# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Manik Bhan 4 0 1 0 0 5
2 Kirmani Talha 4 0 0 0 0 4
3 Christian Flook 3 0 1 0 0 4
4 Amit Sawh 3 0 1 0 0 4
5 Farhan Iqtidar 0 2 0 0 2 4
6 Christian Flook 3 0 0 0 0 3
7 Pandher Gursewak 3 0 0 0 0 3
8 Zaid Rehman 3 0 0 0 0 3
9 Shah Rohan 2 0 1 0 0 3
10 Imran Mohammed 1 0 2 0 0 3
11 Ranjit Chaudhri 2 0 0 0 0 2
12 Mohsin Iqbal 2 0 0 0 0 2
13 Imran Mohammed 2 0 0 0 0 2
14 Phukan Sreenivas 2 0 0 0 0 2
15 Darren Kimberley 2 0 0 0 0 2
16 Sathish Pichika 2 0 0 0 0 2
17 Manik Bhan 2 0 0 0 0 2
18 Kamal Mian 2 0 0 0 0 2
19 Amit Sharma 2 0 0 0 0 2
20 Damian Holder 2 0 0 0 0 2
21 Aizaz Paracha 2 0 0 0 0 2
22 Vishal Sharma 1 0 1 0 0 2
23 Zia Sarwar 1 0 0 0 0 1
24 Haq Aman 1 0 0 0 0 1
25 Sohail Syed Saad 1 0 0 0 0 1
26 Jan Asad 1 0 0 0 0 1
27 Nitin Sareen 1 0 0 0 0 1
28 Christian Flook 1 0 0 0 0 1
29 Imran Mohammed 1 0 0 0 0 1
30 Muhammad Tanzeel Ali 1 0 0 0 0 1
31 Mehant Parkash 1 0 0 0 0 1
32 Iqbal Seta 1 0 0 0 0 1
33 Sohel Bhaiyat 1 0 0 0 0 1
34 Qayyum Faseeh 1 0 0 0 0 1
35 Ahmad Mahmood 1 0 0 0 0 1
36 Saad Zafar 1 0 0 0 0 1
37 Gautam Thakur 1 0 0 0 0 1
38 Khan Moin 1 0 0 0 0 1
39 Abhijeet Karkhanis 1 0 0 0 0 1
40 Rizvi Saiyed 1 0 0 0 0 1
41 Gangathara Nandu 1 0 0 0 0 1
42 Darren Kimberley 1 0 0 0 0 1
43 Renjith Thomas 1 0 0 0 0 1
44 Maninder Gill 1 0 0 0 0 1
45 Thomas Rony 1 0 0 0 0 1
46 Rajiv Mehta 1 0 0 0 0 1
47 Zaid Rehman 1 0 0 0 0 1
48 Minhas Uzair 1 0 0 0 0 1
49 Kirmani Haaris 1 0 0 0 0 1
50 Mobeen Mohammed 1 0 0 0 0 1
51 Brian Minihan 1 0 0 0 0 1
52 Phukan Sreenivas 1 0 0 0 0 1
53 Zia Sarwar 1 0 0 0 0 1
54 Ashhad Khan 1 0 0 0 0 1
55 Tabish Khot 1 0 0 0 0 1
56 Hayat Sikandar 0 0 1 0 0 1
57 Khan Moin 0 0 1 0 0 1
58 Vishnu Dhanbir 0 0 1 0 0 1
59 Kanda Gautam 0 0 1 0 0 1
60 Nasrullah Syed 0 0 1 0 0 1
61 Trevor Ashworth 0 0 1 0 0 1
62 Khaled Ansari 0 0 0 0 0 0
63 Albin Kizhakkoodan 0 0 0 0 0 0
64 Albin Kizhakkoodan 0 0 0 0 0 0
65 Taylor Ellsworth 0 0 0 0 0 0
66 Khan Arslan 0 0 0 0 0 0
67 Saqib Rehan 0 0 0 0 0 0
68 Arif Patel 0 0 0 0 0 0
69 Faizan Siddiqui 0 0 0 0 0 0
70 Qureshi Shahab 0 0 0 0 0 0
71 Monga Praveen 0 0 0 0 0 0
72 Jaspreet Padda 0 0 0 0 0 0
73 Verma Palash 0 0 0 0 0 0
74 Ramdeo Sonny 0 0 0 0 0 0
75 Jashan Sekhon 0 0 0 0 0 0
76 Yusuf Ravain Trevin 0 0 0 0 0 0
77 Ramsden Anthony 0 0 0 0 0 0
78 Bajwa Ibrar 0 0 0 0 0 0
79 Ansari Hasan 0 0 0 0 0 0
80 Haq Aman 0 0 0 0 0 0
81 Abbasi Humayun 0 0 0 0 0 0
82 Sohel Patel 0 0 0 0 0 0
83 Karan Patel 0 0 0 0 0 0
84 Keswani Yogesh 0 0 0 0 0 0
85 Rao Akhlaq 0 0 0 0 0 0
86 Dwivedi Jitesh 0 0 0 0 0 0
87 Ilyas Karim 0 0 0 0 0 0
88 Sanyam Jain 0 0 0 0 0 0
89 Kazmi Murtuza 0 0 0 0 0 0
90 Ali Ayaaz 0 0 0 0 0 0
91 Harwinder Singh 0 0 0 0 0 0
92 Sohail Syed Saad 0 0 0 0 0 0
93 Umair Arshed 0 0 0 0 0 0
94 Arif Muhammad Owais 0 0 0 0 0 0
95 Zeshan Arshad 0 0 0 0 0 0
96 Ramdath Indar 0 0 0 0 0 0
97 Qasim Yaqoob 0 0 0 0 0 0
98 Salman Arshad 0 0 0 0 0 0
99 Iqbal Seta 0 0 0 0 0 0
100 Nayan Singh Roy 0 0 0 0 0 0
101 Shah Hassan 0 0 0 0 0 0
102 Sial Mehmood 0 0 0 0 0 0
103 Nahyaan Sheikh 0 0 0 0 0 0
104 Dabeer Khalid 0 0 0 0 0 0
105 Fernando Namal 0 0 0 0 0 0
106 Randeep Singh 0 0 0 0 0 0
107 Zaidi Shuaib 0 0 0 0 0 0
108 Bhatti Ahsan 0 0 0 0 0 0
109 Ashraf Ammar 0 0 0 0 0 0
110 Khan Hamza 0 0 0 0 0 0
111 Rana Ranjit 0 0 0 0 0 0
112 Pandya Prasann 0 0 0 0 0 0
113 Ismail Patel 0 0 0 0 0 0
114 Randhawa Faheem 0 0 0 0 0 0
115 Mairaj Hoda 0 0 0 0 0 0
116 Ramsden Anthony 0 0 0 0 0 0
117 Soleman Mohammad 0 0 0 0 0 0
118 Usman Lavla 0 0 0 0 0 0
119 Tanweer Abbas 0 0 0 0 0 0
120 Kulbir Birdi 0 0 0 0 0 0
121 Ali Shah 0 0 0 0 0 0
122 Hassan Khan Imran 0 0 0 0 0 0
123 Ilyas Karim 0 0 0 0 0 0
124 Jhaveri Ankur 0 0 0 0 0 0
125 Supaul Anand 0 0 0 0 0 0
126 Singh Talwinder 0 0 0 0 0 0
127 Soumil Chaudhri 0 0 0 0 0 0
128 Minhas Uzair 0 0 0 0 0 0
129 Khawaja Razwan 0 0 0 0 0 0
130 Khan Hamza 0 0 0 0 0 0
131 Rizwan Aslam 0 0 0 0 0 0
132 Dua Rohit 0 0 0 0 0 0
133 Patel Dhruv 0 0 0 0 0 0
134 Hardeep Tada 0 0 0 0 0 0
135 Iqbal Zain 0 0 0 0 0 0
136 Singh Jaspal 0 0 0 0 0 0
137 Crooks Iain 0 0 0 0 0 0
138 Kaul Harsh 0 0 0 0 0 0
139 Imran Ahmed Syed 0 0 0 0 0 0
140 Faiyaz Ally 0 0 0 0 0 0
141 Renjith Thomas 0 0 0 0 0 0
142 Mohammed Furqan 0 0 0 0 0 0
143 Sajid Pir 0 0 0 0 0 0
144 Rizwan Saif 0 0 0 0 0 0
145 Arshad Waleed 0 0 0 0 0 0
146 Ahmad Mansoor 0 0 0 0 0 0
147 Mankasingh Videsh 0 0 0 0 0 0
148 Khoso Saqib 0 0 0 0 0 0
149 Sarim Ahmed 0 0 0 0 0 0
150 Shani Asim Mehboob 0 0 0 0 0 0
151 Darren Kimberley 0 0 0 0 0 0
152 Dohadwala Aliasgar 0 0 0 0 0 0
153 Javed Mian 0 0 0 0 0 0
154 Shah Rohan 0 0 0 0 0 0
155 Ashraf Ammar 0 0 0 0 0 0
156 Wajahad Muhammad 0 0 0 0 0 0
157 Chahal Prateek 0 0 0 0 0 0
158 Fazal Sameer 0 0 0 0 0 0
159 Ahmed Habib 0 0 0 0 0 0
160 Wendel Wharton 0 0 0 0 0 0
161 Patel Yash 0 0 0 0 0 0
162 Sharma Deepankar 0 0 0 0 0 0
163 Mateen Younus 0 0 0 0 0 0
164 Raman Mandar 0 0 0 0 0 0
165 Sikander Chahal Singh 0 0 0 0 0 0
166 Atwal Satvir 0 0 0 0 0 0
167 Supaul Roy 0 0 0 0 0 0
168 Fazal Sameer 0 0 0 0 0 0
169 Abbasi Humayun 0 0 0 0 0 0
170 Sampan Bhatia 0 0 0 0 0 0
171 Jhaveri Ankur 0 0 0 0 0 0
172 Zakariya Patel 0 0 0 0 0 0
173 Baig Zahid 0 0 0 0 0 0
174 Shah Jash 0 0 0 0 0 0
175 Zaidi Hussain 0 0 0 0 0 0
176 Singh Baljeet 0 0 0 0 0 0
177 Bajwa Ibrar 0 0 0 0 0 0
178 Nayak Vikram 0 0 0 0 0 0
179 Nakul Datta 0 0 0 0 0 0
180 Vishal Chhabra 0 0 0 0 0 0
181 Kolia Amir 0 0 0 0 0 0
182 Rikin Christian 0 0 0 0 0 0
183 Haque Saminul 0 0 0 0 0 0
184 Khwaja Imran 0 0 0 0 0 0
185 Bhati Aneeq 0 0 0 0 0 0
186 Fazal Sameer 0 0 0 0 0 0
187 Ramdath Neil 0 0 0 0 0 0
188 Shiva Reddy Sripathi 0 0 0 0 0 0
189 Sandeep Gill 0 0 0 0 0 0
190 Anil Belur Nagaraj 0 0 0 0 0 0
191 Lakhanpal Ankur 0 0 0 0 0 0
192 Ashhad Khan 0 0 0 0 0 0
193 Jamkhandi Fayaz 0 0 0 0 0 0
194 Rashid Mahmood Mohammad 0 0 0 0 0 0
195 Shiva Reddy Sripathi 0 0 0 0 0 0
196 Sharma Deepankar 0 0 0 0 0 0
197 Ranjha Muhammad Umar 0 0 0 0 0 0
198 Singh Maninder 0 0 0 0 0 0
199 Priyank Chohan 0 0 0 0 0 0
200 Chahal Prateek 0 0 0 0 0 0
201 Dave Nirav 0 0 0 0 0 0
202 Mohammad Koya 0 0 0 0 0 0
203 Mairaj Hoda 0 0 0 0 0 0
204 Virk Yahya 0 0 0 0 0 0
205 Harnek Singh Syal 0 0 0 0 0 0
206 Zubair Ferdaus 0 0 0 0 0 0
207 Mobeen Mohammed 0 0 0 0 0 0
208 Hamza Kanth 0 0 0 0 0 0
209 Tushar Sharma 0 0 0 0 0 0
210 Ahmed Haris 0 0 0 0 0 0
211 Kamran Ahmad 0 0 0 0 0 0
212 Syed Hamza 0 0 0 0 0 0
213 Ismail Kazi 0 0 0 0 0 0
214 Patel Yagesh 0 0 0 0 0 0
215 Arshad Ramzan 0 0 0 0 0 0
216 Singh Sandhu Gurmukh 0 0 0 0 0 0
217 Nayan Singh Roy 0 0 0 0 0 0
218 Ramesh Matharu 0 0 0 0 0 0
219 Shah Himanshu 0 0 0 0 0 0
220 Awan Aftab 0 0 0 0 0 0
221 Albin Jo 0 0 0 0 0 0
222 Ramdath Kurt 0 0 0 0 0 0
223 Saad Zafar 0 0 0 0 0 0
224 Na Nca Force One Premier 0 0 0 0 0 0
225 Umair Arshed 0 0 0 0 0 0
226 Rupert Albert 0 0 0 0 0 0
227 Satsimranjit Dhindsa 0 0 0 0 0 0
228 Chaudhray Deep 0 0 0 0 0 0
229 Hussain Sarfraz 0 0 0 0 0 0
230 Tewari Shreysnshu Kaif 0 0 0 0 0 0
231 Ali Hafeez 0 0 0 0 0 0
232 Singh Kevin 0 0 0 0 0 0
233 Akhtar Shahid Bilal 0 0 0 0 0 0
234 Pragash Podiratnam 0 0 0 0 0 0
235 Mehant Parkash 0 0 0 0 0 0
236 Fahad Hassan 0 0 0 0 0 0
237 Vishal Behl 0 0 0 0 0 0
238 Ranjit Chaudhri 0 0 0 0 0 0
239 Ranjha Muhammad Umar 0 0 0 0 0 0
240 Rizvi Saiyed 0 0 0 0 0 0
241 Zaheer Ali 0 0 0 0 0 0
242 Gangathara Pragadisha 0 0 0 0 0 0
243 Amjad Arbab 0 0 0 0 0 0
244 Cory Lelliott 0 0 0 0 0 0
245 Khan Mahir 0 0 0 0 0 0
246 Zaid Rehman 0 0 0 0 0 0
247 Dua Rohit 0 0 0 0 0 0
248 De Silva Krishan 0 0 0 0 0 0
249 Qasim Yaqoob 0 0 0 0 0 0
250 Amit Sawh 0 0 0 0 0 0
251 Kang Rajpal 0 0 0 0 0 0
252 Hamidi Samad 0 0 0 0 0 0
253 Majid Mahmood 0 0 0 0 0 0
254 Abbas Faisal 0 0 0 0 0 0
255 Virender Singh 0 0 0 0 0 0
256 Vashi Abhay 0 0 0 0 0 0
257 Syed Kaukab Jamal 0 0 0 0 0 0
258 Aqueel Raja 0 0 0 0 0 0
259 Khan Shaheer 0 0 0 0 0 0
260 Vishal Sharma 0 0 0 0 0 0
261 Khan Arslan 0 0 0 0 0 0
262 Arsalan Moqeet 0 0 0 0 0 0
263 Hamidi Samad 0 0 0 0 0 0
264 Dabeer Khalid 0 0 0 0 0 0
265 Ishpreet Singh Gill 0 0 0 0 0 0
266 Amanpreet Sekhon 0 0 0 0 0 0
267 Kirmani Talha 0 0 0 0 0 0
268 Kala Harnam 0 0 0 0 0 0
269 Abubakar Patel 0 0 0 0 0 0
270 Rizwan Saif 0 0 0 0 0 0
271 Liaqat Awan 0 0 0 0 0 0
272 Gul Abreez 0 0 0 0 0 0
273 Pandya Prasann 0 0 0 0 0 0
274 Naveed Sehrai 0 0 0 0 0 0
275 Mohamed Umar Jogiyat 0 0 0 0 0 0
276 Tahir Anil 0 0 0 0 0 0
277 Salman Arshad 0 0 0 0 0 0
278 Adam Ahmad Anis 0 0 0 0 0 0
279 Arsalan Pervaiz 0 0 0 0 0 0
280 Chahal Paritosh 0 0 0 0 0 0
281 Damyant Singh Sandhu 0 0 0 0 0 0
282 Rupert Albert 0 0 0 0 0 0
283 Sidhu Pushpek 0 0 0 0 0 0
284 Aizaz Paracha 0 0 0 0 0 0
285 Kazmi Murtuza 0 0 0 0 0 0
286 Aqueel Raja 0 0 0 0 0 0
287 Patel Keya Shruti 0 0 0 0 0 0
288 Arora Himanshu 0 0 0 0 0 0
289 Rashid Amin 0 0 0 0 0 0
290 Arab Sulaiman 0 0 0 0 0 0
291 Gangathara Nandha Kumar 0 0 0 0 0 0
292 Chahal Paritosh 0 0 0 0 0 0
293 Gurpal Sandhu 0 0 0 0 0 0
294 Chaudhary Gaurav 0 0 0 0 0 0
295 Hussain Raghib 0 0 0 0 0 0
296 Varun Sheth 0 0 0 0 0 0
297 Amolak Bahara 0 0 0 0 0 0
298 Albin Jo 0 0 0 0 0 0
299 Tokas Rahul 0 0 0 0 0 0
300 Chahal Paritosh 0 0 0 0 0 0
301 Na Crescent Premier 0 0 0 0 0 0
302 Khan Sohail 0 0 0 0 0 0
303 Gurpal Sandhu 0 0 0 0 0 0
304 Abdurahiman Fasil 0 0 0 0 0 0
305 Norat Mohmad 0 0 0 0 0 0
306 Jahanzeb Niazi 0 0 0 0 0 0
307 Verma Palash 0 0 0 0 0 0
308 Muhammad Jr Shoaib 0 0 0 0 0 0
309 Patel Yash 0 0 0 0 0 0
310 Dhir Jogesh 0 0 0 0 0 0
311 Kamran Ahmad 0 0 0 0 0 0
312 Iqbal Muneeb 0 0 0 0 0 0
313 Ali Nabeel 0 0 0 0 0 0
314 Abbasi Humayun 0 0 0 0 0 0
315 Usman Ali 0 0 0 0 0 0
316 James Mcvicar 0 0 0 0 0 0
317 Jamkhandi Faisal 0 0 0 0 0 0
318 Khan Shabbir 0 0 0 0 0 0
319 Ullah Zia 0 0 0 0 0 0
320 Abbas Wafa 0 0 0 0 0 0
321 Tanweer Abbas 0 0 0 0 0 0
322 Dua Rohit 0 0 0 0 0 0
323 Ramesh Matharu 0 0 0 0 0 0
324 Sohail Syed Saad 0 0 0 0 0 0
325 Harjit Singh Punia 0 0 0 0 0 0
326 Dhanda Gurpreet 0 0 0 0 0 0
327 Faiyaz Ally 0 0 0 0 0 0
328 Batta Sunny 0 0 0 0 0 0
329 Hafeez Saqib 0 0 0 0 0 0
330 Ramdath Kurt 0 0 0 0 0 0
331 Nayak Vikram 0 0 0 0 0 0
332 Chuhan Mohammed Kadir 0 0 0 0 0 0
333 Qayyum Faseeh 0 0 0 0 0 0
334 Lashford Nik 0 0 0 0 0 0
335 Dwivedi Siddharth 0 0 0 0 0 0
336 Iqbal Zain 0 0 0 0 0 0
337 Zeshan Arshad 0 0 0 0 0 0
338 Das Saumalya 0 0 0 0 0 0
339 Farhan Aslam 0 0 0 0 0 0
340 Bhagwat Verma 0 0 0 0 0 0
341 Shahab Mufti 0 0 0 0 0 0
342 Jayasuriya Rukshan 0 0 0 0 0 0
343 Mohammad Usman Yousaf 0 0 0 0 0 0
344 Kathir Herath 0 0 0 0 0 0
345 Biffen Shaun 0 0 0 0 0 0
346 Faizan Siddiqui 0 0 0 0 0 0
347 Siraj Patel 0 0 0 0 0 0
348 Dubey Ashish 0 0 0 0 0 0
349 Fardeen Aziz 0 0 0 0 0 0
350 Iqbal Muneeb 0 0 0 0 0 0
351 Arshad Waleed 0 0 0 0 0 0
352 Anderson Roger 0 0 0 0 0 0
353 Nitin Sareen 0 0 0 0 0 0
354 Kamal Mian 0 0 0 0 0 0
355 Baig Bilal 0 0 0 0 0 0
356 Wendel Wharton 0 0 0 0 0 0
357 Vijayan Tirupathi 0 0 0 0 0 0
358 Taylor Ellsworth 0 0 0 0 0 0
359 Khaled Ansari 0 0 0 0 0 0
360 Shoaib Saleem 0 0 0 0 0 0
361 Brijesh Jaggi 0 0 0 0 0 0
362 Akbar Ali 0 0 0 0 0 0
363 Beri Taresh 0 0 0 0 0 0
364 Javed Mian 0 0 0 0 0 0
365 Singh Baldeo Roy 0 0 0 0 0 0
366 Imran Patel 0 0 0 0 0 0
367 Naveed Sehrai 0 0 0 0 0 0
368 Saqib Rehan 0 0 0 0 0 0
369 Yusuf Ravain Trevin 0 0 0 0 0 0
370 Ahmad Rashid 0 0 0 0 0 0
371 Ziyad Mehta 0 0 0 0 0 0
372 Shah Ishan 0 0 0 0 0 0
373 Sharnjit Singh 0 0 0 0 0 0
374 Harmanjot Dhindsa 0 0 0 0 0 0
375 Kolia Amir 0 0 0 0 0 0
376 Tahir Anil 0 0 0 0 0 0
377 Na Niagara Cricket Academy First 0 0 0 0 0 0
378 Mankasingh Videsh 0 0 0 0 0 0
379 Zuber Patel 0 0 0 0 0 0
380 Rashid Amin 0 0 0 0 0 0
381 Nizami Saad 0 0 0 0 0 0
382 Gupta Pankaj 0 0 0 0 0 0
383 Mohammad Koya 0 0 0 0 0 0
384 Na Niagara Cricket Club First 0 0 0 0 0 0
385 Khtana Waseem 0 0 0 0 0 0
386 Niaz Paracha 0 0 0 0 0 0
387 Arora Sumit 0 0 0 0 0 0
388 Zain Khot 0 0 0 0 0 0
389 Khan Sohail 0 0 0 0 0 0
390 Arshad Muhammad 0 0 0 0 0 0
391 Neil Ali 0 0 0 0 0 0
392 Chaudhray Deep 0 0 0 0 0 0
393 Abhijeet Karkhanis 0 0 0 0 0 0
394 Qureshi Mohammed Javeed 0 0 0 0 0 0
395 Abbas Wafa 0 0 0 0 0 0
396 Imran Aslam 0 0 0 0 0 0
397 Ashwani Jhanji 0 0 0 0 0 0
398 Balraj Heer 0 0 0 0 0 0
399 Hassan Aziz 0 0 0 0 0 0
400 Dhaliwal Amritpal Singh 0 0 0 0 0 0
401 Uddin Nasheed 0 0 0 0 0 0
402 Saif Muhammad 0 0 0 0 0 0
403 Kang Rajpal 0 0 0 0 0 0
404 Muhammad Tanzeel Ali 0 0 0 0 0 0
405 Rizwan Jogiyat 0 0 0 0 0 0
406 Chaudhary Gaurav 0 0 0 0 0 0
407 Khwaja Hamza 0 0 0 0 0 0
408 Khan Hamza 0 0 0 0 0 0
409 Nasrullah Syed 0 0 0 0 0 0
410 Khan Hasan 0 0 0 0 0 0
411 Saqib Virk 0 0 0 0 0 0
412 Sathish Pichika 0 0 0 0 0 0
413 Puri Surinder 0 0 0 0 0 0
414 Mohsin Iqbal 0 0 0 0 0 0
415 Khoso Saqib 0 0 0 0 0 0
416 Ahmed Amjad 0 0 0 0 0 0
417 Bajwa Ibrar 0 0 0 0 0 0
418 Hussaini Shujatullah 0 0 0 0 0 0
419 Hussain Sarfraz 0 0 0 0 0 0
420 Mankasingh Videsh 0 0 0 0 0 0
421 Maharaj Anand 0 0 0 0 0 0
422 Rajiv Mehta 0 0 0 0 0 0
423 Trevor Ashworth 0 0 0 0 0 0
424 Jamkhandi Fayaz 0 0 0 0 0 0
425 Amit Sharma 0 0 0 0 0 0
426 Tahir Anil 0 0 0 0 0 0
427 Ansari Monem 0 0 0 0 0 0
428 Gurbir Mundi 0 0 0 0 0 0
429 Devendra Gill 0 0 0 0 0 0
430 Sampan Bhatia 0 0 0 0 0 0
431 Singh Varinder 0 0 0 0 0 0
432 Vashi Abhay 0 0 0 0 0 0
433 Abbas Umer 0 0 0 0 0 0
434 Sangha Ginni 0 0 0 0 0 0
435 Mohammad Usman Yousaf 0 0 0 0 0 0
436 Singh Baldeo Roy 0 0 0 0 0 0
437 Mohammed Furqan 0 0 0 0 0 0
438 Malik Naseer 0 0 0 0 0 0
439 Manik Bhan 0 0 0 0 0 0
440 Uddin Nasheed 0 0 0 0 0 0
441 Kainth Akash 0 0 0 0 0 0
442 Nawaz Tahir 0 0 0 0 0 0
443 Gautam Thakur 0 0 0 0 0 0
444 Wadhwa Arjun 0 0 0 0 0 0
445 Tan Qureshi 0 0 0 0 0 0
446 Mohamad Nazam 0 0 0 0 0 0
447 Maharaj Anand 0 0 0 0 0 0
448 Ramdath Indar 0 0 0 0 0 0
449 Kang Rajpal 0 0 0 0 0 0
450 Mehmoud Abed 0 0 0 0 0 0
451 Abhishek Jhanji 0 0 0 0 0 0
452 Singh Baldeo Roy 0 0 0 0 0 0
453 Andrew Hudson 0 0 0 0 0 0
454 Ware Jamie 0 0 0 0 0 0
455 Ricky Kumar 0 0 0 0 0 0
456 Jaswinder Thind 0 0 0 0 0 0
457 Patel Keya Shruti 0 0 0 0 0 0
458 Chaudhary Gaurav 0 0 0 0 0 0
459 Randhawa Faheem 0 0 0 0 0 0
460 Rao Akhlaq 0 0 0 0 0 0
461 Srini Kesavan 0 0 0 0 0 0
462 Damyant Singh Sandhu 0 0 0 0 0 0
463 Dsouza Sunil 0 0 0 0 0 0
464 Na Mississauga Ramblers Premier 0 0 0 0 0 0
465 Gurbir Mundi 0 0 0 0 0 0
466 Nelson Dwight George 0 0 0 0 0 0
467 Tawab Ikram 0 0 0 0 0 0
468 Kavuru Abinav 0 0 0 0 0 0
469 Zeeshan Chaudhery 0 0 0 0 0 0
470 Gurjeet Toor 0 0 0 0 0 0
471 Mian Imran 0 0 0 0 0 0
472 Umer Waheed Muhammad 0 0 0 0 0 0
473 Haque Shafiul 0 0 0 0 0 0
474 Kurd Aftab 0 0 0 0 0 0
475 Shah Shazaib 0 0 0 0 0 0
476 Akbar Ali 0 0 0 0 0 0
477 Jhaveri Ankur 0 0 0 0 0 0
478 Sarim Ahmed 0 0 0 0 0 0
479 Maninder Gill 0 0 0 0 0 0
480 Tan Qureshi 0 0 0 0 0 0
481 Rajat Trikha 0 0 0 0 0 0
482 Singh Manish 0 0 0 0 0 0
483 Brijesh Jaggi 0 0 0 0 0 0
484 Khan Hasan 0 0 0 0 0 0
485 Yaseen Malik Mohammad 0 0 0 0 0 0
486 Fardeen Aziz 0 0 0 0 0 0
487 Virender Singh 0 0 0 0 0 0