# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Raghvendra Singh 7 7 0 165 100 23.57 165.00 50 0 0 1 2 0 6 5
2 Nithin Sanam 3 3 1 161 131 80.50 122.90 85 0 1 2 0 0 11 7
3 Nagendra D Singh 7 7 0 155 170 22.14 91.18 39 0 0 0 3 1 10 1
4 Raunak Basu 7 5 0 84 72 16.80 116.67 50 0 0 1 0 1 4 3
5 Bhanu Chaluvadi 5 5 1 74 60 18.50 123.33 44 0 0 0 1 0 1 0
6 Tridib Ghosh 5 5 0 61 107 12.20 57.01 22 0 0 0 0 1 4 0
7 Ankit Agarwal 5 5 1 46 52 11.50 88.46 14 0 0 0 0 0 1 1
8 Harish Gattem 6 4 0 34 29 8.50 117.24 22 0 0 0 0 0 0 0
9 James Samuel 3 2 0 30 10 15.00 300.00 17 0 0 0 0 0 0 0
10 Renjith Kj 4 4 1 21 33 7.00 63.64 18 0 0 0 0 1 1 1
11 Avinash Poolla 4 3 1 20 52 10.00 38.46 9 0 0 0 0 0 0 0
12 Simhadri Chiramaneni 5 3 0 17 23 5.67 73.91 13 0 0 0 0 1 0 0
13 Pradeep Chalavadi 4 2 0 16 6 8.00 266.67 16 0 0 0 0 1 0 0
14 Yogesh Shirodkar 5 3 3 15 35 42.86 6 0 0 0 0 0 0 0
15 Jawahar Jasthi 1 1 1 11 12 91.67 11 0 0 0 0 0 1 0
16 Rahul Pillai 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Chayanjit Ghosh 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0