# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ishaq Afridi 4 0 0 0 0 4
2 Atif Ali 1 0 0 2 0 3
3 Harpreet Singh 3 0 0 0 0 3
4 Maxwell Atikinson 1 0 0 2 0 3
5 Ramesh Bharathi 2 0 0 1 0 3
6 Tahir Riaz 2 0 0 1 0 3
7 Waqas Afridi 0 0 0 3 0 3
8 Adil Sattar 2 0 0 0 0 2
9 Farasat Saboor 1 0 1 0 0 2
10 Jagdev Singh 0 0 0 2 0 2
11 Jagtar Pawar 2 0 0 0 0 2
12 Mansoor Ahmad 0 0 0 2 0 2
13 Mark Irwin 0 0 0 2 0 2
14 Nithin Sanam 0 0 2 0 0 2
15 Rahid Kareem 2 0 0 0 0 2
16 Ricky Pawar 1 0 0 1 0 2
17 Abdul Basir Khpalwak 1 0 0 0 0 1
18 Amarjeet Singh 0 1 0 0 0 1
19 Faisal Wahid 1 0 0 0 0 1
20 Jawahar Jasthi 0 0 0 1 0 1
21 Kamaljeet Singh 1 0 0 0 0 1
22 Mohammed Hameed Hussain 1 0 0 0 0 1
23 Nasir Khan 1 0 0 0 0 1
24 Parminder Singh 0 0 0 0 1 1
25 Prasad Chandrasekaran 0 0 0 1 0 1
26 Raman Singh 1 0 0 0 0 1
27 Rana Fahad 0 1 0 0 0 1
28 Rana Tahir 1 0 0 0 0 1
29 Ryan Adam 0 1 0 0 0 1
30 Vinoth Jeevaratnam 1 0 0 0 0 1
31 Aamir Mustafa 0 0 0 0 0 0
32 Abhiram Guvvala 0 0 0 0 0 0
33 Arjan Singh 0 0 0 0 0 0
34 Bilal Ahmed 0 0 0 0 0 0
35 Craig Pehrson 0 0 0 0 0 0
36 Danish Afrdi 0 0 0 0 0 0
37 Dinesh Devaraj 0 0 0 0 0 0
38 Feroz Minnadad 0 0 0 0 0 0
39 Haseeb Khan 0 0 0 0 0 0
40 Jignesh Patel 0 0 0 0 0 0
41 Kewal Bhumbla 0 0 0 0 0 0
42 Komail Syed 0 0 0 0 0 0
43 Lineshkanth Mahenthiraraj 0 0 0 0 0 0
44 Raghavendra Singh 0 0 0 0 0 0
45 Saeed Ahmed 0 0 0 0 0 0
46 Sathish Raghu 0 0 0 0 0 0
47 Selwin Lovell 0 0 0 0 0 0
48 Simeon Lovell 0 0 0 0 0 0
49 Srinivas Chirangi 0 0 0 0 0 0
50 Tanmeet Singh 0 0 0 0 0 0
51 Tariq Nawaz Khan 0 0 0 0 0 0
52 Varun Srivastav 0 0 0 0 0 0
53 Vivin Rajagopalan 0 0 0 0 0 0
54 Yasir Sheikh 0 0 0 0 0 0
55 Zunaid Shaik 0 0 0 0 0 0