Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1 6 6 2 376 15 38 2 1 117 156.02 94.00
2
Rahil Patel
(Lions)
8 8 1 331 20 27 4 0 83 135.66 47.29
3 7 7 1 293 23 18 4 0 80 141.55 48.83
4
Venkat Mahendra
(Dynamic Dynamites)
6 6 1 204 11 16 1 0 77 145.71 40.80
5 7 7 2 203 14 14 1 0 99 116.00 40.60
6
Irtaza Ali
(Bfmva)
6 6 1 186 13 15 1 0 70 167.57 37.20
7
Devin Patel
(Plaza11)
8 6 2 183 19 12 1 0 70 194.68 45.75
8
Hiten Patel
(Plaza11)
8 7 1 168 13 10 1 0 80 151.35 28.00
9 4 4 0 159 14 7 2 0 84 131.40 39.75
10
Kaushal Patel
(Plaza11)
7 6 4 135 12 9 1 0 84 180.00 67.50
11 7 7 1 128 7 8 1 0 73 118.52 21.33
12 5 5 0 127 8 7 1 0 65 110.43 25.40
13 6 6 0 127 15 3 0 0 49 93.38 21.17
14 7 7 1 125 6 9 1 0 50 110.62 20.83
15
Ravi Chander
(Dynamic Dynamites)
4 4 0 122 17 5 1 0 55 108.93 30.50
16
Faizal Vohara
(Plaza11)
4 4 0 107 9 6 1 0 64 148.61 26.75
17 6 6 0 100 11 5 0 0 43 151.52 16.67
18
Shawn Beckford
(Plaza11)
3 3 0 99 9 8 1 0 70 194.12 33.00
19
Jayanth Reddy Vemula
(Dynamic Dynamites)
5 5 4 98 3 8 1 0 52 142.03 98.00
20
Lynch L
(Lapcc)
4 4 0 97 6 5 0 0 41 85.84 24.25
21 5 5 0 96 6 8 0 0 31 171.43 19.20
22
Saikumar Ponnaganti
(Dynamic Dynamites)
5 4 0 95 9 4 0 0 46 103.26 23.75
23
Siva Velappan
(Dynamic Dynamites)
5 5 0 92 9 3 0 0 43 119.48 18.40
24 7 7 0 85 6 5 0 0 25 110.39 12.14
25
Pritesh Patel
(Plaza11)
8 7 1 78 7 0 0 0 28 69.64 13.00
26 4 4 1 76 4 3 0 0 35 105.56 25.33
27 5 5 1 75 5 5 0 0 24 107.14 18.75
28
J D Patel
(Lions)
8 8 0 74 3 7 0 0 21 145.10 9.25
29
Jay Patel
(Dboyz)
5 5 0 74 7 4 0 0 41 115.62 14.80
30
Shaishav Patel
(Plaza11)
7 4 0 69 7 4 0 0 33 111.29 17.25
31
Sajeev Sadanandan
(Kombans CC)
5 5 0 63 6 3 0 0 31 110.53 12.60
32 4 4 0 62 3 4 0 0 39 106.90 15.50
33 7 6 1 62 5 0 0 0 35 74.70 12.40
34
Jatin Patel
(Lions)
6 6 0 60 6 2 0 0 21 80.00 10.00
35 3 2 2 56 6 1 0 0 49 130.23 --
36
Jignesh Patel
(Plaza11)
5 5 2 53 4 3 0 0 26 120.45 17.67
37
Pradeep Benjamin
(Kombans CC)
5 4 0 53 4 1 0 0 26 58.89 13.25
38
Hyron Shallow
(Montego Sports Club)
1 1 0 50 5 4 1 0 50 277.78 50.00
39 6 5 1 50 3 2 0 0 29 102.04 12.50
40
Ankush Jain
(Plaza11)
1 1 1 49 1 2 0 0 49 96.08 --
41
Naz Amini
(Montego Sports Club)
4 4 0 48 3 4 0 0 18 80.00 12.00
42 7 6 2 46 2 3 0 0 23 102.22 11.50
43 7 7 1 46 2 2 0 0 19 92.00 7.67
44
Viral Patel
(Lions)
3 3 1 44 1 3 0 0 34 133.33 22.00
45 7 4 2 42 3 1 0 0 18 80.77 21.00
46
Ramnath Pantangi
(Dynamic Dynamites)
3 2 0 41 2 1 0 0 24 78.85 20.50
47
Bapli ICC
(Lapcc)
2 2 0 40 1 4 0 0 27 129.03 20.00
48 3 3 1 37 4 1 0 0 20 90.24 18.50
49 3 3 0 36 1 2 0 0 30 156.52 12.00
50
Anthony Sahadeo
(Montego Sports Club)
2 2 0 36 4 0 0 0 33 85.71 18.00
51 5 4 1 35 5 0 0 0 22 106.06 11.67
52
Sanjay Patel
(Plaza11)
1 1 0 34 3 1 0 0 34 109.68 34.00
53
Prem Kumar
(Dynamic Dynamites)
6 5 1 34 2 2 0 0 24 106.25 8.50
54 2 2 0 34 2 2 0 0 34 103.03 17.00
55 1 1 0 32 2 3 0 0 32 152.38 32.00
56
Nitin Patel
(Lions)
3 3 0 32 2 2 0 0 28 123.08 10.67
57
Roopesh Kumar
(Montego Sports Club)
1 1 0 31 3 2 0 0 31 134.78 31.00
58
Ramdoss Kombans
(Kombans CC)
5 4 0 31 1 2 0 0 18 81.58 7.75
59
Mahesh Janakiraman
(Montego Sports Club)
5 5 0 31 3 0 0 0 23 67.39 6.20
60 2 2 2 30 0 3 0 0 28 187.50 --
61
Lauron Francois
(Montego Sports Club)
2 2 1 28 0 3 0 0 18 147.37 28.00
62 4 2 1 28 0 1 0 0 25 112.00 28.00
63 1 1 0 27 2 0 0 0 27 81.82 27.00
64
Nelson Xavier
(Kombans CC)
3 3 1 26 2 2 0 0 17 152.94 13.00
65 2 2 2 26 1 1 0 0 24 89.66 --
66
Manideep Morla
(Montego Sports Club)
1 1 0 25 4 0 0 0 25 92.59 25.00
67
Hardy Patel
(Dboyz)
2 1 0 24 0 0 0 0 24 88.89 24.00
68
Arun Ghosh
(Kombans CC)
4 4 1 23 1 3 0 0 10 76.67 7.67
69
Arun Lazar
(Kombans CC)
4 3 1 23 1 2 0 0 18 65.71 11.50
70 2 1 0 22 0 1 0 0 22 73.33 22.00
71
Vimal Patel
(Lions)
8 6 2 21 2 0 0 0 9 123.53 5.25
72
Vigneswaran V S
(Kombans CC)
1 1 0 21 3 0 0 0 21 87.50 21.00
73
Santhosh N
(Montego Sports Club)
1 1 1 21 1 1 0 0 21 80.77 --
74 2 2 0 19 1 1 0 0 19 63.33 9.50
75
Naveen Vidiyala
(Kombans CC)
4 4 0 19 1 1 0 0 14 57.58 4.75
76
Gautham Srinivasrao
(Dynamic Dynamites)
1 1 0 18 1 1 0 0 18 120.00 18.00
77 5 4 0 18 1 0 0 0 7 72.00 4.50
78 3 2 1 17 2 0 0 0 9 89.47 17.00
79 3 3 1 17 1 0 0 0 7 48.57 8.50
80 6 4 0 17 1 0 0 0 10 43.59 4.25
81
Ravi Patel
(Dboyz)
2 1 0 16 2 0 0 0 16 145.45 16.00
82
Rahul Patel
(Dboyz)
4 3 0 16 1 1 0 0 9 123.08 5.33
83 3 3 1 16 1 1 0 0 13 76.19 8.00
84
Nived Mukundan
(Kombans CC)
2 2 1 15 2 0 0 0 12 57.69 15.00
85
Surya Teja Booragadda
(Montego Sports Club)
3 3 2 14 2 0 0 0 8 87.50 14.00
86 4 2 0 14 1 0 0 0 10 70.00 7.00
87 4 1 0 14 1 0 0 0 14 60.87 14.00
88
Rakesh Reddy
(Dynamic Dynamites)
3 1 0 13 2 0 0 0 13 81.25 13.00
89 6 4 0 13 2 0 0 0 12 65.00 3.25
90 4 4 1 13 1 0 0 0 6 59.09 4.33
91
Brahma Telukuntla
(Montego Sports Club)
2 2 0 13 0 1 0 0 12 43.33 6.50
92
Rajesh Lap
(Lapcc)
1 1 1 12 0 2 0 0 12 300.00 --
93 4 3 0 12 1 0 0 0 7 85.71 4.00
94 2 2 1 12 0 0 0 0 11 66.67 12.00
95
Amit Singh
(Lapcc)
3 2 0 12 1 0 0 0 12 66.67 6.00
96
Sreekanth Nair
(Kombans CC)
4 3 1 12 0 0 0 0 7 46.15 6.00
97
Ram Javvaji
(Dynamic Dynamites)
3 1 0 11 2 0 0 0 11 84.62 11.00
98 2 2 0 10 0 0 0 0 5 83.33 5.00
99 3 2 0 9 0 1 0 0 9 112.50 4.50
100
Pavan Chintawar
(Montego Sports Club)
3 3 2 9 0 1 0 0 9 90.00 9.00
101
Leroy Charles
(Montego Sports Club)
3 3 0 9 0 1 0 0 8 56.25 3.00
102
Sravan Samala
(Montego Sports Club)
2 2 0 9 1 0 0 0 9 45.00 4.50
103 3 2 1 8 0 1 0 0 7 66.67 8.00
104 5 4 3 8 0 0 0 0 6 61.54 8.00
105
Sree Ram Gandla
(Montego Sports Club)
3 3 0 8 0 0 0 0 5 29.63 2.67
106 2 1 1 7 0 1 0 0 7 350.00 --
107 8 4 3 7 0 0 0 0 4 77.78 7.00
108
Nigel Gibson
(Montego Sports Club)
2 2 0 7 1 0 0 0 4 63.64 3.50
109
Sam Patel
(Dboyz)
2 2 0 7 0 0 0 0 6 50.00 3.50
110 3 3 0 7 1 0 0 0 5 41.18 2.33
111 2 2 0 7 0 0 0 0 6 38.89 3.50
112 5 3 1 7 0 0 0 0 5 36.84 3.50
113 3 2 0 6 0 0 0 0 3 46.15 3.00
114 1 1 1 6 0 0 0 0 6 46.15 --
115 1 1 1 5 0 0 0 0 5 125.00 --
116 4 1 0 5 1 0 0 0 5 71.43 5.00
117
Rudy Patel
(Dboyz)
4 2 2 5 0 0 0 0 4 71.43 --
118 1 1 0 5 0 0 0 0 5 62.50 5.00
119
Peter Patel
(Plaza11)
7 1 0 5 0 0 0 0 5 62.50 5.00
120
John C Rajan
(Montego Sports Club)
3 2 1 5 0 0 0 0 5 27.78 5.00
121
Ravi Patel
(Plaza11)
4 1 0 4 0 0 0 0 4 66.67 4.00
122
Vishwajit Tambade
(Montego Sports Club)
2 2 0 4 0 0 0 0 4 50.00 2.00
123
Ankish Jain
(Plaza11)
2 1 0 4 0 0 0 0 4 36.36 4.00
124
Ravi Kishore Hanumanthu
(Dynamic Dynamites)
4 2 1 4 0 0 0 0 4 33.33 4.00
125 1 1 0 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
126 1 1 0 3 0 0 0 0 3 42.86 3.00
127
Syed Shezan
(Montego Sports Club)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
128
Raghavendra Vandrangi
(Dynamic Dynamites)
3 2 0 2 0 0 0 0 1 40.00 1.00
129 1 1 0 2 0 0 0 0 2 28.57 2.00
130 4 3 1 2 0 0 0 0 1 28.57 1.00
131
Gopi Singh
(Lapcc)
2 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
132
Vedant Tyagi
(Plaza11)
4 2 1 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
133
Dhiwakaran Vyasabhagavan
(Montego Sports Club)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
134
Kevin Clarke
(Montego Sports Club)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
135
Yashwanth Bezawada
(Dynamic Dynamites)
2 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
136
Venkata Msc
(Montego Sports Club)
2 2 1 1 0 0 0 0 1 10.00 1.00
137
Pradeep Sudini
(Dynamic Dynamites)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
138
Bintal Amin
(Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
140 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
141
K C Rao
(Plaza11)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
142
Jay Dhilon
(Dboyz)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
143
Jayu Raval
(Plaza11)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
144
Meet Patel
(Dboyz)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
145 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
146
Dhrumil Patel
(Plaza11)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
147 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
148 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
149
Rick Patel
(Dboyz)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
150
Laxman Ponnala
(Dynamic Dynamites)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
151
Nishith Lap
(Lapcc)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
152
Irfan Feroz
(Kombans CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
153
Praveen Allu
(Dynamic Dynamites)
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
154
Nilanjan Ghosh
(Montego Sports Club)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
155
Mahesh Patel
(Plaza11)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
156
Naga Santhosh
(Dynamic Dynamites)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
157
Kp Raval
(Plaza11)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
158
Suryteja Alluri
(Dynamic Dynamites)
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
159
Vinay Vuppala
(Dynamic Dynamites)
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
160
Shifine Abraham
(Kombans CC)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
161
Syed Ahmed Maghribi
(Montego Sports Club)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
162
Vivek Gudla
(Montego Sports Club)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
163
Aditya Pandit
(Dynamic Dynamites)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
164
Sreejith Chandran
(Kombans CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
165
Prasanna R
(Montego Sports Club)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00