# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Abhi K 7 7 0 76 61 10.86 124.59 23 0 0 0 0 0 3 0
2 Rajesh Reddy Kallem 7 7 1 57 55 9.50 103.64 17 0 0 0 0 0 2 0
3 Chaithanya Valleru 6 6 0 56 88 9.33 63.64 26 0 0 0 1 1 2 0
4 Rahul Katta 6 6 0 50 58 8.33 86.21 27 0 0 0 1 1 1 0
5 Apurv Shrivastava 7 7 0 49 47 7.00 104.26 17 0 0 0 0 2 4 1
6 Kiran Reddy Kolanu 7 7 3 46 45 11.50 102.22 15 0 0 0 0 0 3 0
7 Santosh Chepuri 6 6 0 36 45 6.00 80.00 29 0 0 0 1 1 1 0
8 Rahul Patel 6 4 0 30 39 7.50 76.92 11 0 0 0 0 0 1 2
9 Datta Jambhalkar 7 6 3 25 21 8.33 119.05 11 0 0 0 0 0 0 2
10 Chandrasekharreddy Bheemavarapu 3 3 1 10 7 5.00 142.86 7 0 0 0 0 1 1 0
11 Hari Prasad Medikondu 5 3 0 7 15 2.33 46.67 5 0 0 0 0 1 0 0
12 Srinivas Chikkam 7 2 2 4 1 -- 400.00 3 0 0 0 0 0 0 0
13 Inian Patrick 3 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Shravan Aasani 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0