# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Durgaprasad Rabba 2 2 0 42 32 21.00 131.25 40 0 0 0 1 0 3 1
2 Santosh Shetty 2 2 1 35 14 35.00 250.00 31 0 0 0 1 0 4 1
3 Chandra Kothamasu 2 2 0 20 23 10.00 86.96 11 0 0 0 0 0 0 0
4 Ritesh Mody 2 1 0 17 19 17.00 89.47 17 0 0 0 0 0 0 0
5 Gibin Thomas 1 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Jayanth Para 2 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Karthik Ponugoti 2 2 0 4 8 2.00 50.00 4 0 0 0 0 1 0 0
8 Manjunath Mahadev 1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Jill Sheth 2 2 0 2 4 1.00 50.00 2 0 0 0 0 1 0 0
10 Ashok Kumar Jampana 1 1 1 1 1 -- 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Rajsekhar Manubhalla 2 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Subbu Narukarti 2 2 1 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
13 Kalaiselvan Sunriser 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0