# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Umar Bhai 8 0 0 4 0 12
2 Rushabh Mehta 6 0 2 2 0 10
3 Jibreel Rana 3 0 1 2 3 9
4 Neil Patel 5 0 1 1 0 7
5 Rushang Doshi 3 0 0 4 0 7
6 Sai Kanuru 5 0 0 2 0 7
7 Akshat Gupta 5 0 1 0 0 6
8 Ketan Mittal 1 0 3 2 0 6
9 Prakyath J 2 0 2 2 0 6
10 Pramod Reddy 3 0 2 1 0 6
11 Anant Gupta 4 0 0 1 0 5
12 Arun R 4 0 0 1 0 5
13 Ashwin B 2 0 2 1 0 5
14 Nauman Khan 5 0 0 0 0 5
15 Nikilesh Kuruvada 4 0 0 1 0 5
16 Nikin P 2 0 2 1 0 5
17 Saqib R 3 0 0 2 0 5
18 Vivek Raj 2 0 2 1 0 5
19 Kanishk M 0 0 0 4 0 4
20 Karteek P 2 0 0 2 0 4
21 Karthik Vellanki 0 0 4 0 0 4
22 Kartik Manda 2 0 0 2 0 4
23 Pramuk Heenatigala 3 0 0 1 0 4
24 Aditya N S 2 0 0 1 0 3
25 Akshun Gupta 2 0 0 1 0 3
26 Ankit S 2 0 0 1 0 3
27 Ankush Agrawal 1 0 1 1 0 3
28 Fazal R 0 0 1 2 0 3
29 Krish Saxena 0 0 1 2 0 3
30 Nikhil Wahi 2 0 0 1 0 3
31 Nitish Singla 2 0 1 0 0 3
32 Pranay Gothi 0 0 2 1 0 3
33 Prasanna P 3 0 0 0 0 3
34 Tayyab . 3 0 0 0 0 3
35 Anujkumar Patel 2 0 0 0 0 2
36 Ashish Patewar 1 0 1 0 0 2
37 Hanmesh G 1 0 1 0 0 2
38 Iftikar H 1 0 1 0 0 2
39 Jai Karnick 1 0 0 1 0 2
40 Kalyan P 1 0 1 0 0 2
41 Kunwar S 1 0 0 1 0 2
42 Manyank B 1 0 0 1 0 2
43 Nabeel R 1 0 1 0 0 2
44 Salman Khan 1 0 1 0 0 2
45 Sareen Kumar Dasari 2 0 0 0 0 2
46 Shrivatsa Ravikumar 0 0 0 2 0 2
47 Sikander M 1 0 1 0 0 2
48 Zeeshan Kagzi 1 0 1 0 0 2
49 Zeeshan F 1 0 1 0 0 2
50 Akshit Gupta 1 0 0 0 0 1
51 Amin K 1 0 0 0 0 1
52 Anas A 0 0 0 1 0 1
53 Arka Ghosh 1 0 0 0 0 1
54 Arslan Malik 1 0 0 0 0 1
55 Bharat M 1 0 0 0 0 1
56 Extra A 1 0 0 0 0 1
57 Hashim A 1 0 0 0 0 1
58 Jag K 0 0 0 0 1 1
59 Jagadish Kumar 1 0 0 0 0 1
60 Jayakrishnan K 1 0 0 0 0 1
61 Karan Patil 1 0 0 0 0 1
62 Maghav Kumar 1 0 0 0 0 1
63 Manik Malhotra 1 0 0 0 0 1
64 Mohit Munjal 1 0 0 0 0 1
65 Praveen H 1 0 0 0 0 1
66 Raj B 0 0 1 0 0 1
67 Sai Kanuru 1 0 0 0 0 1
68 Sharad Diwakar 0 0 0 1 0 1
69 Sharath Gunupati 1 0 0 0 0 1
70 Shubadee De 0 0 0 1 0 1
71 Siddhant Batra 0 0 0 1 0 1
72 Siva Ponnati 0 0 1 0 0 1
73 Venkata Kesanapalli 1 0 0 0 0 1
74 Vijay B 1 0 0 0 0 1
75 Achal Verma 0 0 0 0 0 0
76 Aditya Khanna 0 0 0 0 0 0
77 Ahmed S 0 0 0 0 0 0
78 Amarender Medipally 0 0 0 0 0 0
79 Aneesh Gupta 0 0 0 0 0 0
80 Anmol Shrivastava 0 0 0 0 0 0
81 Anupam B 0 0 0 0 0 0
82 Aravind Gehlot 0 0 0 0 0 0
83 Behruz Mistry 0 0 0 0 0 0
84 David Patel 0 0 0 0 0 0
85 Deeskshant Tbd 0 0 0 0 0 0
86 Durga Prasad 0 0 0 0 0 0
87 Extra 2 0 0 0 0 0 0
88 Extra Player 0 0 0 0 0 0
89 Extra 2 0 0 0 0 0 0
90 Extra 1 0 0 0 0 0 0
91 Extra 1 0 0 0 0 0 0
92 Extra 1 0 0 0 0 0 0
93 Ghayoor S 0 0 0 0 0 0
94 Kalicharan Yadav 0 0 0 0 0 0
95 Khitab Dar 0 0 0 0 0 0
96 Madhav Arora 0 0 0 0 0 0
97 Manik Malhotra 0 0 0 0 0 0
98 Manish Gunjan 0 0 0 0 0 0
99 Manoj Kumar 0 0 0 0 0 0
100 Nick F 0 0 0 0 0 0
101 Nishant Singh 0 0 0 0 0 0
102 Pranav Aditya 0 0 0 0 0 0
103 Pratik Rath 0 0 0 0 0 0
104 Praveen Kumar 0 0 0 0 0 0
105 Rachit Puri 0 0 0 0 0 0
106 Ravi Kethe 0 0 0 0 0 0
107 Rishabh Jain 0 0 0 0 0 0
108 Sachin Kalkar 0 0 0 0 0 0
109 Samad G 0 0 0 0 0 0
110 Shubham Bhutra 0 0 0 0 0 0
111 Somnath Deshmukh 0 0 0 0 0 0
112 Yogesh Chithore 0 0 0 0 0 0