# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Farasat Saboor 5 3 0 0 1 9
2 Rana Fahad 8 0 0 1 0 9
3 Nagendra d Singh 7 0 0 1 0 8
4 Vinoth Jeevaratnam 5 0 0 0 0 5
5 Faisal Wahid 5 0 0 0 0 5
6 Jagdev Singh 4 0 1 0 0 5
7 Raman Singh 3 0 1 1 0 5
8 Ross Waghorn 4 0 0 0 0 4
9 Adil Sattar 4 0 0 0 0 4
10 Ishaq Afridi 3 0 0 1 0 4
11 Rana Shahid 3 0 0 1 0 4
12 Rana Tahir 2 0 0 2 0 4
13 Sohal Patel 3 0 0 0 0 3
14 Saeed Ahmed 3 0 0 0 0 3
15 Upul Iranga Samarasingha 2 0 0 1 0 3
16 Samrat Sammy 2 0 0 1 0 3
17 Ravi Chilakmarthi 1 0 0 1 1 3
18 Tariq Nawaz Khan 0 0 0 3 0 3
19 Tridib Ghosh 2 0 0 0 0 2
20 Shalindra Herath 2 0 0 0 0 2
21 Raghvendra Singh 2 0 0 0 0 2
22 Ryan Adam 1 1 0 0 0 2
23 Dev Patel 2 0 0 0 0 2
24 Nitharshan Alaguretnam 1 0 0 1 0 2
25 Darshan Patel 0 1 0 0 1 2
26 Nasir Khan 1 0 0 1 0 2
27 Nithin Sanam 0 0 1 1 0 2
28 Linesh Mahenthirarajah 0 0 0 2 0 2
29 Ahmed Saadat 1 0 0 0 0 1
30 Asif Shaikh 1 0 0 0 0 1
31 Gaurav Desai 1 0 0 0 0 1
32 Rahul Pillai 1 0 0 0 0 1
33 Dilum De Silva 1 0 0 0 0 1
34 Raunak Basu 1 0 0 0 0 1
35 Navakanth Nav 1 0 0 0 0 1
36 Rudi Kronji 1 0 0 0 0 1
37 Wadood Ahmad 1 0 0 0 0 1
38 Mark Irwin 1 0 0 0 0 1
39 Chaudhary Tahir Masood 1 0 0 0 0 1
40 Simhadri Chiramaneni 1 0 0 0 0 1
41 Sheron Jayamaha 1 0 0 0 0 1
42 Rahid Kareem 1 0 0 0 0 1
43 Amarjeet Singh 0 1 0 0 0 1
44 Varun Chandra Reddy 1 0 0 0 0 1
45 Amish Vyas 0 0 1 0 0 1
46 Harish Gattem 0 0 1 0 0 1
47 Kaushik Reddy 0 0 0 1 0 1