# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Avinash Gudapati
 UMKC Raptors
8 8 1 316 224 45.14 141.07 74 0 0 2 4 1 16 19
2 Surya Sunny
 Kansas Kings
10 10 0 259 177 25.90 146.33 110 1 0 1 1 1 19 16
3 Uday Patel
 South Indies
8 8 4 232 154 58.00 150.65 57 0 0 2 2 0 15 14
4 Krishi Karkal
 Blazing Falcons
9 8 0 219 217 27.38 100.92 51 0 0 1 3 0 12 15
5 Abdul Khaliq Shaik
 UMKC Raptors
8 8 2 206 108 34.33 190.74 89 0 1 1 2 1 15 14
6 Vignesh Krishnan
 Yorkers
8 8 2 189 138 31.50 136.96 76 0 1 2 1 1 9 16
7 Raj Dyavanapally
 Dark Horses
7 7 0 183 164 26.14 111.59 51 0 0 1 2 0 4 11
8 Jagadish Damodaran
 Raging Bull
8 7 1 180 104 30.00 173.08 65 0 0 1 2 0 16 9
9 Alex Johnson
 Mavericks
5 5 2 180 108 60.00 166.67 60 0 0 2 1 0 21 4
10 Vijay Kumar Ireddy
 Kansas Kings
8 8 2 174 103 29.00 168.93 48 0 0 0 3 1 17 7
11 Ganapathi Bulianda
 South Indies
10 10 2 173 141 21.62 122.70 61 0 0 1 1 0 10 11
12 Ashok Madhavan
 South Indies
9 8 2 168 127 28.00 132.28 44 0 0 0 3 1 9 15
13 Swarup Daggupati
 Wolves
8 8 0 165 124 20.62 133.06 65 0 0 1 2 1 11 9
14 Shankar S H
 Wolves
8 8 2 151 111 25.17 136.04 36 0 0 0 1 0 13 5
15 Akash v
 UMKC Raptors
8 8 3 150 70 30.00 214.29 31 0 0 0 5 1 16 4
16 Sumit Sehrawat
 Mavericks
7 7 2 148 74 29.60 200.00 68 0 0 1 1 1 16 4
17 Roshan Mahareddy
 Dark Horses
8 8 3 145 147 29.00 98.64 46 0 0 0 2 0 2 10
18 Harsimran Singh
 Mavericks
7 6 0 144 109 24.00 132.11 37 0 0 0 4 0 6 11
19 Bala Sridhar
 Raging Bull
6 6 1 141 124 28.20 113.71 53 0 0 1 2 2 10 5
20 Naresh Madineni
 Kansas Kings
10 9 0 138 71 15.33 194.37 50 0 0 1 1 3 13 6
21 Nikhil Mahajan
 Yorkers
7 7 1 132 84 22.00 157.14 36 0 0 0 3 0 11 7
22 Shriram Venkatesan
 Raging Bull
6 6 0 130 115 21.67 113.04 42 0 0 0 3 0 3 7
23 Vineeth Vakeel
 Dark Horses
7 7 1 129 94 21.50 137.23 38 0 0 0 2 1 6 3
24 Abhijeet Barve
 Yorkers
8 7 2 129 108 25.80 119.44 58 0 0 1 1 1 8 6
25 Raghu Guru
 Kansas Kings
9 8 1 128 99 18.29 129.29 55 0 0 1 0 1 11 4
26 Mohan Janga
 Blazing Falcons
9 8 0 127 143 15.88 88.81 40 0 0 0 2 1 3 9
27 Harsha Alluri
 Kansas Kings
10 9 1 126 106 15.75 118.87 38 0 0 0 2 1 3 9
28 Laxman Dutt Degala
 UMKC Raptors
7 7 0 124 86 17.71 144.19 44 0 0 0 2 0 11 7
29 Vishnu Gude
 UMKC Raptors
6 5 0 113 63 22.60 179.37 60 0 0 1 1 0 10 3
30 Prakash Reddy
 UMKC Raptors
5 5 1 113 91 28.25 124.18 41 0 0 0 2 0 4 6
31 Kal Neelam
 Wolves
7 7 0 111 81 15.86 137.04 51 0 0 1 0 1 4 12
32 Rajesh Kannan
 Raging Bull
6 6 0 105 102 17.50 102.94 54 0 0 1 1 0 2 8
33 Abhilash Tatineni
 Wolves
7 7 1 104 66 17.33 157.58 55 0 0 1 0 2 3 10
34 Abhiram Varchas d
 Wolves
8 8 0 86 73 10.75 117.81 33 0 0 0 1 1 5 6
35 Sharath Acharya
 Kansas Kings
4 4 0 85 67 21.25 126.87 53 0 0 1 0 0 3 7
36 Prasanth Gutta
 Blazing Falcons
8 7 1 85 73 14.17 116.44 24 0 0 0 0 0 6 5
37 Ambar Nirgudkar
 Yorkers
3 3 0 85 75 28.33 113.33 58 0 0 1 1 1 6 5
38 Chanakya g
 South Indies
10 8 1 85 88 12.14 96.59 23 0 0 0 0 2 4 5
39 Siva Tiyagura
 Kansas Kings
7 6 3 80 59 26.67 135.59 34 0 0 0 1 0 6 4
40 Satish Ramabhotla
 Mavericks
9 6 3 79 72 26.33 109.72 30 0 0 0 1 0 7 4
41 Charu Vikram Srivatsa
 Raging Bull
6 6 1 79 81 15.80 97.53 44 0 0 0 1 1 1 5
42 Maulik Nanavati
 South Indies
8 8 0 77 86 9.62 89.53 30 0 0 0 2 0 2 8
43 Krishna Kumar
 South Indies
9 7 3 76 51 19.00 149.02 28 0 0 0 1 1 5 3
44 Mahesh Bandari
 Wolves
8 7 0 72 69 10.29 104.35 33 0 0 0 2 2 5 3
45 Prakarsh Goswami
 Mavericks
7 7 0 72 77 10.29 93.51 30 0 0 0 1 0 3 4
46 Sukumar Subramaniyam
 Dark Horses
5 5 0 70 59 14.00 118.64 23 0 0 0 0 0 3 4
47 Bharadwaj Ponnala
 Dark Horses
7 7 0 66 56 9.43 117.86 20 0 0 0 0 1 1 7
48 Siddharth Oroskar
 Yorkers
5 5 0 66 66 13.20 100.00 32 0 0 0 1 1 0 5
49 Rajesh Ragampeta
 Mavericks
3 2 0 64 44 32.00 145.45 32 0 0 0 2 0 5 3
50 Sanglirajan Pandiarajan
 Raging Bull
7 6 0 64 64 10.67 100.00 21 0 0 0 0 1 3 4
51 Kushal Vtiger
 Dark Horses
8 7 1 63 81 10.50 77.78 19 0 0 0 0 0 2 2
52 Gurpreet Gill
 South Indies
7 6 2 63 85 15.75 74.12 32 0 0 0 1 1 2 1
53 Prasad Shola
 Dark Horses
3 3 0 60 62 20.00 96.77 37 0 0 0 1 0 1 2
54 Rajkumar Padilam
 Dark Horses
6 5 0 59 42 11.80 140.48 31 0 0 0 1 1 4 3
55 Sudhir Hegde
 South Indies
5 5 2 59 76 19.67 77.63 38 0 0 0 1 2 1 2
56 Sundaram Saminathan
 Raging Bull
6 6 1 58 41 11.60 141.46 23 0 0 0 0 1 4 3
57 Chaitanya Irala
 Kansas Kings
10 9 2 56 83 8.00 67.47 18 0 0 0 0 0 0 6
58 Pashupathy Rajendran
 Raging Bull
8 7 1 53 55 8.83 96.36 28 0 0 0 1 1 3 3
59 Rohan v
 UMKC Raptors
7 6 2 52 64 13.00 81.25 19 0 0 0 0 0 3 2
60 Mohammad Javid
 Mavericks
9 7 0 51 41 7.29 124.39 25 0 0 0 1 3 4 2
61 Balavignesh Santhanakrishnan
 Raging Bull
7 7 1 48 29 8.00 165.52 14 0 0 0 0 2 2 4
62 Santhosh Bhadule
 Yorkers
7 5 0 47 51 9.40 92.16 27 0 0 0 1 3 4 2
63 Syed Aqueel
 Mavericks
9 6 1 47 65 9.40 72.31 18 0 0 0 0 1 1 4
64 Rohit Kunte
 Blazing Falcons
6 6 1 44 47 8.80 93.62 15 0 0 0 0 0 1 1
65 Madhukar Charla
 Kansas Kings
10 7 2 44 64 8.80 68.75 16 0 0 0 0 0 1 1
66 Bharath Musoor
 Yorkers
3 3 1 43 28 21.50 153.57 22 0 0 0 0 0 4 2
67 Ravindranath c Mannava
 Blazing Falcons
8 7 4 43 60 14.33 71.67 17 0 0 0 0 1 1 2
68 Simran Basra
 Yorkers
5 4 1 42 41 14.00 102.44 33 0 0 0 1 2 3 2
69 Suresh Thummala
 Kansas Kings
7 5 1 42 44 10.50 95.45 19 0 0 0 0 1 2 1
70 Niranjan Vedamurthy
 Raging Bull
6 5 1 42 62 10.50 67.74 17 0 0 0 0 0 0 1
71 Omair Siddiqui
 Mavericks
9 7 3 42 70 10.50 60.00 21 0 0 0 0 2 0 5
72 Lokendra Nadh Jasti
 Blazing Falcons
9 8 0 41 58 5.12 70.69 13 0 0 0 0 3 2 2
73 Uday Morthala
 Dark Horses
8 7 1 35 28 5.83 125.00 14 0 0 0 0 1 0 4
74 Karthik Chintalapani
 Wolves
2 2 0 35 50 17.50 70.00 21 0 0 0 0 0 1 3
75 Vibindeepak Vasudevan
 Blazing Falcons
5 5 0 34 44 6.80 77.27 19 0 0 0 0 0 1 2
76 Sudheer Champati
 Wolves
7 6 0 33 25 5.50 132.00 14 0 0 0 0 2 2 4
77 Anil Reddy
 Kansas Kings
9 5 3 33 40 16.50 82.50 17 0 0 0 0 0 0 2
78 Kapil Avasthi
 Wolves
7 6 1 32 32 6.40 100.00 11 0 0 0 0 1 1 1
79 Nandkishore Sathiamoorthy
 Blazing Falcons
4 3 0 31 29 10.33 106.90 19 0 0 0 0 0 3 1
80 Sethu Das
 South Indies
7 2 1 30 21 30.00 142.86 29 0 0 0 1 0 1 3
81 Jamaal Mankala
 Wolves
7 6 1 30 24 6.00 125.00 13 0 0 0 0 1 3 1
82 Sagar Burra
 Blazing Falcons
9 6 0 30 34 5.00 88.24 12 0 0 0 0 0 0 1
83 Sharief Mohammed
 Mavericks
9 6 1 30 39 6.00 76.92 10 0 0 0 0 1 0 2
84 Madhu Batta
 Kansas Kings
2 2 1 29 27 29.00 107.41 21 0 0 0 0 0 2 1
85 Vinu Prabhu Raghavan
 Yorkers
7 4 0 28 33 7.00 84.85 15 0 0 0 0 1 1 3
86 Varun Bhere
 Yorkers
4 3 0 27 35 9.00 77.14 17 0 0 0 0 0 1 1
87 Hassann Shaikh
 Mavericks
3 2 0 26 21 13.00 123.81 26 0 0 0 1 1 2 1
88 Gangadhar Allam
 Blazing Falcons
5 4 1 24 32 8.00 75.00 11 0 0 0 0 0 0 1
89 Rakesh Madhavaram
 UMKC Raptors
8 3 1 22 17 11.00 129.41 15 0 0 0 0 0 0 2
90 Vinay v
 Wolves
1 1 0 22 23 22.00 95.65 22 0 0 0 0 0 1 3
91 Ankim Tandon
 Mavericks
7 6 2 22 24 5.50 91.67 11 0 0 0 0 2 0 0
92 Biswajit Jana
 Yorkers
8 5 0 22 39 4.40 56.41 11 0 0 0 0 1 0 1
93 Srikanth Katpally
 Wolves
3 3 0 21 25 7.00 84.00 14 0 0 0 0 1 0 2
94 Sushant Thakre
 Yorkers
8 6 2 20 33 5.00 60.61 8 0 0 0 0 2 0 2
95 Harshul Routhu
 Blazing Falcons
8 7 0 20 41 2.86 48.78 6 0 0 0 0 2 0 1
96 Hemanth Gunreddy
 Kansas Kings
4 3 0 19 21 6.33 90.48 8 0 0 0 0 0 0 1
97 Badri Sankaran
 Blazing Falcons
7 6 0 18 25 3.00 72.00 9 0 0 0 0 1 1 0
98 Gowtham Nalluri
 Kansas Kings
4 3 1 18 33 9.00 54.55 14 0 0 0 0 1 0 0
99 Bose Chandra
 UMKC Raptors
8 3 3 17 33 51.52 7 0 0 0 0 0 0 1
100 Kaushik Seshadri
 Blazing Falcons
6 4 1 16 19 5.33 84.21 10 0 0 0 0 1 0 1
101 Krishna Vundavally
 Dark Horses
4 2 1 16 26 16.00 61.54 13 0 0 0 0 0 0 0
102 Rijo Varghese
 South Indies
9 5 0 16 35 3.20 45.71 6 0 0 0 0 1 0 0
103 Karthik Aaddagada
 UMKC Raptors
7 3 0 15 15 5.00 100.00 15 0 0 0 0 2 0 1
104 Sivaramakrishnan Jayaram
 Blazing Falcons
2 2 2 14 6 233.33 14 0 0 0 0 0 0 2
105 Venkat Reddy
 South Indies
6 2 2 14 35 40.00 8 0 0 0 0 0 0 1
106 Faizan Shaikh
 Mavericks
5 2 1 10 9 10.00 111.11 6 0 0 0 0 0 0 1
107 Raja Gummadi
 Wolves
3 3 0 10 15 3.33 66.67 7 0 0 0 0 0 0 1
108 Srikanth Bolluru
 Wolves
3 2 1 9 13 9.00 69.23 5 0 0 0 0 0 0 0
109 Karthikeyan Gopal
 Raging Bull
3 1 0 8 6 8.00 133.33 8 0 0 0 0 0 1 0
110 Satya Daggubati
 Kansas Kings
1 1 0 8 10 8.00 80.00 8 0 0 0 0 0 0 0
111 Vijay Krishnan
 Raging Bull
6 2 1 7 5 7.00 140.00 7 0 0 0 0 0 1 0
112 Shashank Avvaru
 Dark Horses
2 2 1 7 6 7.00 116.67 6 0 0 0 0 0 0 1
113 Rahul Varma
 Wolves
2 2 1 5 6 5.00 83.33 4 0 0 0 0 0 0 1
114 Viraj Doddihal
 Raging Bull
2 2 1 5 6 5.00 83.33 4 0 0 0 0 0 0 0
115 Nandhu Sriram
 Yorkers
4 3 1 5 10 2.50 50.00 4 0 0 0 0 1 0 0
116 Sagar Tumma
 Dark Horses
5 3 0 5 11 1.67 45.45 5 0 0 0 0 2 0 0
117 Vinay Pasupuleti
 Wolves
6 5 4 5 11 5.00 45.45 3 0 0 0 0 0 0 0
118 Ashoka Chiranjeevi
 Mavericks
1 1 0 5 18 5.00 27.78 5 0 0 0 0 0 0 0
119 Amarendra Dasari
 UMKC Raptors
5 3 2 4 2 4.00 200.00 4 0 0 0 0 1 0 1
120 Naveen Tcc
 Raging Bull
2 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 0
121 Harshavardhan Reddy Orugantii
 UMKC Raptors
1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
122 Veerendra Nath Jasthi
 Raging Bull
1 1 1 3 1 300.00 3 0 0 0 0 0 0 0
123 Sai Chaitanya Peketi
 UMKC Raptors
4 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
124 Nitin Goswami
 Mavericks
1 1 1 3 4 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
125 Kaushik Amaravadi
 Raging Bull
2 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
126 Lavesh Varshney
 Blazing Falcons
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
127 Utsav Kataria
 Mavericks
1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
128 Ramesh Kata
 South Indies
10 3 0 3 10 1.00 30.00 3 0 0 0 0 2 0 0
129 Ibrahim Hashmi
 Mavericks
3 2 0 3 14 1.50 21.43 2 0 0 0 0 0 0 0
130 Harsha Gorla
 Blazing Falcons
1 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
131 Sandeep Kumar
 Yorkers
2 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
132 Manmith Puliyala
 UMKC Raptors
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
133 Jashobanth Mohanty
 Dark Horses
6 2 2 2 6 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Vamsi Guntupalli
 Dark Horses
6 3 1 2 9 1.00 22.22 2 0 0 0 0 1 0 0
135 Seshendra Kanchumoju
 Wolves
1 1 0 2 11 2.00 18.18 2 0 0 0 0 0 0 0
136 Tirumal Boppana
 Dark Horses
6 4 1 2 12 0.67 16.67 1 0 0 0 0 2 0 0
137 Balu Nimmagadda
 Yorkers
7 3 2 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
138 Sai Naga Raghuram Nanduri
 UMKC Raptors
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Madhu Erla
 Blazing Falcons
2 2 1 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
140 Gurava r Naga
 UMKC Raptors
3 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
141 Ajit Chandrasekhar
 Raging Bull
3 3 3 1 7 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
142 Gautam Ankam
 Yorkers
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
143 Arun Jayaraman
 South Indies
8 2 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
144 Vibin Gopal
 Raging Bull
3 2 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
145 Hemant Tiwari
 Mavericks
3 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0