73.68 10 0 0 0 0 1 0 1
275 Sri Selva
 Philly Lions Sports Club
3 3 0 14 29 4.67 48.28 11 0 0 0 0 0 0 0
276 Ragul Kumar
 Prior CC
1 1 0 14 33 14.00 42.42 14 0 0 0 0 0 0 0
277 Mrinal Sarkar
 Chargers CC
4 3 1 14 46 7.00 30.43 12 0 0 0 0 1 0 0
278 Kabir Manocha
 Prior CC
6 5 0 14 55 2.80 25.45 11 0 0 0 0 2 0 2
279 Krishnachaitanya Nutukurthi
 Titans CC
7 4 0 13 2 3.25 650.00 7 0 0 0 0 2 0 0
280 Kunal Singh
 British Officers CC
5 3 1 13 23 6.50 56.52 13 0 0 0 0 2 0 0
281 Sanchit Mohta
 Prior CC
1 1 0 13 28 13.00 46.43 13 0 0 0 0 0 0 1
282 Khurshid Alam De
 Delaware CC
11 9 7 13 38 6.50 34.21 6 0 0 0 0 1 0 0
283 Amar Kulkarni
 Spartans CC
4 3 0 13 43 4.33 30.23 11 0 0 0 0 1 0 0
284 Ricky Jawanda
 Planet CC
1 1 0 12 0 12.00 0.00 12 0 0 0 0 0 0 0
285 Razib Chowdhury
 Echelon CC
1 1 0 12 12 12.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 0
286 Soripul Islam
 Rebels CC
1 1 0 12 16 12.00 75.00 12 0 0 0 0 0 0 1
287 Gurdish Singh
 British Officers CC
9 4 1 12 16 4.00 75.00 6 0 0 0 0 1 0 0
288 Jayant Vinjamuri
 Spartans CC
1 1 0 12 28 12.00 42.86 12 0 0 0 0 0 0 1
289 Chintan Thakkar
 Stumperz CC
1 1 0 12 29 12.00 41.38 12 0 0 0 0 0 0 0
290 Ravi Yeddula
 Delaware CC
2 2 0 12 32 6.00 37.50 12 0 0 0 0 1 0 0
291 Sushant Sawant
 British Officers CC
5 2 1 12 38 12.00 31.58 8 0 0 0 0 0 0 0
292 Orlando Moore
 Echelon CC
4 4 1 12 39 4.00 30.77 6 0 0 0 0 0 0 0
293 Omkar Zope
 Titans CC
1 1 0 12 61 12.00 19.67 12 0 0 0 0 0 0 0
294 Wasif Khan
 Swat CC
2 2 0 11 11 5.50 100.00 9 0 0 0 0 0 0 0
295 Ashok Athukuri
 Titans CC
1 1 1 11 12 91.67 11 0 0 0 0 0 0 0
296 Divyesh Varsani
 Rockers CC
3 1 1 11 13 84.62 11 0 0 0 0 0 0 0
297 Levon Sookias
 Philly Lions Sports Club
3 2 0 11 16 5.50 68.75 8 0 0 0 0 0 0 0
298 Manikandan Ramakrishnan
 Rockers CC
9 5 3 11 19 5.50 57.89 4 0 0 0 0 0 0 0
299 Tariq Hussian
 Swat CC
2 2 0 11 21 5.50 52.38 10 0 0 0 0 0 0 1
300 Dhileep Sankaran
 Prior CC
5 4 0 11 23 2.75 47.83 10 0 0 0 0 2 0 1
301 Mitash Gupta
 Lehigh Valley CC
1 1 0 11 60 11.00 18.33 11 0 0 0 0 0 0 0
302 Habib Shah
 Delaware CC
1 1 0 10 10 10.00 100.00 10 0 0 0 0 0 0 0
303 Prashant Krishna
 Prior CC
1 1 0 10 14 10.00 71.43 10 0 0 0 0 0 0 0
304 Omkar Dhamale
 Delaware CC
3 3 0 10 22 3.33 45.45 6 0 0 0 0 0 0 0
305 Premkumar Krishinan
 Delaware CC
2 2 0 10 23 5.00 43.48 10 0 0 0 0 1 0 0
306 Tamoor Haider
 Rebels CC
6 2 0 10 28 5.00 35.71 7 0 0 0 0 0 0 0
307 Vishnu Cooblall
 British Officers CC
1 1 0 10 28 10.00 35.71 10 0 0 0 0 0 0 0
308 Deepak Sharma
 Chargers CC
4 2 0 10 33 5.00 30.30 10 0 0 0 0 1 0 0
309 Ishaan Bansal
 Spartans CC
4 4 0 10 38 2.50 26.32 6 0 0 0 0 1 1 1
310 Mohammad Irshad
 Rebels CC
2 2 0 9 13 4.50 69.23 8 0 0 0 0 0 0 0
311 Usman Zahid
 NJ Challengers CC
6 4 0 9 25 2.25 36.00 4 0 0 0 0 1 0 0
312 Arunav Das
 British Officers CC
4 3 2 8 9 8.00 88.89 6 0 0 0 0 0 0 0
313 Senthil Sundaramoorthy
 Rockers CC
2 1 0 8 10 8.00 80.00 8 0 0 0 0 0 0 1
314 Karthik Sridharan
 Lehigh Valley CC
2 1 0 8 12 8.00 66.67 8 0 0 0 0 0 0 0
315 Harikishore Malireddy
 Titans CC
6 4 1 8 15 2.67 53.33 4 0 0 0 0 0 0 0
316 Delowar Shakeel Hossian
 Echelon CC
1 1 0 8 19 8.00 42.11 8 0 0 0 0 0 0 0
317 Hemal Desai
 Planet CC
6 4 1 8 20 2.67 40.00 6 0 0 0 0 1 0 1
318 Nikhil Dadannagari
 Echelon CC
1 1 0 8 20 8.00 40.00 8 0 0 0 0 0 0 0
319 Lalith Chinta
 Delaware CC
2 2 0 8 24 4.00 33.33 8 0 0 0 0 1 0 0
320 Ranjith Annepu
 Philly Lions Sports Club
2 2 0 7 4 3.50 175.00 6 0 0 0 0 0 0 0
321 Rital Patel
 Planet CC
2 2 2 7 10 70.00 7 0 0 0 0 0 0 0
322 Bharath Yadagiri
 Echelon CC
1 1 1 7 14 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
323 Fenil Patel
 Stumperz CC
3 1 0 7 23 7.00 30.43 7 0 0 0 0 0 0 1
324 Pradyumna Nagesha
 British Officers CC
3 3 0 7 30 2.33 23.33 6 0 0 0 0 1 0 0
325 Jason Manohar Nagulapalli
 Philly Lions Sports Club
2 2 1 7 40 7.00 17.50 5 0 0 0 0 0 0 0
326 Anand Setty
 Delaware CC
3 3 3 6 3 200.00 6 0 0 0 0 0 0 1
327 Balaji Rengarajan
 Delaware CC
1 1 0 6 4 6.00 150.00 6 0 0 0 0 0 0 0
328 Unregistered Player
 Chargers CC
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
329 Raghavendra Prasad
 Spartans CC
4 3 0 6 10 2.00 60.00 5 0 0 0 0 1 0 0
330 Umair Wani
 Rebels CC
8 5 4 6 20 6.00 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0
331 Abhilash Vellelath
 Chargers CC
2 1 0 5 15 5.00 33.33 5 0 0 0 0 0 0 1
332 Asim Riaz
 Lehigh Valley CC
3 1 0 5 15 5.00 33.33 5 0 0 0 0 0 0 0
333 Kaushik Kumar
 Philly Lions Sports Club
3 2 0 5 21 2.50 23.81 5 0 0 0 0 1 0 1
334 Anand Jayaraman
 Spartans CC
3 2 0 5 22 2.50 22.73 4 0 0 0 0 0 0 0
335 Aimal A Khan
 Khyber CC
2 2 1 5 25 5.00 20.00 4 0 0 0 0 0 0 0
336 Hariharan Sivasubramanian
 Prior CC
4 4 3 5 45 5.00 11.11 5 0 0 0 0 1 0 0
337 Tejas Patel
 Stumperz CC
4 4 0 5 64 1.25 7.81 3 0 0 0 0 2 0 0
338 Asad Ali
 Swat CC
2 2 1 4 1 4.00 400.00 4 0 0 0 0 1 0 1
339 Sandeep Kumar
 Titans CC
3 3 1 4 1 2.00 400.00 3 0 0 0 0 1 0 0
340 Umar Iqbal
 Philly Lions Sports Club
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
341 Prabdeep Singh
 Phoenix CC
4 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
342 Arun Guda
 Philly Lions Sports Club
4 3 1 4 9 2.00 44.44 3 0 0 0 0 0 0 0
343 Manab Mohanty
 Rockers CC
7 3 3 4 9 44.44 3 0 0 0 0 0 0 0
344 Khirbaq Hasan
 Delaware CC
2 2 0 4 9 2.00 44.44 4 0 0 0 0 1 0 0
345 Sohail Khan
 Khyber CC
2 2 0 4 9 2.00 44.44 4 0 0 0 0 1 0 0
346 Pankaj Patel
 Planet CC
2 2 0 4 14 2.00 28.57 4 0 0 0 0 1 0 0
347 Lalit Patel
 Echelon CC
3 3 1 4 20 2.00 20.00 4 0 0 0 0 1 0 0
348 Shivam Singh
 NJ Challengers CC
6 4 3 4 20 4.00 20.00 3 0 0 0 0 1 0 0
349 Ishtiaq Hussain
 Delaware CC
1 1 0 4 22 4.00 18.18 4 0 0 0 0 0 0 0
350 Aamer Khan
 Lehigh Valley CC
12 6 2 4 23 1.00 17.39 1 0 0 0 0 1 0 0
351 Sirish Guntaka
 Philly Lions Sports Club
5 5 2 4 30 1.33 13.33 3 0 0 0 0 2 0 0
352 Haris Mohiuddin
 Rockers CC
2 1 1 3 3 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
353 Nasim Khan
 Chargers CC
5 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
354 Joydeep Mukherjee
 Lehigh Valley CC
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
355 Parmeet Bhatia
 Prior CC
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
356 Nauman Javed
 NJ Challengers CC
3 2 2 3 8 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
357 Abdul Sami
 NJ Challengers CC
3 2 0 3 9 1.50 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
358 Dibya Bishnu
 Spartans CC
1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
359 Anurag Shrivastava
 British Officers CC
2 2 1 3 10 3.00 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0
360 Sunny Singh
 Planet CC
1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
361 Navin Davis
 NJ Challengers CC
1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
362 Nitin Patankar
 Spartans CC
1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
363 Srinath Sankar
 Chargers CC
4 3 1 3 12 1.50 25.00 2 0 0 0 0 1 0 0
364 Taksh Tripathi
 Lehigh Valley CC
1 1 0 3 16 3.00 18.75 3 0 0 0 0 0 0 0
365 Mihir Patel
 Stumperz CC
13 4 1 3 17 1.00 17.65 2 0 0 0 0 1 0 0
366 Sachin Sharma
 Delaware CC
2 2 0 3 18 1.50 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
367 Harsh Mainkar
 Lehigh Valley CC
2 2 0 3 20 1.50 15.00 3 0 0 0 0 1 0 0
368 Saleem Syed
 Philly Lions Sports Club
1 1 0 2 0 2.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
369 Sabbir Numaer
 Delaware CC
1 1 0 2 0 2.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
370 Rajesh Gonuguntla
 Titans CC
1 1 0 2 0 2.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
371 Harpreet Sidhu
 Phoenix CC
1 1 1 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
372 Kaushic Kumar R
 Echelon CC
1 1 1 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
373 Basharat Nizam
 Echelon CC
3 2 0 2 3 1.00 66.67 1 0 0 0 0 0 0 0
374 Bhupinder Singh
 Rebels CC
3 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
375 Dilpreet Bajwa
 British Officers CC
3 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
376 Ash Gill
 British Officers CC
1 1 1 2 4 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
377 Snehal Joshi
 Planet CC
2 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
378 Subhash Praveen
 Echelon CC
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
379 Vardhman Yadav
 Stumperz CC
3 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
380 Zafar Ali2
 Swat CC
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
381 Vinod Sathya
 Rockers CC
3 2 0 2 9 1.00 22.22 2 0 0 0 0 1 0 0
382 Chaitanya Patel
 Rockers CC
1 1 0 2 13 2.00 15.38 2 0 0 0 0 0 0 0
383 Nirmal Patel
 Stumperz CC
1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
384 Xavier Anthony
 Echelon CC
1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
385 Yash Shah
 Prior CC
3 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
386 Ajay Arora
 Phoenix CC
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
387 Bhavik Patel
 Lehigh Valley CC
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
388 Harsh Sharma
 Prior CC
2 2 1 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 1 0 0
389 Santosh Kunta
 Delaware CC
2 2 0 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
390 Abdul Ahad
 Delaware CC
2 2 0 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
391 Arvind Ramanujam
 Lehigh Valley CC
10 3 2 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
392 Mir Hossain
 Echelon CC
2 2 0 1 13 0.50 7.69 1 0 0 0 0 1 0 0
393 Suresh Ramani
 Lehigh Valley CC
1 1 0 1 17 1.00 5.88 1 0 0 0 0 0 0 0
394 Aditya Billur
 Titans CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Puneet Bahl
 Rebels CC
2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Karthik Natesan
 Rebels CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Aimal Khan
 Delaware CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Krishna Teja Narla
 Chargers CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Paritosh Bora
 NJ Challengers CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Sreenivas Reddy Kandukuri
 Rebels CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Waheed Khan
 Swat CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Anil Patel
 Stumperz CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Mohnish Patel
 Stumperz CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Vinay Bansal
 Spartans CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Hamid Bajwa
 NJ Challengers CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Amjad Khan
 Swat CC
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
407 Athota Sai Sravan
 Chargers CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Himanshu Dhimar
 Lehigh Valley CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Wajahat Akram
 Delaware CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Uday Patel
 Stumperz CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Abhishu Chauhan
 Titans CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Terence Fernandes
 Prior CC
2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Senthil Mohan
 Rockers CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Dhaval2 Patel
 Stumperz CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Akshay Varik
 Prior CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Raghunandan Kini
 Phoenix CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Faheem Shah
 Delaware CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Vasant Ramasamy
 Delaware CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Sudheendra Somayaji
 Phoenix CC
4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
420 M Miraj Tahir
 Echelon CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Naveen Surisetti
 Lehigh Valley CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Neal Patel
 Rebels CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Imran Mumtaz
 NJ Challengers CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Sourav Das
 Titans CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Vishal Spartans Patel
 Spartans CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Aamir Butt
 Rebels CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Sri Hari Manoharan
 Delaware CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Arun Kumar Y
 Titans CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Syed Farhan Naqvi
 NJ Challengers CC
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
430 Vinod Kaushik Ekambaram
 Phoenix CC
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Gurpreet Mahal
 British Officers CC
2 2 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
432 Mohan Chinnaswamy
 Spartans CC
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
433 Rob Vanella
 Delaware CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
434 Majid Ali
 Khyber CC
2 2 1 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
435 Pribin Kumaran
 Rockers CC
3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
436 Yash Gupta
 Prior CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
437 Subhro Gupta
 Phoenix CC
3 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
438 Narendranath Velaga
 Spartans CC
1 1 1 0 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
439 Zaheer Mumtaz
 Rebels CC
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
440 Gopal Garapati
 Stumperz CC
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
441 Dipal Patel
 Rockers CC
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
442 Karthik Maddur
 Lehigh Valley CC
3 3 2 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
443 Vinamra Kumar
 Delaware CC
2 2 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
444 Dhavalsinh Dabhi
 Planet CC
2 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
445 Aditya Reddy Billur
 Rockers CC
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
446 Alpesh Patel
 Planet CC
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
447 Deep Balusu
 Chargers CC
2 1 0 0 9 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
448 Shri Nambiar
 Prior CC
3 2 1 0 11 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0