# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Vijay Joseph 5 5 1 41 46 10.25 89.13 17 0 0 0 0 1 1 2
2 Premnath Kamalanathan 5 5 1 40 42 10.00 95.24 14 0 0 0 0 0 0 3
3 Saravanan Senthurpandian 5 5 0 35 50 7.00 70.00 21 0 0 0 0 1 0 2
4 Prashanth Amin 3 3 1 28 26 14.00 107.69 17 0 0 0 0 0 1 2
5 Ganesh Sahu 3 3 1 25 44 12.50 56.82 13 0 0 0 0 0 0 0
6 Jude Ashwanth 3 3 0 24 22 8.00 109.09 14 0 0 0 0 1 2 1
7 Umamaheswaran Ravishanakar 2 2 0 20 27 10.00 74.07 18 0 0 0 0 0 2 0
8 Vijayan Sundaram 4 4 1 17 30 5.67 56.67 13 0 0 0 0 2 0 0
9 Sayyed Althamash Bukhari 3 3 0 16 31 5.33 51.61 11 0 0 0 0 0 0 0
10 Satish Police 4 4 1 13 38 4.33 34.21 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Suresh Mani 3 3 0 9 14 3.00 64.29 7 0 0 0 0 1 0 1
12 Santhosh Kumar 3 3 0 7 22 2.33 31.82 4 0 0 0 0 1 0 0
13 Nitish Srikanth Kulkarni 5 3 0 5 9 1.67 55.56 5 0 0 0 0 2 0 0
14 Abhilash Reddy 4 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Ignacius Nallu 2 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Madan Mahalingam 3 2 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0