# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rana Fahad 8 0 0 1 0 9
2 Farasat Saboor 5 3 0 0 1 9
3 Nagendra D Singh 7 0 1 0 0 8
4 Vinoth Jeevaratnam 5 0 0 0 0 5
5 Faisal Wahid 5 0 0 0 0 5
6 Jagdev Singh 4 0 1 0 0 5
7 Raman Singh 3 0 1 1 0 5
8 Ross Waghorn 4 0 0 0 0 4
9 Adil Sattar 4 0 0 0 0 4
10 Rana Shahid 3 0 0 1 0 4
11 Ishaq Afridi 3 0 0 1 0 4
12 Rana Tahir 2 0 0 2 0 4
13 Saeed Ahmed 3 0 0 0 0 3
14 Sohal Patel 3 0 0 0 0 3
15 Samrat Sammy 2 0 0 1 0 3
16 Upul Iranga Samarasingha 2 0 1 0 0 3
17 Ravi Chilakmarthi 1 0 0 1 1 3
18 Tariq Nawaz Khan 0 0 0 3 0 3
19 Dev Patel 2 0 0 0 0 2
20 Ryan Adam 1 1 0 0 0 2
21 Tridib Ghosh 2 0 0 0 0 2
22 Raghvendra Singh 2 0 0 0 0 2
23 Shalindra Herath 2 0 0 0 0 2
24 Nasir Khan 1 0 0 1 0 2
25 Nitharshan Alaguretnam 1 0 0 1 0 2
26 Darshan Patel 0 1 0 0 1 2
27 Linesh Mahenthirarajah 0 0 1 1 0 2
28 Nithin Sanam 0 0 2 0 0 2
29 Chaudhary Tahir Masood 1 0 0 0 0 1
30 Ahmed Saadat 1 0 0 0 0 1
31 Wadood Ahmad 1 0 0 0 0 1
32 Asif Shaikh 1 0 0 0 0 1
33 Navakanth Nav 1 0 0 0 0 1
34 Gaurav Desai 1 0 0 0 0 1
35 Rahul Pillai 1 0 0 0 0 1
36 Sheron Jayamaha 1 0 0 0 0 1
37 Dilum De Silva 1 0 0 0 0 1
38 Simhadri Chiramaneni 1 0 0 0 0 1
39 Varun Chandra Reddy 1 0 0 0 0 1
40 Mark Irwin 1 0 0 0 0 1
41 Rahid Kareem 1 0 0 0 0 1
42 Rudi Kronji 1 0 0 0 0 1
43 Raunak Basu 1 0 0 0 0 1
44 Amarjeet Singh 0 1 0 0 0 1
45 Kaushik Reddy 0 0 1 0 0 1
46 Amish Vyas 0 0 1 0 0 1
47 Harish Gattem 0 0 1 0 0 1
48 Qasim Qyuum 0 0 0 0 0 0
49 Gurprem Sidhu 0 0 0 0 0 0
50 Aamir Mustafa 0 0 0 0 0 0
51 Jahir Islam 0 0 0 0 0 0
52 Tanmeet Singh 0 0 0 0 0 0
53 Renjith Kj 0 0 0 0 0 0
54 Balwinder Aulakh 0 0 0 0 0 0
55 Varun Dutia 0 0 0 0 0 0
56 Jawahar Jasthi 0 0 0 0 0 0
57 James Samuel 0 0 0 0 0 0
58 Maxwell Atikinson 0 0 0 0 0 0
59 Abhilash Vellelath 0 0 0 0 0 0
60 Bhanu Chaluvadi 0 0 0 0 0 0
61 Umesh Ahir 0 0 0 0 0 0
62 Anubhav Dhawan 0 0 0 0 0 0
63 Chayanjit Ghosh 0 0 0 0 0 0
64 Sudhir Naik 0 0 0 0 0 0
65 Charitha Tillekeratne 0 0 0 0 0 0
66 Kewal Bhumbla 0 0 0 0 0 0
67 Srinivas Chittapu 0 0 0 0 0 0
68 Manmeet Singh 0 0 0 0 0 0
69 Bhilal B 0 0 0 0 0 0
70 Ankit Agarwal 0 0 0 0 0 0
71 Sherzaman Khan 0 0 0 0 0 0
72 Prashant Naraynan 0 0 0 0 0 0
73 Yogesh Shirodkar 0 0 0 0 0 0
74 Waqas Afridi 0 0 0 0 0 0
75 Roni Danjsh 0 0 0 0 0 0
76 Sharma K Nemani 0 0 0 0 0 0
77 Garven Keller 0 0 0 0 0 0
78 Tharindu Rusira 0 0 0 0 0 0
79 Yaswanth Reddy 0 0 0 0 0 0
80 Gaurav Patel 0 0 0 0 0 0
81 Jignesh Patel 0 0 0 0 0 0
82 Pranav Patel 0 0 0 0 0 0
83 Pradeep Chalavadi 0 0 0 0 0 0
84 Taylor Nelson 0 0 0 0 0 0
85 Atif Ali 0 0 0 0 0 0
86 Avinash Poolla 0 0 0 0 0 0
87 Azhar Khan 0 0 0 0 0 0
88 Rajeev Soorma 0 0 0 0 0 0